2 Mart 2013 Cumartesi

İBADET SORU VE CEVAPLARI

İBADET 141 SORU-CEVAP

Soru 1 : Allah (cc)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ
çağına eren müslümana ne denir?
Cevap : Mükellef denir

Soru 2 : Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir Mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir Efal-i Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir?
Cevap : a- Farz b- Vacip c- Sünnet d- Müstehap e- Mübah f- Haram
g- Mekruh h- Müfsit

Soru 3 : Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, Allah (cc)’ın
işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz
Cevap : Farz denir (Beş vakit namaz, Zekat, Oruç, Hac vb)

Soru 4 : Farzları terk haramdır, inkar etmek küfürdür Farzlar iki çeşittir Farzı ayın
ve farzı kifaye Bu her iki farzı tarif edip misallendiriniz
Cevap : a- Farzı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması gereken farzlardır
(Oruç, Hac, vb) b- Farzı Kifaye: Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla
diğerlerinde sorumluluk kalkan farzdır (Cenaze namazı kılmak, Hafız olmak vb)

Soru 5 : Yapılması şeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit
olan ibadettir İşleyene sevap, özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir?
Cevap : Vacip (Vitir ve bayram namazları gibi)

Soru 6 : Peygamber Efendimiz (sav)’in farz ve vacipler dışında yaptığı veyapılmasını
istediği ibadetlere ne ad verilir?
Cevap : Sünnet

Soru 7 : Sünnet iki kısımdır Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkededir Her iki
sünneti tarif edip misaller veriniz
Cevap : a- Müekket Sünnet: Rasülullah (sav)’in devamlı yaptığı ve yapılmasını
teşvik ettiği sünnetlerdir (Sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleri,
namazları cemaatla kılmak vb)
b- Gayri Müekket Sünnet: Rasülullah (sav)’in
ara sıra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir (Abdesti kıbleye dönerek almak, Ezanı dinlemek, İşe sağdan başlamak vb)

Soru 8 : Abdest dinimizde; namaz kılmak, Kur’an’ı Kerim’i elle tutmak, Kabe’yi tavaf
etmek gibi amelleri yapmak için yapılan, belli organları usulüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadettir ve itaattir
Abdestin farzları nelerdir? Sayınız
Cevap : a- Yüzü yıkamak (İki kulak memesi arasındaki yer ile alnının saç biten yerinden çene altına kadar )
b- İki eli dirseklerle beraber yıkamak
c- Basın dörtte birini meshetmek
d- Her iki ayağı topuklarla beraber yıkamak

Soru 9 : İşlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah olmayan, Efal-i Mükellefinden olup Peygamberimiz (sav)’in bazen yaptığı bazense terk ettiği ibadete ne denir?
(Kuşluk namazı gibi)
Cevap : Müstehap

Soru 10: Yapılmasında ve yapılmamasında günah olmayan, yapılıp yapılmama hususu
dinde caiz görülen şeylere ne denir? (Helal olan bir meyveyi yiyip yememek gibi)
Cevap : Mübah

Soru 11: Mükellefin yapmaması istenen ve kesin bir delille işlenmesi yasak olan şeri hükümlere ne ad verilir? Ki bunların terk edilmesi sevap işlenmesi günahtır
İnkarı ise günahtır (Zina yapmak, domuz eti yemek, yalan konuşmak vb)
Cevap : Haram

Soru 12: Haram iki kısımdır Haram li aynihi, Haram li gayrihi Bunların tarifini yapıp misal veriniz
Cevap : a- Liaynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir(Şarap, zina vb)
b- Ligayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir Sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz
(Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)
Soru 13: Kelime manası itibariyle; sevilmeyen ve hoş görülmeyen şeyler olup, dindeki
manası da; yasaklığı sabit olmakla beraber,ona aykırı olarakda bir delil ve
işaret bulunup, yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan şeylere ne ad
verilir? (Sağ elle sümkürmek, gusül alması gereken bir kimsenin elini ve ağzını yıkamadan bir şey yiyip içmesi gibi)
Cevap : Mekruh

Soru 14: Meşru olan bir işi (başlanmış bir ibadeti) bozan, hükümsüz kılan kasten
yapılması azabı gerektiren şeylere ne denir? (Namaz içinde gülmek gibi)
Cevap : Müfsit

Soru 15: Dinimizde namazların camide cemaatle kılınıp eda edilmesi bildirilmiştir
Namaz ibadetimizi camide kılarken cemaatin önünde namazı kıldıran kişiye
imam denir İmam efendinin namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir?
Cevap : Mihrap

Soru 16: Hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten kurtarmaktır
Cünüplükten kurtulmak Gusül ile olur Cünüp ise, şehvetle kendisinden
meni dediğimiz su çıktıktan sonra henüz boy abdesti almamış yani yıkanmamış olan kimsedir Boy abdesti dediğimiz guslün farzları nelerdir yazınız
Cevap : a- Mazmaza: Ağza üç defa su alıp gargara yaparak ağzı yıkamak
b- İstinşak: Burnu üç kere sağ elle su alıp, sol elle sümkürerek yıkamak
c- Bütün vücudu iyice ovuşturarak yıkamak (Hiç bir kuru yer kalmamak suretiyle)

Soru 17: Camilerimizde dini ve dünyevi mevzuların anlatılmak ve açıklanmak üzere
Cuma namazından önce ve diğer bazı vakitlerde imamlarımızın çıkıp vaaz ettiği,
talim,irşat ve telkin makamı olan yere ne ad verilir?
Cevap : Kürsü

Soru 18: Camilerimizde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammedi’yi okuyan,
gamet eden, Hz Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir?
Cevap : Müezzin

Soru 19: Namazın farzları on ikidir Bunlar iki kısma ayrılır Şartlar ve rükünler diye
adlandırılır Altısı şart diğer altısı ise rükündür Şartlar daha namaza
başlamadan önce yapılması gereken şeyler olup, rükünler ise başlangıç
tekbiri ile namaza başlayıp namazın içinde yapılması gereken farzlardır
Namazın farzları dediğimiz şartları ve rükünleri sayıp tarif ediniz
Cevap : A- Namazın Şartları:
a- Hadesten Taharet; Bedeni cünüp ve abdestsizlikten temizlemek
b- Necasetten Taharet; Elbise ve namaz kılacak yeri temizlemek
c- Setrul Avret; Avret yerlerin örtülmesi
d- İstikbali Kıble; Kıbleye yönelmek
e- Vakit; Vaktinde kılınması
f- Niyet; Niyet etme
B- Namazın Rükünleri:
a- İftidah Tekbiri; Başlangıç tekbiri
b- Kıyam; Ayakta durmak
c- Kıraat; Okumak
d- Ruku; Rukuya eğilmek
e- Sücut; Secdeye eğilmek
f- Kade-i Ahire; Namazda son oturuşu yapmak

Soru 20: İnsanoğlunun uzuvlarından örtülmesi farz olan, başkalarının da bakması
haram olan yerlere avret mahalli denir Kadınlar ve erkekler için Setri avret
yerlerini tarif ediniz
Cevap : Erkeklerde: Göbek ve diz kapakları dahil bu kısmın arasında kalan bölgeler
Kadınlarda: Yüzleri, elleri ve ayakları dışında kalan bütün bölgeleri
kapatmaları gereklidir

Soru 21: Peygamber Efendimiz (sav)’in yaşantısı olarak tarif edilen sünnetin bölümleri üçtür Sünnetin çeşitleri diyebileceğimiz bölümlerini söyleyiniz
Cevap :
a- Fiili Sünnet : Yaşantısıdır
b- Kavli Sünnet : Sözleridir
c- Takriri Sünnet : Söz ve olaylara sukutu ile karşılığıdır

Soru 22: Camilerimizde Cuma günü insanlara dini meseleleri, hükümleri açıklamak
veya Ümmeti Muhammedi ilgilendiren haftalık meseleleri anlatmak için hutbe okunur İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?
Cevap : Mimber

Soru 23: Suyun bulunmadığı zamanlar veya mekanlar olduğunda dinimiz, ibadetlerimizi aksatmadan yapabilmemiz için abdest yerine yapabileceğimiz
bir ameli bize bildirmiştir Bu amel toprakla yapılıp su bulununcaya kadar abdesti bozacak bir iş bir fiil yapılmamış ise abdestle yapılacak bütün
ibadetler ve taatlar yapılır Çünkü bu amel abdest ve gusül abdestinin yerine geçer Su görülünce de bozulur İki darp (vuruş) bir niyet olmak üzere iki tane farzı vardır Niyetin farz olduğu bu ibadetimizin adı nedir?
Cevap : Teyemmüm denir

Soru 24: Boy abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir?
Cevap : a- Namaz kılamaz
b- Camiye mescide giremez
c- Kur’an’a el süremez ve okuyamaz
d- Kabe’yi tavaf edemez

Soru 25: Namazlarımızda yapmış olduğumuz secde yedi tane uzvumuzun (organımızın) beraber yere değerek yapılmasıyla olur Bu yedi azamızı sayınız
Cevap : Alnımız ve burnumuz(1), Ellerimiz(2), Dizlerimiz(2), Ayaklarımız(2) toplam
yedidir

Soru 26: Namazlarımızı kılarken yanılabiliriz, böyle hallerde namazın telafisi için son
oturuşta Et-Tahiyyatüyü okuyup iki defa daha secde yaparak namazımızı tamamlamış oluruz Böyle hallerde yapılan secdeye sehiv secdesi yani yanılma secdesi denir Namazda sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?
Cevap : Namazın farzlarından birisinin unutularak yapılmasının geciktirilmesinde,
vaciplerinin birinin unutularak terk edilmesi veya yine unutularak yapılmasının geciktirilmesinde yapılır

Soru 27: Namazın kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü yerine getirmek ve bunu yaparken her uzvun rahat bir halde bulundurulması, her yapılan amele,
harekete özenerek yapılmasına ne ad verilir? Mesela: Rükudan kıyama kalkarken vücut dimdik bir hale gelmeli, iki secde arasında en az bir defa “sübhanallahil azim” diyecek kadar oturmuş olmak gibi
Cevap : Tadili erkana riayet (Rükunların hakkını vererek yapmak)

Soru 28: Cuma namazı kimlere farzdır?
Cevap :
a-Erkek olmak
b-Hür olmak
c-Misafir olmamak
d-Sıhhatli olmak
(Camiye yürüyerek gidecek kudrette olmak)
e-Kör olmamak
f-Kötürüm olmamak
(Ayakları kesilmiş olmamak)

Soru 29: Cuma günü müslümanların bayram günüdür O günde mü’minler Allah (cc)’ın emriyle camilere toplanır, Cuma namazlarını kılarlar ve hutbeyi
dinlerler Vakti öğle namazının vaktidir Bu vakitte kılınan Cuma namazı kaç rekattır, isimleriyle birlikte söyleyiniz
Cevap : 10 rekattır 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 rekatta son sünnetidir (Ayrıca aynı
vakitte kılınan 4 rekat Zuhri Ahir ve 2 rekatta vaktin son sünneti kılınır Ama Cuma 10 rekattır)

Soru 30: Ramazan ayında, yatsı namazından sonra 20 rekat kılınan namazdır
Cemaatla veya tek başına kılınabilir İki yada dört rekatta bir selam verilerek kılınan ve ramazan ayına ait olan bu namazın adı nedir? ve nasıl bir namazdır?
Cevap : Teravih namazıdır ve Sünneti müekkede bir namazdır

Soru 31: Oruç ibadetimizin çeşitleri altıdır Bunları misaller vererek sayınız
Cevap :
a- Farz oruçlar: Ramazan orucu, keffaret orucu vb
b- Vacip oruçlar: Adaklar, itikaf orucu ve kazaya kalmış nafile oruçlar
c- Sünnet oruçlar: Muharrem ayının 9 10 11ci günleri tutulan oruçlar
d- Müstehap oruçlar: Kameri ayların 13 14 15ci günleri tutulan oruçlar
e- Mekruh oruçlar: Aşure günü, Cuma günleri tutulan oruçlar
f- Haram oruçlar: Bayramlarda tutulan oruç

Soru 32: İslamın şartlarından mali ibadetimizdir Dinen zengin sayılan erkek, kadın, her mükellef müslümanın senede bir kez, malının kırkta birini, niyet ederek
müslüman fakire vermesi farzı ayın olan ibadettir Bir diğer mana ile müslüman fakirin müslüman zengin üzerindeki hakkıdır Terki günah, inkarı küfürdür Bu mali ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Zekat

Soru 33: Ramazan ayının sonuna ulaşan ve temel ihtiyaçlardan başka nisaba malik
(mala sahip) olan her müslümanın vermesi gereken ve vacip olan mali bir ibadettir İnsanların yaratılışına bir şükür olmak üzere sevap kazanmak
için yapılan mali ibadetimiz nedir?
Cevap : Sadaka-i Fıtır

Soru 34: Kurban bayramı günlerinde Arafat’a çıkarak vakfe yapılan, ihrama girerek ve Kabe’yi tavaf ederek ziyaret yapılan, zengin olan müslümana ömründe bir
kez yapmak farzı ayın olan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Hac

Soru 35: Senenin herhangi bir bölümünde Kabe-i Muazzamayı ve Ravza-i Mudahharayı
ziyaret maksadıyla yapılan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Umre ziyareti

Soru 36: Takvim olarak aya göre düzenlenen ve hicretle başlayan yıla hicri yıl denir
Hicri yılın aylarına kameri aylar denir Müslümanların takvimi olan bu takvime göre bayram ve diğer önemli gün ve geceler ayarlanır Bu hicri yılın kameri aylarını sayınız
Cevap : Muharrem, Sefer, Rebiyyül Evvel, Rebiyyül Ahir, Cemaziel Evvel, Cemaziel
Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce

Soru 37: Hicri yılın başlangıç günü hangi gündür?
Cevap : 1 Muharrem

Soru 38: Mevlit kandili Peygamber Efendimiz (sav)’in doğum günüdür Mekke’de
Kabe’nin içinde 360 putun yıkıldığı, Sasani İmparatorluğunun bin yıldan
beri yaktıkları ateşin söndüğü gün bu gündür İslam takvimi olan hicri yılda
Mevlit kandili hangi gündür?
Cevap : Rebiyyül evvel ayının 12 Gecesi, Pazartesi günü

Soru 39: Mübarek üç ayların başlangıç tarihi ne zamandır?
Cevap : 1 Recep ile başlar

Soru 40: İkram, değeri çok olan, bağış, ihsan, istenilen gibi manalar taşıyan ve Hz
Amine’nin Peygamber Efendimiz (sav)’e hamile olduğunu anladığı gün olarak bilinen, mübarek gece olarak ibadetlerle değerlendirdiğimiz, Peygamber Efendimiz (sav)’in kendisinin de 12 rekat şükür namazı kıldığı
mübarek gecemizin adı ve hangi günde olduğunu söyleyiniz
Cevap : Regaip kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir

Soru 41: Peygamber Efendimiz (sav)’in bir gecede Mekke’den Kudüs şehrine
yürüyüşüne ve oradan da semaya yükselişine ayrı ayrı isim verilen, hakkında Kur’an’ı Kerim’de sure olan mübarek gecemizin ismi ve zamanını
söyleyiniz
Cevap : İsra ve Miraç denir Recep ayının 27ci gecesidir

Soru 42: Yaratılmışların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair Allah (cc)
tarafından meleklerine bilgi verilen mübarek gecemiz hangisidir, ve hicri
tarihini söyleyiniz
Cevap : Berat Gecesi Şaban ayının 15ci gecesi

Soru 43: Ramazan ayı içersinde idrak ettiğimiz ve Kur’an’ı Kerim bu geceden
başlayarak indirildiği bildirilen adına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan ve Peygamberimiz (sav)’in Ramazan ayının son on gününün tekli günlerinde
arayın dediği mübarek gecemizin ismi nedir ve hangi güne rastlar?
Cevap : Kadir Gecesi Ramazanın 27ci gecesi

Soru 44: Ramazan ayının son on gününde beş vakit namaz kılınan cami veya
mescitte, ibadet niyeti ile ikamet edilen (kalınan) ve bayram namazı ile son bulan ibadetin adı nedir?
Cevap : İtikaf

Soru 45: Amelde hak mezhepler dediğimiz mezheplerimiz ve imamlarımızı söyleyiniz
Cevap :
a- Hanefi Mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanife
b- Şafi Mezhebi; İmamı Şafi
c- Maliki Mezhebi; İmamı Malik
d- Hanbeli Mezhebi; İmamı Ahmet Bin Hanbel

Soru 46: Haccın çeşitleri nelerdir?
Cevap : a- Haccı Temettü b- Haccı İfrat c- Haccı Kıran

Soru 47: Haccın farzlarını söyleyiniz
Cevap :
(İhram hanefilere göre şarttır diğer mezheplere göre rükün) a- Arafat’ta vakfe durmak b- Ziyaret tavafı yapmak

Soru 48: Cihat ibadetini diğer ibadetlerden ayıran özellikler nelerdir?
Cevap :
a- Kur’an’ı Kerim’de en çok zikredilen ibadet olması
b- En büyük ibadettir
c- Zamana bağlı değildir
d- İlk eda edilecek farzdır
e- Miktarla sınırlı değildir

Soru 49: Üç vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı, vacip bir namaz, cenaze namazı, tilavet secdesi, nafile namaz kılınmaz ve olmaz Bu vakitlere dinimizde kerahat vakitleri denir Kendisinde ibadet olmayan bu vakitleri
söyleyiniz?
Cevap :
a- Güneş doğarken
b- Güneş tam tepede iken
c- Güneş batarken

Soru 50: Namaz dinin direği ve ilk görülecek olan ibadettir Namazların vaktinde kılınması gerekir, çünkü “vakit” namazın farzlarındandır Vaktinde ve vakti
geçtikten sonra kılınan namazlara ne ad verilir?
Cevap : Vaktinde kılınan namaza; “Eda”, Vaktinden sonra kılınan namaza ise; “Kaza” denir

Soru 51: Dinimiz her yönüyle bize kolaylıklar getirir Ki bunlardan biride kışın ayaklarımıza giyilen deriden yapılmış mestlerin giyilmesidir Bu mestler
abdest alındıktan sonra giyilir ve ondan sonra belirli bir zamana kadar alınacak abdestler için bu mestler çıkarılmadan üzerine ıslak elle yapılan
meshetme işlemi ile abdest alınmış olur Bu meshetmenin müddeti (süresi) yolculukta ve ikamette (bulunduğumuz yerde) ne kadardır?
Cevap : İkamette 24 saat (bir gün bir gece), yolculukta 72 saat (üç gün üç gece)

Soru 52: Dinimizde bir beldeden (oturduğumuz köy, kasaba veya şehirden) çıkıp yaya
olarak 18 saatlik yola gitmiş olan kimseye yolcu (Misafir) denir (18 saatlik yolun karşılığı bugünün ölçüleriyle 90 km uzaklıktır) Bu mesafeye çıkmış
olan yolcuya kolaylıklar olarak ayağındaki mestin müddeti 3 gün 3 gece olduğu gibi namazlar için de bazı kolaylıklar vardır Yolcu namazı ve
seferilik dediğimiz bu namazların kılınışı nasıldır?
Cevap : Dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılınır

Soru 53: Dinimizde büyük abdest temizliği dediğimiz kan, meni, sidik, ve gaita (büyük pislik) gibi pisliklerin çıkmış oldukları yerleri temizlemeye verilen
isim nedir?
Cevap : İstinca

Soru 54: Namazların cemaatla kılınması 27 derece daha sevap olduğu bildirilmiştir
Namazlarımızı cemaatla kılarken imama ruküde yetişmiş kişi o rekatı imamla kılmış sayılır Ruküden kalkarken, secde yapılırken veya tahiyyatta iken namaza iştirak eden kişi ise imam selam verdikten sonra kendi selam
vermeden kalkar ve kaç rekat kılmamış ise tamamlar Namazın başlamasından sonuna kadar aralıksız olarak imama uyan, namazının tümünü imamla kılan kimseye ne ad verilir?
Cevap : Müdrik (Namazı idrak etmiş, yetişmiş manasında)

Soru 55: Namaz başlayıp ilk rekatın ruküsünden sonra herhangi bir bölümünde imama uyan ve imamla birlikte kılmadığı rekatları cemaatın selamından
sonra kılarak tamamlayan kişiye ne denir?
Cevap : Mesbuk

Soru 56: Namaza imamla başladığı halde, kendisine namazda uyku, dalgınlık, cemaatın çokluğundan bir eziyet veya abdesti bozulup ta namazın bir
kısmını imam ile birlikte kılmayan kimseye ne ad verilir?
Cevap : Lahik

Soru 57: İbadetlerimizin sıhhati için küçük abdest temizliği dediğimiz, erkeklerin idrar yaptıktan sonra idrar sızıntısını beklemeleri gerekir Yoksa abdest aldıktan sonra gelen damlalar abdesti bozmuş olur Ama insan abdestliyim
düşüncesiyle ibadet eder ki bu emelde boşa gider Bu sebeple idrarın kesilmesini biraz yürüyerek, ayakları hareket ettirerek veya beklemek gibi
hallerle bekleyip sonrada su ile yıkamakla yapılan amelin adı nedir?
Cevap : İstibra

Soru 58: Hadis-i Kutside Rabbimiz (cc) buyuruyor ki; “Farzlarımı yapmakla
kulluğunuzu idrak edersiniz, nafilelerle bana yaklaşırsınız” Dinimizde farz namazların ve sünnetlerin dışında kılınan birtakım nafile namazlar vardır ki, bunlara tatavvu namazı da denir Her bir namazın kendisine has fazileti
ve sevabı vardır
Bunlardan bazıları;
Duha, Kuşluk, teheccüt namazları,
Regaip, Berat, Miraç, Kadir geceleri namazları, yolculuk, tesbih namazları
vb Bir mescide, camiye ziyaret için gidildiğinde veya öğrenmek veya öğretmek gibi bir maksatla giren kimsenin daha mescide oturmadan nafile
olarak kıldığı iki rekat namazın adı nedir?
Cevap : Tahiyyetül Mescit

Soru 59: Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva vaktine kadar iki, dört,sekiz veya on iki rekat kılınabilen nafile namazın adı nedir?
Cevap : Duha (kuşluk) namazı

Soru 60: İnsanın kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete
kavuşmak istediğinde, yatacağı zaman iki rekat namaz kılıp özel duasını okuyarak bitirdiği namaz hangisidir?
Cevap : İstihare namazı

Soru 61: Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra
kalkıp kılınan, iki rekatta bir selam verilerek iki, dört, altı veya sekiz rekat kılınabilen, Peygamber Efendimiz (sav)’in devam ettiği ve çok sevap olan
bu namazın adı nedir?
Cevap : Teheccüt (gece) namazı

Soru 62: Nisap; Şeriatın bir şey için koymuş olduğu belirli bir ölçü ve miktar demektir Mesela; Altın için nisap miktarı Altının nisabı, 80,18 gramdır ve buna sahip olan kimse zengin sayılır ve bu malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra bunun
zekatını vermesi kendisine farzdır Koyun, keçi, sığır ve deve gibi mallarda
nisap sayı iledir Koyunlarda nisap ölçüsü ve miktarı nedir?
Cevap : 39’a kadar zekat düşmez 40’dan 120’ye kadar bir koyun 121’den 200’e
kadar iki koyun 201’den 399’a kadar üç koyun 400 koyuna dört ve sonraki her yüz koyuna bir koyun verilir

Soru 63 : Sığırların nisap ölçüsü ve miktarı ne kadardır?
Cevap : 29’a kadar zekat düşmez 30’dan 40’a kadar iki yaşında bir buzağı 40’dan 59’a kadar üç yaşında bir dana 60’da birer yaşını bitirmiş iki buzağı ve
sonra her 30’da bir buzağı, her 40’da bir dana olarak hesap edilir

Soru 64: Hangi mallardan zekat verilir?
Cevap :
a- Nakit paranın, istenen borç paraların
b- Ticaret mallarının
c- Koyun, keçi, sığır ve devenin
d- Altın ve gümüşlerin
e- Arazi ürünlerinin
f- Madenlerin ve definelerin

Soru 65: Zekat kimlere verilmez?
Cevap :
a- Ana ve babaya
b- Dede ve ninelere
c- Evlatlara
d- Karı veya kocaya
e- Zenginlere
f- Cami, mescit, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onartmak için zekat verilmez

Soru 66: Kurban bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek hür, mukim (yolcu olmayan), müslüman, zengin olan kimselere vaciptir Kurban ibadet
maksadıyla olursa eda edilmiş olur Bunun dışında ki maksatlarla (et yemek gibi) kesilen hayvanlar kurban olmayacağı gibi birde vebal olur
Kurbanı kesme günleri hangi günlerdir
Cevap : Kurban bayramının 1 2 ve 3cü günleridir

Soru 67: Kabe’nin etrafında usulünce ibadet için yedi defa dolaşmaya ne denir?
Cevap : Tavaf

Soru 68: Yeni doğan bir çocuğun doğduğu günden bülüğ çağına gelinceye kadar Cenabı Hakk’a şükür olsun diye kurban kesmek mubahtır Fakat 7 Günü
kesilmesi daha faziletlidir Çocuğun doğduğunda kesilmesi gereken bu
kurbana ne ad verilir?
Cevap : Akika kurbanı

Soru 69: Zekat kimlere verilir?
Cevap :
1- Müslüman fakirlere
2- Miskinlere
3- Borçlulara
4- Yolculara
5- Azat olacak köle, cariyeye
6- Zekat memurlarına
7- Müellefe-i Kulup (Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlere)
8- İslam yolunda çalışanlara

Soru 70: Tilavet secdesi ne zaman ve nasıl yapılır?
Cevap : Kur’an’ı Kerim’den bir secde ayeti okunduğu yada duyulduğu zaman yapılır
Yapılışı: Ayağa kalkılır, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir Secde de üç defa “Sübhane Rabbiyel Azim” dedikten sonra tekrar Allah’ü
ekber denilerek ayağa kalkılır

Soru 71: Ameli salih ne demektir?
Cevap : Allah (cc)’ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak iştir

Soru 72: Cenaze namazı nasıl kılınır ve kaç tekbirdir?
Cevap : Ayakta kılınır ve dört tekbirlidir

Soru 73: Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?
Cevap :
a- Düşük ve ölü doğan çocukların
b- Bilerek anne ve babasını öldüren katillerin
c- Yol kesicilerin
d- İslam’a karşı çıkanların namazı kılınmaz
e)Mürdetlerin

Soru 74: Belli bir zaman içinde sünneti de kaza edilen namaz hangisidir?
Cevap : Sabah namazı,o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilir
Soru 75: Kaza namazı ne demektir?
Cevap : Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka vakitte
kılmaya denir

Soru 76: Bir sünnet var ki,onu yerine getirmek bir farzı yerine getirmekten daha fazla sevaptır Bu farzdan daha sevap sünnet hangisidir?
Cevap : Selam vermek sünneti, selam almak sünneti farzdan daha fazla sevap kazandırır

Soru 77: Çocukların benimsemeleri ve alışkanlık kazanmaları için, İslam’a göre hangi
yaşta namaza başlatılmaları gerekir?
Cevap : Yedi yaşında

Soru 78: İslam’a göre çocuk doğduğunda ismi nasıl konur?
Cevap : Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak ismi zikredilir ve
dua yapılır

Soru 79: Kurban eti nasıl pay edilir?
Cevap : Kurban eti üç kısma ayrılır Bir bölümü fakirlere, bir bölümü komşu ve
dostlara, kalan bölümü ise ev halkına ayrılır

Soru 80: Zilhicce ayının 9cu, yani arife günü sabah namazından başlayarak, bayramın 4cü günü ikindi namazına kadar, her farz namazın selamından
sonra alınması kadın erkek her müslümana vacip olan tekbirlere ne ad verilir?
Cevap : Teşrik tekbirleri

Soru 81: Her müslümanın gün birlik yaşamında hiç unutmadan her yaptığı işin evvelinde söylemesi gereken bir söz vardır Bu söz nedir?
Cevap : “Bismillah” yada “Bismillahirrahmanirrahim”(Rahman ve Rahim olan
Allah’ın adıyla)

Soru 82: Bir müslümanın geleceğe dönük işlerini tasarladığı zaman, ümit ve temenni
ifadelerini Rabbimizin isteğine bırakan bir imanla söylediği, unutulmaması
gereken söz nedir?
Cevap : “İnşallah” (Eğer Rabbim dilerse) demek

Soru 83: Müslümanların su içtiklerinde, yemek yediklerinde yada sevinçli bir haber
aldıklarında söyledikleri söz nedir?
Cevap : “Elhamdülillah” (Şükür Allah’adır)

Soru 84: Müslümanın müslüman üzerindeki beş hakkını sayınız
Cevap :
a- Selamına karşılık vermek
b- Hasta ise ziyaretine gitmek
c- Aksırınca dua etmek
d- Meşru olan davetine gitmek
e- Vefatında cenazesinde bulunmak

Soru 85: Aksıran müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir Yanında bulunan
müslümanın buna vermesi gereken karşılık nedir?
Cevap : “Yerhamükellah” (Allah sana rahmeti ile muamele etsin)

Soru 86: İslam’da selam verme ölçüsü nedir?
Cevap : Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir

Soru 87: Bir müslüman Peygamber Efendimiz (sav)’in ismi andığında yada yanında
anıldığında ne yapması gerekir?
Cevap : Ona salat ve selam getirir

Soru 88: Zekatın faydalarını yazınız
Cevap :
a- Malı temizler
b- Malı çoğaltır
c- Kalpteki dünya sevgisine ilaçtır
d- Müslümanı mal fitnesinden korur
e- Allah (cc)’a bir şükürdür
f- Kalbin katılaşmasını önler
g- İhtiras (hırs) zincirini kırar
h- Fakirleri dilenmekten alıkoyar
i- Şefkat anahtarıdır
j- Malı ebedileştirir, fert yatırıma yönelir

Soru 89: Seferi olan kimsenin kendi oturduğu memlekete ne ad verilir?
Cevap : Vatan-ı Asli

Soru 90: Hanefi mezhebine göre Cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır?
Cevap : En az üç kişi ile kılınır

Soru 91: Sahih olmayan (geçerli olmayan) evlilikler nelerdir?
Cevap :
a- Sigar nikahı
b- Hulle nikahı
c- Mute nikahı
d- İhramlının nikahı
e- Zinakar kadınla nikah
f- Dörtten fazla kadınla yapılan nikah
g- Aynı anda iki kız kardeş ile yapılan nikah

Soru 92: Sigar nikahı nedir tarif ediniz?
Cevap : Aralarında mehir (kızın kızlık hakkı) olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına denir

Soru 93: Yeminin keffareti nedir söyleyiniz?
Cevap :
a- Gücü yetiyorsa müslim yada gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek
b- Veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak
c- Veya on fakiri orta halli giydirmek
d- Veya üç gün aralıksız oruç tutmaktır

Soru 94: Nikahı kendisine haram olanları sayınız
Cevap :
a- Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlar
b- Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla haram olanlar
c- Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar)
d- İki kız kardeşi bir arada nikahlamak (İkiside yaşarken tek erkeğin
hanımları olamazlar)
e- Musahere cihetiyle haram olanlar (Yani üvey kız babaya, üvey oğlan
anaya haramdır)
f- Efendinin cariyesini, hanımefendinin de kölesini nikahlaması haramdır
g- Kafir kadınla bir mecusi kadını veya putperest bir kadını bir arada
bulundurmak
h- Cariye ile hür kadını bir arada bulundurmak
i- Dörtten çok (bir arada) nikah yapmak
j- Başkasının zevcesini nikahlamak
k-Nikahlı iken hamile kalan kadını nikahlamak

Soru 95: Karabet (yakınlık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir?
Cevap : Analar, Kızlar, Kız kardeşler, Halalar, Teyzeler, Erkek ve kız kardeşlerin
kızları

Soru 96: Namazda birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?
Cevap : Birincisi vacip, ikincisi ise farzdır

Soru 97: Yeryüzünde üç mescit vardır ki, bunlarda kılınan namazlar diğer
mescitlerde kılınan namazlardan sevabı daha fazladır Bu mescitleri sevap
çokluğu sırası ve sevap oranları ile yazınız
Cevap :
a- Mescidi Haram (Kabe); Yüz bin namaz sevabı
b- Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabı
c- Mescidi Aksa; Beş yüz namaz sevabı vardır

Soru 98: İnsanların akıllısı kimdir? Sorusuna Peygamber Efendimiz (sav)’in verdiği
cevap ne olmuştur?
Cevap : “Ölümü çok hatırlayıp onun için hazırlıklı olandır” Cevabını vermiştir

Soru 99: Namazlarımızı kılarken Ruküden sonra kalkıp secdeye gitmeden kıyam
halinde iken zikrettiğimiz “Rabbena lekel hamt”in manası nedir?
Cevap : Rabbimiz şükür ancak sanadır demektir

Soru 100: Namazlarımızda secdede iken en az üçer kez söylediğimiz “Sübhane rabbiyel ala”nın manası nedir?
Cevap : Yüce Rabbimi tüm eksiklerden tenzih ederim demektir

Soru 101: Namazlarımızda ruküde iken en az üç defa söylediğimiz “Sübhane rabbiyel azim”in manası nedir?
Cevap : Yüce Rabbimiz tüm eksiklerden münezzehtir demektir

Soru 102: Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) ciheti ile kendisine haram olanlar
kimlerdir?
Cevap : Zevcenin annesi (Kaynana), Zevcenin kızı (Üvey kız), Babasının
zevcesi(Üvey anne), Oğlunun zevcesi (Gelini)

Soru 103: Peygamber Efendimiz (sav) haftanın hangi günleri oruç tutardı?
Cevap : Pazartesi ve Perşembe günleri

Soru 104: Abdestin vaciplerini sayınız?
Cevap : Abdestin vacibi yoktur

Soru 105: Dinimizde misafir kime denir?
Cevap : 15 günden daha az oturmak niyeti ile, 90 km
veya daha uzak bir yolculuğa çıkana denir

Soru 106: İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleriyle bildiren
ilme ne denir?
Cevap : Fıkıh denir

Soru 107: Peygamber Efendimiz (sav)’in kurduğu İslam devletini idare eden veya İslam devletinin kurulması için mücadele eden, bütün işlerinde mü’minlere
Emir olan kişiye hak ölçüleri çerçevesinde bağlanıp itaat etmeğe, malı ve canıyla onu desteklemeye ne ad verilir?
Cevap : Beyat (Biat) denir

Soru 108: İmam olabilmenin şartları nelerdir?
Cevap :
a- Açık ve herkes tarafından bilinmesi
b- Ehliyetli, dirayetli ve tam idareci olması
c- Siyaset ilmini ve sanatını iyi bilmesi
d- İslam nizamını yürürlükte tutmaya yetenekli olması
e- Adaletli olması
f- Hür ve erkek olması
g- Akil baliğ ve müçtehit olması

Soru 109: Cuma namazını eda edebilme şartları nelerdir?
Cevap :
a- Şehir veya şehir hükmünde olan yer
b- Halife veya görevlendirdiği kişinin kıldırması
c- Namazdan önce hutbe okunması
d- Cemaatla kılınması
e- Vakti geçmeden kılınması

Soru 110: Rasulüllah (sav)’in “küçük şirk” olarak nitelendirdiği günah nedir?
Cevap : Riya (Gösteriş için ibadet)

Soru 111: Boğulan kimseyi kurtarmakta olan kimse namaz vakti geçiyorsa ne yapar?
Cevap : Boğulmakta olan kimseyi kurtarır Namazı sonra kılar

Soru 112: Arafat ve Müzdelife’de iki namazı birleştirerek kılmaya ne denir?
Cevap : Cem’us-Salat

Soru 113: İmam farz namaza cemaatla başladıktan sonra nafile namaz kılmak ne olur?
Cevap : Mekruh olur

Soru 114: Cemaatı terk edip namazları evde kılmayı adet haline getiren kimseye ne denir?
Cevap : Melun

Soru 115: Şeytan nerede taşlanır?
Cevap : Mina’da

Soru 116: Oruç ne zaman farz kılındı?
Cevap : Hicretin 2ci yılında

Soru 117: İslam fıkhında feri deliller hangileridir?
Cevap :
a- İstihsan
b- Mesalihi Mürsele
c- Örf
d- Önceki şeriatlar
e-Sahibi kavli
f-İstishap

Soru 118: İnsanların ve evcil hayvanların yiyecek ve içecekleri olan maddeleri ucuz
olan yerlerden alıp kıymetinin artması için 40 gün bekletmeye ne ad verilir?
Cevap : İhtikar denir

Soru 119: İslam hukukunda miras taksimini kendisine konu alan ilmin adı nedir?
Cevap : Feraiz ilmi

Soru 120: Hac esnasında Safa ile Merve arasında müslüman erkeklerin her gidiş ve
gelişte göğüslerini gererek (çalımlı çalımlı) yürümeye ne ad verilir?
Cevap : Hervele

Soru 121: Peygamber (sav): “En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır” buyurmaktadır Vaktinde kılınmayan namazlar ise mutlaka kaza edilmelidir
6 vakit namaz üst üste kazaya kalmayan kişiye ne ad verilir?
Cevap : Sahib-i Tertip

Soru 123: Peygamber Efendimiz (sav)’in ahirete irtihalinden sonra sekizinci asırdan
itibaren bir ilim olarak şekillenmiştir Ancak peygamberimizin ve sahabenin
yaşadığı maneviyatı ve ahlaki olguyu amaç edinmiştir Nefisleri temizleyip
terbiye etmek, ahlakı güzelleştirmek ve dini yaşamak ilmidir Züht ve takva ile ruhu temizleyen, insanı Allah sevgisinde eriten, nefsi Allah yolunda mal
ve can vermeye hazırlayan, Allah’tan başkasıyla kalbi ilişkiyi kesmeyi amaçlayan, toplumların her devirde ihtiyaç duyduğu ilmin adı nedir?
Cevap : Tasavvuf

Soru 124: Bir insan müslüman iken daha sonra İslam dininden dönse bu insana hemen tövbe edip tekrar İslam’a dönmesi emredilir Bu tür İslam’dan dönme
olaylarına Hz Peygamber (sav) döneminde 3, Hz Ebu Bekir döneminde 7, Hz Ömer döneminde ise 1 kere meydana geldiği görülmüştür İslam hukukuna göre İslam’dan dönme olayına ve dönen şahsa ne ad verilir?
Cevap : Olaya İrtidat, dönene Mürted denir

Soru 125: Kıyamete kadar yasaklanan, nikah şahitleri bulunmaksızın, bir kadına para verip, belli zaman için beraber yaşamak üzere sözleşmek anlamına gelen
muta nikahı gibi, şahitler huzurunda, ama yüz senede olsa belli bir zaman sonra boşanmayı söyleyerek ve bütün şartlarına uyularak yapılan bir nikah çeşidi daha vardır ki, bu kesinlikle haramdır Bu nikah çeşidi hangisidir?
Cevap : Muvakkat nikahı

Soru 126: Kabe’yi tavaf ederken Haceri esvedin karşısından başlamanın hükmü nedir?
Cevap : Vacip

Soru 127: Namaz kılan kimseye ne denir?
Cevap :Musalli denir

Soru 128: Hac ve umrenin vaciplerindendir Mekke-i Mükerreme’nin içinde ve Mescidi Haram dışında bulunan Safa ve Merve denilen basamaklı iki tepe arasında Safa’dan başlayarak Merve’ye ve Merve’den Safa’ya yedi kere gidip gelmektir Bu gidip gelme olayına ne ad verilir?
Cevap : Say

Soru 129: Mikat mahalli dışında oturan bir kimsenin Mekke’ye varınca ilk ne yapması gerekir?
Cevap : Kudüm tavafı

Soru 130: Haccı veya umreyi yada her ikisini de eda etmek için mübah olan bazı
şeyleri kendi nefsine geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan sakınmak ve haram denilen Mekke sınırları içine girme haline ne denir?
Cevap : İhram

Soru 131: Ramazan ayının son günü içinde bir mescitte dünya işlerinden tamamen
uzaklaşarak ibadet etmeye ne denir?
Cevap : İtikaf

Soru 132: Kazası olmayan namaz hangisidir?
Cevap : Cuma namazı

Soru 133: Peygamber Efendimiz (sav)’in ömründe bir defa yaptığı ve İslam’ın beş
şartından biri olan ibadetin adı nedir?
Cevap : Hac

Soru 134: Fıkıh ilminin dört büyük kısımlarından biri olan cezalarla ilgili bölümüne
ne isim verilir?
Cevap : Ukubat

Soru 135: Teyemmümün farzları nelerdir?
Cevap : Niyet etmek, elleri toprağa vurarak kolları ve yüzü meshetmek

Soru 136: Hangi namaz çeşidini kılmak zorunluluğu yoktur?
Cevap : Nafile namazın

Soru 137: Haccı veya umreyi yada her ikisini eda için mübah olan şeylerden bazılarını geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan sakınmak ve
haram denen Mekke sınırları içeri girme haline denir bu halde iken günah, isyan, kavga gibi şeylerden çekinmek icap eder Cinsi yakınlaşma terk edilir, avlanılmaz, tıraş olunmaz, yeşil ot dahi kopartılmaz Bu hale ne ad verilir?
Cevap : İhram

Soru 138: La ilahe İllallahın kelime manası Allah’tan başka ilah olmadığına inanmakla birlikte geniş manada dört şeyi içerir Bunlardan üç tanesi
şunlardır:
a-Ben Allah’ın kuluyum
b-Ben yardımı ancak Allah’tan beklerim
c-Ancak Allah’ın rızasını gözetirim demektir
Diğer dördüncüsü nedir?
Cevap : Kanun koyucu ancak Allah (cc)‘dır

Soru 139: Mescidi Haram, Kabe ve etrafını saran mescidin tamamının adıdır Mescidi Haram yeryüzünde yapılan ilk mescittir Hacılar burayı ziyaret ve Kabe’yi tavaf
için giderler Mescidi Haramın bölümlerinden bazıları şunlardır: Zemzem, Safa ve Merve tepeleri, Minberi Şerif, Mültezem, Makamı Cibril, Hatim, Metaf, Şerif
yani tavaf yeri, Makamı İbrahim, Kabe-i Muazzama, bunlardan başka Kabe’nin hemen önünde belli bir boşluktan sonra yay şeklinde bir duvar vardır Hacılar
tavaf ederken Kabe ile bu duvar arasından geçmezler Burada Hz Hacer ve Hz İsmail’in mezarlarının bulunduğu rivayet edilmektedir Bu yerin adı nedir?
Cevap : Hicri İsmail

Soru 140: Namazlarda kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü sükunetle yerine getirmeye ve bu rükunları yaparken her uzvun yatışıp, hareket halinden beri olmasına tadili erkan denir Mesela, rükudan kıyama kalkarken vücut dimdik hale gelmeli ve
sükunet bulmalı Namazların tadili erkana göre kılınmasının hükmü İmam-ı Azama göre nedir?
Cevap : Vaciptir

Soru 141: Her ibadette olduğu gibi hac ibadetinin de vacipleri vardır Bunlara örnek olarak, ihrama belirli yerden başlamak, ziyaret tavafını kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde yapmak ve veda tavafı yapmayı da sayabiliriz İhramsız girmenin yasak olduğu yerlere (sınırlara) ne ad verilir?
Cevap : Mikat mahalli

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder