23 Eylül 2012 Pazar

MEDD-İ ÂRIZ

MEDD-İ ÂRIZ

Lugatte arız: "Önce yokken sonradan gelip çatan, musallat olan“ gibi manalara gelmektedir.

"Bir kelimede, harf-i medden sonra sebeb-i medden sükûn-i ârız (durulduğunda ortaya çıkan, geçildiğinde kaybolan) yan yana gelirse “medd-i ârız” olur.
( يَعْلَمُونَ ) Medd-i ârızdır. Çünkü mim'i çeken harf-i medden vav var. Durma anında sebeb-i medden de nun'un sükûn-i ârızı var. Binaenaleyh, medd-i ârız olmuştur.


MEDD-İ ÂRIZ’IN HÜKMÜ

Medd-i ârızın uzatılması caizdir. Medd-i arızın med miktarındaki vecihler, üzerinde sükûn-i ârız gerçekleşen harfin, aslî harekesine göre değişmektedir.

Not; medd-i arız; harf-i medden sonra gelen harf üzerinde durulduğu zaman meydana gelmektedir. Ancak durulmayıp, geçilecek olursa, sükûn-i arız kalktığından medd-i arız da ortadan kalkmış olur. 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Bu durumda medd-i tabii olur.

l- Eğer sükûn-i arızın üzerinde yapıldığı harfin aslî harekesi üstün ise, bu durumda bütün kıraat imamlarına göre 3 vecih (3 şekilde okuma) caizdir.

a) Tûl (uzun okuyuş); Bu durumda 4 elif miktarı uzatılarak okunur.

b) Tevessut (orta okuyuş); Bu durumda 2 veya 3 elif miktarı uzatılarak okunur.

c) Kasr ( kısa okuyuş ); Bu durumda 1 elif miktarı uzatılarak okunur.

يَعْلَمُونْ يَعْلَمُونَ

2- Eğer, üzerinde sükûn-i arız vaki olan harfin aslî harekesi esre ise, 4 vecih(4 şekilde okuyuş) caizdir.

a. Tûl, (4 elif)

b. Tevessut. (2-3 elif)

c. Kasr, (1 elif)

d. Kasr ile revm.

اَلرَّحِيمِ اَلرَّحِيمْ

3- Eğer, üzerinde sükûn-i arız vaki olan harfin aslî harekesi ötre olursa 7 vecih ( 7 şekilde okuyuş) caizdir.

a. Tul,

b. Tevessut,

c. Kasr,

d. Tûl ile işmam,

e. Tevessut ile işmam,

f. Kasr ile işmam,

g. Kasr ile revm.

نَسْتَعِينْ نَسْتَعِينُ
İdris YAVUZYİĞİT
DİNİHABERLER.COM


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder