4 Aralık 2012 Salı

TECVİD TEST SORULARI


1.Harfin sesinin akışı ile ilgili sıfatlar aşağıdakilerden hangisidir?

Rihvet-Şiddet
İsti’la-İstifal
Cehr-Hems
İtbak-İnfitah
Terkik-Tağliz

2. Mehâricü’l-hurûf” ne demektir?

Harfleri Güzel Okumak
Harflerin Çıkış Yerleri
Harflerin Sesleri
Harflerin Sayıları
Harflerin Yazılışları

3. Nefes akışı ile ilgili iki sıfat aşağıdakilerden hangisidir? C

Rihvet-Şiddet
İsti’la-İstifal
Cehr-Hems
İtbak-İnfitah
Terkik-Tağliz

4. Gunneli tam idğamın hükmü ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
farz
sünnet
vacip
caiz
müstehap

5. يَلْهَثْ ذٰلِكَ ayetindeki altı çizili yerde bulunan tecvid kuralının hükmü nedir?

farz
sünnet
vacip
caiz
müstehap

6. Aşağıdakilerden hangisi “tefhîm” ile okunan harflerden değildir?

İsti’lâ harfleri
İstifâl harfleri
Öncesinde üstünlü veya ötreli bir harf bulunan “lafza-i Celâl”in lâmı
Üstünlü ya da ötreli “ra” harfi
Kalın harflerden sonra gelen ve med harfi olan “vâv” ve “elif” harfleri

7. “Med harfi olan elifi, elif ile yâ arası bir sesle” okumaya ne denir?

Tecvid
Terkik
İmale
Nakil
Tağliz

8. “Tefeşşi” ne demektir?

Harfin Ağızda Yayılması
Dilin Sürttürülmesi
Harfin Yumuşak Okunması
Dilin Ağız İçinde Üst Damağa Doğru Dönmesi
Harfin Çabuk ve Kolay Söylenebilir Olması

9. “ كۤهٰيٰعۤصۤ ” ayetindeki “ع “ harfinde hangi tecvid kuralı vardır?

meddi tabiî
medd-i muttasıl
medd-i munfasıl
medd-i lin
medd-i lazım

10.Aşağıdaki cümlede boş bırakılan kısmı tamamlayınız.
“Zamirin med ile okunabilmesi için kendisinden önceki harfin…….olması gerekir.”
Cezimli
Sakin
Harekeli
Hemze
Med Harfi

11. LA TE’MENNE (Yusuf, 12/11 ) ayetinde Asım kıraatine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

İşmam
Teshil
Vücuh
Tağliz
Sekte

12. هو kelimesindeki “ ه “ve “ و” harfleri nasıl okunur ?
İnce – ince
İnce – kalın
Kalın – ince
İnce – imale
Kalın – kalın

13. Ha “ خ” ve “غ” ğayn harflerinde izhar yapmanın hükmü nedir ?
Farz-ı ayn
Farz-ı Kifaye
Vacip
Caiz
Müstehap

14. وانحر ( venhar ) ayetinde hangi tecvid kuralı vardır ?
Meddi tabii
İzhar
İhfa
Sekte
İmale
15. Ğunneli tam idğamın hükmü ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur ?
Farz
Vacip
Sünnet
Caiz
Müstehap

16. Aşağıdaki cümleyi en doğru tamamlayan seçenek hangisidir ?
عبدتم (abedtüm) Örneğinde dal د harfi kendinden sonra gelen ta ت harfine ------------- ve dal د harfinde-------

Dönüşür—kalkale de yapılmaz
Dönüşmez—kalkale yapılır
Dönüşür-- kalkale yapılır
Dönüşmez—kalkale de yapılmaz
Kalkale yapılır—kalkale yapılır

17. كم من فنة ayetindeki altı çizili yerde hangi tecvid kuralı bulunmaktadır ?
İdğam-ı mealğunne
İdğam-ı bilağunne
İhfa
İdğam-ı mütekaribeyn
İdğam-ı misleyn

20.Aşağıdakilerden hangisi hakiki mahrec bölgelerinden biridir ?
Nefes borusu
Dudak
Geniz
Ağız boşluğu
Boğaz boşluğu

21.Med ne demektir ?
Kalın okumak
Uzatmak
Sesi kesmek
İnce okumak
Okurken durmak

22. واصا أمين ( vessaimiyn ) kelimesinde sırasıyla hangi med’ler vardır ?

Meddi tabii—meddi munfasıl
Meddi tabii—meddi muttasıl
Meddi munfasıl—meddi tabii
Meddi muttasıl—meddi arız
Meddi lazım—meddi tabii

23.Mim harfi aşağıdaki harflerden hangisine idğam edilebilir ?

م
و
ب
ط
ر

24. الحلق kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

Okumak
Geniz
Tecvid
Boğaz
Dudak

25. En kuvvetli harf niteliği taşıyan harf aşağıdakilerden hangisidir ?

ض dad
ق kaf
ط ta
ج cim
ح ha

26. Tecvidi teorik olarak bilmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?
Vacip
Farz-ı kifaye
Sünnet
Farz-ı ayn
Caiz
27. ق kaf harfinin mahreci aşağıdakilerden hangisidir ?
Dil
Boğaz
Dudak
Geniz
Ağız ve boğaz boşluğu

28.Kuranı tecvidle okumanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?

Vacip
Sünnet
Caiz
Farz-ı ayn
Farz-ı kifaye

29. harflerin üzerine konan ve üzerinde bulunduğu harfi sakin okutup iki harfi birbirine tutturmaya,birlikte okutmaya yarayan işaretin adı nedir ?
Hareke
Cezim
Med
Şedde
Kalkale

30. Aşağıdakilerden hangisi boğazdan çıkan harflerden birisi değildir ?
غ
خ
ح
ع
ج

CEVAPLAR;
1-a 2-b 3-c 4-c 5-d 6-b 7-c 8-a 9-c 10-c(harekeli) 
11-a 12-a 13-d 14-b 15-b 16-a 17-e 20-b 
21-b 22-d 23-a 24-d 25-c 26-b 27-a 28-d 29-b 30-e

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder