24 Eylül 2012 Pazartesi

SİYER SORU CEVAP


S1: Yüce Allah emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek için gönderdiği peygamberlerin ilki kimdir?
C1: Hz. Âdem (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Sayfa 507)

S2: Peygamber efendimizin annesinin, babasının adını ve soyunun kime dayandığını sırasıyla yazınız?

C2: Âmine, Abdullah, Hz. İbrahim. (a.g.e.S:507)

S3: Peygamber efendimiz kaç yılında ve hangi ayda dünyaya gelmiştir?

C3: 571 yılında Rebi-ül evvel ayının 12. gecesi(a.g.e.S:507)

S4: Peygamber efendimizin dedesinin adı nedir?

C4: Abdulmuttalip. (a.g.e.S:507)

S5: Muhammed adının anlamı nedir?

C5: Yerde ve gökte övülen. (a.g.e.S:508)

S6: Hazreti Muhammedin süt annesinin adını ve hangi kabileye bağlı olduğunu yazınız?

C6: Halime,Sad Oğulları Kabilesi (a.g.e.S:508)

S7: Peygamber efendimizin süt bacısının adı nedir?

C7: Şeyma. (a.g.e.S:508)

S8: Hz. Halime peygamber efendimize kaç yasına kadar süt anneliği yapmıstır?

C8: 5 yaşına kadar (a.g.e.S:508)

S9: Hz. Abdullahın kabri nerededir?

C9: Medinededir. (a.g.e.S:508)

S10: Hz. Amine eşini ve akrabalarını ziyaret ettikten sonra Medineye giderken hastalandığı yer neresidir?

C10: Ebva Köyü. (a.g.e.S:509)

S11: Ümmü Eymen kimdir?

C11: Hz.Aminenin hizmetçisidir(a.g.e.S:509)

S12: Hz. Muhammedin annesi vefat ettiğinde kendisi kaç yasında idi?

C12: 6 Yasında (a.g.e.S:509)

S13: Dedesi Abdulmuttalibin vefatı ile Hz. Muhammede hangi amcası bakmıştır?

C13: Ebu Talip (a.g.e.S:509)

S14: Peygamber efendimize güvenirliliğinden dolayı halk arasında ona ne ad verilirdi?

C14: Muhammed-ül emin (a.g.e.S:509)S

15: Peygamber efendimizin hakemliğini yaptığı taşın adı nedir?

C15: Hacer-ül Esved(a.g.e.S:509)

S16: Peygamber efendimizin ilk eşi kimdir?

C16: Hz.Hatice(a.g.e.S:510)

S17: Peygamber efendimize peygamberlik kaç yılında ve nerede gelmiştir?

C17: 610 Yılında Hira Dağında. (a.g.e.S:510)

S18: İlk vahiy hangi ayetlerdir?

C18: Alak Süresinin ilk 5 ayeti. (a.g.e.S:510)

S19: Peygamberimize ilk inanan ve onunla ilk namazı kılan kişi kimdir?

C19: Hz. Hatice. (a.g.e.S:511)

S20: İlk Müslümanlar kimlerdir?

C20: Hz. Hatice, Hz. Ali, Zeyd b. Harise ve Hz. Ebubekir. (a.g.e.S:511)

S21: Hz. Peygamber’in insanları ilk defa İslam’a davet etmek için konuşma yaptığı yer neresidir?

C21: Mekke’de bulunan Safa tepesidir. (a.g.e.S:511)

S22: Vahyin gelişinin 6. yılı idi. Peygamber Efendimiz safa tepesinde Ebu Cehil tarafından hakarete uğradı bunun ardından 

olay Peygamberimizin amcasına anlatıldı. Olaya çok kızan amcası da henüz Müslüman değildi ve Ebu Cehil’in bu sözlerine 
karşılık Ebu Cehil’e bir tokat atarak aynen şu cevabı verdi ;”Ben de yeğenimin inancını paylaşıyorum” diyen Efendimizin 
amcası kimdir?
C22: Hz. Hamza (a.g.e.S:513)

S23: Peygamber efendimizi öldürmekle görevlendirilen ve yolda giderken bazı olaylarla karşılaşınca Müslüman olan sahabi 

kimdir?
C23: Hz. Ömer.(a.g.e.S:514)

S24: Bilal-i habeşi”yi hürriyetine kavuşturan sahabi kimdir?

C24: Hz. Ebubekir(a.g.e.S:515)

S25: Müslümanlara karşı yapılan boykot ile hangi kararlar alınmıştır?

C25: Müslümanlar ile alış veriş edilmeyecek ve kız alıp verilmeyecektir.(a.g.e.S:515)S

26: Boykot karalarını yazan ve Kabe’nin duvarına bu kararları asan müşrik kimdir?

C26: Mansur b. İkrime.(a.g.e.S:515)

S27: Boykot kararını müşrikler kaç yıl sürdürdüler?

C27: 3 Yıl sürdürdüler.(a.g.e.S:515)

S28: Boykot yıllarında ve daha öncesinde Besmele yerine ne kullanılırdı?

C28: Bismikellahümme.(a.g.e.S:515)

S29: İslam tarihinde Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göçüne ne ad verilir?

C29: Hicret.(a.g.e.S:515)

S30: Müşriklerin İslam’ı yok etmek için toplandıkları yerin adı nedir?

C30: Darunnedve(a.g.e.S:516)

S31: Peygamberimizi öldürme kararı alan müşrikler Peygamberimizin evini kuşattıklarında yatağında kimi buldular?

C31: Hz. Aliyi.(a.g.e.S:516)

S32: Peygamber Efendimizin müşriklerden saklandığı mağaranın adı nedir?

C32: Sevr Mağrası.(a.g.e.S:516)

S33: Peygamber Efendimizin hicrette yol arkadaşı kimdir?

C33: Hz. Ebubekir.(a.g.e.S:510)

S34: İslam tarihinde ilk yapılan ve Peygamber Efendimizin de işçilik yaptığı mescidin adı nedir?
C34: Kuba Mescidi(a.g.e.S:517)

S35: İlk cuma namazının kılındığı yer neresidir?

C35: Salimoğulları Yurdu.(a.g.e.S:517)

S36: Peygamber Efendimizi Medine’de evinde misafir eden sahabi kimdir?

C36: Ebu Eyyüb el- Ensari(a.g.e.S:517)

S37: Peygamber Efendimizi, Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde ziyaret edip orada Müslüman olan kişi kimdir?

C37: Abdullah b. Selam.(a.g.e.S:518)

S38: Peygamber Efendimizin yaptırdığı ve bugün kabrinin bulunduğu mescidin adı nedir?

C38: Mescid-i Nebi (Nebevi). (a.g.e.S:518)S.

39: Mekke’den göç ederek Medine’ye gelen Müslümanlara ne ad verilir?

C.39: Muhacir. (a.g.e.Sa:519)

S.40: Mekke’den gelen yerli halka ev sahipliği yapan Müslümanlara ne ad verilir?

C40: Ensar. (a.g.e.S:519)

S41: Mekke kaç yılında fethedildi?

C41: 630 yılında fethedildi. (a.g.e.S:521)

S42: Kâbe’ye verilen diğer ad nedir?

C42: Harem-i Şerif. (a.g.e.S:522)

S43: Peygamber Efendimiz hastalandığında Mescid-i Nebi”ye imamlık için kimi görevlendirmiştir?

C43: Hz. Ebubekir. (a.g.e.S:524)

S44: Peygamber Efendimiz kaç yılında vefat etmiştir?

C44: 632 (8 Haziran). (a.g.e.S:525)

S45: Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu yere ne ad verilir?

C45: Ravza-i Mutahhara. (a.g.e.Sayfa:525)

S46: Peygamber Efendimizin kaç çocuğu vardır ve isimleri nelerdir?

C46: 7 çocuğu vardır, isimleri ise; Kasım, Abdullah, İbrahim, Zeynep, Ümmügülsüm, Rukiye ve Fatma”dır. (a.g.e.S:525)

S47: Peygamber Efendimizin hangi çocuğu kendisinden sonra vefat etmiştir?

C47: Hz. Fakıma. (a.g.e.Sayfa:526)

48: Sahabeler Hz. Aişe annemize gelerek “Alah Resulünün ahlakı nasıldı?” diye sordular. Hz. Aişe annemiz cevaben ne 

demiştir?
C48: “O’nun ahlakı Kur’an idi…(a.g.e.S:527)

S49:”Ey Muhammed! Vallahi sen bize hiç yalan söylemedin, fakat biz sana uyarsak yerimizden olacağız, bundan dolayı iman 

etmiyoruz.”diye itirafta bulunan kişinin adı nedir?
C49: Haris b. Amir (a.g.e.S:528)

S50:Hudeybiye barış antlaşmasının şartlarından biri de; Mekkelilerden biri Müslüman olsa bile eğer müslümanlara sığınırsa 

geri verilecek, Mekkelilere sığınan olursa geri verilmeyecekti. Bu antlaşma maddesi henüz imza altına dahi alınmamış fakat 
söz olarak geçilmişti. Ebu Cendel ise Mekkelilerden kaçmış Müslümanlardandı. Antlaşma imzalanmamasına rağmen Peygamber Efendimizin Ebu Cendel’e ;”Sen sabırlı ol. Allah sana kurtuluş yolu açacaktır” demiş, ve onu iade etmenin 
işaretini vermiştir. Burada Peygamber efendimizin hangi özelliği öne çıkmaktadır?
C50: Efendimizin doğruluğu. (a.g.e.S:530)

S51: Peygamber Efendimiz İslam’ın yayılması için büyük çabalar sarf etmiştir. Hz. Hatice anamız ve amcası Ebu Talip de 

ölünce müşriklerin eziyetleri daha da artmıştı.Efendimiz yanına Zeyd b. Harise’yi de alarak bir yere gitmiş ve orada taşlanmış 
ve Allah, Cebrail a.s.’ı emrine vermiş; “sen iste dağları üstüne yıkayım” diyen Cebrail a.s.’a Efendimiz ;”Ben onu istemem, 
isterim ki onların soylarından da Allah’a iman eden nesiller gelsin” demiş.Buna göre ;
a)Burada meydana gelen olayın gerçekleştiği yerin adı nedir?
b)Bu olay Efendimizin hangi Ahlakını yansıtmaktadır?
C51:
a)Taif
b)Efendimizin merhametini. (a.g.e.S:530/531)

52: Peygamber Efendimiz hayatı boyunca insanlığa ışık tutacak rehberliği bize yaşayarak göstermiştir. Çalışmayı övmüş rızık 

için helal yollardan nasip aramayı ibadet olarak bize söylemiş, tembellik ve miskinlikten dualarda Allah’a sığınmamızı bize 
öğretmiştir. Çalışmamanın sonucu olarak insan muhakkak muhtaç hale gelecek ve istemeye başlayacaktır. Böyle 
durumlardan Efendimiz hiç hoşnut olmamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?
a)Zekat talep etme
b)Sadaka talep etme
c)Yardım talep etme
d)Dilenme

C52: “d” (a.g.e.S:533)


53: Bir gün Hz. Hasan Efendimiz mübarek ağzına zekat hurmalarından bir hurma atarak tam yerken Efendimiz; “ 

Tükür,tükür” diyerek Hz. Hasan Efendimizin bu hurmayı yemesine engel olmuştur.Bu hurmanın yenmesine engel olan 
durum nedir?
C53: Sadakayı kabul etmedikleri içindir. (a.g.e.S:534)

S54: Bir gün Peygamberimizin huzuruna biri gelir ve Allah’ın Peygamberinin karşısında olduğu hissi ile titremeye başlayınca, 

Peygamberimiz; “Sakin ol! Ben bir hükümdar değilim. Ben Kureyş Kabilesinden kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum” der. 
Bu hadis Peygamberimizin Güzel ahlakının hangi boyutunu dile getirmekedir?
C54: Peygamberimizin alçak gönüllü oluşunu ifade eder. (a.g.e.S:536)

S55: Peygamberimizin 10 yıl hizmetinde bulunan ve bu süre içerisinde “Bana bir gün bile “öf” demedi. Yapmadığımı neden 

yapmadın, yaptıklarıma da neden yaptın” demedi diyen sahabe kimdir?
C55: Hz. Enes (a.g.e.S:536)

S56: Müslüman olmamış Arap toplumu birkaç günü birbirine ekleyerek oruç tutalardı.Onların bu tuttukları orucun adı 

nedir? Peygamber efendimiz böyle tutulan orucu tasvip etmiş midir? Müslümanların Ramazan ayı dışında tuttukları oruçları 
nasıl tutmalarını istemiştir?
C56: Arapların tuttukları bu oruca “savm-ı visal” denilirdi. Peygamber efendimiz peş peşe oruç tutmak değil, Hz. Davut 

Peygamber gibi oruç tutmayı tavsiye etmiştir. (a.g.e.S:543)

S57: Hz. Ebu Bekir Peygamberimize; “Ey Allah’ın Resulü görüyorum ki saçlarınız ağarmış” dedi ve Allah Resulü de dört süre 

sayarak bu sürelerin saçlarını ağarttığını söylemiştir.Bu saydığı dört süre hangileridir?
C57: Hud, Vâkıa, Mürselât, Amme.(a.g.e.S:544)

S58: Allah Resulünü yaşlandıran, saçını ağartan bu sürelerdeki en hassas nokta ve en zor olan yaşam tarzı hangisidir?

C58: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Diyanet İlmihali cilt:2 S:555)

S59: Peygamberimiz hayatı örnektir tüm insanlık için. Bunu da kendisi; insanlarda eksik olan bir yönü bir güzelliği 

tamamlamak için gönderildiğini söylemiştir. Peygamberimiz kendisinin neyi tamamlamak üzere gönderildiğini yazınız.
C59: Güzel Ahlakı. (a.g.e. c:2 ,S:555)

S60: Üsve-i Hasene ne demektir?

C60: Güzel örnek (a.g.e. c:2 ,S:555)

S61: Hz. Peygamber Efendimizin söylediklerinin tersi bir hareketi yaşam boyunca asla görülmüş değildir. Yapmadığı bir şeyi 

asla söylemez,O tam bir canlı Kur’an idi.Bu bağlamda kişi doğruluğu ile cenneti yakalama fırsatı olur.Zıt olarak 
ise münafıkların Cehennemin en dibinde olmalarının (Nisa:145) sebebi nedir? Kur’undan ayet ile örnek veriniz.
C61: Saf süresi 3. ayet “Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir öfkeye sebep olur”. (a.g.e. c:2 ,S:556)

S62: Kur’an-ı Kerim’de bir kaç ayette Peygamberimiz ikaz edilmiş, Allah Resulü bu ayetleri en ufak bir komplekse 

kapılmadan halka bildirmiş ve namazlarda dahi okunmasına müsaade etmiştir.Tarihte kendine ikaz olan sözlerin okunmasını 
ibadet sayan başka bir örnek yoktur. Bu ikaz ayetlerinin olmasının en büyük hikmeti nedir?
C62: Allah Resulünün de kul olduğu, hata edebileceği ve en önemlisi onun ilah olmadığını gösterir. (Diyanet İlmihali cilt:2 S:556)

S63: “Biz vaktiyle Câhiliye halkı olarak putlara tapar, ölü hayvan eti yerdik. Bir sürü edepsizlikler yapardık; yakınlarımıza 

ilgisiz kalır, komşularımıza kötülük ederdik. Güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi. İşte Allah bize Peygamberimizi göndermezden
önceki halimiz bu idi... O Peygamber bize doğruluğu öğretti; emanete sadık kalmayı, akrabamıza ilgi göstermeyi, 
komşularımıza iyi davranmayı, insanların haklarına ve hayatlarına saygılı olmayı emretti. Çirkin davranışları, yalancı şahitliği, 
yetim malı yemeyi, namuslu kadınlara iftira atmayı yasakladı.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, II, 202) Mekke’de müşriklerin 
dayanılmaz boyutlara ulaşan baskısı karşısında Habeşistan’a sığınan Müslümanların sözcüsü olarak konuşan sahabe kimdir?
C63: Ca’fer b. Ebu Talip (a.g.e. c:2 ,S:556)

S64: Peygamber kelime olarak ne anlama gelir?

C64: Haber götüren manasındadır. (Ömer Nasuhi Bilmen B.İ. İlmihali Sayfa 46)

S65: Resul kelimesinin manasını açıklayın.
C65: Kendilerine kitap indirilen Peygamberlere denir. (a.g.e.S:46)


S66: Nebi kelimesinin manasını açıklayın.

C66: Kendisine kitap indirilmeyen kendinden önceki peygamberin şeriatına uyan peygamberdir. (a.g.e.Sayfa:46)

S67: Peygamberlerde olması gereken vacip sıfatlar hangileridir?

C67: Sıdk, Emanet, Tebliğ, Fetanet, İsmet. (a.g.e.S:47)

S68: İsmet sıfatı ne manaya gelir?

C68: Günahlardan korunmuş demektir. (a.g.e.S:47)

S69: Fetanet sıfatı ne manaya gelir?

C69: (Çok)Akıllı ve zeki demektir. (a.g.e.S:47)

S70: Peygamberlerde caiz sıfatlar nelerdir?

C70: Peygamberlerde caiz sıfatlar; onlar da diğer insanlar gibi yer, içer, uyur v.s . (a.g.e.S:47)

S71: Kur’an-ı Kerim’de kaç tane peygamber adı geçmektedir?

C71: 25 Peygamber. ( 3’ ü ihtilaflıdır)(a.g.e.S:47)

S72: Kur’an’da adı geçipte Peygamber oldukları ihtilaflı olan kaç isim vardır, adları nelerdir?

C72: 3 kişi vardır. Adları; Zu’l Karneyn, Lokman, Uzeyr. (a.g.e.S:48)

S73: Hz Adem’den Hz Muhammed’e kadar tüm Peygamberler Tevhit dinini getirmişlerdir. Tevhit dininin kaç esası vardır ve 

nelerdir?
C73: Tevhidin 6 esası vardır. Bunlar; Allah’a, Kitaplarına, Peygamberlerine, Meleklerine, Ahiret gününe iman etmek, Kaza ve 
Kadere iman etmektir. (a.g.e.S:48)

S74: Allah Peygamberlerine mucize göstermelerine izin vermiştir. Mucize’nin gerçek olup olmadığı neyle anlaşılır?

C74: Peygamberden toplum bir mucize istediğinde o Peygamberin istenileni göstermesidir. (a.g.e.S:48)

S75: İstidrac ne demektir?

C75: İnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesidir. (a.g.e.S:48)

S76: Peygamber Efendimizin en büyük mucizesini söyleyiniz.

C76: Kur’an-ı Kerim. (a.g.e.S:48)

S77: Peygamber Efendimize bir fetih sonrası kızarmış et ikram edilmiş fakat ikram eden kadın eti zehirlemiş, Efendimiz 

mucize olarak olayı öğrenmiş, Kadın’a neden zehirlediğini sormuş, o da; eğer Peygamberse zarar vermez yok değilse ölür biz 
de kurtuluruz demişti.Bu olay hangi fetih sonrasında yaşanmıştır?
C77: Hayberin fethinden sonra Hayber halkından bir kadın yapmıştır. (a.g.e.S:49)

S78: Hz Peygamber Efendimiz diğer Peygamberlerden farklı olarak bir takım özellikleri mevcuttur. Bu özellikleri söyleyiniz.

C78: Efendimiz Âlemlere Rahmet olarak gönderilmiştir, Peygamberimizin getirdiği din son dindir, Kendisi de son peygamberdir, 
ümmeti en kalabalık olandır. (a.g.e.S:49)

S79: Müseylemet-ül Kezzap ne demektir?

C79: (Müslümancık)Yalancı Peygamber demektir. (a.g.e.S:48)

S80: Vahiy sözlükte ne demektir?

C80: Süratli söz, işaret ve ilham. (a.g.e.S:38)

S81: Vahy-i hafi ve ya Vahy-i Gayri Metluv ne demektir?

C81: Kelime olarak gizli vahiydir. Istılahta ise Allah’ın Peygamberine doğrudan kalbine vahyi yerleştirmesidir. (a.g.e.S:48)

S82: Vahy-i Metluvv ne demektir?

C82: Cebrail a.s.’ın direkt olarak peygambere vahiy sözlerini okumasıdır. (a.g.e.S:38)

S83: İlham ne demektir? Vahiyle karşılaştırınız.

C83: İlham Allah’ın veli kuluna gelir. Vahiy Peygamberlere gelir. İlhamda bağlayıcılık yoktur. Vahiy kesin bağlayıcıdır. İlham veli 
içinde gizli kalır ve ya kalabilir vahiyin duyurulmak zorunluluğu vardır çünkü geneli ilgilendirir. (a.g.e.S:39)

S84: Kendilerine Kitap verilmeyip sahifeler verilen peygamberleri yazınız.

C84: 
10 sayfa Adem a.s.
50 sayfa Şit a.s.
30 sayfa İdris a.s.
10 sayfa İbrahim a.s. (a.g.e.S:38)

S85: Büyük Kitap verilen Peygamberleri söyleyiniz.

C85:
Zebur ;Davud . a.s.
Tevrat;Musa . a.s.
İncil;İsa a.s.
Kur’an;Muhammed a.s..verilmiştir. (a.g.e.S:39)

S86: Ahd-i atik hangi kitaptır?
C86: Tevrat . (a.g.e.Sayfa:40)


S87: Ahd-i cedid hangi kitaptır?

C87: İncil. (a.g.e.S:38)

S88: Peygamber Efendimize Kur’an 23 yılda inerek tamamlanmıştır. Ve Kur’an 114 süredir. Bir bölümü Mekke’de bir bölümü 

Medine’de inmiştir. Mekke’de kaç sure Medine’de kaç sure inmiştir.
C88: Mekke’de 87, Medine’de 27 sure inmiştir. (a.g.e.S:41)

S89: Peygamber Efendimizin vahiy kâtiplerini söyleyiniz.

C89: 4 Büyük Halifeler, Zeyd b. Sabit, Ubeyy b. Kaab, Halid b. Ebi Sufyan . (a.g.e.S:42)

S90: Peygamber Efendimiz Veda Haccı’nı kaç yılında yapmıştır?

C90: M. 632 Yılında (a.g.e.S:522)

S91: Peygamber Efendimiz 124000 müslümana hitaben yaptığı Veda Hutbesini yer olarak Mekke’nin hangi bölgesinde 

yapmıştır?
C91: Arafat’ta (a.g.e.S:523)

S92: Veda hutbesinin ardından hangi ayetler nazil olmuştur?

C92: “Bu gün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam’ı seçtim.(Maide.3) 
(a.g.e.S:523)

S93: Veda Hutbesi kardeşlik noktasında bizlere büyük mesajlar vermektedir. Buradan yola çıkarak kardeşlik ilkesinin en 

önemli noktası neresidir ve insanları Allah katında nasıl değerlendirmektedir?
C93: Veda Hutbesi’nde en önemli kardeşlik vurgusu “Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız” ifadesidir. Bunun yanında Allah katında 
üstünlük ırk, kabile, millette değil sadece Allah’a karşı sorumluluk hissi ile iyi davrananların derece bakımından üstün olduğunu 
söylemektedir. (a.g.e.S:523)

S94: Peygamber Efendimiz vefatı yaklaşınca bir süre mescide gidememişti. Bu süre ne kadardır ve yerine namazları kim 

kıldırmıştır?
C94: Peygamberimiz hastalandığında mescide 3 gün gidememiş ve namazları Hz. Ebu Bekir efendimiz kıldırmışlardır. 
(a.g.e.S:524)

S95: Peygamber Efendimiz hastalandığında ashabına şöyle dedi; “ Biliniz ki, sizler bana yine kavuşacaksınız. Buluşacağımız 

yer Kevser Havuzunun kenarıdır.Her kim orada benimle kavuşmak isterse…” diyerek devam ettikleri sözlerinde kavuşmanın 
şartı olarak bazı şeyler söylemişti.O sözleri söyleyiniz.

C96: Hadis’in devamı şöyledir; “… elini ve dilini lüzumsuz iş ve sözden korusun.” (a.g.e.S:525)

S97: Allah Resulü vefatının vakti yaklaştığında ashabına “Ben haberini aldım Allah’a gidiyorum” demiş fakat, bir şey için 

üzüldüğünü ve bir şey için de sevindiğini söylemişti.Sevindiği ve üzüldüğü şeyleri söyleyiniz.
C97: Sevgili Peygamberimiz ; “Ümmetinden ayrılacağı için üzüldüğünü, Allah’a kavuşacağı için de sevindiğini” söylemişlerdir. 
(a.g.e.S:525)

S98: Peygamberimizin cemaatle namaz kıldığı son vakit hangisidir?

C98: Sabah namazı. (a.g.e.S:525)

S99: Peygamberimiz vefat etmeden önce duası nasıl olmuştur?

C99: “Ya Rabb! Ölüm şiddetine karşı bana kolaylık ver, canımı tatlılıkla al” diye dua etmişlerdi. (a.g.e.S:525)

S100: Peygamber Efendimiz vefatı esnasında şahadet parmağını yukarı doğru kaldırarak son olarak ne demişti?

C100: Refik-i Â’lâ’ya ((ile) “er Rafiku-l E’la” Yüce Dost’a) (a.g.e.S:525)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder