2 Mart 2013 Cumartesi

SİYER SORU VE CEVAPLARI


SİYER 50 SORU ve CEVAPLARI
1- Siyer-i Nebî ne demektir?
1- Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını konu edinen bilim dalıdır.

2- Peygamber efendimiz ne zaman, nerede dünyaya gelmiştir?
2- 20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde
dünyaya gelmiştir.

3- Peygamber efendimiz hangi kabiledendir?
3- Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.


4- Peygamber Efendimizin annesi, babası, dedesi ve süt annesinin adları nelerdir?
4- Annesi: AMİNE
Babası: ABDULLAH
Dedesi: ABDÜLMUTTALİP
Süt Annesi: HALİME

5- Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimlerini söyler misiniz?
5- En çok bilinen 4 ismi şunlardır:
1) Muhammed
2) Mustafa
3) Ahmet
4) Mahmud


6- Peygamber Efendimiz kimlerin himayesinde büyümüştür?
6- Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce babası vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşına kadar süt annesi Hz. Halime’nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi de vefat edince 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında, dedesinin vefatından sonra amcası EbuTalib’in himayesinde büyümüştür.

7- Hz.Muhammed (s.a.v.) ilk evliliğini kaç yaşında ve kiminle yapmıştır ?
7- Peygamber Efendimiz İlk evliliğini 25 yaşında iken Hz.Hatice ile yapmıştır.

8- Hz. Hatice kimdir ?
8- 1) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir.
2) Peygamber Efendimize ilk iman edendir.
3) Peygamber Efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir.
4) Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim hariç bütün çocuklarının annesidir.

9- Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri nelerdir?
9- Erkekler: Kasım, Abdullah, İbrahim,
Kızları: Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatıma

10- Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Peygamberlik hangi tarihte, kaç yaşında ve nerede gelmiştir?
10- M.610 tarihinde, 40 yaşında , Hira Nur dağında Peygamberlik gelmiştir.

11- İlk Müslümanlar kimlerdir?
11- Hanımlardan Hz. Hatice  Büyüklerden Hz. Ebubekir  Çocuklardan Hz. Ali  Kölelerden Hz. Zeyd bin Harise


12- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir?
12- Ebû Leheb
Ebû Cehil
Velid b. Muğire
Ümeyye b. Halef
Utbe b. Rebia
As b. Vail


13- İslamın yayılması kimlerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır ?
13- Hz.Hamza ve Hz.Ömer’in Müslüman olmasıyla

14- Ne zamana Senetül Hüzün ( Hüzün yılı) nedir ?
14- Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamberin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebû Talib’in vefat ettiği yıla
hüzün yılı denir.


15-İsra ve Miraç olayı nedir ve ne zaman olmuştur ?
15- Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin Cebrail (A.S)
vasıtasıyla Mescid-i Haram’dan alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesine İsra; Yüce Allah’ın katına
yükseltilmesine de miraç denir.
16- Peygamber Efendimize miraçta verilen hediyeler nelerdir.
16- 1) Beş vakit namaz.
2) Bakara Suresinin son iki ayeti, ( Âmenerrasûlü )
3) Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.

17- Hz. Aişe Kimdir ?
17- 1) Peygamber Efendimizin eşlerindendir.
2) Hz.Ebubekir’in kızıdır.
3) İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.
18- Hicret nedir? Ne zaman yapılmıştır?
18- Peygamber Efendimizin ve ilk Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine
denir.

19- Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanlar neden hicret etmişlerdir?
19- Mekke’nin ileri gelen müşrikleri Peygamber efendimize ve ona inanan ilk Müslümanlara pek çok
zulüm ve işkenceler yapmışlardı. Mekke’de artık İslâm’ı yaşatma ve yayma imkanı
kalmadığından Medineli Müslümanların daveti ve Allah’ın izin vermesiyle Mekke’deki
Müslümanlar ve Peygamberimiz Medine’ye göç etmek zorunda kalmışlardı.

20- Peygamber Efendimiz Medine’de kimin evinde kalmıştır?
20- Ebû Eyyüb el-Ensârî’nin evinde kalmıştır. Bu sahabenin kabri İstanbul’da kendi adıyla anılan
Eyüp semtin de bulunmaktadır.


21- İslam tarihinde ilk inşa edilen mescid hangisidir?
21- Kuba Mescidi

22- İlk cuma namazı ne zaman ve nerede kılınmıştır?
22- Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında “Ranuna” denilen yerde
kılınmıştır.
23- Muhacir ve Ensar kime denir?
23- Muhacir: Mekke’den Medine’ye göç eden müslümana denir.
Ensar: Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara denir.

24- Sahabe Kime denir?
24- Hz. Peygamber’i sağlığında Müslüman olarak görüp onun sohbetinde bulunanlara denir.

25- İslâm tarihinde ilk açılan eğitim ve öğretim kurumu hangisidir?
25- Peygamber Efendimizin bizzat inşasında çalıştığı ve öğretmenliğini yaptığı ilk yatılı okul olan
SUFFE’dir. Burada eğitim görenlere Ashab-ı Suffe denir.


26- Peygamber Efendimizin yaptığı en önemli savaşlar hangileridir?
26- Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine’ye göç ettikten sonra müşrikler onları yine rahat
bırakmamışlar, bu yüzden Peygamberimiz onlarla savaşmak zorunda kalmıştır.
En önemlileri şunlardır:

1) Bedir Savaşı (2/ 624)
2) Uhud Savaşı (3/ 625)
3) Hendek Savaşı (5/627)

27- Peygamber Efendimizin yaptığı savaşların amacı nedir?
27- Allah’ın adını yüceltmek,
Düşman saldırılarını önlemek,
Müslümanların inançlarını, ırz ve namuslarını, can ve mallarını korumaktır

28- Mekke kaç yılında fethedildi? Peygamberimizin Müşriklere karşı davranışı ne oldu?

28- Mekke M.630’da fethedildi. Fetihten sonra Peygamber efendimiz Müşriklere karşı
“Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz” buyurdu ve hepsini affetti.

29- Mescid-i Nebevî (Peygamber Efendimizin Camisi) nerededir?
29- Medine’dedir. Hicretten sonra Peygamberimizin yapmış olduğu ilk mescittir.
Peygamberimizin kabri (Ravza-i Mutahhera) Mescid-i Nebevî’nin içinde bulunmaktadır.

30- Veda haccı ve Veda hutbesi hakkında bilgi veriniz ?
30- Peygamber Efendimizin 632 yılında yapmış olduğu tek hacdır.
Bu hac esnasında Peygamber Efendimiz 100.000’den fazla Müslümana Meşhur Veda hutbesini
okumuşlardır.

VEDA HUTBESİNDE YER ALAN BAZI HÜKÜMLER
1) İslâmiyet’ten önceki bütün cahiliye gelenekleri kaldırılmıştır.

2) Bütün insanlar eşittir.

3) İnsanların can, mal ve namusları dokunulmazdır.

4) Emanetler sahibine verilmelidir.

5) Tefeciliğin ve faizin her türlüsü haramdır.

6) Kan davaları kaldırılmıştır.

7) Erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin haklarına riâyet edecektir.

8)Hem erkek hem kadın zinadan kaçınacaktır.

9) Bütün Müslümanlar kardeştir.

10) Hizmetçilere iyi davranılacaktır.


31- Peygamber Efendimiz kaç yılında, nerede ve kaç yaşında vefat etti ?

31- Peygamber Efendimiz Hicretin 11. senesi ,Rebiülevvel ayının on ikisi,Pazartesi günü
Miladi, 632 yılında, Medine’de ve 63 yaşında vefat etti.

32- Peygamber Efendimizin nesli kiminle devam etmiştir?
32- Peygamber Efendimizin nesli, kızı Hz. Fatma ve amcasının oğlu Hz. Ali’nin evlilikleri ile dünyaya
gelen oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam etmiştir.

33- Aşere-i Mübeşşere kime denir ?
33- Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeye denir.

34- Aşere-i Mübeşşere kimlerden oluşmaktadır.
34- 1) Hz. Ebu Bekir
2) Hz. Ömer
3) Hz. Osman
4) Hz. Ali
5) Hz. Zübeyr b. Avvam
6) Hz. Abdurahman b. Avf
7) Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas
Hz.Said b. Zeyd
9) Hz.Ebû Übeyde b. Cerrah
10) Hz.Talha b. Übeydullah


35- Peygamberimizden sonra gelen 4 halife kimlerdir? Sırayla söyler misiniz?
35- 1) Hz. Ebu Bekir : 2 yıl
2) Hz. Ömer : 10 yıl
3) Hz. Osman : 12 yıl
4) Hz. Ali : 5 yıl

Soru 1  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisine vahiy gelmeden önce devamlı
                olarak şehirden uzaklaşıp, putlara tapmamanın zevkini çıkardığı yer ve
                sonunda da kendisine peygamberliğin verildiği yani ilk vahyin geldiği dağın
                ve mağaranın ismi nedir?
Cevap   : Nur dağı, Hira mağarası.

Soru 2  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Hira mağarasında iken gelen ilk vahyin şekli
                nasıldır?
Cevap   : Rüyayı Sadıka (Gerçek rüya şeklinde)

Soru 3  : Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve El-Ehnes isimli üç müşrik gizlice birbirlerinden
                habersiz Allah Resulü (s.a.v.)’in Kur’an okumasını dinlemeye giderlerdi.
                Sabaha kadar evin yakınında Kur’an okunuşunu dinlerler gün ağarmaya
                başlayınca da kimseler görmesin diye gizlice ayrılmak istediklerinde
                birbirleriyle karşılaşırlar ve birbirlerine bir daha gelmemek üzere söz verirlerdi.
                Ama her üçüde bir önceki gece dinledikleri şeyi özlerler, verdikleri sözleri
                unutur yine bir sonraki gece gizlice gelirlerdi. Bir kez daha söz verip gene
                gelirler Kur’an’ı Kerim’in bu güzelliğini gördükleri halde yinede teslim
                olmuyorlardı. İşte bu şekilde hoşnut olup ta kabul etmeyen, teslim olmayan bu
                insanlar ve onlar gibi onların bulunduğu konuma ne ad verilir?
Cevap   : İnadı Küfür.

Soru 4  : İslam’ı yaşamak için yerel iktidarın zulüm rejimlerinden kaçıp daha müreffeh bir
                hayata kavuşmak müslümanca yaşamak, Allah (c.c.)’ın kanunlarını ikame etmek,
                Ruhun Allah (c.c.)’ın kanunlarıyla terbiye edilmesi için ilahi yaşam kaygısını
                Allah (c.c.)’ın arzında değişik yerlerde vermek sebebiyle yapılan göçe ne ad verilir?
Cevap   : Hicret.

Soru 5  : Mekke’de İslam’ın istediği şekilde yaşayamayan müslümanların, bir davanın
                gerçekleşmesi gayesi ile yani insanların ve beşer sistemlerin değil, Allah (c.c.)’ın
                istediği şekilde yaşamak için vatanlarını, evlerini, binitlerini, ailelerini terk
                etmeleri hareketine ne ad verilir?
Cevap   : Hicret.

Soru 6  : Suçları yalnız Allah (c.c.)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek
                olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde
                müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek,
                hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak gibi kararların alınıp halka
                duyurulması için bir afişle Kabe’nin duvarına asılması olayına İslam tarihinde
                verilen ismi o günkü ve bugünkü adıyla söyleyiniz.
Cevap   : Haber-üs Sahife, Ambargo.

Soru 7  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Medine’ye gelişinin yedinci ayında Rabbimiz
                savaşa izin verdi. Bu izin Hac suresi 39 ve 40.cı ayetlerle oldu. Bu ayetlerden
                sonra Allah Resulü (s.a.v.)’in düşman üzerine gönderdiği ilk İslam ordusu ve
                aynı zamanda İslam’ın ilk seriyyesi olan seriyyenin komutanı kimdir?
Cevap   : Hz. Hamza (r.a.) dır.

Soru 8  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinden hemen sonra Medine’de yaptığı
                ilk üç iş nedir?
Cevap   : a-İslam devletinin merkezi olan caminin inşaatı,
                b-Müslümanların ekonomik sorunlarını gidermek,
                c-Müslümanların can emniyetini sağlamak.

Soru 9  : İşkence yıllarında Ebu Lehep ve karısı Ümmü Cemil müşriklerin iki azılı
                kişileri idiler. Biri emir veriyor diğeri uyguluyordu. Ebu Lehebin emriyle
                Ümmü Cemil dikenleri topluyor ve Allah’ın Resulü (s.a.v.)’in geçeceği
                yollara diziyordu. Bu iki zalimin yaptıkları zulümlerden dolayı Kur’an’ı
                Kerim’de adlarına sure inmiş ve bu surede kendilerine Rabbimizin kelamıyla
                 beddua edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ve ashabına zulmeden
                 bu iki azılı müşrikin Tebbet suresinde geçen ahiretteki isimlerini söyleyiniz.
Cevap   : Hammaletel Hatap.

Soru 10: Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e oradan da
                Allah (c.c.)’a en yakın makam olan Sidret-ül Müntehaya gitmesine ne ad verilir?
Cevap   : İsra ve Miraç.

Soru 11: Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı?
Cevap   : Miraçta

Soru 12: Mekke’de tebliğ imkanı kalmayınca Allah Resulü (s.a.v.) tebliği Mekke dışına
                taşımayı düşündü. İlk sefer olarak Taife gitmeyi planladı. Çünkü orada
                akrabaları vardı ve bundan dolayı tebliğin rahat olacağına inanıyordu. Ama
                orada da Ebu Lehebin emriyle zulmün devam ettiğini görünce Peygamber
                Efendimiz (s.a.v.) küfür ehli hakkında mukaddes ve tarihi bir söz söylüyordu.
                Bizlere tecrübe ve düstur olacak bu tarihi söz nedir?
Cevap   : “Küfrün hepsi tek millettir.”

Soru 13: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil
                Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir
                mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile
                kaldıkları bu mağaranın ismi nedir?
Cevap   : Sevr Mağarası.

Soru 14: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin
                iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir?
Cevap   : Seriyye.

Soru 15: Mekke’de yaşanan ambargo olayından sonra her an saldırı olur diyerek
                silahlı olarak bekleyen müslümanlardan bir sahabe bir gün
                Rasulüllah (s.a.v.)’e şu suali sordu: “Ya Rasulüllah, hayatımızdan emin olup
                silahlarımızı bırakacağımız gün gelmeyecek mi?”  Bu soruya Peygamber
                Efendimiz (s.a.v.)’in kıyamete kadar da Ümmeti Muhammede bir ölçü olacak
                şekilde verdiği cevap nedir?
Cevap   : “Müslümanların silahlarını bırakıp rahat edecekleri günler az olacaktır”
                şeklinde oldu

Soru 16: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği
                savaşlara gaza denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç defa savaşa katılmıştır?
Cevap   : 27 defa

Soru 17: Hz. Ömer (r.a.)’in ifadesi ile Rasulüllah (s.a.v.)’in hayat programının özeti nedir?
Cevap   : İman, Hicret, Cihat.

Soru 18: Allah (c.c.)’ın istediği gibi İslam’ı top yekün yaşanması , İslam’ı tebliğ uğruna
                verilen mücadeleye, Allah (c.c.)’ın hükümlerinin her tarafta uygulanmasını temin
                için mü’minin canı ve malıyla, mücadeleye, söz, yazı, sohbet ve savaşla olan
                harekete ne denir?
Cevap   : Cihat.

Soru 19: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı
                savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
Cevap   : El-Ebva (Veddan) Gazvesi.

Soru 20: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin
                bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kafir öldürüldü, ilk defa esir alındı,
                 ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir
                yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?
Cevap  : Abdullah Bin Cahş.

Soru 21: Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kastı ile atını onun
                üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile öldürdüğü,
                Mekke döneminde Rasulüllah (s.a.v.)’e en çok işkence yapan ve ölümü
                Efendimizin elinden olan kafir kimdir?
Cevap   : Ubey Bin Halef.

Soru 22: Mekke devletinin, İslam devletine yenildiği savaşların en büyüklerindendir.
                Ki bu savaşta müşriklerin önde gelen isimlerinden Ebu Cehil, Utbe Bin Rabia,
                Ümeyye Bin Halef, Nadir Bin Haris gibi azılılarını kaybetmiälerdxr.
Cevap   : Bedir Savaşı.

Soru 23: Bedir savaşında esir alınmış müşrik bir şair bir daha müslümanlar ve İslam
                dini aleyhine şiirler yazmamak şartıyla serbest bırakılmıştı. Ama Uhut savaşı
                öncesinde basının, medyanın, şairlerin önemini bilen Mekke müşrik devleti
                köle olan bu şairi fikren devlete bağlı olduğu için dili ve kalemi satın alınarak
                devlet rejimini müdafaa nutukları attırdı. Mekke müşrik devletinin zorlaması ile
                yine İslam’ın aleyhine şiirler yazdırtılan bu şair kimdir?
Cevap   : Ebu İzzet.

Soru 24: İslam’ın Mekke döneminde bulunmayan, Medine döneminde ortaya çıkan
                namaz kılıp, oruç tutup, hacca gittiği hatta cihada dahi iştirak ettiği halde İslam
                düşmanlığı yapan, Kur’an okuyup okutturdukları halde tağutun, şirki düzenlerin
                ve putların emrinde çalışan müslüman tipleri vardı. Uhut savaşına önce katılıp
                sonra askerin moralini bozmak için tekrar Medine’ye dönen o gün için başlarında
                Abdullah Bin Ubey olan İslam toplumunun kanser kaynağı tiplere İslam’ın verdiği
                isim nedir?
Cevap   : Münafık.

Soru 25: İslam’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhut savaşı galibiyetle sona
                ermedi. Kıyamete kadar Ümmeti Muhammede ders ve tecrübe olacak
                bir olaydı. İşte Uhut gibi bir savaşın kazanılamamasının sebebi nedir?
Cevap   : Peygamberimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlali (Keyfi hareket etmek)


Soru 26: Bir musibet bin nasihatten yeğdir. Akıllı, tarihten ders almasını bilen bir
                insanın (Ümmeti Muhammed’in) Uhut savaşından alacağı tek ders vardır.
                Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir
Cevap   : Emre itaat etmek.

Soru 27: Ebu Bera  adında bir münafık müslüman olduğunu ve Kur’an’ı Kerim’i
               öğrenmek istediklerini söyleyip, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den
                bulundukları mevkide kendilerine Kur’an öğretmeleri için Kur’an
                okutabilecek sahabeler, hafızlar istedi. Peygamberimizin izni ile İslam’ı
                kabul eden bu yeni insanlara Allah (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek
                için 70 tane hafız sahabe, Ebu Bera ismindeki münafık ile yola çıktı.
                Fakat bu güzide insanlar yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler.
                Bu olayın haberi Allah Resulü (s.a.v.)’e ulaşınca çok üzüldü, dayanamadı
                hatta namazlarda onlara kunut okudu (beddua etti). Bu hadise İslam tarihinde
                70 sahabenin şehit edildiği yerin ismi ile anılır. Bu hadisenin adı nedir?
Cevap   : Bir-i Mauna hadisesi.

Soru 28: Hendek savaşının diğerlerinden farkı bir savunma niteliğinde olmasıdır. Bu
                savunma Medine’nin düşman gelecek olan tarafına hendek kazılmasıdır.
                Hendek kazılması yönündeki fikir ise yapılan istişarenin sonucudur.
                Bu istişarede Hendek kazma fikrini ortaya koyan  kimdir
Cevap   : Selman-ı Farisi.

Soru 29: Umre maksadıyla Mekke’ye gelip kendilerine Kabe’nin olduğu yere
                sokulmayacakları haberini alan Allah Resulü (s.a.v.), Hz. Osman’ı elçi
                olarak Mekke’ye gönderdi. Daha sonra Hz. Osman’ın öldürüldüğü
                haberi (yanlış) gelince Efendimiz (s.a.v.) elçiyi öldüren bu müşriklerle
                savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için
                biat etmeye davet etti. Sahabeler de ölünceye kadar savaşacaklarına
                dair biat ettiler. Bu biate ne ad verilir?
Cevap   : Rıdvan Biatı.

Soru 30: Hicretin 6.cı yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından
                Mekke’ye sokulmayıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın şehit
                olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler
                o yıl Mekke’ye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması
                yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi.
                Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanların aleyhine gibi görüldü
                 ise de netice müslümanların yararına sonuçlar çıkan anlaşmanın adı nedir?
Cevap   : Hudeybiye Anlaşması.

Soru 31: Hudeybiye anlaşmasından sonra müslüman olup Medine devletine
                sığındığında anlaşma gereği Mekke polisine Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
                teslim edilen biri vardı. Yolda Mekke polislerini öldürerek
                Peygamberimiz (s.a.v.)’e “Siz sözünüzü tuttunuz Ya Rasulüllah, ben ise
                işkenceden kurtulmak istedim” diyerek Medine’den çıkar ama
                Mekke’ye de teslim olmadan Medine dışında El-İss denen yere yerleşip
                Mekke’nin ticaret kervanlarını vurarak Mekke devletini yıldırdı. Aldığı
                işaretle bu hareketine Mekke’den müslüman olarak çıkan yeni müslümanları
                yanına alarak bu harekete devam eder. Mekke devleti yapılan Hudeybiye
                anlaşmasını bu şahsın hareketlerine dayanamayarak kendisi bozmak zorunda
                kalır. Bu sayede İslam’ın ve müslümanların aleyhine olan anlaşmayı lehe
                çeviren sahabe kimdir ve İslam tarihinde bu yapılan harekete ne denir
Cevap   : Ebu Basir – Vur kac taktigi

Soru 32: Ebu Basir’in vur kac hareketini başlatıp Hudeybiye anlaşmasını
                müslümanların lehine çevirmesi anlaşma maddelerinde bulunan ifadelere aykırı
                davranmayıp usulüne uygun anlaşmaya sadık kalarak hareket etmesi Allah
                Resulü (s.a.v.)’in bir siyaseti idi. Çünkü anlaşmanın maddesi “Mekke’den bir
                müşrik müslüman olup Medine’ye iltica ederse, Medine devleti bu müslümanı
                Medine’ye almayacaktı.” Bu madde de geçen ifadeye göre Allah Resulü (s.a.v.)
                Ebu Basir’i Medine’ye almamış ama Medine dışındaki gerilla hareketini
                duyunca da ona müdahale etmediği gibi “Keşke Basir yalnız olmasaydı” diyerek
                onun yaptığını ima ile kabul etmişti. Allah Resulü (s.a.v.)’nün bu olaydaki izlediği
                siyasetin bize verdiği anlam nedir?
Cevap   : Beşer hukukunu müslümanların lehine kullanma siyaseti.

Soru 33: Müşriklerin önceden Mekke’ye diktikleri putları Allah Resulü (s.a.v.) Mekke
                fethinde teker teker işaret ederek putları yıktırdı. Her putu işaret edip kırdırırken
                bir ayet okuyordu. İşte Allah Resulü (s.a.v.)’in putları kırarken okuduğu ayet
                meali nedir?
Cevap   : Hak Geldi Batıl Zail Oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur. (İsra 81)

Soru 34: Huneyn savaşında Allah Resulü (s.a.v.), Ebu Hadrat’ı casus olarak Havazin
                ahalisi için gönderdi. Havazin halkının savaş için hazırlık yaptığını duyan
                Peygamberimiz (s.a.v.) hazırlıklara başladı. Bu savaş için henüz müslüman
                olmamış olan Saffan Bin Ümeyye isimli bir kafirden 100 zırh ve silah geri
                verilmek üzere alıp Havazin üzerine yürüdü. Bu hareketle Allah Resulü
                (s.a.v.)’in ümmetine verdiği ders nedir?
Cevap   : Düşmanla savaşmak için kafirden silah alınabileceği hususu.

Soru 35: Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (s.a.v.)’e gelerek orada namaz
                kıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin
                Hz. Cebrail (a.s.)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet
                inen mescidin adı nedir?
Cevap   : Mescidi Dırar.

Soru 36: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz.
Cevap   : a- Hz. Hatice    b- Hz. Sevde    c- Hz. Aişe    d- Hz. Zeynep
                e- Hz. Ümmü Seleme  f- Hz. Hafsa   g- Hz. Zeynep (Cahşın kızı)
                h- Hz. Ümmü Habibe   i- Hz.Cüveyriyye
                j- Hz. Safiyye    k- Hz. Mariyye     l- Hz. Meymune (R. Anhüma).


Soru 37: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İncil ve Tevrat’ta geçen isimleri nelerdir?
Cevap   : İncil’de; Baraklit, Tevrat’ta; Münhemenna.

Soru 38: Hz. Hacer validemiz Mekke topraklarında oğlu İsmail’e su aramak için Safa
                ve Merve tepelerinde koşup dururken, bıraktığı yerde kendi kendine ayaklarını
                yere vurarak eşinen Hz. İsmail’in ayakları altından Allah (c.c.)’ın izni ile çıkan
                ve bugün dahi müslümanların faydalanıp içtiği, tüm hacıları doyuran, şifalı,
                bereketli, bu gün yer itibariyle Kabe’nin altından çıkan suyun adı nedir?
Cevap   : Zemzem.

Soru 39: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğumu ne zamandır?
Cevap   : Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12.ci gecesine
                tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi.

Soru 40: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in annesinin ismi nedir?
Cevap   : Vehb’in kızı Amine.

Soru 41: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt annesinin adı nedir?
Cevap   : Hz. Halime.

Soru 42: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt kardeşinin ismi nedir?
Cevap   : Hz. Şeyma.

Soru 43: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin adı nedir?
Cevap   : Abdulmuttalip.

Soru 44: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in babalarının ismi nedir?
Cevap   : Abdullah.

Soru 45: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin vefatından sonra büyüten
                amcası kimdir?
Cevap   : Ebu Talip.

Soru 46: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti?
Cevap   : 622 yılında.

Soru 47: Ganimet ne demektir?
Cevap   : Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.

Soru 48: İslam’da ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?
Cevap   : Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.

Soru 49: İlahi vahye göre ganimetlerin taksimi nasıl yapılırdı?
Cevap   : Ganimetlerin beşte biri Allah’a ve Resulüne, beşte dördü ise mücahitlere aitti.
                Beşte bir de beşe ayrılarak Peygamberimiz (s.a.v.)’in akrabası, yetimler,
                fakirler ve aciz yolculara verilirdi.

Soru 50: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa
                yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha
                geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek
                orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?
Cevap   : Mute savaşı.

Soru 51: Ehli Beyt kimdir?
Cevap   : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.

Soru 52: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç adı vardır söyleyiniz.
Cevap   : Dört adı vardır: a-Ahmet  b-Muhammed  c-Mustafa  d-Mahmut.

Soru 53: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu,
                Bizanslılara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
                atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika
                evvel ve Azrail (a.s.)’ın yanında iken son sözleri nedir?
Cevap   : Üsame Bin Zeyd (r.a.) (“Üsame’nin ordusu cihada gitsin”)

Soru 54: İslam Medine devletini Efendimiz (s.a.v.) kurduktan sonra devletler bazında
                İslam’ı tebliğ için hangi ülkelere elçi ve mektup göndermiştir?
Cevap   : Habeşistan, Mısır, Doğu Roma İmparatorluğu ve İran.

Soru 55: Efendimiz (s.a.v.)’in Refikül Ala’ya (Büyük dosta-Cenabı Allah’a) kavuşma
                olarak tarif ettiği vefatı kaç yaşında olmuştur.
Cevap   : 63 yıl olmuştur.

Soru 56: Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının
                kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı
                sahabe kimdir?
Cevap   : Kab Bin Malik.

Soru 57: Medine’de münafıkların başı olan hainin ismi nedir?
Cevap   : Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul.

Soru 58: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan
                eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen sahtekar kimdir?
Cevap   : Müseylemetül Kezzap

Soru 59: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre
                peygamberlik yaptı?
Cevap   : 40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı.

Soru 60: Habeşistan’a yapılan hicret hakkında bilgi veriniz?
Cevap   : İlki 615 yılının Recep ayında aralarında Hz. Osman ve ailesi Rukiye’nin de
                bulunduğu 12 erkek ve 4 kadın olarak üç ay devam etmiş olan hicrettir.
                İkincisi ise 616 yılında 82 erkek, 21 kadın Cafer Bin Ebu Talip
                başkanlığında yapılmıştır.

Soru 61: İslam’ın ilk düşmanlarından bir kafir vardı ki bu her zaman işkence eder,
                alay eder ve müslümanları rahat bırakmazdı. Abdullah İbni Mesud’u yere
                ellerini ve ayaklarını bağlayıp ona işkence yapmış hatta dini ile alay dahi etmişti.
                Sonunda Bedir savaşında Efendimiz (s.a.v.)’in ondan bana haber getir emri ile
                savaş meydanında bulup elleri ve ayaklarının eklem yerlerinden ayrı ayrı dört
                kılıç darbesiyle yerde olduğunu görüp önce İslam’ı son bir kez daha tebliğine
                şiddetli cevap alması üzerine kafasını keserek sonra onun kulaklarını delip ip
                takıp sürükleyerek Peygamberimizin yanına getirdiği Allah düşmanı kafir kimdir?
Cevap   : Ebu Cehil (Cehaletin babası)

Soru 62: Mescidi Nebevinin bir tarafında, evsiz ve yurtsuz olanların ve fakir
                müslümanların barınması için bir gölgelik yapılmıştı. Buranın üstü kapalı ise de
                etrafı açıktı ve burası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden
                Ebu Hureyre (r.a.)’da burada yetişmişti. Bu ilim yuvasının ismi nedir?
Cevap   : Ashabı Suffa

Soru 63: Peygamberimiz (s.a.v.)’in annesi Amine hatunun sadık hizmetçisidir. Hz.
                Amine hatunun vefatından sonra Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalib’e  teslim
                eden ve Efendimiz (s.a.v.)’in “Annemden sonra annem sensin” dediği bu sadık
                hizmetçi kimdir?
Cevap   : Ümmü Eymen

Soru 64: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç çocuğu vardı isimleriyle birlikte söyleyiniz.
Cevap   : Yedi çocuğu olmuştur. Dördü kız, üçü erkektir. Kızları: Zeynep, Rukiye,
                Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır. Erkek çocukları: İbrahim, Kasım ve Abdullah’tır.

Soru 65: Hz. Ömer (r.a.)’ın müslüman olması kız kardeşi ve eniştesinin müslüman
                olduklarını öğrenip onları ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öldürmek niyetiyle gelirken
                eniştesinin evinin yakınında duyduğu Kur’an’dan etkilenmesi sonucunda olmuştur.
                Hatta onları dövmesine rağmen yine de tekrar dinlediği eniştesinin okuduğu
                surenin, kız kardeşinin ve eniştesinin isimlerini söyleyiniz?
Cevap   : Taha suresi, Kız kardeşi; Fatıma, eniştesi; Said

Soru 66: Bedir savaşında kaç müslüman şehit oldu, kaç kafir öldürüldü?
Cevap   : 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.

Soru 67: Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı kaçtır?
Cevap   : 72 müslüman şehit olmuştur.

Soru 68: Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik
                meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan kimdir?
Cevap   : Süreka

Soru 69: Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe kimdir?
Cevap   : Abdullah Bin Zeyd

Soru 70: Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir?
Cevap   : Hz. Halit Bin Velid

Soru 71: Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi nedir?
Cevap   : Hassan Bin Sabit.

Soru 72: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer
                neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?
Cevap   : Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb’tir.

Soru 73: Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?
Cevap   : Tebuk savaşı.

Soru 74: Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
Cevap   : Ebu Dücane

Soru 75: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tebliği Mekke dışına çıkarmayı
                düşündüğünde aklına ilk gelen yer Taif olmuştu. Çünkü orada tanıdık kapısına
                varabileceği akrabaları vardı. Ama Taif ona beklediği gibi değilde  Ebu Leheb’in
                emriyle sert bir şekilde cevap vermiş hatta taşlamışlardı. İşte bu yolculukta
                Efendimiz (s.a.v.)’e eşlik eden bir sahabe vardı. Bu insan atılan tüm taşlara göğüs
                germişti. Bu yiğit insan kimdir?
Cevap   : Zeyd Bin Harise.

Soru 76: Hendek savaşına adı verilen hendeklerin uzunluk, boy ve eninin ölçüleri ne kadardır?
Cevap   : Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.

Soru 77: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua
                edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı.
                Mescidi Nebevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (s.a.v.) sıcak havalarda
                gider ve orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı.
                Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir?
Cevap   : Gamame mescidi (Bulut mescidi)

Soru 78: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana
                geldi?
Cevap   : a-Kisra sarayında 14 sütun yıkıldı b-Mecusilerin ateşleri söndü c-Sava gölü
                kurudu.

Soru 79: Tövbe suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (s.a.v.)’in ilk inşa ettiği
                mescit olarak bilinen mescit hangisidir?
Cevap   : Kuba mescidi.

Soru 80: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke hayatında öyle bir yıl yaşadı ki o yıl
                amcası Ebu Talip vefat etmiş, amcasının vefatından üç gün sonra zevceleri
                Hz. Hatice (r.a.) ahirete göç etmişti. Aynı yıl müslümanlara ambargo
                uygulanmış ve zor durumda bırakılmıştı. Bu yıl Efendimiz (s.a.v.) için sıkıntılı
                olmuştu. İslam tarihinde bu yıla verilen isim nedir?
Cevap   : Hüzün yılı.

Soru 81: Siyeri Nebi yada Sireti Nebi ne demektir?
Cevap   : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını konu alan kitaba verilen isimdir.

Soru 82: Müslümanlardan bazıları sayıca fazla olduklarını düşünüp gurura
                kapıldıkları için imtihan olarak yeryüzü tüm genişliğine rağmen kendilerine
                dar geldiği bir savaş yaşadılar. Bu savaşta pusuya düşürüldükleri için
                dağıldılar, hatta Allah Resulü (s.a.v.)’i yalnız bıraktılar ve büyük bir panik
                yaşadılar. Hz. Abbas (r.a.)’ın daveti, hatırlatması ve bağırması üzerine
                tekrar toplanarak zaferi kazandılar. Hakkında inen ayetle müslümanlara ders
                olan bu savaş hangisidir?
Cevap   : Huneyn savaşı.

Soru 83: İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
Cevap   : Ranuna vadisinde.

Soru 84: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde kime anlattı?
Cevap   : Hanımı Hz. Hatice’ye.

Soru 85: Peygamberimiz (s.a.v.) kaç sene İslam’ı gizli olarak anlattı?
Cevap   : 3 sene.

Soru 86: Hicret gecesi kafirler nereye toplandı?
Cevap   : Mekke’de Darun Nedve’de toplandılar.

Soru 87: Peygamberimiz (s.a.v.)’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi nedir?
Cevap   : Sevr Mağarası.

Soru 88: Mekke ne zaman fethedildi?
Cevap   : Hicretin 8. Yılı Ramazan ayının 17.sinde.

Soru 89: Hudeybiye savaşı ne zaman oldu?
Cevap   : Hicretin 6. Yılında.

Soru 90: Hayber savaşı ne zaman oldu?
Cevap   : Hicretin 7. Yılında.

Soru 91: Hendek savaşı ne zaman oldu?
Cevap   : Hicretin 5. Yılında.

Soru 92: Peygamberimizin son savaşı hangisidir?
Cevap   : Tebuk savaşıdır.

Soru 93: Akabe biati nedir?
Cevap   : Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.

Soru 94  : Ravza-i Mudahhara neresidir?
Cevap     : Peygamberimiz (s.a.v.)’in kabri ile minberi arasına denir.

Soru 95  : Asr-ı Saadet ne demektir?
Cevap     : Rasulüllah (s.a.v.)’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir.

Soru 96  : Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı kimdi?
Cevap     : Sad Bin Ebi Vakkas.

Soru 97  : İsmet, Emanet, Fetanet, Sıdk ve Tebliğ tüm peygamberlerin ortak sıfatlarıdır.
                 Bu sıfatların dışında Peygamberimiz (s.a.v.)’e ait olan sıfatlar nelerdir?
Cevap     : a- Son peygamber olması
                  b- Tüm insan ve cinlerin peygamberi olması
                  c- Şefaat etme yetkisinin olması

Soru 98  : Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle “Fakirleri
                 koruma ve kalkındırma” adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın adı nedir?
Cevap     : Hif-ul Fudul

Soru 99: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra kim yıkadı?
Cevap   : Hz. Ali yıkadı.

Soru 100: Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyup El-Ensari’nin evinde ne kadar kalmıştır?
Cevap     : Yedi aya yakın kalmıştır.

Soru 101: Haram aylar adı verilen aylar hangileridir?
Cevap     : Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.

Soru 102: Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci
                  gelen yedi meşhur şiir Kabe’nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiire ne denirdi?
Cevap     : Muallakat-ı Seba denir.

Soru 103: Peygamberimiz (s.a.v.)’in doğduğu evin adı nedir?
Cevap     : Darud-Tebabia

Soru 104: Her müslümanın iman etmesi gereken akidelerden birisi de Peygamberimiz
                (s.a.v.)’in Miraca çıkma hadisesidir. Miraç lügatte; yükseğe çıkma ve
                merdiven manalarına gelir. Miraç hicretten bir buçuk yıl evvel vuku bulmuştur.
                Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde yedinci kat semada, Mescidi
                Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, meleklerin kıyametekadar hayatlarında
                bir defa sıra gelerek tavaf ettiği yedinci kat semadaki bu mescidin adı nedir?
Cevap    : Beytül Mamur.

Soru 105: Uhut savaşında Peygamberimiz (s.a.v.) bir kaç kafire beddua etmişti.
                 Ancak birisine suçu ağır olmasına rağmen beddua etmedi. Ashaptan bazıları:
                 “Niçin ona beddua etmiyorsun” diye sorduklarında “Miraç gecesi onu
                 Hamza ile kol kola cennete girerlerken gördüm” dediği kişidir. Hicretin
                 8.yılında Mekke fethedildiğinde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından öldürülmeleri
                 emredilen 10 kişiden de biridir. Fakat daha sonra, Peygamberimiz (s.a.v.)’e
                 gelerek af dilemiş ve böylece Mekke’nin fethinden sonra müslüman olup,
                 Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından Yemame tarafına gitmesi emrolunmuştur.
                 Peygamberimizin irtihalinden sonra çıkan yalancı peygamberi daha önce hayatının
                 en büyük hatasını yaptığı kılıçla öldürür. Bu sahabe ve öldürdüğü yalancı
                 peygamber kimdir?
Cevap    : Vahşi (r.a.), Müseylemetül-Kezzap

Soru 106: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir?
Cevap    : Safa Tepesinde

Soru 107: Hicretin dördüncü yılı olaylarındandır. Kilap kabilesinden Ebu Bera, Hz.
                 Peygamber (s.a.v.)’e gelerek, mensubu olduğu kabilesi arasında irşatta
                 bulunacak zatlar istedi. Peygamberimiz (s.a.v.)’de 40 veya 70 kişi göndermişti.
                 Bunların hepsi Ashabı Suffe’dendi. Yolda bu mübarek insanların hepsi şehit
                 edildiler. Bu olaya İslam tarihinde ne ad verilir?
Cevap    : Bir-i Maune.

Soru 108: Hz. Peygamber (s.a.v.) sözleri ile insanları İslam’a davet ettiği gibi,
                  devletlere gönderdiği mektuplarla da bu devlet başkanlarını ve tebaasını İslam’a
                  davet etti. Bunlardan bir kısmı bu davete sıcak baktı, bir kısmı da reddetti.
                  Bu mektuplardan birinin gittiği ülke kralı çok memnun olmuş ve bu memnuniyetini
                  göstermek için bazı hediyeler yanında Hz. Peygamber (s.a.v.)’e birde kadın köle
                  göndermişti. Peygamberimiz (s.a.v.) bu köleyi azat edip onunla evlendi.
                  Peygamberimiz (s.a.v.)’in evlendiği bu validemiz ve ülkesinin adını söyleyiniz.
Cevap     : Hz. Mariye, Mısır.

Soru 109: Peygamberimiz (s.a.v.)’e Rasulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir?
Cevap     : İnsanlara ve cinlere gönderildiği için

Soru 110: Peygamberimiz (s.a.v.) gençliğinde illegal bir örgüte üye olmuştu. Bu örgüt
                  haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun haklının yanında
                  haksızlara, zalimlere karşı tavır koyuyordu. Bu örgütün adı nedir?
Cevap     : Hılful Fudul  (Fazilet örgütü)

Soru 111: İslamiyet’ten önce Arap kabileleri arasında iç harpler ve kan gütmeler
                 yaygın halde idi. İslam’ın gelişiyle kan davaları ve kabileler arası harpler
                 son buldu. Ve insanlar Allah (c.c.)’ın gönderdiği İslam nimeti ile kardeşler
                 oldular. Bu kabileler yalnız dört ay harp etmeyi haram sayarlardı. Şayet bu
                 dört ay içinde harp yapılırsa bu harbe ne ad verilirdi?
Cevap    : Ficar harbi.

Soru 112: Allah (c.c.)’ın gönderdiği en son ve en mükemmel din olan İslam’ın kaynağı
                 Kur’an’ı Kerim’i Allah’ü Teala “Onu biz indirdik, biz koruyacağız” buyuruyor.
                 Ve bu arada insanların bazılarına cennette daha fazla mükafat vermek için de
                 onları ciddi imtihana tabi tutuyor. Biz müslümanların ise çilelere katlanmış olan
                 bu müslümanlara minnet borcumuz vardır. İşte o insanlarda Kur’an’ın
                 zamanımıza kadar gelmesinde her türlü çileye katlanmışlardır. Onlardan biri de
                 Hz. Bilal idi. Hz. Bilal (r.a.)’a kızgın taşla işkence eden kimdir?
Cevap    : Ümeyye Bin Halef

Soru 113: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i Beni Sad kabilesinden Haris adında bir adamın
                  karısı Halime’ye verdiler. Peygamberimiz (s.a.v.) süt annesinin yanında kaç
                  yaşına kadar kaldı?
Cevap     : Beş yaşına kadar

Soru 114: Peygamberimiz (s.a.v.)’in 3 oğlu, 4 kızı olmuştur. Onlardan birisi cariyesi
                  Mariye’den doğmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Mariye’den olan çocuğunun
                  adı nedir?
Cevap     : İbrahim
HADİS

Soru 1  : Rasülullah (s.a.v.) Efendimizin takip edip uyguladığı dini yol ve tutumlara ve bunları genel prensipler çerçevesi
              içinde ümmetine uygulamasını emrettiği söz ve fiillere ne ad verilir?
Cevap  : Sünnet.


Soru 2  : Hadis-i Şerif ne demektir?
Cevap  : Sünnetlerin sözle ifade edilmesine denir.

Soru 3  : Söz bakımından Peygamberimiz (s.a.v.)’e anlam bakımından Allah (c.c.)’e ait olan hadislere ne ad verilir?
Cevap  : Kutsi Hadis.

Soru 4  : Sünnetin çeşitleri nelerdir kısaca izah ediniz.
Cevap  : Üç çeşittir.
              a- Kavli sünnet; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözleridir.
              b- Fiili sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v)’in yaptığı iş ve hareketlerdir.
              c- Takriri sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in işaret ettiği veya sükut ettiği işlerdir.

Soru 5  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadis-i Şerifleri’nin büyük bir çoğunluğu “Kütübü Sitte”
               olarak bilinen altı hadis kitabındadır. Bu altı kitabı yazarlarıyla birlikte söyleyiniz.
Cevap  : a- Sahih-i Buhari. Yazarı: İmam Buhari,
              b- Sahih-i Müslim. Yazarı: İmam Müslim,
              c- Sünen-i Ebu Davut. Yazarı: Ebu Davut,
              d- Sünen-i İbni Mace. Yazarı: Abdullah İbni Mace,
              e- Sünen-i Tirmizi. Yazarı:İsa İbni Sevre Et-Tirmizi,
              f-Sünen-i Nesei. Yazarı: Ebu Abdullah En-Nesei.

Soru 6  : İslam aleminin en büyük muhaddisidir.(hadis alimidir.) Hicri 194-256 senelerinde yaşamış, babası İsmail Bin
              İbrahimdir. 16 yaşında iken iki büyük hadis kitabını ezberledi. İlmini Mekke’de tahsil etti. Daha 18 yaşında
              iken hadis ravileri ile ilgili hadis kitabı yazdı. Daha sonraki 16 yıllık yaptığı çalışma ile “El-Cami’üs Sahih”
              adlı büyük hadis kitabını yazdı. Kendisi “Sahih adlı kitabımı altı yüz bin hadisten seçtim. Yazdığım her hadis
              için iki rekat namaz kıldım.” diye söz eden ve kitabında 7275 sahih hadis bulunan, Kur’an’ı Kerimden sonra
              en büyük kaynak kabul edilen Sahih-i Buhari adlı kitabın müellifi kimdir?
Cevap  : İmam Buhari hazretleridir.

Soru 7  : Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’den sonra en büyük hadis kitabı sayılan Ebu Davut isimli eserin yazarı olan
               muhaddisimizdir. 888 miladi yılında Basra’da doğmuştur. 500.000 Hadis-i Şerif içinden 4800 hadis-i şerifi
               kitabına almış, hocası Ahmet Bin Hambel’e gösterip onun takdirini kazanmıştır. Kitabı Kütübü Sitte’nin
               3. Kitabı olarak bilinir. Eserindeki tüm hadisleri İslam hükümlerine ait hadisler olan muhaddisimiz kimdir?
Cevap  : İmam-ı Ebu Davut.

Soru 8  : “Riyazü-s Salihin” adlı hadis kitabının yazarı kimdir?
Cevap  : İmam Muhyiddin en-Nevevi’dir.

Soru 9  : Kur’an’ı Kerim ve Sahih-i Buhari’den sonra en değerli kaynak olan Sahih-i Müslim’in müellifidir. Hicaz, Mısır,
              Suriye, Irak, İran ve Türkistan’ı dolaşarak hadis topladı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğu her sözü
              en sağlam kaynaklara dayanarak aldı, ezberledi ve kitabına yazdı.30.000 hadisi şerifi topladı ve inceledi.
              Kitabı Kütübü Sitte’nin 2. Olan hadisi şeriflere ve Allah’ın Rasülüne aşık olan bu büyük muhaddisimiz kimdir?
Cevap   : İmamı Müslim.

Soru 10: Kur’an’ı Kerim’den sonra kaynak olan Kütübü Sitte’den Süneni Nesai’nin müellifidir. Asıl adı Ahmet Bin
              Şuayb, lakabı Ebu Abdurrahman’dır. Şam, Horasan, Irak, Hicaz, Cezire ve Mısır’ı dolaşıp hadis topladı ve
              kitabını yazdı. Bundan başka içersinde hiç bir zayıf hadisin bulunmadığı “Mücteba” isimli eserini yazdı.
              Ömrü boyunca Davut (a.s.) gibi bir gün yiyip bir gün oruç tutan bu muhaddisimiz kimdir?            
Cevap   : İmam-ı Nesai

Soru 11: Asıl ismi İsa Bin Ebu Muhammed olan, Horasan, Hicaz ve Irak’ı baştan sona kadar dolaşarak hadis toplayıp,
              Kütübü Sitte’den Süneni Tirmizi’yi yazmış muhaddisimiz kimdir?
Cevap   : İmam-ı Tirmizi

Soru 12: En çok hadis rivayet eden sahabe kimdir?
Cevap  : Ebu Hureyre (r.a.)

Soru 13: Müttefekun Aleyh ne demektir?
Cevap  : Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerindeki ittifakıdır.(Görüş birliğidir).

Soru 14: Mevzu hadis ne demektir?
Cevap  : Peygamber Efendimiz(s.a.v.)!in ağzındanmış gibi uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.

Soru 15: Kadın sahabelerden en çok hadis rivayet eden kimdir?
Cevap  : Hz. Aişe (r.anha)’dır.

Soru 16: Senet nedir?
Cevap  : Hadis-i Şerif’i rivayet eden kişiler zinciridir.

Soru 17: Metin neye denir?
Cevap  : Senetten sonraki Peygamberimiz (s.a.v.)’in sözleridir.

Soru 18: Ravi kimdir?
Cevap  : Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in söz ve fiillerini rivayet eden her kişiye ravi denir.

Soru 19: Hadis nedir?
Cevap  : Peygamberimiz (s.a.v.)’e isnat edilen sözler, fiiller, sıfatlar ve peygamberimizin görüpte sustuğu şeylerdir.

Soru 20: Ebu Hureyre’nin asıl adı nedir?
Cevap  : Abdurrahman Bin Sahr’dır.

Soru 21: Sahih-i Müslim’de kaç hadis vardır?
Cevap  : Tekrarlar dışında 4.000 hadis.

Soru 22: Tabiin kimdir?
Cevap  : Sahabeden sonra gelen ve onlarla sohbet edenlerdir.

Soru 23: Kaç çeşit hadis vardır?
Cevap  : Üç çeşit; Mütevatir, Meşhur ve Ahat.

Soru 24: Peygamberimiz (s.a.v.)’in bizzat söylediği sözlere ne ad verilir?
Cevap  : Kavli sünnet.

Soru 25: Peygamberimiz (s.a.v.)’in yaptığı işlere ve bu ibadetlere ne isim verilir?
Cevap  : Fiili sünnet.

Soru 26: Peygamberimiz (s.a.v.)’in görüpte men etmediği söz ve davranışlara ne ad verilir?
Cevap  : Takriri sünnet.

Soru 27: Hadis ilminde molla kime denir?
Cevap  : 2.000’den fazla hadis ezberleyene denir.

Soru 28: Adalet ve zabt sahibi ravilerin kesiksiz bir senetle bir birinden rivayet ettikleri,
              illetli ve şaz olmaktan uzak hadise ne ad verilir?
Cevap  : Sahih hadis.

Soru 29: Mevzu hadis uydurma sebepleri nelerdir?
Cevap  : a- Mezhep, kabile ve milletini müdafa etmek gayreti.
              b- İslam düşmanlığı, c- Şahsi menfaat kaygısı, d- Yöneticilere yaklaşma arzusu.

Soru 30: Hadisi rivayet eden ravide aranan şartlar nelerdir?
Cevap  : a- Müslüman olmak, b- Adaletli olmak, c- Zabt sahibi olmak, d- Akıl ve baliğ olmak.
,
Soru 31: Ayet okumak kaydı ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in Allah Teala şöyle buyurmuştur diyerek,
              Allah Teala’ya izafe ettiği hadislere ne ad verilir?
Cevap   : Kutsi Hadis.

Soru 32: Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendisine intikal eden bir olay karşısında  susarak cevap vermesine ne ad verilir?
Cevap   : Takriri sünnet

Soru 33: Sahih 6 hadis kitabı olan Kütübü Sitte’nin sonuncusu olan hadis kitabının sahibi  Ebu Abdullah Bin Yezit hicri
              209, miladi 824 yılında Kazvin’de doğdu. Arap dili ve edebiyatı üzerine derinleşti. Daha sonra tüm çalışmalarını
              hadisi şerifler üzerinde yoğunlaştırdı. En güvenilir ravi ve hadisleri bulmak üzere Irak, Arabistan, Suriye ve Mısır
              gibi İslam beldelerini gezdi. Sonuçta topladığı hadisi şerifleri sünen isimli eserinde birleştirdi. Eseri tertibi
              tekrardan uzak ve kısa oluşuyla tanınmaktadır. Bu büyük muhaddis  hicri 273, miladi 886 yılında vefat etmiştir.
              Esas ismini verdiğimiz halk arasında yazdığı eserin adıyla anılan imamı tanıdınız mı?              
Cevap  : İmam İbni Mace.

Soru 34: Söz, fiil, takrir ahlaki ve fiziki vasıf olarak Peygamberimiz (s.a.v.)’e izafe edilen her şeyin yazılı metnine ne denir.
Cevap  : Hadis

Soru 35: Kaç çeşit sünnet (hadis) vardır?
Cevap  : 3, (kavli, fiili ve takriri)

Soru 36: Bir diğerinden almak ve nakletmek şartıyla, hadisi rivayet eden kişilerin Rasulüllah (s.a.v.)’a
              kadar sıralandığı kısma ne ad verilir?
Cevap   : Senet.

Soru 37: Görme ve duymaya dayanarak nesilden nesile nakledilen hadislere ne ad verilir?
Cevap  : Mütevatir hadis.

Soru 38: Hadisin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap  : Yeni.

Soru 39: Peygamberimiz (s.a.v.)’in sözlerine, fiillerine, takririne (hoşgörüsüne), yaratılışındaki ve ahlakındaki sıfatlarına
              hadis denir. Peygamberimizin bu hadisleri iki bölümden oluşmaktadır. Kur’an’ı Kerim’in anlaşılmasında bize
              büyük bir ışık tutan, müslümanların hayatını kolaylaştıran hadislerin bu iki bölümünden biri senettir.
              Diğerini siz söyleyiniz.              
Cevap  : Metin.

Soru 40: Hadisi şerifler kitaplarımıza geçinceye kadar hangi şekillerde rivayet edilmiştir?
Cevap  : Lafsan ve manen.

Soru 41: Adalet ve zabt sahibi ravilerin muttasıl senetlerle rivayet ettikleri, şazz ve muallel olmayan hadislere ne ad verilir?
Cevap  : Sahih hadis.

Soru 42: Arapça bir kelime olup, genellikle hadis ilmiyle uğraşan alime ne ad verilir?
Cevap  : Muhaddis.

PEYGAMBERLER TARİHİ

Soru 1  : Allah (c.c.)’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat gönderilmeyip
              de kendinden önceki peygamberlerin kitabı ve şeriatı ile amel eden Peygamberlere ne ad verilir?
Cevap  : Nebi.

Soru 2  : Kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat verilerek insanları hak yola çağırmak için gönderilen
              peygamberlere ne ad verilir?
Cevap  : Resul.

Soru 3  : Diğer peygamberlere göre bir derece daha üstün olan peygamberlere Ulul-Azm denir.
              Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir?
Cevap  : Hz. Nuh (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. İsa (a.s.) ve Hz.Muhammed (s.a.v.).

Soru 4  : Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen peygamberler kaç tanedir?
Cevap  : 28 tane olup 3 tanesinin veli mi yoksa peygamber mi olduğu hususunda ihtilaf vardır.

Soru 5  : Vahiy ne demektir?
Cevap  : Yüce Allah (c.c.)’ın dilediğini peygamberlere yine dilediği tarzda indirmesine denir.

Soru 6  : Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ve nelerdir?
Cevap  : 7 çeşittir:
              a- Rüya şeklinde
              b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi
              c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi
              d- Bir uğultu şeklinde gelmesi
              e- Cebrail’in gerçek surette gelmesi
              f- Göklerin üstünde, perde arkasından hitapta bulunulması
              g- Melek bulunmadan peygambere direk hitap şeklinde olması.

Soru 7  : Peygamberlerde peygamberlik gelmeden önce görülen ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren
              harikuladelikler görülmesine ne ad verilir? (Mesela; Peygamberimiz (s.a.v.)’i bir bulutun takip etmesi gibi.)
Cevap   : İrhasat.

Soru 8  : Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük hatalara ne ad verilir?
Cevap  : Zelle.

Soru 9  : Peygamberlerin sıfatları nelerdir?
Cevap  : a- Sıdk; Doğruluk, b- Emanet; Güvenilirlik, c- Tebliğ; Allah (c.c.)’dan aldığı emirleri tam olarak bildirmek,
              d- Fetanet; Akıllı olmak,  e- İsmet; Günahsız olmak.

Soru 10: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diğer peygamberlerden ayrılan özellikleri nelerdir?
Cevap  : a- Peygamberlerin sonuncusudur, b- İnsanların ve cinlerin peygamberidir,
              c- Getirdiği şeriatın kıyamete kadar geçerli olması.

Soru 11: Cesedi topraktan yaratılmış ve cennette yaşamış ve dünyaya gönderilmiş, beşeriyetin babası ve ilk
              peygamberdir. Lakabı Safiullah olan, kendisine on sahife emirler ve yasaklar şeklinde verilen Hz. Şit (a.s.)’ın
              da babası olan, 930 yıl yaşamış olan, cenazesi Ebu Kubeys dağına defnedilen, insanların ve peygamberlerin de
              ilki olan (annesiz ve babasız olan insan) kimdir?
Cevap   : Hz. Adem (a.s.).

Soru 12: Hz. Adem (a.s.)’a Allah (c.c.) şöyle dedi: “Arşımın alt hizasında benim bir haremim (yasak bölgem) vardır,
              sen git ve benim için bir beyt (mabet) yap ve tavaf et, beni zikret.” Hz. Adem (a.s.)’da bu beyti (Kabe’yi)
              beş ayrı dağın taşlarını getirerek inşa etti. Bu dağlar hangileridir.
Cevap  : a- Tur-i Sina, b- Tur-i Zeyta (zeytun), c- Lübnan, d- Cudi,  e- Hira.

Soru 13: Hz. Adem (a.s.)’ın eşi ve beşeriyetin annesi kimdir ve nasıl yaratılmıştır?
Cevap  : Hz. Havva’dır ve Hz. Adem (a.s.)’ın iveği kemiğinden yaratılmıştır.

Soru 14: Hz. Adem (a.s.)’ın ilk çocuklarının isimleri nelerdir?
Cevap  : İlk ve ikinci çocukları ikiz doğmuşlardır. İlk ikizler; Kabil ile kız kardeşi Lubut, ikinci ikizler ise;
              Habil ile kız kardeşi İklima’dır.

Soru 15: İnsanlık tarihinde kıskançlık sebebiyle kardeşini öldürerek ilk katil olan insan aynı zamanda ilk şirk koşan
              ve Allah (c.c.)’dan başka  ateşe tapan ilk insandır. Çünkü şeytan ona gelerek şöyle dedi:
              “Kardeşinin kurbanını Hz. Allah onun ateş yakması ve ibadet etmesi sebebiyle kabul etti, sen de böyle yap.”
               Bu ifadelere inanarak ateş yakıp ilk defa puta tapmış olan insan ve ilk katil kimdir?
Cevap   : Kabil.

Soru 16: Babası Hz. Adem (a.s.), annesi Hz. Havva olan ve kendisine 50 sahife indirilen bir peygamberdir.
              Kendisine Hibetullah (Allah (c.c.)’ın hibesi) yani Kabil kardeşi Habil’i kıskanarak öldürdükten sonra
              Hz. Adem (a.s.)’a oğlu  Habil’in yerine Allah (c.c.)’ın verdiği hibe denilen, 912 yıl yaşamış insanlığın
              ikinci peygamberinin adı nedir?
Cevap  : Hz. Şit (Sis) (a.s.).

Soru 17: İnsanlığın üçüncü peygamberi, kendisine 30 sahife verilen bir peygamberdir.
              İlk defa ok ve yay kullanan, ilk yazı yazan, ilk defa dikiş diken, kendisine elbise dikerek giyen,
              ilk defa yıldızlar ilmini başlatan ve diri iken göğe yükseltilen peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. İdris (a.s.).

Soru 18: Kur’an’ı Kerim’de 27 defa ismi geçen, 1050 yıllık ömre sahip Ulul-Azm peygamberlerdendir.
              Kendisine inanmayan kavmine ilahi azap geleceği için Allah (c.c.)’ın emriyle gemi inşa edip,
              kendisine inananları, tüm hayvan çiftlerinden de birer çift olmak üzere yanına alarak Kurtararak
              beşeriyetin ikinci babası olarak bilinen ikinci Adem kimdir?
Cevap  : Hz. Nuh (a.s.).

Soru 19: İnsanlığın ikinci babası olarak bilinen Hz. Nuh (a.s.)’ın gemiye binen ve insanlık kendilerinden türemiş olan
              üç oğlu vardı. Bu üç evlat üç ırkın babası olmuş, yeryüzünde bugüne kadar var olan ırklar da bunlardan
              türemiştir. Hz. Nuh (a.s.) bu üç oğlunun isimleri ve hangi ırkın babası olduklarını söyleyiniz?            
Cevap  : a- Sam; Arapların babası, b- Yafes; Rumların babası, c- Ham; Habeşlerin babasıdır.

Soru 20: Nuh Tufanından sonra bir kavim var ki, sapıklık içersinde yaşıyorlardı. Allah (c.c.)
              bu kavmi azgınlıklarından dolayı “Sarsar Rüzgarı” ile helak etti. Bu kavmin İrem adıyla
              meşhur bağları ve bahçeleri vardı. Bu kavmin ve bu kavme gelen peygamberin adını söyleyiniz?
Cevap  : Ad kavmi ve Hz. Hud (a.s.).

Soru 21: Atalarının başına gelen belaları unutmuş bir kavim vardı ki, soygun, vurgun, yol kesicilik onlarda alışkanlık
              haline gelmişti. Putçuluk hat safhaya ulaşmış, kayaları oyup evler yaparak bir medeniyet kurmuşlardı.
              Kendilerine gelen peygamber sarp kayaların içinden Allah (c.c.)’ın izniyle mucize olarak bir deve çıkartmış,
              ama onlar devenin bacaklarının keserek öldürmüşlerdi. Bu olay üzerine kendilerine üç gün mühlet verilir ve
              sonunda bir Sayha (bir çığlık) gelir ve iman etmeyenlerin hepsi helak olurlar. Bu kavim ve bunları irşat eden
              peygamber kimdir?                              
Cevap  : Semut kavmi ve Hz. Salih (a.s.).

Soru 22: Ulul-Azm peygamberlerden olup, Nemrut döneminde yaşamış, kendisine 10 sahife verilmiş, Azer’in oğlu olup
              kendisine Allah (c.c.)’ın dostu anlamına gelen  Halilullah lakabı verilen bir peygamberdir. Halkı sapıtan
              Nemrut’a karşı mücadele etmiş, putları inkar edip Nemrut tarafından ateşe atılmış fakat, Allah (c.c.)’ın izni ile
              ateş bir gülistan olmuştur. Oğlu İsmail’i Allah (c.c.)’ın emri üzere Rabbin rızası için kurban etmekten
              çekinmediği için kendisine Allah (c.c.) tarafından kurban için koç ikram edilmiş, 80 yaşında sünnet olarak
              zürriyetine bu sünnet kendisinden kalmıştır. Kendisini ateşe atan Nemrut ise bir sivrisinek belasıyla helak
              olmuştur. Bizim de milletinden olduğumuz bu peygamber kimdir?          
Cevap  : Hz. İbrahim (a.s.).

Soru 23: Hz. İbrahim (a.s.)’ın oğlu olan bir peygamberdir. Amerikalıları 50 yıl boyunca irşada çalışmış olan,
              çocukluğunda Mekke çölünde annesi onun için Safa ve Merve tepeleri arasında koşuşarak su ararken
              Allah (c.c.) onun ayakları altından bugün hacılarımızın içtiği Zemzem suyunu çıkartarak ümmete onun sebebi ile
              hediye edildiği, babasının adağı üzerine kurban olunması, istendiğinde tereddüt etmeden Allah (c.c.) için bıçağın
              altına yatan ve bu sadakati sebebi ile de kurban için koç ikram edilen peygamber ve annesi kimdir?              
Cevap  : Hz. İsmail (a.s.), annesi, Hz. Hacer validemizdir.

Soru 24: Beytullah (Kabe)’nın ilk yapılışı ve ondan sonraki yapılması ve onarılması kimler tarafından yapılmıştır?            
Cevap  : a) İlk defa Allah (c.c.)’ın emri ile melekler inşa etmişlerdir,
             b) İkinci kez Hz. Adem (a.s.) tarafından yapılmıştır,
             c) Hz. Adem (a.s.)’ın oğlu Hz. Şit (a.s.) tarafından ilk defa taş ve çamurla yapılmıştır,
             d) Dördüncü defa Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) tarafından yapılmıştır.

Soru 25: Hz. İbrahim (a.s.)’ın yüz yaşlarında iken yaklaşık doksan yaşlarında olan hanımı Sare’den
              olma ve Şam ile Filistin halkına peygamber olarak gönderilen, Beni İsrail’e gönderilen tüm
              peygamberleri kendi soyundan gelen peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. İshak (a.s.).

Soru 26: Hz. İbrahim (a.s.)’ın kardeşi Harran’ın oğlu olan bir peygamber var ki, tek başına bir şeriat getirmemiş ama
              Hz. İbrahim (a.s.)’ın şeriatıyla iman etmiştir. Peygamber olarak gönderildiği halk dünyadaki en pis ameli
              işliyorlardı. Çünkü bu amel için Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Lut kavminin amelini işleyene Allah lanet etsin”
              “Lut kavminin amelini işleyen kimse melundur” buyurmuştur. Tepelerine, işledikleri suç sebebiyle taş yağmuru
              yağdıran, şehirlerinin altı üstüne çevrilen halkın ismini ve bu belaya uğradıkları amelin adını söyleyiniz?            
Cevap  : Sodom halkı ve Livata (Eş cinsellik, Homoseksüellik).

Soru 27: Hz. İshak (a.s.)’ın oğlu, Hz. Yusuf (a.s.)’ın babası, lakabı ise “İsrail” olan ve soyuna da Beni İsrail denilen,
              oğlu Yusuf’un kaybolduğunu duyduğunda onun gömleği bulunup gözlerine sürülünceye kadar gözleri
              görmeyen peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Yakup (a.s.).

Soru 28: Kardeşleri tarafından kıskançlığın kurbanı olarak kuyuya atılan, bir kervan tarafından çıkartılıp Mısır ilinde köle
              olarak satılan, kölesi olduğu evin hanımı kendisine zina teklif ettiği zaman orada kendisine reddettiği için
              zindanlara atılmış olan, Allah (c.c.) tarafından rüya tabiri öğretilmiş ve bu sayede zindandan kurtularak Mısır’a
              Sultan olmuş ve Hz. Yakup (a.s.)’ın oğlu olan peygamber, Kölesi olduğu evin hanımı kendisinin yakışıklılığına
              dayanamayarak zina teklifi yaparken “Saçın ne kadar güzel” dedi. O ise “Cesedimde ilk dökülecek şey odur”
              cevabını verdi. “Gözlerin ne kadar güzel”deyince, O, “Cesedimden yere ilk akacak şey odur” diye cevap verdi.
              “Yüzün ne kadar güzel” dediğinde ise, O, “O toprak içindir, toprak onu yiyecektir” cevabını veren
              peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Yusuf (a.s.).

Soru 29: Sabır örneği olarak bilinen, 18 yıl yaralı bir şekilde imtihana tabi tutulan, yaralarına kurtçukların düştüğü bu
              hastalık sonunda Allah (c.c.)’ın “Biz onu sabır üzere bulduk” diyerek imtihanı kazanan ayağı yere vur emri sonucu
              çıkan su ile yıkanıp yaralarından kurtulduğu gibi gökten yağan altın çekirge bereketine nail olan, sabır örneği bu
              peygamber kimdir?                          
Cevap  : Hz. Eyyub (a.s.).

Soru 30: Rum diyarında yaşayan halka hakkı tavsiye eden ve onların “Ey Bişr biz hayatı severiz,
              ölmeyi değil, bizi dilediğimiz zamanda öldürmesini Rabbinden iste” gibi şartları ile karşılaştığı halde
              onları ecellerine razı ederek inandıran, asıl ismi Bişr Bin Eyyub (a.s.) olan peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Zülkifl (a.s.).

Soru 31: Hz. Musa (a.s.)’ın abisi ve en büyük yardımcısı olan peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Harun (a.s.).

Soru 32: Kendisine dört büyük kitaptan Tevrat verilen, Beni İsrail peygamberlerinden olan Tevhit mücadelesinde
              Batılın temsilcisi olarak karşısında Firavun ile karşılaşmış, düşmanı Firavunun sarayında büyümüş,
              zamanın silahı olarak eline verilen Asası 15000 sihirbazı dize getirmiş, Turu Sina dağında Allah (c.c.) ile
              konuştuğu için lakabı Kelamullah olan peygamber kimdir?                          
Cevap  : Hz. Musa (a.s.).

Soru 33: Günahları Allah (c.c.)’a şirk koşmak, meşe ağacına tapmak, ölçüde, tartıda eksik yapmak, halkın eşyasını
              gasbetmek, yol kesip soygunculuk yapmak, mü’minleri ölümle tehdit etmek olduğu için sonunda üzerlerine gelen
              Sam yeli ve arkasından kuraklık ve sıcaklığın dehşetinden kaçmak için gördükleri bir bulutun altına sığındıkları
              sırada yer sarsıntısı ve Cebrail (a.s.)’ın sayhasıyla helak olan Medyen halkı ve bunlara tabi olup ateş ve
              sıcaklıktan kavrulan Eyke halkına gönderilen peygamber kimdir?          
Cevap  : Hz. Şuayb (a.s.).

Soru 34: Hz. Musa (a.s.)’a inanmayan halka, Allah (c.c.)’ın verdiği belalar nelerdir?
Cevap  : a- Tufan belası (sağanak halinde sürekli yağmur),
              b- Çekirge belası (ekinleri ve her şeyi yiyen çekirgeler),
              c- Kummel belası ( Kanatsız çekirge, karınca ve ekin biti),
              d- Kurbağa belası (şehri istila eden ve evlere giren kurbağalar),
              e- Kan belası (Su ve meyvelerin kan halinde olması),
              f- Mal ve servetin yok olması belası.

Soru 35: Hz. Musa (a.s.)’ın amcasının oğlu olan ama ona inanmadığı gibi başına bela olan ve tarihin en zengin insanı
              olarak bilinen, 300 süslü cariye, 9000 hizmetinde adamı olan ve evinin kapı ve duvardaki tabelaları altından
              olan sonunda her şeyiyle beraber yerin dibine batan zalim kimdir?            
Cevap  : Karun.

Soru 36: Hz. Musa (a.s.)’ın başının belası olan, kendini halkına ilah olarak tanıtan: “Ben sizin en büyük rabbinizim”
              dediği halde ömrü boyunca cinsel ilişkiyi tadamayan, iktidarsız olan,  kendine bela olacak bir çocuğun
              doğduğunu kahinlerin bildirmesi üzerine o yıl doğan 900  çocuğu öldürten ama kendisinin belası olacak çocuğu
              sarayında besleyen, sonunda Kızıl denizin sularında boğulurken “Musa’nın rabbine iman ettim” diye bağıran,
              yaptırdığı Piramitler kıyamete kadar zulmünün şahidi olacak olan zalim kimdir?              
Cevap  : Firavun.

Soru 37: Hz. İbrahim (a.s.)’ı ateşe atma teşebbüsünde bulunan ve bela olarak burnuna giren bir sivrisineğin beynine ulaşıp
              oradaki hareketine dayanamayıp kafasını duvara vurarak kendini öldüren, hükümdarlar arasında başına taç
              takan ve insanları kendine ibadet etmeğe çağıran  ilk kişi olarak bilinen zalim kimdir?            
Cevap  : Nemrut.

Soru 38: Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Yusuf (a.s.).

Soru 39: Hz. Musa (a.s.)’dan sonra İsrail oğullarını 29 yıl Tevrat’la idare eden, Hz. Musa (a.s.)’ın
               Hızır (a.s.)’a gidişinde yol arkadaşı olan ve halkına onu anlatırken “Ona muhalefet eden
               melundur” diyerek İsrail oğullarını kendinden sonra ona inanmaya davet ettiği peygamber kimdir?
Cevap   : Hz. Yuşa Bin Nun (a.s.) (İstanbul Beykoz’da ismi ile anılan Yuşa tepesindedir).

Soru 40: Hz. Musa (a.s.)’ın damadı olan ve Hızır (a.s.) ile yolculuğa çıktığında halkını emanet ettiği bir peygamberdir.
              Hz. Yuşa (a.s.)’dan sonra Beni İsrail’e peygamber olmuş olan kimdir?
Cevap  : Hz. Kalip Bin Yüfenna (a.s.).

Soru 41: Binlerce ölünün dirilmesine şahit olmuş olan bir peygamberdir. Hz. Musa (a.s.)’ın damadı
               Hz. Kalip (a.s.)’dan sonra Ben-i İsrail’e peygamber olmuştur. Annesinin duası sonucu olduğu
               için (ve annesi çok yaşlı olduğu için) “İbnül Acuz” Kocakarının oğlu diye anılan peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Hızkıl (a.s.).

Soru 42: İsrail oğulları, Hz. Musa (a.s.)’ın şeriatını terk edip altından yaptıkları, göz bebekleri yakuttan, başına inci ve
              cevherlerle süslü taç koydukları “Bal” isimli puta tapmaya başlamışlardı. Bu zamanda kendilerine gönderilen
              peygambere inanmayınca da kuraklık ve sıcaklıktan kavrulunca duası ile yağmurlar yağdırdığı halde halkın azı
              iman etmişti. Balbebek halkına gönderilen bu peygamberin adı nedir?              
Cevap  : Hz. İlyas (a.s.).

Soru 43: Hz. İlyas (a.s.)’ın devamlı yanında olmuş ve ondan sonra yerine İsrail oğullarına peygamber olmuş olan
              peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Elyasa (a.s.).

Soru 44: Ninava halkına peygamber olarak gönderilmiş, 33 yılda kendisine ancak iki kişi iman etmiş, yaptığı bir hatadan
              dolayı denizde gemiden atılarak balığın karnında 40 gün kadar kaldığı bilinen peygamber kimdir?            
Cevap  : Hz. Yunus (a.s.).

Soru 45: Dinlerini terk eden Ben-i İsrail’in başına belalar gelip cizye ödedikleri zaman Allah (c.c.)’ın onlara gönderdiği
              peygamber onlara hem Allah (c.c.) yardımı ile bir hükümdar olarak Talut’u başlarına getirmiş hem de Talut’un
              Calut ile yaptığı savaşta Calut’u öldürecek şahsın (sonradan kendisinin yerine peygamber olarak gelecek) Davut
              olduğunu bildirmiş olan peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Şemuyel (a.s.).

Soru 46: Hz. Davut (a.s.)’ın oğlu olup babasının krallık ve peygamberliğine varis olan,
              Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’yı yaptıran, insanların ve cinlerin kendisine kıyam
              ettiği gibi tüm mahlukatın dilinden anlayan, rüzgarın dahi emrine verildiği peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Süleyman (a.s.).

Soru 47: Talut ile Calut ordularının yaptığı savaşta Calut’u öldürüp, Talut’un verdiği söz üzerine onun
              kızını almış ve neticede Beni İsrail’in önce hükümdarı sonra peygamberi olmuş olan, kendisine
              dört büyük kitaptan Zebur verilmiş olan koyun gütmesi, sapan taşı atması ve demire şekil
              vermesinden bahsedilen, demirden yaptığı zırhları satarak geçimini temin eden peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Davut (a.s.).

Soru 48: Hz. Davut (a.s.) zamanında yaşamış olan, ilmi, hikmeti ile ona vezirlik yapmış, kendisine teklif edilen nübüvvet,
              krallık ve hikmetten o, hikmeti tercih etmiş Kur’an’ı Kerim’de oğluna nasihatlerinden bahsedilen peygamber olup
             olmadığı ihtilaflı olan insan kimdir?
Cevap  : Hz. Lokman (a.s.).

Soru 49: Hz. Şaya (a.s.)’dan sonra Beni İsrail’e peygamber olmuş, Allah (c.c.)’a münacatı üzerine halkı helak olmaktan
              kurtulmuş ama,sonra Cebrail (a.s.) insan suretinde dört defa gelerek aile halkının yaptıklarını anlatarak fetva isteği
              sonucu o şahsın ailesine dua ettiğinde halkına fetvayı sen verdin diyerek Allah (c.c.)’ın fetvayı sen verdin diyerek
              halkını helak ettiği ve yüz yıllık ölümden sonra merkebi ile birlikte dirilmesine şahit olduğu peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. İrmiya (a.s.).

Soru 50: Babil hükümdarı Buhtunnassar’ın Beytül Makdis’i yıkarak Beni İsrail’den esir aldığı çocuklar arasında bulunan
              ve zindana atılan, Babil kralının gördüğü rüyaya tabirle zindandan kurtulduğu gibi iyi mevkilere gelen ve            
              Kur’an’ı Kerim’de kendisinden  “Resul olmayan bir nebidir” diye bahsedilen peygamber kimdir?            
Cevap  : Hz. Danyal (a.s.).

Soru 51: Babil kralı Buhtunnassar’ın Beytül Makdis’i yıkıp insanları esir etmesinden yıllar sonra  geri dönen Beni İsrail
              arasında Tevrat’ı olan olmadığı gibi onu bilen de yoktu. Aralarında biri vardı ki, bu Tevrat’ı bildiği için yeniden
              onu yazdı. Beni İsrail’e peygamber olarak gönderilmiş olan bu insana sonunda, “O Allah’ın oğludur” diyecek
              kadar ileri gittiler.  Beni İsrail’e Tevrat’ı yeniden Allah (c.c.)’ın izni ile ezberinden yazan bu peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Üzeyr (a.s.).

Soru 52: Teyzesinin kocası olan Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın himayesinde büyüyen ve yaptırdığı kendisine has mihrabında
              devamlı Allah (c.c.)’ı zikreden, Hz. İsa (a.s.)’ı kocasız olarak dünyaya  getiren ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
              diliyle cennet kadınlarının üstünlerinden olarak bildirilen adına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan kadın kimdir?
Cevap  : Hz. Meryem.

Soru 53: Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın oğlu olup Hz. İsa (a.s.)’dan önce gelen ve onunla aynı zamanda yaşayıp onun varlığını
              Ben-i İsrail’e bildirmiş, oda babası gibi kendi halkı tarafından şehit edilmiş olan peygamber kimdir?            
Cevap  : Hz. Yahya (a.s.).

Soru 54: Kendisine dört büyük kitaptan İncil verilmiş olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bir önce
              gelen peygamber olup annesi İmran’ın kızı Meryem’e erkek eli değmeden ve evlenmeden
              dünyaya getirdiği evladı olan ve 33 yaşında iken göğe kaldırılan peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. İsa (a.s.).

Soru 55: Yeryüzünün doğusundaki ve batısındaki tüm beldelere ulaşmış, ayak bastığı her yerin halkına hakim olmuş bir
               insandır. Bunun nasıl bu kadar geniş bir alemde gezebildiğini Hz. Ali (r.a.)’a sorduklarında: “O, bulutlar ona yol
               aldırır, yollar ona düzeltilir, nurlar ona döşenip yayılır,  kendisine gece ve gündüz bir olurdu” diye cevap verdiği,
               peygamber olup olmadığı bilinmeyen Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen bu insan kimdir?            
Cevap  : Hz. Zülkarneyn (a.s.).

Soru 56: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek hadislerinde “Cennet kadınlarının üstünleri olarak bildirilen”
              dört kadın kimlerdir?
Cevap  : a) Hz. Hatice,  b) Hz. Fatıma,  c) Hz. Meryem,  d) Hz. Asiye (Firavunun karısı).

Soru 57: Hz. İsa (a.s.)’ın dini üzerine yaşayan, Tarsus ahalisinden olan, kendilerine Ashabı Kehf denilen, adlarına
              Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan yedi genç bir de refakatçi köpekleri, Rum hükümdarı olan Dekyanus’un
              zulmünden kurtulmak için “Neclus” adında bir dağın mağarasına saklanmışlar, hükümdarın ölmeleri için
              mağaranın girişini kapattırması üzerine Allah (c.c.)’ın yardımı ile 309 yıl uyuyan ve yine sonunda o kadar yıldan
              sonra uyanıp halkın içine karışarak yaşayan bu insanların isimleri nedir? (Bu isimler hastalara şifa niyetiyle
               okunduğu bilinmektedir).                          
Cevap  : Telmiha (Yemliha), Meslina, Mekselmina, Mernus, Debernus, Şazenuş, Keşeftedayyuş, ve köpekleri Kıtmir.

Soru 58: İslam öncesi devirlerden birinde, bir gurup mü’mine imanlarından dönmeleri için işkence yapan, dinlerinden
              dönmediklerini görünce de onları bir hendeğe atarak yakan bu zalim yöneticilere verilen isim nedir?            
Cevap  : Ashabı Uhdut

Soru 59: Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Süleyman (a.s.)

Soru 60: İlmi Hz. Musa (a.s.)’ın ilminden üstün ve onunla arkadaşlık yapmış olan, hala sağ olduğu rivayet edilen,
              Peygamberimiz (s.a.v.)’in onun hakkında “O otsuz kuru bir yere otururdu, kalktığında yeşillenerek
              onun arkası sıra dalgalanırdı” buyurduğu, üstün ilim sahibi olan kimdir?            
Cevap   : Hızır (a.s.)

Soru 61: Yemen melikesine Süleyman (a.s.)ın mektubunu onun emri ile götüren kuşun adı nedir
Cevap  : Hüdhüd kuşu

Soru 62: Ömrü boyunca bir oruç tutup bir gün iftar eden peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Davut (a.s.)

Soru 63: Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen kimdir ve niçin cinayet işlemiştir?
Cevap  : Hz. Adem (a.s.)’ın oğlu Kabil kardeşi Habil’i kıskandığı için cinayet işlemiştir.

Soru 64: Yusuf (a.s.)’ı kardeşleri niçin kuyuya atmışlardı?
Cevap  : Kıskandıkları için

Soru 65: Kafir Firavunun mü’min hanımının adı nedir?
Cevap  : Asiye

Soru 66: Hangi peygamber Hızır (a.s.) ile yolculuk yapmıştır?
Cevap  : Musa (a.s.)

Soru 67: Hangi peygamberi balık yutmuştur?
Cevap  : Yunus (a.s.)

Soru 68: Ateşe atılıp yanmayan peygamber ve onu ateşe atan zalim kimdir?
Cevap  : İbrahim (a.s.)’ı zalim Nemrut ateşe atmıştır.

Soru 69: Hangi peygamber halkını 950 sene Hakka davet etti?
Cevap  : Hz. Nuh (a.s.)

Soru 70: Hangi peygamberlerin hanımları iman etmeyerek helak oldular?
Cevap  : Hz. Lut (a.s.) ve Hz. Nuh (a.s.)’ın hanımları

Soru 71: Doğduğunda konuşan peygamber hangi peygamberdir?
Cevap  : Hz. İsa (a.s.)

Soru 72: Topukları altından zemzem suyu çıkan ve bıçağın kesmediği peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. İsmail (a.s.)

Soru 73: Firavunun sarayında büyüyen peygamber kimdir?
Cevap  :Hz. Musa (a.s.)

Soru 74: Ömrü boyunca bir gün oruç tutan bir gün iftar eden peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Davut (a.s.)

Soru 75: Hz. Nuh (a.s.)’ın kavmi nasıl helak oldu?
Cevap  : Tufan sonunda boğularak

Soru 76: M.Ö. 1.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen, ismi Kur’an’ı Kerim’de geçen peygamberlerden olup Yahya (a.s.)’ın
              babasıdır. Rabbine: “Ey Rabbim! Bana senin katından temiz bir nesil ihsan et” diye dua etti. Bunun üzerine
              melekler ona Yahya (a.s.)’ı müjdelediler. Filistin valisi Heredos bu peygamberin babasını öldürmek istemiştir.
              Babasının öldürülmesine karşı çıkan bu peygamberi Herodos’un askerleri yakalamak istemişler oda kaçarak bir
              ağaç kovuğuna saklanmıştır. Burada zalimler kendisini ağaçla birlikte testere ile keserek şehit etmişlerdir.
              Bu peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Zekeriyya (a.s.)

Soru 77: Körlerin gözlerini açma mucizesi hangi peygambere verilmiştir?
Cevap  : Hz. İsa (a.s.)

Soru 78: Kabe’nin yanında bulunan Haceri Esvet taşı nereden gelmiştir?
Cevap  : Cennetten

Soru 79: Kabe’yi Allah (c.c.)’ın emri ile ilk inşa eden peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. İbrahim (a.s.) oğlu İsmail (a.s.) ile inşa etmiştir.

Soru 80: Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’yı hangi peygamber inşa etmiştir?
Cevap  : Hz. Süleyman (a.s.)

Soru 81: Safa ve Merve tepeleri arasında su bulabilmek için koşan kadın kimdir?
Cevap  : Hz. Hacer

Soru 82: Hz. Adem (a.s.)’ın üçüncü oğlu ve ikinci peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. Şit (a.s.)

Soru 83: Hz. Adem (a.s.) ve Hz. Havva annemiz cennetten kovulduktan sonra dünyada Allah (c.c.)’ın izniyle nerede
              birleştiler?            
Cevap  : Arafat, Rahmet dağında

Soru 84: Hz. Lut (a.s.)’ın gönderildiği şehir hangisidir?
Cevap  : Semut

Soru 85: Hz. Yusuf (a.s.) kaç sene zindanda kaldı?
Cevap  : Yedi sene

Soru 86: Hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendisine ibadete çağıran ilk kişi kimdir?
Cevap  : Nemrut

Soru 87: Hz. Nuh (a.s.)’a iman ederek gemiye binen oğullarının isimleri nelerdir?
Cevap  : Sam, Ham, Yafes

Soru 89: İçenlere ölümsüzlüğü ve ebedi hayatı kazandıran suyun adıdır. O sudan birisi içmiş ve ölümsüzlüğe ermiştir.
              Milli Görüşçü gençte  işte bu su gibi olmalı ki, onu gören onda dirilmeli ve ona bakan onda canlanmalı,
              hayat bulmalı, kendine bakana ümit vermeli. İşte bahsettiğimiz, içenlere ölümsüzlük veren suyun ve ondan
              içip ölümsüzlük kazanan, Hz. Musa (a.s.) ile de meşhur yol arkadaşlığı olan kişinin adları nelerdir?
Cevap  : Ab-ı Hayat ve Hızır (a.s.)

Soru 90: Hz. Şit (a.s.)’dan sonra peygamber olarak gönderilen, ilk kalem ile yazı yazan, ilk elbise diken,
              sonunda Cenabı Allah (c.c.) tarafından göğe çekilen peygamber kimdir?
Cevap  : Hz. İdris (a.s.)

Soru 91: Milattan önce (M.Ö.) 10.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen ve Kur’an’ı Kerim’de adı geçen
              peygamberlerdendir. Davut (a.s.)’ın oğludur. Ona da babası gibi hem krallık hem de peygamberlik verildi.
              Saba Melikesi Belkıs’la aralarında geçen olaylar meşhurdur. Kaç yıl yaşadığı bilinmemektedir. Ancak kırk yıl
              hükümdarlık yaptığı söylenir. İçinde Mescidi Aksa’nın da bulunduğu çok sayıda yapı yaptırmıştır. Kendisine
             öldükten sonra devlet,  İsrail oğulları ve Yahuda diye ikiye bölünmüştür kimdir bu peygamber?            
Cevap  : Hz. Süleyman (a.s.)
SİYER

DÎNİ BİLGİLER
SİYER

SORULAR -2-
1- İslamiyetten önce Arapların ve Arabistan'ın durumu nasıldı?

1- İslamiyetten önce Araplar koyu bir cehalet içindeydiler. İnsan haklarına saygı yoktu. Güçlü olanlar zayıfları eziyordu. Haklarının bir çoğundan mahrum olan kadın, sanki bir eşya gibi alınıp satilıyordu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Tek Allah inancı unutulmuş, insanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. İçki, Kumar, Faiz ve her
türlü ahlaksızlık toplumu sarmiş insaf ve merhamet duyguları silinmişti.
SORULAR -3-
1- Hz. Peygamber'in baba tarafından soyu?
2- Hz. Peygamberin anne tarafından soyu?

1- Hz. Peygamberin baba tarafından soyu Kureyş kabilesinin Haşimogulları sulalesindendir.
2- Hz. Peygamberin anne tarafından soyu: Kureyş Kabilesinin Zühre oğulları sülalesindendir.
SORULAR -4-
1- Hz. Peygamberin dedesinin adı nedir?
2- Hz. Peygamberin babasının adı nedir?
3- Hz. Peygamberin annesinin adı nedir?
4- Hz. Peygamber nerede dünyaya geldi?

1- Dedesinin adı Abdülmüttalip
2- Babasının adı Abdullah
3-Annesinin adı Vehb'in kızı Amine'dir.
4- Mekke'de

SORULAR -5-
1- Hz. Peygamber kaç yılında doğdu?
2- Muhammed adını kendisine kim koydu?
3- Hz. Peygamberin doğduğu gece meydana gelen olağanüstü olaylar nelerdir?
?
1- Rebiülevvel ayının 12. gecesi miladi 571 tarihinde doğdu.
2- Dedesi koydu.
3- Granada Hükümdar sarayının ondört
sütunu yıkıldı. Sova gölü kurudu. Binylıdan beri yanan mecusilerin tapındıkları ateş söndü.
SORULAR -6-
1- Mekke'de doğan çocuklar niçin süt anneye verilirdi?
2- Peygamberimizin süt annesi kimdir?
3- Peygamberimizin süt kızkardeşi kimdir?

1-Mekkenin havası ağir ve sıcak olduğundan çocuklara iyi gelmezdi.
2- Süt annesi Halime'dir.
3- Süt kızkardeşinin adı Şeyma'dır.
SORULAR -7-
1- Peygamberimizin babası ne zaman
nerede vefat etmiştir ?
2- Peygamberimizin annesi nerede
ne zaman vefat etmiştir?

1- Peygamberimiz doğmadan iki ay önce babası Medine'de rahatsızlanarak vefat etmişti.
2- Peygamberimiz altı yaşında iken annesiyle birlikte babasının kabrini ziyaret etmek için Medine'ye gitti.
 Orada bir ay kaldılar. Mekke'ye dönerlerken Ebva denilen köyde aniden rahatsızlanarak vefat etti.
SORULAR -8-
1- Annesinin vefatında Peygamberimizi Medine'ye getirip dedesine teslim
 eden kimdir?
2- Peygmberimiz dedesinin himayesinde kaç yıl kalmistir?
3- Dedesi vefat edince peygamberimizi himayesine alan kimdir?

1- Hizmetçileri Ümmü Eymen.
2- 2 yıl. Yani 8 yaşına kadar.
3 Dedesinin vefatından sonra Resulullah'ı himayesine alan amcası Ebu Talip'tir.
SORULAR -9-
1- Peygamberimiz amcası ile birlikte ticaret amacıyla Şam'a giderken Busra kasabasında mola verdiklerinde bir papaz Ebu Talib'e peygamberimize çocuğu geri götürmesini söyler. Bu papazın adı nedir?
2- Niçin peygamberimizin geri götürülmesini istedi?
1- Bahira
2- Çünkü Peygamberimizin son peygamber oldugunu anladı. Bu haberi
 İncil'de okumuştu. Yahudilerin çocuğa bir zarar verebileceklerinden korktuğu için Mekke'ye geri götürülmesini istedi.
SORULAR -10-
1- Arap kabileleri birgün Kâbe'yi tamir ederken bir taşı yerine koymakta anlaşmazlığa düştüler. Neredeyse kavgaya tutuşacaklardı.
   Sonunda doğruluğuna güvendikleri Peygmberimizi hakem yapmaya ve onun vereceği hükme razı olmaya karar verdier. Peygamberimiz bu taşı hırkasının üzerine koyarak, her kabileden bir kişiye hırkanın ucundan tutturarak taşı elleriyle yerine koydu ve bu anlaşmazlığı giderdi. Bu hangi taştı?

t- Siyah taş anlamına gelen Hacerü'l
Esved 'd i r .
SORULAR -11-
1-Peygamberimiz peygamberlikten öncede son derece doğru va güvenilir bir kişiliğe sahipti. Halk bu yüzden ona ne lakap vermişlerdi?
2- Peygamberimiz Yemen'e kaç yaşında gitmiştir?
?
1 - "Muhammedü'l-Emin" (Güvenilir Muhammed)
2- Yemen'e 17 yaşlarında amcası Zübeyr ile gitmiştir.
SORULAR -12-
1- Hz. Peygamber Hz. Hatice ile kaç yaşlarında evlendi?
2- Peygmberimiz'in kaç çocuğu dünyaya geldi?
3-Peygmberimizin soyunu devam ettiren hangi çocuğudur?

1- Peygamberimiz 25, Hatice 40 yaşında idi.
2- Üçü erkek, dördü kız yedi çocuk:
Kasım,  Zeynep, Ümmü Gülsüm, Abdullah, Rukiye, İbrahim, Fatıma.
3- Peygamberimizin soyunu devam ettiren
Hz. Fatıma'dır. Peygamberimizin vefatından sonra yaşayan tek evladıdır.
SORULAR -13-
1- İlk vahiy nerede gelmiştir?
2- İlk vahiy ne zaman gelmiştir ve Peygamberimiz kaç yaşındaydı ?
3- Vahiy karşısında peygamberimiz ne yapmıştır?

1- Hıra mağarasında
2- Miladi 610 tarihinde. Peygamberimiz kırk yaşındaydı.
3- Korkarak evine dönüp olanları hanımı Hz. Hatice'ye anlattı. Hz.Hatice onu teselli etti, amcası Varaka'nın yanına götürduü. Varaka onun son peygamber olduğunu
müjdeledi.
SORULAR -14-
1- İlk müslümanlar kimlerdir?
2» Fetret devri ne demektir?

1- Hz. Hatice, Hz. Ali,
Hz. Ebu Bekir, Hz. Zeyd.
2- İlk vahiy geldikten sonra bir müddet
 kesildi. Cebrail görünmez oldu. Sonra müddessir Suresinin ilk ayetleri nazil oldu. işte geçici bir müddet vahyin kesildiği döneme "Fetret  Devri" denir.
SORULAR -15-
1- Habeşistan'a yapılan birinci Hicret ne zaman oldu ? Kafile kaç kişiydi?
2- Habeşistan'a yapılan ikinci hicrette kafile kaç kişiydi? Kafilenin başkanı kimdi ?
3- Habeşistan kralı kimdi, müslümanlara nasıl davrandı ?

1- Bi'setin (Peygamberliğin) 5. yılında.
Onbir erkek, dört kadın vardı.
2- Hicretin 6. yılında. Kafile 80 kişiydi.
Başkan Cafer-i Tayyar'dı.
3- Kral Necaşî idi. Müslümanlara çok
iyi davrandı.
SORULAR -16-
1- Müslümanlar Habeşistan'a niçin hicret ettiler?
2-İslama açık davet nasıl başladı?
3- Müşriklerce işkence yapılarak ilk şehit edilenler kimlerdir?

1- Müşriklerin eziyetleri hergeçen gün
artıyordu. Müslümanlar ibadetlerini serbestçe yapamıyorlardı. Bu yüzden Habeşistan emin bir yerdi. Ve oraya göç ettiler.
2- Hz. Ömer'in müslüman olmasıyla.
3- Ammar b. Yasir'in annesi Sümeyye
ve babası Yasir.
SORULAR -17-
1- Peygamberimize en çok düşmanlık
yapanlar kimlerdi?
2- Peygamberimizi himaye eden kimdi?

1- Ebu Lehep, Peygamberimizin amcası Ebu Cehil, As. b. Vâil, Velib b. Muğire, Utbe b. Rebia, Ümeyye b. Halef.
2- Amcası Ebu Talib.
SORULAR -18-
1- Hz. Hamza ile Hz. Ömer'in müslüman olması müşrikleri iyice korkuttu. Bunun üzerine toplanıp müslümanlara karşı boykot kararı aldılar:
"Bundan sonra müslümanlarla ve onları koruyan Haşimoğulları ile her türlü ilişkiyi kesecekler. Onlarla hiç kimse görüşmeyecek, alışveris, etmeyecek, kız alıp veremeyecektir." Bu anlaşmayı yazıp Kabe'nin duvarına asan kimdir?
2- Boykot kaç yıl devam etti?

 1- Mansur b. İkrime.
 2- Üç yıl (617-620)
SORULAR -19-
1- Kabeye asılan bu metinin ve Mansur b.
 İkrime'nin sonu ne oldu?
2- Hüzün yılı ne demektir?

1- Güve Kabe'ye asılan anlaşma metnini yiyerek "Allah" adından başka diğer yazılarını yok etmişti. Mansur'un da anlaşmayı yazdığı eli kurumuş ve çolak kalmiştı.
2- Boykotun kalkmasının ardından
müslümanlar rahat nefes adılar. Fakat çok geçmeden Ebu Talib ve Hz. Hatice vefat ettiler. Bu iki değerli varlığı kaybetmekten dolayı Peygamberimiz çok üzüldü. Bu
yüzden "Hüzün Yılı" denildi.
SORULAR -20-
1- Peygamberimiz Taife niçin gitti?
2- Taifliler Peygamberimizi nasıl karşıladılar ?
3- Taiflilerin tutumu karşısında Peygamberimiz ne yaptı?
?
1- Taiflileri İslam'a davet etmek için gitti.
2- Taifliler İslamı kabul etmedikleri gibi Peygamberimizi de taşladılar. Atılan taşlardan yaralanan Peygamberimiz kan içinde kaldı ve yürüyemiyecek hale geldi.
3- Peygamberimiz onlara hidayete erişmeleri için dua etti. ''Allah'ım onlar bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı." dedi.
SORULAR -21-
1- Birinci Akabe Biatında Medineliler hangi hususlarda peygamberimize biat ettiler? Kaç kişi idiler?
2- Birinci Akabe biatında bulunan Medine'li Müslümanların reisi kimdi?

1- Allah'a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, yalan ve iftiradan sakınmak, peygambere karşı gelmemek üzere biat edip söz verdiler. Sayıları ise 12 kişi idi.
2- Esad. b. Zürâre
SORULAR -22-
1- İkinci Akabe biatında medineliler kaç kişi idiler?
2- Medinelilere İslam'ı öğretmek için
peygamberimiz kimi gönderdi?

1- 75.kişi idiler. "Kadınlarını, kızlarını nasıl koruyorlarsa Peygamberimizi de öyle koruyacaklarına dair söz verdiler.
2- Mus'ab b. Umeyr'i gönderdi.
SORULAR -23-
1- Miraç ne demektir?
2- Miraç'da peygamberimize neler verilmiştir?
3- Miraç olayı karşısında Hz. Ebubekir ne yapmıştır?

1- Peygmberimizin geceleyin Mescid-i
Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi ve oradanda gökyüzüne çıkarılmasıdır.
2- a. Bakara suresinin son iki ayeti.
b. Beş vakit namaz
c. Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.
3- Hz. Ebubekir: "Bunu Muhamrned
söylüyorsa mutlaka doğrudur" diyerek olayı doğruladı.
SORULAR -24-
1-Hicret nedir. Kaç tarihinde olmuştur?
2-Peygamberimiz Mekke'de emanetleri
dağıtmak için kimi yerine bırakmıştır?
3-Peygamberimiz kimle beraber hicret etmiştir?
4-Mağarada gizlendiklerinde müşrikler onları neden bulamadı?
5-Peygamberimiz niçin hicret etti?

1- Peygamberimizin Mekke'den Medineye göç etmesidir. (622)
2- Hz. Ali
3- Hz. Ebubekir
4- Örümcek mağaranın girişine ağını örmüş, güvercin yuvasını yaparak yumurtlamıştı. Böylece müşrikler buraya kimsenin giremeyeceğini zannettiler.
5- Mekke'de İslâmı anlatacak insan
bulamadığı için.
SORULAR -25-
1- İlk cuma namazı nerede kılındı?
2- Peygamberimiz Medine'de kimde
misafir oldu?
3- Mescid-i Nebevî ne demektir?
4- Mescid nereye yapılmıştır
1- Medine'ye hicret ederken Kuba'da
kılınmıştır.
2- Ebu Eyyüb el-Ensarî'nin evinde misafir oldu.
3- Peygamberimiz Medineye gelince ilk iş olarak bir mescid yaptirdı. Mescid'in yanında da istirahat edecekleri odalar yaptırdı. Ve buranın adı Peygamber Mescidi anlamında "Mescid-i Nebevi" olarak kaldı.
4- Ebu Eyyüb el-Ensarî'nin evinin yanındaki boş arsa satın alınarak yapıldı .
SORULAR -26-
1- Muhacir kimdir?
2- Ensar kimdir?
3- Ashab-ı Suffa kimdir?

1- Mekke'den göç ederek Medine'ye
gelen müslümanlara "Muhacir" denir.
2- Medine'nin yerli halkına da, muhacirlere yardım ettiklerinden dolayı "Ensar" denildi.
3- Mescid-i Nebevî'nin bir tarafında üstü kapalı olarak yapılan yere "Suffa", burada barınanlara da "Ashab-ı Suffa" denir.
SORULAR -27-
1- Peygamberimiz'in katıldığı savaşlar hangileridir?
2- Bedir savaşının sebepleri nelerdir?
1- Bedir, Uhud, Hayber, Hendek Mekken'in fethi.
2- Müşrikler yapılacak bir savaşa hazırlık için büyük bir ticaret kervanını Şam'a gönderdiler. Peygamberimiz Kervan'ın hareketini önlemek amacıyla üçyüz kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Bunu haber alan Müşrikler Kervan'ı kurtarmak bahanesiyle
1000 (Bin) kişilik bir orduyla Bedir'e geldiler.
SORULAR -28-
1- Bedir savasının sonuçları nelerdir?
2- Bedir savasında alınan esirlere ne yapılmıştır?

1- Müslümanlar büyük bir zafer kazandı. 70 müşrik öldürüldu. 14 müslüman şehit oldu. 70 müşrik de esir alındı.
2- Zengin esirler fidye karşılığında serbest bırakılmış, fakirler ise on Medineli müslümana okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmıştı.
SORULAR -29-
1- Uhud savaşının sebebi nedir?
2- Müslümanların ve müşriklerin sayısı kaçtı?
3- Uhud savaşı kaç yılında oldu?

1- Müşrikler Bedir'de aldıkları ağır yenilginin intikamını almak istemeleri.
2- Müslümanlar 700, Müşrikler 3000
kişiydi.
3- 625 yılında oldu.
SORULAR -30-
1- Uhud savaşında müslümanlar galipken aniden mağlup duruma duşmelerinin sebebi neydi?
2- Uhud'da şehid edilen peygamberimizin hangi amcasıdır?
?
1- Peygamberimiz Ayneyn geçidine 50
kişilik okçu kuvveti yerleştirmişti. Onlara oradan kesinlikle ayrılmamalarını emretmişti. Müslümanların galip geldiğini gören okcuların çogu geçidi terk etti. Yalnızca sekiz kişi kaldı. Müşrikler bu geçide ani hücum yaparak ele geçirdiler ve sekiz kişiyi şehid ettiler. Dağılan ordu da böylece toparlandı.
2- Hz. Hamza
SORULAR -31-
1- Peygamberimizin amcasını kim şehit etmişti?
2- Uhud Savaşının sonucu nedir?

1- Kocası Bedir'de öldürülen Hind; Vahşi adlı köleye şehid ettirmişti.
2- Önce müslümanlar galip geldi. Sonra müşrikler toparlandı. Akşam olunca Peygamber (sav) ve ordusu dağa çekildi. Kesin bir netice alınamadı. müslümanlar 70 şehit verdiler. 22 müşrik öldürüldü.
SORULAR -32-
1- Hendek savaşının sebebi nedir?
2- Hendek savaşı adı niçin verildi?

1- Yahudiler peygamberimize yaptıkları suikast girişiminden sonra Medineden sürüldüler. Onlarda Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savasa teşvikettiler. Müşrikler, Ebu Sûfyan komutasında 10.000 kişilik bir kuvvetle Medine'ye hücum etti.
2- Müslümanlar şehri savunmak için
Medine'nin etrafını kazarak geniş çukurlar açtıkları için bu ad verilmiştir
SORULAR -33-
1- Hendek kazılma fikrini kim ortaya attı?
2- Hendek savaşının sonuçları nedir?

1- Selman-i Farisi (r.a.)
2- Müşrikler şehrin hendekle çevrildiğini görünce şaşırdılar. Uzaktan ok atmakla bir netice elde edemediler. Mevsim kış olduğundan hava soguk ve yağmurluydu.
Çıkan firtına karşısında dayanamayan müşrikler Mekke'ye dönmek zorunda kaldılar.
SORULAR -34-
1- a) Müslümanlar bu yıl Kabeyi ziyaret etmeden medine'ye geri dönecekler.
b.) Gelecek yıl Mekke'ye gelecekler ve üçgünden fazla kalmayacaklar.
c) Mekke'ye silahsız girecekler. Bu maddeleri taşıyan anlaşma hangisidir?
2- Bu anlaşma kaç tarihinde yapılmıştı?

1- Hudeybiye anlaşması.
2- Hicri 6, mîladî 628 yılında yapılmıştı.
SORULAR -35-
1- Hudeybiye anlaşmasına götüren sebep neydi?
2- Peygamberimiz müşriklere elçi olarak kimi gönderdi?

1- Medine'ye göç eden müslümanlar doğup büyüdükleri Mekke'yi özlemişlerdi. Kabeyi ziyaret etmek istiyorlardı. Peygamberimiz Kabe'yi ziyaret etmek üzere 1400 kişiyle birlikte yola çıktı. Müşrikler müslümanları Mekke'ye sokmamak için direndiler. Bunun üzerine Hudeybiye antlaşması imzalandı.
2- Hz. Osman
SORULAR -36-
1- Peygamberimiz hangi ülkelerin hükümdarlarına davet mektuplarını göndermişti?
2- Habeşistan hükümdarı mektubu alınca ne yaptı?

t- Bizans İmparatoru, İran, Mısır, Habeşistan, Umman ve Bahreyn devlet Başkanlarına.
2- Müslümanlığı kabul etti.
SORULAR -37-
1- Bizans imparatoru ile ilk Mısır hükümdarı mektubu alınca ne yaptı?
2- İran Hükümdarı mektubu alınca nasıl davrandı?

1- Elçilere iyi davrandılar, fakat İslamı kabul etmediler.
2- Peygamberimizin mektubunu okuyunca çok saygısız davrandı ve büyük bir öfke ile mektubu yırtıp attı.
SORULAR -38-
1- Hayberin fethi ne zaman olmuştur?
2- Hayber fethinin sebebi nedir?
?
1- Hicri 6; Miladi 628 yılında.
2- Medine'den sürülen yahudilerin bir kısmı Hayber'e yerleşerek, burada İslâm'ın ve müslümanların aleyhine çalışmaya başladılar. Bunu haber alan peygamberimiz derhal harekete geçti ve Hayber'i fethetti.
SORULAR -39-
1- Hayber Fethinin sonucu ne oldu?
2- Hayber, Fethine kadınlar da katıldımı?

1- Peygamberimiz onlara anlaşma teklif etti. Fakat yahudiler teklifi reddettiler. Bunun üzerine savaş başladı. 10 gün devam eden şiddetli çarpışma sonunda kaleler birer birer alındı. Yahudiler vergi vermeye razı oldular.
2- Kadınlar yaralılara yardım etmek, savaş alanında askerlere su dağitmak görevleri ile bu savaşa katıldılar.
SORULAR -40-
1- Mekke'nin Fethi ne zaman ve nasıl gerçekleştirilmiştir?

1- Hicri 8 ; Miladi 630 yılında. Savaş
yapmadan ve kan dökülmeden şehir
teslim alınmıştır.
SORULAR -41-
1- Huneyn savaşı ne zaman olmuştur?
2- Huneyn savaşının sebebi nedir?
1- Hicri 81 Miladi 630 yılında.
2- Mekke yakınlarında Havazin kabilesi vardı. Bunlar putlara tapıyorlardı. Mekkenin fethinden sonra sıranın kendilerine geldiğini düşünerek müslümanlara savaş açmaya karar verdiler. Bunun sonucu savaş çıkı.

SORULAR -42-
1- Huneyn savaşında müslümanlar ve müşrikler ne kadardı?
2- Savaşın sonucu ne olmutur?

1-Müşrikler 20.000 kişi,
Müslümanlar 12.000 kişi idi.
2- Müslümanlar sayılarının çokluğuna güvendiler. Düşman ise vadide pusu kurmuştu. Sabahın alaca karanlığında vadiden geçerken düşmanın saldırısına uğrayan islam ordusu bozuldu ve dağılmaya başladı. Ancak daha sonra Hz. Peygamber orduyu tekrar topladı ve zaferi kazandı.
SORULAR -43-
1- Tebûk Seferi ne zaman yapılmıştır?
2- Ordunun donatımına en çok kimler
yardım etmiştir?
3- İslam ordusu kaç kişiydi?

1- Hicri 9 ; Miladi 630 yılında.
2- Hz. Ebubekir ve Hz. Osman.
3-30.000 kişi idi. İslam ordusu Tebûk'e
kadar geldi. Fakat savaşacak kimse bulamadılar.
SORULAR -44-
1- Peygamberimizin savaşlarının özellikleri nelerdir?

1-a- Peygamberimizin savaşları müşrik saldırılarına karşı yapılan savunma savaşlarıdır. Her zaman önce müşrikler saldırmıştır.
b- Bu savaşlar, düşman saldırılarını önlemek, Allah'ın adını yüceltmek, müslümanların dinlerini, canlarını ve mallarını korumak için yapılan savunma savaşlarıdır.
SORULAR -45-
1- Veda Haccı ne demektir?
2- Veda Haccı ne zaman yapılmıştır?
?
1-Peygamberimiz, ahiret yolculuğunun yaklaştığını ve bundan sonra hac yapamayacağını anladığı için burada müslümanlara veda etti. Dolayısıyla bu hacca "Veda Haccı" denilmiştir.
2- H. 1 0 ; M. 632 yılında.
SORULAR -46-
1-Veda Hutbesinin ana konuları nelerdir?

1- a. Cahiliye adetleri kaldırıldı.
b. İnsanlar eşittir, renk ve ırk ayrımı yasaklanmıştır.
c. Can, namus, mal kutsaldır, her türlü saldırıdan korunmuştur.
d. Faizin her türlüsü yasaklanmlıştır.
e. Kan davaları kaldırılmıştır.
f. Müslümanlar kardeştir.
g. Erkekler kadınların hakkına, kadınlarda erkeklerin hakkına saygı duyacaktır.
h. Müslümanlar hayat ölçüsü olarak
Kur'an ve Sünnete bağlanacaklardır.
SORULAR -47-
1- Peygamberimiz kaç yaşında ve yılında vefat etti?
2- Peygamberimiz nereye defnedildi?
?
1- 63 yaşında H. 10 (8 Haziran 632) yılında
2- Peygamberimiz vefat ettiği yere defnedildi. Bugün peygamberimizin kabri Medine'de Mescid-i Nebevi'nin içindedir. Buraya "Ravza-i Mutaharra" denilmektedir.
SORULAR -48-
1- Aşere-i Mübeşşere ne demektir?
2- Bunlar kimlerdir?

1- Dünyada iken cennette müjdelenen on kişidir.
2 Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman,
Hz. Ali, Hz. Talha, Hz. Zübeyr,
Hz. Abdurrahman b. Avf. Hz. Sa'd b.Ebi Vakkas, Hz. Said B. zeyd, Hz.Ebu Ubeyde bin. Cerrah. (Allah hepsinden razı olsun.)
SORULAR -49-
1- Sahabe kime denir?
2- Tabiun kime denir?
3- Hulefa-i Reşidin kimlerdir?
?
1- Hz. Peygamberi müslüman olarak gören ve müslüman olarak ölen kişilere denir.
2- Tabiun: Ashabı gören müslümanlardır.
3- Hz. Ebu bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (Dört Halife).
SORULAR -50-
1-Peygamberimiz miras olarak ne bıraktı?
2- Peygamberimizden sonra kim halife
seçildi?
3- Ehl-i Beyt kimdir?
?
1-Hz. Peygamber mal olarak hiç bir miras bırakmadı. Onun mirası İslam dini, Rasulullah'ın ahlak ve fazilet ilkeleri idi.
2-Hz. Ebubekir.
3-Peygamberimizin soyunu sürdüren kızı ve çocuklarına verilen ad. Hz.Ali, Hz. Fatima ve çocukları Ehl-i Beyt'tir.
 

1 yorum: