26 Eylül 2012 Çarşamba

SİYER-İ NEBİ SORULARI

1: Safiye annemizin ırk olarak hangi millettendir.

a: Arap
b: Rum
c:Yahudi
d:Afrika


2: Peygamberimizin aile çevresine ne denir?

a: Ehli sofa
b: Ehli Beyt
c: Ehli Kelam
d:Ehl Kitap

3: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Peygamberimizin kızlarının en büyüğü hangisisidr?

a: Zenep
b: Ümmü Gülsüm
c: Rukiye
d: Fatiıma

4: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Hz. Peygambere peygamberlik görevinin verildiğini açıkca gösteren sure hangisidir?

a: Alak
b: A'la
c: Kalem
d:Müddesir
e:Bakara

5: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Hz. Peygamber'in katıldığı seferlere ne ad verilir?

a: Cihad
b: Seriye
c: Gavze
d: Kıta

6: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Hz. Peygamber'i ilk himayesine alan kimdir?

a: Dedesi
b: Amcası
c: Babası
d: Dayısı

7: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad denir?

a: Ficar savaşları
b: Kutsal savaşlar
c: Ölüm savaşları
d: İntikam savaşlar

8: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Haram aylar hangileridir?

a: Recep, Şaban, Ramazan, Zilhicce
b: Recep, Şaban, Zilkade, Zilhicce
c: Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep
d: Zilkade, Zilhicce, Recep, Ramazan

9: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Veda haccı Hicret'in kaçıncı yılında gerçekleşti?

a: 7
b: 8
c: 9
d: 10

10: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Hz. Peygamber hangi kabiledendir?

a: Ümeyyeoğlları
b: Haşimoğulları
c: Nedimoğulları
d: Halimoğulları

CEVAPLAR
:
1: C 2: B 3: A 4: C 5: C 6: A 7: A 8: C 9: D 10: B
1: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Müşriklerin Haşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?

a: 3 yıl
b: 1 yıl
c: 2 yıl
d: 5 yıl

2: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?

a: Hicri 3/ miladi 625
b: Hicri 4/ miladi 627
c: Hicri 3/ miladi 626
d: Hicri 3/ miladi 624

3: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisisdir?

a: Mescid-i Nevebi
b: Mescid-i Haram
c: Mescid-i Kuba
d: Mescid-i Kıbleteyn

4: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Mekke ne zaman fethedildi?
a: Hicri 7. Yıl, Miladi 629
b: Hicri 9. Yıl, Miladi 631
c:Hicri 8. Yıl, Miladi 630
d:Hicri 10 Yıl, Miladi 632

5: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Rumlarla yapılan savaş hangisidir?

a: Tebük
b: Mute savaşı
c:Huneyn
d:Şam

6: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Aşağıdakilerden hangisinin İslam Tarihi üzerine eseri yoktur?

a: İbn İshak
b: İbn Hişam
c:İbni Buhari
d:İbni Esir

7: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Bilal-ı Habeşi'yi kızgın kumlara yatıran müşrik kimdir?

a: Ebu Süfyan
b: Ebu Cehil
c:Ümeyye Bin Halef
d:Ebu Leheb


8: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
En son vefat eden sahabenin ismi nedir?

a: Sa'd bin Ebi Vakkas
b: Muaz bin Cebel
c: Amr bin el As
d: Ebu Tufeyl Amir bin Vasile el Leysi

9: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Peygamberimiz veda hutbesini nerede okumuştur?

a: Mina
b: Safa
c: Ebu Kübeys Dağında
d: Arafat'ta

10: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
İlk seriyye komutanı kimdir?

a: Hz. Hamza
b: Hz. Halit bin Velid
c: Hz. Ali
d: Hz. Ebubekir

CEVAPLAR 1: A 2: A 3: C 4: C 5: B 6: C 7: C 8: D 9: D 10: A
1.
 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Hudeybiye antlaşması ne zaman ve kimlere yapılmıştır?

A) M.630 yılında Bizanslılarla
B) M.629 yılında  Yahudilerle
C) M.631 yılında Yahudilerle
D) M.628 yılında Kureyşli


2. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Habeşistan’a ilk hicret hangi tarihte, kaç kişiyle gerçekleşmiştir?

A) M. 616’de, 19 kişi ile
B) M. 616’da, 90 kişi ile
C) M. 615’ de, 20 kişi ile 
D) M. 615’de, 16 kişi ile

3. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Mekke’ nin fethi hicretin kaçıncı yılında gerçekleşmiştir?

A)10     
B)9     
C)8       
D)114. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Yaptıkları anlaşmayı bozarak, Müslümanlara düşmanlıkları sebebiyle Medine’ den çıkartılarak sürülen Yahüdi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beni Kurayza
B) Beni Kaynuka
C) Beni Mustalik
D) Beni Nadir


5. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Yeni evlenmesine rağmen,savaşa olan şevk ve gayretinden dolayı Uhud savaşına katılmak için evinden acele ile çıkıp ve savaşta şehit olan ve melekler tarafından yıkanan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Hanzale b. Ebu Amir
B)Mus’ab b. Umery
C)Hassan b.Sabit
D)Cafer  b. Ebü Talib


6. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Peygaber Efendimizin emriylen savaşa gidilen ancak Peygamberimizin iştirak etmedigi seferlere ne denir?

A)Gazve    
B)Seriye        
C)Sefer     
D)Fetih7. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Ridde hareketleri hangi halife döneminde ortaya çıkmıştır?
A)Hz.Ömer
B)Hz.Ebu  Bekir
C)Hz.Osman
D)Hz.Ali


8. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Ebu Turap(toprağın  babası),Esedullah(Allah’aslanı),Murtaza (seçilmiş),Haydar (aslan) ünvanları hangi sahabeye aittir? 
A)Hz. Hamza
B)Hz. Osman
C)Hz. Ömer
D)Hz.Ali


9. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Hac hicretinin kaçıncı yılında farz kılındı?

A)Hicretin 9. yılında
B)Hicretin 10. yılında 
C)Hicretin 7. yılında
D)Hicretin 8. yılında

10. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Uhud savaşı hicretin kaçıncı yılında olmuştur?

A)Hicretin 4. yılında
B)Hicretin 5. yılında
C)Hicretin 6. yılında
D)Hicretin 3. yılında


CEVAPLAR 
1: D 2: D 3: C 4: B 5: A 6: B 7: B 8: D 9: A 10: D
1.
 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Namaz ne zaman farz kılınmıştır?

A)Hicretten 3 yıl önce
B)Hicrettin 2. yılında
C)Hicretin 1. yılında
D)Hicretten 1.5 yıl önce

2. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Peygamberimizin hem sütkardeşi aynı zamanda amcası olan aşagıdakilerden hangisidir?

A)Hz. Hamza              
B)Hz.Haris

C)Hz. Abbas                
D)Hz.Kusem


3. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Peygamber Efendimizin 2. eşinin ismi aşagıdakilerden hangisidir?

A)Hz.Aişe                   
B)
Hz.Hafsa
C)Hz.Sevde
D)Hz.Mariye


4. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Peygamber Efendimizin 3. eşinin ismi aşagıdakilerden hangisidir?

A)Hz. Aişe 
B)Hz.Hafsa

C)Hz.Zeynep
D)Hz. Sevde


5. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
İslamiyet de ilk yapılan mescid aşagıdakilerden hangisidir?

A)Gamame mescidi 
B)Mescid-i Hayf
C)Mescid-i Nebevi
D)Kuba mescidi

6. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Hadis-i şerifte belirtilen ‘’Ümmül habais’’ (kötülüklerin anası) olan şey aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gıybet
B)İftira

C)Yalan                
D)Alkollü İçki


7. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Hicretin 8. yılında olmuştur, Bizans ile Müslümanlar arasında yüzyıllarca sürecek savaşlar bu savaşla başlamıştır. Bu savaş aşagıdakilerden hangisidir?

A)Uhud              
B)
Mute 
C)Tebük              
D)
Hendek

8. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Allah yolunda ilk müşrik kanı döken sahabi ünvanını alan,ve ok atmada meşgur olan sahabi aşagidakilerden hangisidir?

A)Sa’d bin Ebi Vakkas
B)Ubeyy b.Ka’b
C)Selmanı Farisi
D)Talha b. Ubeydullah

9. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Ezanı rüyasında ilk gören sahabi aşagıdakilerden hangisidir?

A)Ali b.Ebi Talib
B)Bilal-i Habeşi
C)Abdullah b.Zübeyr
D)Abdullah b.Zeyd

10. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Hz. Ömer döneminde Mısır’ı fetheden komutan sahabe aşagıdakilerden hangisidir?

A)Halid b.velid
B)Mus’ab b.Umeyr
C)Sa’d bin Ebi vakkas 
D)Amr b.As


CEVAPLAR:
 
1:D 2: A 3: C 4: A 5: D 6: D 7: B 8: A 9: D 10: D
1: 

Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
İkinci Habeşistan hicretinde müşrikler, hicret eden Müslümanlalrın kendilirine iade edilmesi için kimi veya kimler Necaşi’ye elçi olarak göderilmiştir?

A)Abdullah b.Ebi Rebîa
B)Amr b. Âs- Dımând b. Sa’lebe
C)Abdullah b. Ebi Rebî-Dımând b. Sa lebe
D)Abdullah b. Ebi Rebîa – Amr b. Âs

2: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Habeşistan Hicreti sırasında Habeşistan Necaşişi Ashme, Cafer b. Ebi Talib’ten İslamiyet hakkında bilgi istemiştir. Bunun uzerine Hz. Cafer,Necaşi’ye hangi sureyi okutmuştur?

A)Mü’min Sûresi
B)Meryem Sûresi
C)Zümer Sûresi
D)Kamer Sûresi

3: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Ebû Talib’in vefatı üzerine Hz. Peygaber’i kısa bir süre himayesine alan ve Ebû Cehil’in tarihli ile bundan vaz geçen akrabası nedir?

A)Hz. Abbas
B)Hz. Hamza
C)Ebu Leheb
D)Ukbeb. Ebi Muayt

4: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Hz. Peygamber Tiâfe yolculu dönüşünde kimin himayesinde Mekke’ye girmiştir?

A)Hz. Ebu Bekir
B)Utbe b. Rabia
C)Hz. Hamza
D)Mut’im b. Adiy

5: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Aşagıdaklerden hangisi Medineli ilk Müslümanlardan biri degildir?

A)Hatıb-b.Amr.
B)Avf.b.Haris
C)Rafi’ b. Malik
D)Haris b. Abdullah

6: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Birinci Akabe Biatı’ndan sonra Hz. Peygabber,Yesrib halkına Kur’an’ı ve İslam’ı ögretmesi için kimi göndermiştir?

A)Es’ad b.Zürare
B)Avf b. Haris
C)Mus’ab b. Umeyr
D)Amir b. Füheyre

7: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Peygamberin eşlerinden olup İslamiyet’ten önce,kendisine ‘’Tahire’’ denilen hanımının ismi nedir?

A)Aişe
B)Sevde
C)Hafsa
D)Hatice

8: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
’’Zün’n Nureyn’’ sıfatıylan nitelenen Hz. Osman bu sıfatı Hz. Peygamberin hangi kızlarıyla sırasıyla evlenmesi sebebiyle almıştır?

A)Zeynep-Rukiyye C)Rukiye-Ümmü Gülsüm 
B)Ümmü Gülsüm-Rukiyye                 
D)Ümmü Gülsüm-Zeynep


9: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
İnsanlardan Hz. Peygamberle ilk namaz kılan kimdir?

A)Hz. Ali
B)Hz.Ebu Bekir
C)Hz. Hatice
D)Hz. Fatıma

10: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Hz. Peygamberin, yoksulları ve kimsesizleri gözettigi için kendisine ‘’Ümmü’l-mesak,n’’ ünvanı verilen hanımı kimdir?

A)Hafsa
B)Zeynep
C)Ümmü Habibe
D)Cüveyriye

CEVAPLAR1: D 2: B 3: C 4: D 5: A 6: C 7: D 8: C 9: C 10: B

1: 

Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Mekkede Cahiliye döneminde düzenleyen panayırlarda dereceye giren yedi şiir Kebenin duvarına asılıdır. Bu yedi şiire ne denir?

A)Muallakati hamse
B)Muallakatı sitte
C)Muallakatı seb’a
D)Muallakatı tis’a

2: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
İslam tarihçilerinin çoğunluguna göre İsara ve Mirac olayı ne zaman vuku bulmuştur? 
A) I.Akabe görüşmesinden sonra
B)Taif yolculugundan sonra
C) II. Akebe biatından sonra
D) Senetül hüzün yılında

3: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Müşriklerin parlementosu niteligindeki Darun Nedve kimin eviydi?

A) Ebu Lehep
B) Ebu Cehil
C) Utbe bin Rebia
D) Kusay bin Kilab

4: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Hz.Muhammed (s.a.v.)’in hem insanlar hemde cinler için peygamber oldugunu ifade eden özel kavram hangisidir?

A) Rasulü insü vel cinnü
B) Rasulüs Segaleyn
C) Rasulül Alemeyn
D) Rasulül Cinseyn

5: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Medineye ilk hicret eden sahabi kimdir?

A) Mus’ab Bin Umeyr
B: Zeyt bin Harise
C) Ebi Seleme bin Abdülesad
D) Zeyd bin Harise

6: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Hz. Peygamber efendimizi (s.a.v.)’i vefatından sonra hangi sahabe yıkadı?

A) Hz. Ali
B) Hz. Ebubekir
C) Hz. Osman
D) Hz. Ali

7: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kur’anda geçen ve peygaberimizin Hz. Ebubekire söylemiş oldugu ‘’ Üzülme, Allah bizimle beraber’’ sözü nerede söylemiştir?

A) Sevr Mağrasında 
B) Hira Magrasında
C) Uhud savaşının kızıştıgında
D) Mekkenin Fethinde

8: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Medinede hristiyan, Yahudi ve putperestlerle karşılıklı görüşme ve anlatlaşmada sonucu imzalanan İlk İslam anayasası olarak kabul edilen antlaşmanın adı nedir?

A) Kureyza sözleşmesi 
B)Taif Vesikası
C) Medine Vesikası
D) Hudeybiye Musahalası

9: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
İslamda ilk tayin edilen vali kimdir?

A) Muaz bin Cebel
B) Bazen
C) Mus’ab bin Umyr
D) Muaviye

10: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Resulüllah (s.a.v.)’in dayısı kimdir?

A) Halid bin Velid
B) Hz. Ebubekir
C) Osman bin Mazun
D) Sad bin Ebi Vakkas

CEVAPLAR1:C 2:B 3:D 4:B 5:C 6:A 7:A 8:C 9:B 10:D
1:
 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Aşağidakilerden hangisi Peygamberimizin çocuklarından degildir?

A)Kasım
B)Ümmü Rukiye
C)İbrahim
D)Fatıma

2: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Peygamberimizin soyu hangi çocuğuyla devam etmiştir?

A)Kasım
B)Abdullah
C)Zeynep
D)Fatıma

3: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Peygamberimize ilk vahiy kaç yılında nerede gelmiştir?

A)610 Sevr mağarası
B)610 Hira mağarası
C)615 Hira mağarası
D)615 Sevr mağarası

4: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
İlk vahyedilen ayetler hangi sürede bulunmaktadır?

A)Fatiha
B)Bakara
C)Alak
D)Müddesir

5: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygember oldugunu anlayan kimdir?

A)Bahira
B)Ebu Bekir
C)Ebu Talip
C)Varaka

6: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan degildir?

A)Hz. Ebu Bekir
B)Hz. Hatice
C)Hz. Ömer
D)Hz.Zeyd

7: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Müşrikler Peygamberimize inanmadıkalrı için bir takım ithamlarda bulunuşlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu ithamlardan degildir?

A)Mecnun
B)Falcı
C)Yalancı
D)Şair

8: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Müşriklerin eziyetine dayanamayan Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?

A)Medine
B)Habeşistan
C)Taif
D)Mısır

9: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Peygambeimizin Medinelilerle birlikte gönderdigi ilk Kur’an öğretmeni kimdir?

A)Musab b. Umeyr
B)Hz. Ali
C)Hz. Abdullah
D)Hz.Osman

10: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır?

A)Hicret’te
B)Mekkenin Fethinde
C)Bedir savaşında
D)Mi’raç’ta

CEVAPLAR: 
1:B 2:D 3:B 4:C 5:D 6:C 7:C 8:B 9:A 10:D
Teşekkürler... Diyanethaberler.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder