4 Aralık 2012 Salı

1000 SORU VE CEVAPLARI

1000 SORU VE CEVAPLARI

Soru 1: Allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve buluğ çağına eren müslümana ne denir? 
Cevap: Mükellef denir. 
Soru 2: Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. Mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir. Efal-i Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir? 
Cevap: 1- Farz. 2- Vacip. 3- Sünnet. 4- Müstehap. 5- Mübah. 6- Haram. 7- Mekruh. 8- Müfsit. 
Soru 3: Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, Allah (c.c.)’ın işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir? Bir kaç örnek veriniz. 
Cevap: Farz denir. (Beş vakit namaz, Zekât, Oruç, Hac vb.) 
Soru 4: Farzları terk haramdır, inkâr etmek küfürdür. Farzlar iki çeşittir. Farzı ayın ve farzı kifaye. Bu her iki farzı tarif edip misallendiriniz? 
Cevap: 1- Farzı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması gereken farzlardır. (Oruç, Hac, vb.) 2- Farzı Kifaye: Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla diğerlerinde sorumluluk kalkan farzdır. (Cenaze namazı kılmak, Hafız olmak vb.) 
Soru 5: Yapılması şeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit olan ibadettir. İşleyene sevap, özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir? 
Cevap: Vacip. (Vitir ve bayram namazları vs.) 
Soru 6: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in farz ve vacipler dışında yaptığı ve yapılmasını istediği ibadetlere ne ad verilir? 
Cevap: Sünnet. 
Soru 7: Sünnet iki kısımdır. Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkededir. Her iki sünneti tarif edip misaller veriniz. 
Cevap: 1- Müekket Sünnet: Rasulullah (s.a.v.)’in devamlı yaptığı ve yapılmasını teşvik ettiği sünnetlerdir. (Sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleri, namazları cemaatle kılmak vb.)
2- Gayri Müekket Sünnet: Rasulullah (s.a.v.)’in ara sıra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir. (Abdesti kıbleye dönerek almak, Ezanı dinlemek, İşe sağdan başlamak vb.) 
Soru 8: Abdest dinimizde; namaz kılmak, Kur’an’ı Kerim’i elle tutmak, Kâbe’yi tavaf etmek gibi amelleri yapmak için yapılan, belli organları usulüne göre yıkamaktan ve mesh etmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadettir ve itaattir. Abdestin farzları nelerdir? Sayınız. 
Cevap: 1- Yüzü yıkamak (İki kulak memesi arasındaki yer ile alnının saç biten yerinden çene altına kadar ) 
2- İki eli dirseklerle beraber yıkamak. 3- Basın dörtte birini mesh etmek.
4- Her iki ayağı topuklarla beraber yıkamak. 
Soru 9: İşlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah olmayan, Efal-i Mükellefinden olup Peygamberimiz (s.a.v.)’in bazen yaptığı bazense terk ettiği ibadete ne denir? (Kuşluk namazı gibi) 
Cevap: Müstehap 
Soru 10: Yapılmasında ve yapılmamasında günah olmayan, yapılıp yapılmama hususu dinde caiz görülen şeylere ne denir? (Helal olan bir meyveyi yiyip yememek gibi) 
Cevap: Mübah 
Soru 11: Mükellefin yapmaması istenen ve kesin bir delille işlenmesi yasak olan şer’i hükümlere ne ad verilir? Ki bunların terk edilmesi sevap, işlenmesi günahtır. İnkârı ise küfürdür. (Zina yapmak, domuz eti yemek, yalan konuşmak vb.) 
Cevap: Haram 
Soru 12: Haram iki kısımdır. Haram li-aynihi, Haram li-gayrihi. Bunların tarifini yapıp misal veriniz? 
Cevap: 1- Li-aynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir.(Şarap, zina vb.) 
2- Li-gayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir. Sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz. (Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi) 
Soru 13: Kelime manası itibariyle; sevilmeyen ve hoş görülmeyen şeyler olup, dindeki manası da; yasaklığı sabit olmakla beraber, ona aykırı olarak da bir delil ve işaret bulunup, yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan şeylere ne ad verilir? (Sağ elle sümkürmek, gusül alması gereken bir kimsenin elini ve ağzını yıkamadan bir şey yiyip içmesi gibi.) 
Cevap: Mekruh 
Soru 14: Meşru olan bir işi (başlanmış bir ibadeti) bozan, hükümsüz kılan, kasten yapılması azabı gerektiren şeylere ne denir? (Namaz içinde gülmek gibi) 
Cevap: Müfsit 
Soru 15: Dinimizde namazların camide cemaatle kılınıp eda edilmesi bildirilmiştir. Namaz ibadetimizi camide kılarken cemaatin önünde namazı kıldıran kişiye imam denir. İmam efendinin namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir? 
Cevap: Mihrap 
Soru 16: Hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten kurtarmaktır. 
Cünüplükten kurtulmak Gusül ile olur. Cünüp ise, şehvetle kendisinden meni dediğimiz su çıktıktan sonra henüz boy abdesti almamış yani yıkanmamış olan kimsedir. Boy abdesti dediğimiz guslün farzları nelerdir yazınız. 
Cevap: 1- Mazmaza: Ağza üç defa su alıp gargara yaparak ağzı yıkamak. 
2- İstinşak: Burnu üç kere sağ elle su alıp, sol elle sümkürerek yıkamak. 
3- Bütün vücudu iyice ovuşturarak yıkamak (Hiç bir kuru yer kalmamak suretiyle.) 
Soru 17: Camilerimizde dini ve dünyevi mevzuların anlatılmak ve açıklanmak üzere Cuma namazından önce ve diğer bazı vakitlerde imamlarımızın çıkıp vaaz ettiği, talim, irşat ve telkin makamı olan yere ne ad verilir? 
Cevap: Kürsü 
Soru 18: Camilerimizde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammedi’yi okuyan, kamet eden, Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir? 
Cevap: Müezzin 
Soru 19: Namazın farzları on ikidir. Bunlar iki kısma ayrılır. Şartlar ve rükünler diye adlandırılır. Altısı şart diğer altısı ise rükündür. Şartlar daha namaza başlamadan önce yapılması gereken şeyler olup, rükünler ise başlangıç tekbiri ile namaza başlayıp namazın içinde yapılması gereken farzlardır. 
Namazın farzları dediğimiz şartları ve rükünleri sayıp tarif ediniz. 
Cevap: A- Namazın Şartları: 
1- Hadesten Taharet; Bedeni cünüp ve abdestsizlikten temizlemek 
2- Necasetten Taharet; Elbise ve namaz kılacak yeri temizlemek 
3- Setr’ul Avret; Avret yerlerin örtülmesi. 4- İstikbali Kıble; Kıbleye yönelmek 
5- Vakit; Vaktinde kılınması. 6- Niyet; Niyet etme 
B- Namazın Rükünleri: 
1- İftidah Tekbiri; Başlangıç tekbiri. 2- Kıyam; Ayakta durmak 
3- Kıraat; Okumak. 4- Ruku; Rukuya eğilmek 
5- Sücut; Secdeye eğilmek 
6- Kade-i Ahire; Namazda son oturuşu yapmak. 
Soru 20: İnsanoğlunun uzuvlarından örtülmesi farz olan, başkalarının da bakması haram olan yerlere avret mahalli denir. Kadınlar ve erkekler için Setri avret yerlerini tarif ediniz?
Cevap: Erkeklerde: Göbek ve diz kapakları dâhil bu kısmın arasında kalan bölgeler. 
Kadınlarda: Yüzleri, elleri ve ayakları dışında kalan bütün bölgeleri kapatmaları gereklidir. 
Soru 21: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaşantısı olarak tarif edilen sünnetin bölümleri üçtür. Sünnetin çeşitleri diyebileceğimiz bölümlerini söyleyiniz. 
Cevap: 1- Fiili Sünnet: Yaşantısıdır. 2- Kavli Sünnet: Sözleridir 
3- Takriri Sünnet: Söz ve olaylara sukutu ile karşılığıdır. 
Soru 22: Camilerimizde Cuma günü insanlara dini meseleleri, hükümleri açıklamak veya Ümmeti Muhammedi ilgilendiren haftalık meseleleri anlatmak için hutbe okunur. İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir? 
Cevap: Minber 
Soru 23: Suyun bulunmadığı zamanlar veya mekânlar olduğunda dinimiz, ibadetlerimizi aksatmadan yapabilmemiz için abdest yerine yapabileceğimiz bir ameli bize bildirmiştir. Bu amel toprakla yapılıp su bulununcaya kadar abdesti bozacak bir iş bir fiil yapılmamış ise abdestle yapılacak bütün ibadetler ve taatlar yapılır. Çünkü bu amel abdest ve gusül abdestinin yerine geçer. Su görülünce de bozulur. İki darp (vuruş) bir niyet olmak üzere iki tane farzı vardır. Niyetin farz olduğu bu ibadetimizin adı nedir? 
Cevap: Teyemmüm denir. 
Soru 24: Boy abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir? 
Cevap: 1- Namaz kılamaz. 2- Camiye mescide giremez 
3- Kuran’a el süremez ve okuyamaz. 4- Kâbe’yi tavaf edemez. 
Soru 25: Namazlarımızda yapmış olduğumuz secde yedi tane uzvumuzun (organımızın) beraber yere değerek yapılmasıyla olur. Bu yedi azamızı sayınız. 
Cevap: Alnımız ve burnumuz(1), Ellerimiz(2), Dizlerimiz(2), Ayaklarımız(2) toplam yedidir. 
Soru 26: Namazlarımızı kılarken yanılabiliriz, böyle hallerde namazın telafisi için son oturuşta Et-Tahiyyatüyü okuyup iki defa daha secde yaparak namazımızı tamamlamış oluruz. Böyle hallerde yapılan secdeye sehiv secdesi yani yanılma secdesi denir. Namazda sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir? 
Cevap: 1- Namazın farzlarından birisinin unutularak yapılmasının geciktirilmesinde.
2- Vaciplerinin birinin unutularak terk edilmesinde
3- Vaciplerinin unutularak yapılmasının geciktirilmesinde yapılır. 
Soru 27: Namazın kıyam, rükû ve secde gibi her rüknünü yerine getirmek ve bunu yaparken her uzvun rahat bir halde bulundurulması, her yapılan amele, harekete özenerek yapılmasına ne ad verilir? Mesela: Rükûdan kıyama kalkarken vücut dimdik bir hale gelmeli, iki secde arasında en az bir defa “sübhanallahil azim” diyecek kadar oturmuş olmak gibi. 
Cevap: Tadili erkâna riayet (Rükünlerin hakkını vererek yapmak) 
Soru 28: Cuma namazı kimlere farzdır? 
Cevap: 1- Erkek olmak. 2- Hür olmak. 3- Misafir olmamak. 4- Sıhhatli olmak. (Camiye yürüyerek gidecek kudrette olmak) 5- Kör olmamak. 6- Kötürüm olmamak.(Ayakları kesilmiş olmamak) 
Soru 29: Cuma günü Müslümanların bayram günüdür. O günde müminler Allah (c.c.)’ın emriyle camilere toplanır, Cuma namazlarını kılarlar ve hutbeyi dinlerler. Vakti öğle namazının vaktidir. Bu vakitte kılınan Cuma namazı kaç rekâttır, isimleriyle birlikte söyleyiniz. 
Cevap: 10 rekâttır. 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 son sünnetidir. (Ayrıca aynı vakitte kılınan 4 rekât Zuh-i Ahir ve 2 rekâtta vaktin son sünneti kılınır. Ama Cuma 10 rekâttır.) 
Soru 30: Ramazan ayında, yatsı namazından sonra 20 rekât kılınan namazdır. Cemaatle veya tek başına kılınabilir. İki ya da dört rekâtta bir selam verilerek kılınan ve ramazan ayına ait olan bu namazın adı nedir ve nasıl bir namazdır? 
Cevap: Teravih namazıdır ve Sünneti müekkede bir namazdır. 
Soru 31: Oruç ibadetimizin çeşitleri altıdır. Bunları misaller vererek sayınız. 
Cevap: 1- Farz oruçlar: Ramazan orucu, Keffaret orucu vb. 
2- Vacip oruçlar: Adaklar, itikâf orucu ve kazaya kalmış nafile oruçlar 
3- Sünnet oruçlar: Muharrem ayının 9. 10. ve 11. günleri tutulan oruçlar. 
4- Müstehap oruçlar: Kameri ayların 13. 14. 15.ci günleri tutulan oruçlar. 
5- Mekruh oruçlar: Aşure günü, Cuma günleri tutulan oruçlar. 
6- Haram oruçlar: Bayramlarda tutulan oruç. 
Soru 32: İslam’ın şartlarından mali ibadetimizdir. Dinen zengin sayılan erkek, kadın, her mükellef müslümanın senede bir kez, malının kırkta birini, niyet ederek müslüman fakire vermesi farzı ayın olan ibadettir. Bir diğer mana ile müslüman fakirin müslüman zengin üzerindeki hakkıdır. Terki günah, inkârı küfürdür. Bu mali ibadetimiz hangisidir? 
Cevap: Zekât. 
Soru 33: Ramazan ayının sonuna ulaşan ve temel ihtiyaçlardan başka nisaba malik (mala sahip) olan her müslümanın vermesi gereken ve vacip olan mali bir ibadettir. İnsanların yaratılışına bir şükür olmak üzere sevap kazanmak için yapılan mali ibadetimiz nedir? 
Cevap: Sadaka-i Fıtır 
Soru 34: Kurban bayramı günlerinde Arafat’a çıkarak vakfe yapılan, ihrama girerek ve Kâbe’yi tavaf ederek ziyaret yapılan, zengin olan müslümana ömründe bir kez yapmak farzı ayın olan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir? 
Cevap: Hac. 
Soru 35: Senenin herhangi bir bölümünde Kâbe-i Muazzamayı ve Ravza-i Mudahharayı ziyaret maksadıyla yapılan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir? 
Cevap: Umre ziyareti
Soru 36: Takvim olarak aya göre düzenlenen ve hicretle başlayan yıla hicri yıl denir. 
Hicri yılın aylarına kameri aylar denir. Müslümanların takvimi olan bu takvime göre bayram ve diğer önemli gün ve geceler ayarlanır. Bu hicri yılın kameri aylarını sayınız?
Cevap: Muharrem, Sefer, Rebiyyül Evvel, Rebiyyül Ahir, Cemaziel Evvel, Cemaziel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce. 
Soru 37: Hicri yılın başlangıç günü hangi gündür? 
Cevap: 1 Muharrem. 
Soru 38: Mevlit kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğum günüdür. Mekke’de Kâbe’nin içinde 360 putun yıkıldığı, Sasani İmparatorluğunun bin yıldan beri yaktıkları ateşin söndüğü gün bu gündür. İslam takvimi olan hicri yılda Mevlit kandili hangi gündür? 
Cevap: Rebiyyül evvel ayının 12. Gecesi, Pazartesi günü. 
Soru 39: Mübarek üç ayların başlangıç tarihi ne zamandır? 
Cevap: 1 Recep ile başlar. 
Soru 40: İkram, değeri çok olan, bağış, ihsan, istenilen gibi manalar taşıyan ve Hz. Amine’nin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hamile olduğunu anladığı gün olarak bilinen, mübarek gecedir. İbadetlerle değerlendirdiğimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisinin de 12 rekât şükür namazı kıldığı mübarek gecemizin adı ve hangi günde olduğunu söyleyiniz?
Cevap: Regaip kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir. 
Soru 41: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs şehrine yürüyüşüne ve oradan da semaya yükselişine ayrı ayrı isim verilen, hakkında Kur’an’ı Kerim’de sure olan mübarek gecemizin ismi ve zamanını söyleyiniz?
Cevap: İsra ve Miraç denir. Recep ayının 27. gecesidir. 
Soru 42: Yaratılmışların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair Allah (c.c.) tarafından meleklerine bilgi verilen mübarek gecemiz hangisidir ve hicri tarihini söyleyiniz. 
Cevap: Berat Gecesidir. Şaban ayının 15. gecesi. 
Soru 43: Ramazan ayı içersinde idrak ettiğimiz ve Kur’an’ı Kerim bu geceden başlayarak indirildiği bildirilen adına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in Ramazan ayının son on gününün tekli günlerinde arayın dediği mübarek gecemizin ismi nedir ve hangi güne rastlar? 
Cevap: Kadir Gecesidir. Ramazanın 27. gecesi. 
Soru 44: Ramazan ayının son on gününde beş vakit namaz kılınan cami veya mescitte, ibadet niyeti ile ikamet edilen (kalınan) ve bayram namazı ile son bulan ibadetin adı nedir? 
Cevap: İtikâf. 
Soru 45: Amelde hak mezhepler dediğimiz mezheplerimiz ve imamlarımızı söyleyiniz?
Cevap: 1- Hanefi Mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanife. 2- Şafi Mezhebi; İmamı Şafi 
3- Maliki Mezhebi; İmamı Malik. 4- Hanbelî Mezhebi; İmamı Ahmet Bin Hanbel. 
Soru 46: Haccın çeşitleri nelerdir? 
Cevap: 1- Haccı Temettü. 2- Haccı İfrat. 3- Haccı Kıran. 
Soru 47: Haccın farzlarını söyleyiniz. 
Cevap: 1- Arafat’ta vakfe durmak. 2- Ziyaret tavafı yapmak. 
Soru 48: Cihat ibadetini diğer ibadetlerden ayıran özellikler nelerdir? 
Cevap: 1- Kur’an’ı Kerim’de en çok zikredilen ibadet olması. 
2- En büyük ibadettir. 3- Zamana bağlı değildir. 4- İlk eda edilecek farzdır. 
5- Miktarla sınırlı değildir. 
Soru 49: Üç vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı, vacip bir namaz, cenaze namazı, tilavet secdesi, nafile namaz kılınmaz ve olmaz. Bu vakitlere dinimizde kerahet vakitleri denir. Kendisinde ibadet olmayan bu vakitleri söyleyiniz? 
Cevap: 1- Güneş doğarken. 2- Güneş tam tepede iken. 3- Güneş batarken.
Soru 50: Namaz dinin direği ve ilk görülecek olan ibadettir. Namazların vaktinde kılınması gerekir, çünkü “vakit” namazın farzlarındandır. Vaktinde ve vakti geçtikten sonra kılınan namazlara ne ad verilir? 
Cevap: Vaktinde kılınan namaza; “Eda”, Vaktinden sonra kılınan namaza ise; “Kaza” denir.
Soru 51: Dinimiz her yönüyle bize kolaylıklar getirir. Ki bunlardan biride kışın ayaklarımıza giyilen deriden yapılmış mestlerin giyilmesidir. Bu mestler abdest alındıktan sonra giyilir ve ondan sonra belirli bir zamana kadar alınacak abdestler için bu mestler çıkarılmadan üzerine ıslak elle yapılan mesh etme işlemi ile abdest alınmış olur. Bu mesh etmenin müddeti (süresi) yolculukta ve ikamette (bulunduğumuz yerde) ne kadardır? 
Cevap: İkamette 24 saat (bir gün bir gece), yolculukta 72 saat (üç gün üç gece) 
Soru 52: Dinimizde bir beldeden (oturduğumuz köy, kasaba veya şehirden) çıkıp yaya olarak 18 saatlik yola gitmiş olan kimseye yolcu (Misafir) denir. (18 saatlik yolun karşılığı bugünün ölçüleriyle 90 km uzaklıktır.) Bu mesafeye çıkmış olan yolcuya kolaylıklar olarak ayağındaki mestin müddeti 3 gün 3 gece olduğu gibi namazlar için de bazı kolaylıklar vardır. Yolcu namazı ve seferilik dediğimiz bu namazların kılınışı nasıldır? 
Cevap: Dört rekâtlı farz namazları iki rekât olarak kılınır. Sünnetleri kılarsa tam kılar.
Soru 53: Dinimizde büyük abdest temizliği dediğimiz kan, meni, sidik ve gaita (büyük pislik) gibi pisliklerin çıkmış oldukları yerleri temizlemeye verilen isim nedir? 
Cevap: İstinca. 
Soru 54: Namazların cemaatle kılınması 27 derece daha sevap olduğu bildirilmiştir. Namazlarımızı cemaatle kılarken imama rükûda yetişmiş kişi o rekâtı imamla kılmış sayılır. Rükûdan kalkarken, secde yapılırken veya tahiyyatta iken namaza iştirak eden kişi ise imam selam verdikten sonra kendi selam vermeden kalkar ve kaç rekât kılmamış ise tamamlar. Namazın başlamasından sonuna kadar aralıksız olarak imama uyan, namazının tümünü imamla kılan kimseye ne ad verilir? 
Cevap: Müdrik (Namazı idrak etmiş, yetişmiş manasında.) 
Soru 55: Namaz başlayıp ilk rekâtın rükûsundan sonra herhangi bir bölümünde imama uyan ve imamla birlikte kılmadığı rekâtları cemaatin selamından sonra kılarak tamamlayan kişiye ne denir? 
Cevap: Mesbuk (sabıkalı) 
Soru 56: Namaza imamla başladığı halde, kendisine namazda uyku, dalgınlık, cemaatin çokluğundan bir eziyet veya abdesti bozulup ta namazın bir kısmını imam ile birlikte kılmayan kimseye ne ad verilir?
Cevap: Lahik. 
Soru 57: İbadetlerimizin sıhhati için küçük abdest temizliği dediğimiz, erkeklerin idrar yaptıktan sonra idrar sızıntısını beklemeleri gerekir. Yoksa abdest aldıktan sonra gelen damlalar abdesti bozmuş olur. Ama insan abdestliyim düşüncesiyle ibadet eder ki bu emelde boşa gider. Bu sebeple idrarın kesilmesini biraz yürüyerek, ayakları hareket ettirerek veya beklemek gibi hallerle bekleyip sonrada su ile yıkamakla yapılan amelin adı nedir? 
Cevap: İstibra. 
Soru 58: Hadis-i Kutside Rabbimiz (c.c.) buyuruyor ki; “Farzlarımı yapmakla kulluğunuzu idrak edersiniz, nafilelerle bana yaklaşırsınız.” Dinimizde farz namazların ve sünnetlerin dışında kılınan birtakım nafile namazlar vardır ki, bunlara tatavvu namazı da denir. Her bir namazın kendisine has fazileti ve sevabı vardır. Bunlardan bazıları; Duha, Kuşluk, teheccüt namazları, 
Regaip, Berat, Miraç, Kadir geceleri namazları, yolculuk, tespih namazları vb... Bir mescide, camiye ziyaret için gidildiğinde veya öğrenmek veya öğretmek gibi bir maksatla giren kimsenin daha mescide oturmadan nafile olarak kıldığı iki rekât namazın adı nedir? 
Cevap: Tahiyyetül Mescit. 
Soru 59: Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva vaktine kadar iki, dört, sekiz veya on iki rekât kılınabilen nafile namazın adı nedir? 
Cevap: Duha (kuşluk) namazı. 
Soru 60: İnsanın kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşmak istediğinde, yatacağı zaman iki rekât namaz kılıp özel duasını okuyarak bitirdiği namaz hangisidir? 
Cevap: İstihare namazı
Soru 61: Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra kalkıp kılınan, iki rekâtta bir selam verilerek iki, dört, altı veya sekiz rekat kılınabilen, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devam ettiği ve çok sevap olan bu namazın adı nedir? 
Cevap: Teheccüt (gece) namazı. Soru 62: Nisap; Şeriatın bir şey için koymuş olduğu belirli bir ölçü ve miktar demektir. Mesela; Altın için nisap miktarı 80,13 gramdır ve buna sahip olan kimse zengin sayılır ve bu malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra bunun zekâtını vermesi kendisine farzdır. Koyun, keçi, sığır ve deve gibi mallarda nisap sayı iledir. Koyunlarda nisap ölçüsü ve miktarı nedir? 
Cevap: 39’a kadar zekât düşmez. 40’dan 120’ye kadar bir koyun. 121’den 200’e kadar iki koyun. 201’den 399’a kadar üç koyun. 400 koyuna dört ve sonraki her yüz koyuna bir koyun verilir. 
Soru 63: Sığırların nisap ölçüsü ve miktarı ne kadardır? 
Cevap: 29’a kadar zekât düşmez. 30’dan 40’a kadar iki yaşında bir buzağı. 40’dan 59’a kadar üç yaşında bir dana. 60’da birer yaşını bitirmiş iki buzağı ve sonra her 30’da bir buzağı, her 40’da bir dana olarak hesap edilir. 
Soru 64: Hangi mallardan zekât verilir? 
Cevap: 1- Nakit paranın, istenen borç paraların.
2- Ticaret mallarının. 3- Koyun, keçi, sığır ve devenin 
4- Altın ve gümüşlerin. 5- Arazi ürünlerinin 
6- Madenlerin ve definelerin. 
Soru 65: Zekât kimlere verilmez? 
Cevap: 1- Ana ve babaya. 2- Dede ve ninelere. 3- Evlatlara. 4- Karı veya kocaya. 
5- Zenginlere. 6- Cami, mescit, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onartmak için zekât verilmez. 
Soru 66: Kurban bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek hür, mukim (yolcu olmayan), müslüman, zengin olan kimselere vaciptir. Kurban ibadet maksadıyla olursa eda edilmiş olur. Bunun dışında ki maksatlarla (et yemek gibi) kesilen hayvanlar kurban olmayacağı gibi birde vebal olur. Kurbanı kesme günleri hangi günlerdir. 
Cevap: Kurban bayramının 1. 2. ve 3. günleridir. 
Soru 67: Kâbe’nin etrafında usulünce ibadet için yedi defa dolaşmaya ne denir? 
Cevap: Tavaf. 
Soru 68: Yeni doğan bir çocuğun doğduğu günden buluğ çağına gelinceye kadar Cenabı Hakk’a şükür olsun diye kurban kesmek mubahtır. Fakat 7. Günü kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun doğduğunda kesilmesi gereken bu kurbana ne ad verilir? 
Cevap: Akika kurbanı. 
Soru 69: Zekât kimlere verilir? 
Cevap: 1- Müslüman fakirlere. 2- Miskinlere. 3- Borçlulara. 4- Yolculara 
5- Azat olacak köle, cariyeye. 6- Zekât memurlarına. 
7- Müellefe-i Kulup (Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlere) 
8- İslam yolunda çalışanlara. 
Soru 70: Tilavet secdesi ne zaman ve nasıl yapılır? 
Cevap: Kur’an’ı Kerim’den bir secde ayeti okunduğu ya da duyulduğu zaman yapılır. 
Yapılışı: Ayağa kalkılır, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir. Secde de üç defa “Sübhane Rabbiyel Azim” dedikten sonra tekrar Allah’ü ekber denilerek ayağa kalkılır. 
Soru 71: Ameli salih ne demektir? 
Cevap: Allah (c.c.)’ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak iştir. 
Soru 72: Cenaze namazı nasıl kılınır ve kaç tekbirdir? 
Cevap: Ayakta kılınır ve dört tekbirlidir. 
Soru 73: Belli bir zaman içinde sünneti de kaza edilen namaz hangisidir? 
Cevap: Sabah namazı, o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilir. 

Soru 74: Kimlerin cenaze namazı kılınmaz? 
Cevap: 1- Düşük ve ölü doğan çocukların. 2- Bilerek anne ve babasını öldüren katillerin.
3- Yol kesicilerin. 4- İslam’a karşı çıkanların namazı kılınmaz. 
Soru 75: Kaza namazı ne demektir? 
Cevap: Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka vakitte kılmaya denir. 
Soru 76: Bir sünnet var ki, onu yerine getirmek bir farzı yerine getirmekten daha fazla sevaptır. Bu farzdan daha sevap sünnet hangisidir? 
Cevap: Selam vermek sünneti, selam almak sünneti farzdan daha fazla sevap kazandırır. 
Soru 77: Çocukların benimsemeleri ve alışkanlık kazanmaları için, İslam’a göre hangi yaşta namaza başlatılmaları gerekir? 
Cevap: Yedi yaşında. 
Soru 78: İslam’a göre çocuk doğduğunda ismi nasıl konur? 
Cevap: Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak ismi zikredilir ve dua yapılır. 
Soru 79: Kurban eti nasıl pay edilir? 
Cevap: Kurban eti üç kısma ayrılır. Bir bölümü fakirlere, bir bölümü komşu ve dostlara, kalan bölümü ise ev halkına ayrılır. 
Soru 80: Zilhicce ayının 9. yani arife günü sabah namazından başlayarak, bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, her farz namazın selamından sonra alınması kadın erkek her müslümana vacip olan tekbirlere ne ad verilir? 
Cevap: Teşrik tekbirleri
Soru 81: Her müslümanın günü birlik yaşamında hiç unutmadan her yaptığı işin evvelinde söylemesi gereken bir söz vardır. Bu söz nedir? 
Cevap : “Bismillah” ya da “Bismillahirrahmanirrahim” (Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adıyla.) 
Soru 82: Bir müslümanın geleceğe dönük işlerini tasarladığı zaman, ümit ve temenni ifadelerini Rabbimizin isteğine bırakan bir imanla söylediği, unutulmaması gereken söz nedir? 
Cevap: “İnşallah” (Eğer Rabbim dilerse) demek 
Soru 83: Müslümanların su içtiklerinde, yemek yediklerinde ya da sevinçli bir haber aldıklarında söyledikleri söz nedir? 
Cevap: “Elhamdülillah” (Şükür Allah’adır.) 
Soru 84: Müslümanın müslüman üzerindeki beş hakkını sayınız. 
Cevap: 1- Selamına karşılık vermek. 2- Hasta ise ziyaretine gitmek. 3- Aksırınca dua etmek 
4- Meşru olan davetine gitmek. 5- Vefatında cenazesinde bulunmak. 
Soru 85: Aksıran müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Yanında bulunan müslümanın buna vermesi gereken karşılık nedir? 
Cevap: “Yerhamükellah” (Allah sana rahmeti ile muamele etsin) 
Soru 86: İslam’da selam verme ölçüsü nedir? 
Cevap: Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir. 
Soru 87: Bir müslüman Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi andığında ya da yanında anıldığında ne yapması gerekir? 
Cevap: Ona salât ve selam getirir. 
Soru 88: Zekâtın faydalarını yazınız. 
Cevap: 1- Malı temizler. 2- Malı çoğaltır. 3- Kalpteki dünya sevgisine ilaçtır.
4- Müslümanı mal fitnesinden korur. 5- Allah (c.c.)’a bir şükürdür. 6- Kalbin katılaşmasını önler. 7- İhtiras (hırs) zincirini kırar. 8- Fakirleri dilenmekten alıkoyar. 9- Şefkat anahtarıdır.
10- Malı ebedileştirir, fert yatırıma yönelir. 

Soru 89: Seferi olan kimsenin kendi oturduğu memlekete ne ad verilir? 
Cevap: Vatan-ı Asli 
Soru 90: Hanefi mezhebine göre Cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır? 
Cevap: En az üç kişi ile kılınır. 
Soru 91: Sahih olmayan (geçerli olmayan) evlilikler nelerdir? 
Cevap: 1- Sigar nikâhı. 2- Hulle nikâhı. 3- Mute nikâhı. 4- İhramlının nikâhı. 5- Zinakar kadınla nikâh. 6- Dörtten fazla kadınla yapılan nikâh. 7- Aynı anda iki kız kardeş ile yapılan nikâh. 
Soru 92: Sigar nikâhı nedir tarif ediniz? 
Cevap: Aralarında mehir (kızın kızlık hakkı) olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığında ona nikâhlamasına denir. 
Soru 93: Yeminin keffareti nedir söyleyiniz? 
Cevap: 1- Gücü yetiyorsa müslim ya da gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek. 
2- Veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak. 3- Veya on fakiri orta halli giydirmek. 
4- Veya üç gün aralıksız oruç tutmaktır. 
Soru 94: Nikâhı kendisine haram olanları sayınız. 
Cevap: 1- Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlar. 
2- Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla haram olanlar. 
3- Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar) 
4- İki kız kardeşi bir arada nikâhlamak. (İkisi de yaşarken tek erkeğin hanımları olamazlar.) 
5- Musahere cihetiyle haram olanlar. (Yani üvey kız babaya, üvey oğlan anaya haramdır.) 
6- Efendinin cariyesini, hanımefendinin de kölesini nikâhlaması haramdır.
7- Kâfir kadınla bir Mecusi kadını veya putperest bir kadını bir arada bulundurmak. 
8- Cariye ile hür kadını bir arada bulundurmak. 9- Dörtten çok (bir arada) nikâh yapmak. 
10- Başkasının zevcesini nikâhlamak. 11- Nikâhlı iken hamile kalan kadını nikâhlamak. 
Soru 95: Karabet (yakınlık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir? 
Cevap: Analar, Kızlar, Kız kardeşler, Halalar, Teyzeler, Erkek ve kız kardeşlerin kızları. 
Soru 96: Namazda birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır? 
Cevap: Birincisi vacip, ikincisi ise farzdır. 
Soru 97: Yeryüzünde üç mescit vardır ki, bunlarda kılınan namazlar diğer mescitlerde kılınan namazlardan sevabı daha fazladır. Bu mescitleri sevap çokluğu sırası ve sevap oranları ile yazınız?
Cevap: 1- Mescidi Haram (Kâbe); Yüz bin namaz sevabı. 
2- Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabı. 
3- Mescidi Aksa; Beş yüz namaz sevabı vardır. 
Soru 98: İnsanların akıllısı kimdir? Sorusuna Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in verdiği cevap ne olmuştur? 
Cevap: “Ölümü çok hatırlayıp onun için hazırlıklı olandır.” Cevabını vermiştir. 
Soru 99: Namazlarımızı kılarken Rükûdan sonra kalkıp secdeye gitmeden kıyam halinde iken zikrettiğimiz “Rabbena Lekel Hamdi”n manası nedir? 
Cevap: Rabbimiz şükür ancak sanadır demektir. 
Soru 100: Namazlarımızda secdede iken en az üçer kez söylediğimiz “Sübhane rabbiyel ala”nın manası nedir? 
Cevap: Yüce Rabbimi tüm eksiklerden tenzih ederim demektir. 
Soru 101: Namazlarımızda rükûda iken en az üç defa söylediğimiz “Sübhane rabbiyel azim”in manası nedir? 
Cevap: Yüce Rabbimiz tüm eksiklerden münezzehtir demektir. 

Soru 102: Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir? 
Cevap: Zevcenin annesi (Kaynana), Zevcenin kızı (Üvey kız), Babasının zevcesi(Üvey anne), Oğlunun zevcesi (Gelini). 
Soru 103: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) haftanın hangi günleri oruç tutardı? 
Cevap: Pazartesi ve Perşembe günleri
Soru 104: Abdestin vaciplerini sayınız? 
Cevap: Abdestin vacibi yoktur. 
Soru 105: Dinimizde misafir kime denir? 
Cevap: 15 günden daha az oturmak niyeti ile 90 km veya daha uzak bir yolculuğa çıkana denir. 
Soru 106: İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleriyle bildiren ilme ne denir? 
Cevap: Fıkıh denir. 
Soru 107: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kurduğu İslam devletini idare eden veya İslam devletinin kurulması için mücadele eden, bütün işlerinde müminlere Emir olan kişiye hak ölçüleri çerçevesinde bağlanıp itaat etmeğe, malı ve canıyla onu desteklemeye ne ad verilir? 
Cevap: Bey’at (Biat) denir. 
Soru 108: İmam olabilmenin şartları nelerdir? 
Cevap: 1- Açık ve herkes tarafından bilinmesi. 2- Ehliyetli, dirayetli ve tam idareci olması.
3- Siyaset ilmini ve sanatını iyi bilmesi. 4- İslam nizamını yürürlükte tutmaya yetenekli olması.
5- Adaletli olması. 6- Hür ve erkek olması. 7- Akil baliğ ve müçtehit olması. 
Soru 109: Cuma namazını eda edebilme şartları nelerdir? 
Cevap: 1- Şehir veya şehir hükmünde olan yer. 2- Halife veya görevlendirdiği kişinin kıldırması
3- Namazdan önce hutbe okunması. 4- Cemaatle kılınması. 5- Vakti geçmeden kılınması 
Soru 110: Rasulullah (s.a.v.)’in “küçük şirk” olarak nitelendirdiği günah nedir? 
Cevap: Riya (Gösteriş için ibadet.) 
Soru 111: Boğulan kimseyi kurtarmakta olan kimse namaz vakti geçiyorsa ne yapar? 
Cevap: Boğulmakta olan kimseyi kurtarır. Namazı sonra kılar. 
Soru 112: Arafat ve Müzdelife’de iki namazı birleştirerek kılmaya ne denir? 
Cevap: Cem’us-Salât 
Soru 113: İmam farz namaza cemaatle başladıktan sonra nafile namaz kılmak ne olur? 
Cevap: Mekruh olur. (sabah namazının sünneti müstesna)
Soru 114: Cemaati terk edip namazları evde kılmayı adet haline getiren kimseye ne denir? 
Cevap: Melun. 
Soru 115: Şeytan nerede taşlanır? 
Cevap: Mina’da. 
Soru 116: Oruç ne zaman farz kılındı? 
Cevap: Hicretin 2. yılında. 
Soru 117: İslam fıkhında feri deliller hangileridir? 
Cevap: 1- İstihsan. 2- Mesalihi Mürsele. 3- Örf. 4- Önceki şeriatlar. 5-Sahibi kavli. 6-İstishap. 
Soru 118: İnsanların ve evcil hayvanların yiyecek ve içecekleri olan maddeleri ucuz olan yerlerden alıp kıymetinin artması için 40 gün bekletmeye ne ad verilir? 
Cevap: İhtikâr(karaborsacılık) denir. 
Soru 119: İslam hukukunda miras taksimini kendisine konu alan ilmin adı nedir? 
Cevap: Feraiz ilmi. 
Soru 120: Namaz kılan kimseye ne denir? 
Cevap: Musalli denir. 
Soru 121: Peygamber (s.a.v.): “En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır” buyurmaktadır. Vaktinde kılınmayan namazlar ise mutlaka kaza edilmelidir. 6 vakit namaz üst üste kazaya kalmayan kişiye ne ad verilir? 
Cevap: Sahib-i Tertip. 
Soru 123: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahirete irtihalinden sonra sekizinci asırdan itibaren bir ilim olarak şekillenmiştir. Ancak peygamberimizin ve sahabenin yaşadığı maneviyatı ve ahlaki olguyu amaç edinmiştir. Nefisleri temizleyip terbiye etmek, ahlakı güzelleştirmek ve dini yaşamak ilmidir. Züht ve takva ile ruhu temizleyen, insanı Allah sevgisinde eriten, nefsi Allah yolunda mal ve can vermeye hazırlayan, Allah’tan başkasıyla kalbi ilişkiyi kesmeyi amaçlayan, toplumların her devirde ihtiyaç duyduğu ilmin adı nedir? 
Cevap: Tasavvuf. 
Soru 124: Bir insan müslüman iken daha sonra İslam dininden dönse bu insana hemen tövbe edip tekrar İslam’a dönmesi emredilir. Bu tür İslam’dan dönme olaylarına Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde 3; Hz. Ebu Bekir döneminde 7; Hz. Ömer döneminde ise 1 kere meydana geldiği görülmüştür. İslam hukukuna göre İslam’dan dönme olayına ve dönen şahsa ne ad verilir? 
Cevap: Olaya İrtidat, dönene Mürtet denir. 
Soru 125: Kıyamete kadar yasaklanan, nikâh şahitleri bulunmaksızın, bir kadına para verip, belli zaman için beraber yaşamak üzere sözleşmek anlamına gelen muta nikâhı gibi, şahitler huzurunda; ama yüz senede olsa belli bir zaman sonra boşanmayı söyleyerek ve bütün şartlarına uyularak yapılan bir nikâh çeşidi daha vardır ki, bu kesinlikle haramdır. Bu nikâh çeşidi hangisidir? 
Cevap: Muvakkat nikâhı 
Soru 126: Kâbe’yi tavaf ederken Hacer-i esvedin karşısından başlamanın hükmü nedir? 
Cevap: Vacip. 
Soru 127: Hac esnasında Safa ile Merve arasında müslüman erkeklerin her gidiş ve gelişte göğüslerini gererek (çalımlı çalımlı) yürümeye ne ad verilir? 
Cevap: Hervele
Soru 128: Hac ve umrenin vaciplerindendir. Mekke-i Mükerreme’nin içinde ve Mescidi Haram dışında bulunan Safa ve Merve denilen basamaklı iki tepe arasında Safa’dan başlayarak Merve’ye ve Merve’den Safa’ya yedi kere gidip gelmektir. Bu gidip gelme olayına ne ad verilir? 
Cevap: Say 
Soru 129: Mikat mahalli dışında oturan bir kimsenin Mekke’ye varınca ilk ne yapması gerekir? 
Cevap: Kudüm tavafı
Soru 130: Haccı veya umreyi ya da her ikisini de eda etmek için mübah olan bazı şeyleri kendi nefsine geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan sakınmak ve haram denilen Mekke sınırları içine girme haline ne denir? 
Cevap: İhram. 
Soru 131: Ramazan ayının son günü içinde bir mescitte dünya işlerinden tamamen uzaklaşarak ibadet etmeye ne denir? 
Cevap: İtikâf 
Soru 132: Kazası olmayan namaz hangisidir? 
Cevap: Cuma namazı 
Soru 133: Teyemmümün farzları nelerdir? 
Cevap: Niyet etmek, elleri toprağa vurarak kolları ve yüzü mesh etmek
Soru 134: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ömründe bir defa yaptığı ve İslam’ın beş şartından biri olan ibadetin adı nedir? 
Cevap: Hac 
Soru 135: Fıkıh ilminin dört büyük kısımlarından biri olan cezalarla ilgili bölümüne ne isim verilir? 
Cevap: Ukubat 
Soru 136: Hangi namaz çeşidini kılmak zorunluluğu yoktur? 
Cevap: Nafile namazın
Soru 137: Haccı veya umreyi ya da her ikisini eda için mübah olan şeylerden bazılarını geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan sakınmak ve haram denen Mekke sınırları içeri girme haline denir. Bu halde iken günah, isyan, kavga gibi şeylerden çekinmek icap eder. Cinsi yakınlaşma terk edilir, avlanılmaz, tıraş olunmaz, yeşil ot dahi kopartılmaz. Bu hale ne ad verilir? 
Cevap: İhram 
Soru 139: Mescidi Haram, Kâbe ve etrafını saran mescidin tamamının adıdır. Mescidi Haram yeryüzünde yapılan ilk mescittir. Hacılar burayı ziyaret ve Kâbe’yi tavaf için giderler. Mescidi Haramın bölümlerinden bazıları şunlardır: Zemzem, Safa ve Merve tepeleri, Minberi Şerif, Mültezem, Makamı Cibril, Hatim, Metaf, Şerif yani tavaf yeri, Makamı İbrahim, Kâbe-i Muazzama, bunlardan başka Kâbe’nin hemen önünde belli bir boşluktan sonra yay şeklinde bir duvar vardır. Hacılar tavaf ederken Kâbe ile bu duvar arasından geçmezler. Burada Hz. Hacer ve Hz. İsmail’in mezarlarının bulunduğu rivayet edilmektedir. Bu yerin adı nedir? 
Cevap: Hicri İsmail 
Soru 140: Namazlarda kıyam, rükû ve secde gibi her rüknünü sükûnetle yerine getirmeye ve bu rükünleri yaparken her uzvun yatışıp, hareket halinden beri olmasına tadili erkân denir. Mesela, rükûdan kıyama kalkarken vücut dimdik hale gelmeli ve sükûnet bulmalı. Namazların tadili erkâna göre kılınmasının hükmü İmam-ı Azama göre nedir? 
Cevap: Vaciptir.
Soru 141: İman nedir? 
Cevap: Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulullah (s.a.v.)’in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul edip dil ile tasdik etmektir. 
Soru 142: İmanın şarları nelerdir? 
Cevap: Allah (c.c.)’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine, öldükten sonra tekrar dirilmeye iman etmektir. 
Soru 143: Hak dinlerin gayesi nelerdir? 
Cevap: Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır. 
Soru 144: İslam dininin kaynakları (Edille-i Şer’iyye) nelerdir? 
Cevap: Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır. 
Soru 145: Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir? 
Cevap: İcma-i Ümmet denir. 
Soru 146: Kur’an’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi, Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet dediğimiz şer’i delillerde sabit olan hükümler ışığında, aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir?
Cevap: Kıyası Fukaha. 
Soru 147: İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şer’i yola ne ad verilir? 
Cevap: Mezhep adı verilir. 
Soru 148: İtikadi mezheplerimiz ve imamlarını söyleyiniz. 
Cevap: 1- Maturidiyye; İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi.
2- Eşariyye; İmamı Ebu’l Hasan Aliyyül-Eşari. 
Soru 149: Allah’ın zati sıfatlarını sayınız. 
Cevap: 1- Vücut (Var olması). 2- Kıdem (Varlığının başlangıcı olmaması).
3- Beka (Varlığının sonu olmaması). 4- Vahdaniyet (Bir olması). 
5- Muhalefetün lil Havadis (Yaratılmışların hiç birine benzememesi).
6- Kıyam bi Nefsihi (Varlığının kendisinden olması).
Soru 150: Büyük günahlar nelerdir? 
Cevap: 1- Allah (c.c.)’a ortak koşmak. 2- Haksız yere adam öldürmek. 
3- Namuslu kadına iftira etmek. 4- Sihir yapmak ve yaptırmak. 
5- Savaştan kaçmak. 6- Müslüman anne ve babaya isyan etmek.
7- Yetim malı yemek. 8- Mescidi Haram’da günah işlemek.
9- Yetim malı yemek. 10- Zina yapmak.
Soru 151: Rabbimizin en güzel, en şerefli manalara ve sıfatlara dalalet eden mübarek isimleri vardır. Ki bu isimler hakkında Peygamberimiz (s.a.v.) “Muhakkak ki Allah (c.c.)’a mahsus 99 ismi şerif vardır. Her kim bu isimleri (sayar, ezberler veya şuurlu bir şekilde manalarını anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluğa ulaşmış olur.” buyurdu. Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir? 
Cevap: Esma-ül Hüsna 
Soru 152: Allah (c.c.)’ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya ne denir? 
Cevap: Tevhit denir. 
Soru 153: Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir? 
Cevap: Beyt’ül-Mamur. 
Soru 154: Allah’ın subuti sıfatlarını sayınız?
Cevap: 1- Hayat (Diri olması). 2- İlim (Her şeyi bilmesi). 3- Semi (İşitmesi). 
4- Basar (Görmesi). 5- İrade (Dilemesi). 6- Kudret (Gücünün yetmesi).
7- Kelam (Konuşması). 8- Tekvin (Yaratması).
Soru 155: Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir? 
Cevap: 1- Cebrail; Vahiy getiren melektir. 2- Mikail; Tabiat olaylarının iradesi ile görevlidir. 
3- İsrafil; Sura üfleyecek olan melektir. 4 - Azrail; Ölüm meleğidir, can alır. 
Soru 156: Kendilerine Kitap verildiği Kur’an’ı Kerimde bildirilen peygamberler hangileridir ve hangi kitaplar kendilerine verilmiştir? 
Cevap: 1- Musa(a.s.); Tevrat. 2- Davut(a.s.); Zebur. 
3- İsa(a.s.); İncil. 4- Muhammed(s.a.v.); Kur’an 
Soru 157: Kendilerine kitap indirilmeyip sahife verilmiş olan peygamberler ve kaç sahife verildiğini yazınız?
Cevap: 1- Âdem (a.s.) 10 sahife. 2- Şit (a.s.) 50 sahife.
3- İdris (a.s.) 30 sahife. 4- İbrahim(a.s.) 10 sahife. 
Soru 158: Hakikatler hakkında ilim elde etme vasıtaları yani İslam’da bilginin kaynakları nelerdir? 
Cevap: 1- Sağlam duyu organları. 2- Doğru haber. 3- Akıl. 

Soru 159: İslam’ın kesin nasla sabit olan hükümlerine, şüphe götürmez bir şekilde inanmaya ve Allah (c.c.)’ın hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir? 
Cevap: İtikat denir. 
Soru 160: İlk peygamber Hz. Adem (a.s.)’ dan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e kadar gelen peygamberlere bildirilen Allah’ın dininin adı nedir? 
Cevap: İslam 
Soru 161: İnsanları iyiliğe yöneltmek için Allah (c.c.)’ın peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği emirler ve hükümlere ne denir? 
Cevap: Din denir. 
Soru 162: İnsanların yaşayışlarında yapmaları ile emr olundukları, ilahi yol ve umumi prensiplere ne ad verilir? 
Cevap: Şeriat. 
Soru 163: İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır bunlar hangileridir? 
Cevap: 1- Mümin. 2- Münafık. 3- Kâfir. 
Soru 164: Allah (c.c.)’e ve onun dinine kalbiyle inanıp, diliyle de inandığını söyleyen ve inandığını yaşamaya çalışan insana ne denir? 
Cevap: Mümin. 
Soru 165: İnanmadığını açıkça söyleyen kimseye ne denir? 
Cevap: Kâfir. 
Soru 166: Dili ile iman ettiğini söylediği halde kalbinden inanmayan kişiye ne denir? 
Cevap: Münafık. 
Soru 167: İsyanda haddi aşan, zalim ve Allah (c.c.)’dan başka ibadet edilen put ve ilahı olan sistemlere ne ad verilir? 
Cevap: Tağut. 
Soru 168: Allah (c.c.)’ın birliğini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan başka varlıkları da ilah kabul eden kimseye ne ad verilir? 
Cevap: Müşrik. 
Soru 169: İnsanların biri sağ biri sol omuzlarında olmak üzere iki gözetleyici melek vardır. Bu meleklerden sağ taraftaki melek insanın iyi amel ve davranışlarını, sol taraftaki melek de insanın kötü amel ve davranışlarını tespit edip amel defterine yazmakla görevlidirler. Bu meleklerin isimleri nelerdir? 
Cevap: Kiramen Kâtibin. 
Soru 170: İnsanlar ölüp de mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafından emr olunan kabir suallerini sorarlar. Bu sualler: Rabbin kim?, Peygamberin kimdir?, Dinin nedir?, Kitabın nedir?, Kıblen neresidir? Şeklindedir. Bu sualleri soran meleklerin isimleri nelerdir? 
Cevap: Münker ve Nekir. 
Soru 171: Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir? 
Cevap: Rıdvan 
Soru 172: Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi nedir? 
Cevap: Malik. 
Soru 173: Allah (c.c.)’a çok yakın bulunan, Mukarrebun melekleri de denilen, son derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir? 
Cevap: İlliyyun melekleri. 
Soru 174: Peygamberlerin kendilerine has sıfatları nelerdir, manalarıyla birlikte söyleyiniz. 
Cevap: 1- Sıdk; Doğru sözlü olmak. 2- Emanet; Güvenilir olmak. 3- Tebliğ; Tebliğ etmek.
4- Fetanet; Üstün akıl ve zekâya sahip olmak. 5- İsmet; Günah işlememek. 
Soru 175: Peygamberimiz (s.a.v.) hesap gününü anlatırken mahşerin düz bir yerinde mahkeme-i kübranın kurulacağını ve hesapların seri olarak sorulacağını anlattı. İnsanların beş şeyden mutlaka sorulacağını, hesaba tutulacaklarını haber vermişti. İşte Peygamber (s.a.v.)’in hesap günü mutlaka sorulacak dediği beş şey nedir? 
Cevap: 1- Ömrünü nerede tükettiği. 2- Gençliğini nasıl geçirdiği. 3- Malını nereden kazandığı. 
4- Malını nereye harcadığını. 5- Bildikleri ile amel edip etmediğinden sorulacaktır. 
Soru 176: Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahını) tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir? 
Cevap: Mizan 
Soru 177: Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, müminler için geniş ve rahat olacak, kâfirler ise takılıp kalıp cehenneme düşecekleri, ona inanmak imanın gereği olan köprünün adı nedir? 
Cevap: Sırat Köprüsü
Soru 178: Her canlı için ezelde tayin edilmiş olan hayat süresi vardır. Süresi dolan canlıların ömrü son bulmuş ve kendisine takdir edilmiş olan geçici dünyadaki hayatı bitmiş olur. Her canlı için tayin edilmiş olan süreye ne denir? 
Cevap: Ecel. 
Soru 179: İslam’ın şartları nelerdir? 
Cevap: 1- Kelime-i Şahadet getirmek. 2- Namaz kılmak. 3- Oruç tutmak. 4- Hacca gitmek.
5- Zekât vermek. 
Soru 180: Başkalarının meydana getiremeyeceği olağanüstü şeyleri bir peygamberin, gerçekten Allah (c.c.)’ın elçisi olduğunu doğrulaması için Rabbimizin o olağanüstü olayı peygamberi eliyle ortaya çıkarmasına ne ad verilir? 
Cevap: Mucize. 
Soru 181: Yüce Rabbimizin kudret ve izni ile veli kulları tarafından bir kısım olağanüstü hallerin meydana gelmesine ne ad verilir? 
Cevap: Keramet. 
Soru 183: Kapısında zebanilerin olduğu, yedi kat aşağı doğru tabakaya bölünmüş, her bir katında ayrı, türlü azabın tattırılacağı ve bazı günahkâr müminlerin de ceza göreceği, kâfirler için ise ebedi azap yeri, devamlı kalacakları mekân olarak bildirilen bu yerin ismi nedir? 
Cevap: Cehennem. 
Soru 184: Kâinattaki her şey kendisinden başka yaratıcı olmayan Allah (c.c.)’ın bilmesi, dilemesi ve yaratması ile olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde meydana gelmesi Cenabı Hakkın ezelde dilemesi ile olur. Rabbimizin bir şeyi ezelde dilemiş olmasına ne ad verilir? 
Cevap: Kader. 
Soru 185: Yüce Rabbimizin ezelde dilemiş olduğu herhangi bir şeyin zamanı gelince yine Allah (c.c.)’ın izniyle meydana gelmesine ne ad verilir? 
Cevap: Kaza. 
Soru 186: Müellefe-i Kulüp kimlerdir? 
Cevap: Müslüman olmayıp, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlerdir. 
Soru 187: Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden kimseye ne denir? 
Cevap: Fasık. 
Soru 188: Günahı olan müminlerin affedilmesi, günahsızların daha yüksek mertebelere erişmeleri için Peygamberler ve evliyaların Allah (c.c.)’a yalvarmasına ne denir? 
Cevap: Şefaat. 
Soru 189: Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsini yaptıktan sonra, Allah (c.c.)’a güvenip ondan sonrasını Allah (c.c.)’a bırakmaya ne ad verilir? 
Cevap: Tevekkül. 
Soru 190: Karz-ı hasen ne demektir? 
Cevap: Çıkar gözetmeksizin Allah (c.c.)’ın rızası için ödünç para vermektir. 
Soru 191: Aynı peygamberin yolunda yürüyen insanlara ne denir? 
Cevap: Ümmet. 
Soru 192: Hasenat ne demektir? 
Cevap: İyi amellere, yapılan iyiliklere denir. 
Soru 193: Cennetteki en büyük nimet nedir? 
Cevap: Ru’yetullah yani Allah (c.c.)’ın cemalini görmektir. 
Soru 194: İslam dininde olmadığı halde sonradan insanların dindenmiş gibi hayatlarına geçirdikleri yanlış adetlere ne denir? 
Cevap: Bidat. 
Soru 195: Yapılan her şeyin sırf Allah (c.c.)’ın rızası için yapmaya, gösterişten uzak amele ne denir? 
Cevap: İhlâs denir. 
Soru 196: Seyyiat ne demektir? 
Cevap: Kötülükler, günahlar ve suçlardır. 
Soru 197: Münafığın alametleri nelerdir? 
Cevap: Konuştuğunda yalan söyler, söz verir sözünde durmaz, emanete hıyanet eder. 
Soru 198: En güçlü insan kimdir? 
Cevap: Öfkesini yenen insandır. 
Soru 199: Hacer’ul Esvet nedir, nerededir ve nereden gelmiştir? 
Cevap: Kâbe’nin köşe duvarı içine yerleştirilmiş siyah bir taştır ve cennetten gelmiştir. 
Soru 200: Akait ilminin ilk temsilcileri kimlerdir? 
Cevap: İmamı Azam Ebu Hanife, Ebu Mansur Maturidi, İmamı Eşari. 
Soru 201: İslam devletinde müslümanlar gibi mal, can, din, namus ve nesil güvenlikleri 
devlet teminatı altında olan, fakat askerlik yapmayan, bunun karşılığında cizye ödeyen ve bir anlaşma ile halifeye bağlı olanlara ıstılahta ne ad verilir? 
Cevap: Zımmi
Soru 202: Ateşten yaratılan, maddi varlıkları olmadıkları için melekler gibi görünmeyen, insanlar gibi iyileri de, kötüleri de olan bizler gibi imtihana tabi tutulacak ve yine bizler gibi “Allah (c.c.)’a ibadet etmeleri için yaratılmış” olan mahlukların ismi nedir? 
Cevap: Cinler
Soru 203: Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğuna göre, kıyamet günü Allah (c.c.)’ın gölgelendireceği yedi sınıf insan hangileridir? 
Cevap: 1- Adil yöneticiler. 2- Allah (c.c.)’a ibadet yolunda yetişen gençler. 3- Camilere kalpten bağlı kimseler. 4- Allah (c.c.) için birbirini seven kimseler. 5- Makam sahibi bir kadın harama davet ettiğinde “Ben Allah’tan korkarım” diyerek reddedenler. 6- Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde sadaka verenler. 7- Yalnızken Allah (c.c.)’ı anıp gözyaşı dökenler. 
Soru 204: Kıyamet gününde en son dirilip, hesaba ilk olarak çekilecek ümmet hangisidir? 
Cevap: Ümmeti Muhammed 
Soru 205: İyiliğe kabiliyeti olmayan ruh cinsinden bir yaratıktır. Ateşten yaratılan, daima kötülük düşünen, insanları yoldan saptırmaya çalışan, bir adı da iblis olan bu yaratığı tanıdınız mı? 
Cevap: Şeytan
Soru 206: Yeryüzünde bütün varlıklar kime hizmet için yaratıldı? 
Cevap: İnsanlar için
Soru 207: Herkesin bilmesi gereken dört mesele nedir? 
Cevap: 1- İlim; Allah (c.c.)’ı, Peygamber (s.a.v.)’i ve İslam dinini delilleri ile bilmek 
2- Amel; Bildiği ilim ile amel etmek. 3- Davet; Tebliğ görevini yerine getirmek. 
4- Sabır; Eziyet ve zulümlere sabretmek, yılmamak.
Soru 208: Allah (c.c.)’ın katından yeni bir din getiren peygambere ne ad verilir? 
Cevap: Resul 
Soru 209: İnsanın yeryüzündeki konumu nedir? 
Cevap: Yeryüzünde Allah (c.c.)’ın halifesidir. 
Soru 210: Kıyamet hangi gün kopacaktır? 
Cevap: Cuma günü
Soru 211: Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi âlemdir. Kıyamet koptuktan sonra bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur. Bu yere inanmayan insan müslüman olamaz. Bu âlemi bildiniz mi? 
Cevap: Ahiret 
Soru 212: Nefis terbiyesinde başarılı olmak için terbiye edilmesi gereken iki unsur nedir? 
Cevap: 1- Akıl 2- Kalp 
Soru 213: Hakkı batıl, batılı hak yapmaya çalışan nedir? 
Cevap: Tağut 
Soru 214: “Rab” kelimesinin manası nedir? 
Cevap: Terbiye eden, yöneten, mülkün sahibi, koruyan 
Soru 215: “İlah” kelimesinin manası nedir? 
Cevap: Kendisine sığınılan, güvenilen, sevilen, tapılan
Soru 216: İslam’ın özelliklerinden olan irade neyi ayırt etmeye yarar? 
Cevap: Fayda ve zararı ayırt etmeye yarar. 
Soru 217: Gizli şirke örnek veriniz?
Cevap: 1- Başkasının övgüsünü kazanmaya çalışmak.
2- Başkasının gözüne girmek için namaz kılmak.
3- Nam ve şöhret için cihat. 4- Mevki ve makam için ilim. 
Soru218: Ehlisünnet itikadının mezhep âlimlerinin adlarını yazınız? 
Cevap: 1- Maturidi 2- Eşari 
Soru 219: İlim ile yönetimin çatışmasından ne doğar? 
Cevap: Sosyalizm 
Soru 220: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan âlimlerin aynı görüşe varmalarına ne denir? 
Cevap: İcma denir. 
Soru 221: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerlerde bulunan âlimlerin farklı görüş bildirmelerine ne denir? 
Cevap: İçtihat 
Soru 222: Rabbimiz bizi neden imtihan ediyor? 
Cevap: Kemal sıfatı gereği
Soru 223: İnsanın kendini maddi ve manevi kötülüklerden korumasına ne denir? 
Cevap: Takva. 
Soru 224: Tağuti güçlerle işbirliği yapan ve onların iktidarlarını İslam’ı istismar ederek ayakta tutmaya çalışan din adamına ne denir? 
Cevap: Belam denir. 
Soru 225: Küfrün çeşitleri nelerdir? 
Cevap: 1- Cehli küfür. 2- İnadi küfür. 3- Hükmi küfür 
Soru 226: İnsanı küfre götüren haller nelerdir? 
Cevap: 1- Kuran’ın ve sünnetin açık hükümlerine gizli manalar vermek. 
2- Kuran’ın ve sünnetin hükümlerini yalanlamak. 3- Din ile alay etmek.
4- Allah’tan ümidi kesmek. 5- Allah’ın azabını emin olmak (Allah bana azap etmez demek). 
6- Gaibden haber verdiğini söyleyen kâhinlere inanmak. 
Soru 227: Cennetin Kur’an’ı Kerim’de geçen isimleri nelerdir? 
Cevap: 1- Adn cenneti. 2- Me’va cenneti. 3- Firdevs cenneti. 4- Mukame cenneti. 
5- Naim cenneti. 6- Dar’ul Huld. 7- Darus-Selam. 8- Makamul Emin.
Soru 228: Elfaz-ı Küfür ne demektir? 
Cevap: İnsanı küfre götüren sözler demektir. 
Soru 229: İkinci kez sura üflenince bütün insanların yeniden hayat bulup, hesap günü için toplanmasına ne ad verilir? 
Cevap: Mahşer. 
Soru 230: İnsanların ölümden sonra, mahşere kadar kabirde geçirdikleri zamana ne ad verilir? 
Cevap: Berzah âlemi
Soru 231: Ezelde hiç bir şey yaratılmamışken sadece ruhların var olduğu ve Allah’a iman sözü verdiğimiz zamana ne ad verilir? 
Cevap: Galü Bela 
Soru 232: Cehennemin en alt tabakasının ismi nedir ve oraya kimler girecek? 
Cevap: Haviye, Münafıklar girecek. 
Soru 233: Allah’ın fiili sıfatları nelerdir? 
Cevap: 1- Rızık verme. 2- İhsan etme. 3- İkramda bulunma. 4- Rıza gösterme.
5- Muhabbet besleme. 6- Gazap etme. 7- Öldürme. 8- Diriltme. 
Soru 234: Tevhidin kısımları nelerdir? 
Cevap: 1- Rububiyet tevhidi. 2- Ulûhiyet tevhidi. 3- İsimlerde ve sıfatlarda tevhit. 
Soru 235: Allah’tan başka yaratıcı, rızık verici, Rab, terbiye edici ve kâinatın işini düzene koyan başka ilah olmadığı hangi kısım tevhit inancının gereğidir? 
Cevap: Rububiyet tevhidi 
Soru 236: Allah (c.c.)’ı Allah ve Resulü nasıl isimlendirdi ve vasıflandırdı ise o şekilde Allah (c.c.)’ı isimlendirmek ve vasıflandırmak hangi kısım tevhit inancı gereğidir? 
Cevap: İsimlerde ve sıfatlarda tevhit 
Soru 237: “Allah (c.c.)’ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah (c.c.) sonradan meydana gelmiş bir varlıkta değildir. Hiç bir şey yok iken O yine var idi.” Bu tanım Allah (c.c.)’ın hangi sıfatlarından neyin açıklamasıdır? 
Cevap: Zati sıfatlarından Kıdem sıfatının
Soru 238: İbadet ederken sadece Allah’ü Teâlâ’ya ihlâsla ve O’ndan başka ilah olmadığına inanarak ibadet etmek hangi kısım tevhit inancının gereğidir? 
Cevap: Ulûhiyet tevhidi 
Soru 239: Peygamberlerde, peygamberlik göreviyle görevlendirilmeden önce görülen ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren bazı harikuladelikler görülür. Mesela: Hz. İsa (a.s.)’ın daha beşikte iken konuşması. Hz. Muhammed (s.a.v.)’i daha çocukluğunda bir bulutun takip etmesi, Putların yüzüstü yıkılması gibi Bu gibi harikalara İslami ıstılahta ne ad verilir? 
Cevap: İrhasat 

Soru 240: Akait ile ilgili meşhur eserler arasında İmamı Azamın meşhur kitabının adı nedir? 
Cevap: Fıkhi Ekber. 
Soru 241: Mevcut alemlerin ve ahiret aleminin hükümdarı o Allah (c.c.)’dır. Her iki cihandaki eşyanın tasarrufu Allah (c.c.)’a aittir. Ferman onundur. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Onun hükümdarlığı dünyadaki hükümdarlıklara benzemez. Hüküm kendisine aittir. Bi yardımcıya bir vezire ihtiyacı yoktur. Bütün mükevvenatın mevcut olan her şeyin sahibi ve mutlak hükümdarı manasına gelen Esmaul Hüsna’da yer alan Allah (c.c.)’ın isimlerinden olan bu ismi nedir? 
Cevap: El-Melik 
Soru 242: Allah (c.c.)’ın Kur’an’ı Kerim’inde bildirdiği, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in tarif ettiği insanoğluna mahsus nefis kaç kısımdır?
Cevap:
1- Nefsi Emmare 
2- Nefsi Levvame 
3- Nefsi Mutmainne 
4- Nefsi Safiyye (Kamile) 
5- Nefsi Merdiyye.
6- Nefsi Mülhime
7- Nefsi Raziye 
Soru 243: Tasavvufi Ahlakta bir müslümanın kat etmesi gereken kaç merhale vardır? 
Cevap: 4 merhale vardır: 
1- Şeriat.
2- Tarikat.
3- Marifet.
4- Hakikat.
Soru 244: İlahi kitapların en büyük ortak özelliği nedir?
Cevap: Tevhid inancı
Soru 245: İnen ayetlerin Tevkifi sıralanması cümlesindeki ‘Tevkifi’ sözcüğü neyi ifade eder?
Cevap: Siyak ve sibakı göz önünde bulundurarak sıralamayı ifade eder.
Soru 246: Kur’anın çoğaltılmasına hangi yılda başlanmıştır?
Cevap: Hicretin 25.yılında Hz. Osman zamanında
Soru 247: Kur’an metninin harekelenmesine hangi tarihte başlanmıştır?
Cevap: Hicri 65.yılda 
Soru248: Şatıbi’ye göre dinin esas gayesi nedir?
Cevap: Maslahat 
Soru 249: Rivayet tefsiri hangi tefsirleri kapsar?
Cevap: Naklî tefsirleri kapsar
Soru 250: Dirayet tefsirleri hangi tefsirleri kapsar?
Cevap: 1-Fıkhi tefsirler. 2- Kelami tefsirler. 3-Tasavvufi tefsirler. 4-Lugavi tefsirler.
Soru 251: Sünneti bir “delil” olarak hangi ekol kabul etmektedir?
Cevap: Usulcüler 
Soru 252: Hz. Peygamber’in beşer olarak yaptığı eylemlere ne denir?
Cevap: Cibilli hareketler 
Soru 253: Uydurma hadisleri anlatan eserlere ne ad verilir?
Cevap: Mevduat 
Soru 254: Bir hadis “peygambere ait bir söz, fiil ve takriri bildiriyorsa o hadise ne denir?
Cevap: Merfu
Soru 255: Hadisleri kaynaklarda bulma işine ne denir?
Cevap: İlm-u Tahricil Hadis 
Soru 256: Nesh olayı en çok hangi alanda gözükmüştür?
Cevap: Muamelat alanında 
Soru 257: Siyak-Sibak ne demektir?
Cevap: Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü 
Soru 258: Geçmişte sabit olan bir durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna dair hüküm vermeye” ne ad verilir?
Cevap: İstishab 
Soru 259: Zaman ve mekâna göre değişen hükümlere çözüm bulan hukuk kaynağının adıdır?
Cevap: İctihad
Soru 260: İslâm hukukunun temel eserlerinden biri olan “er-Risale” hangi ilim adamına aittir?
Cevap: İmam Şafiî
Soru 261: İslam inanç tarihinde “büyük günah işleyenin kâfir olup dinden çıktığını” ifade eden grup aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: Hariciler 
Soru 262: Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil hangisidir?
Cevap: Hudus delili 
Soru263: Eldeki mevcut İncil nüshalarının en eskisi hangi dilde kaleme alınmıştır?
Cevap: İbranice 
Soru 264: “Yazılmış sahifelerden oluşan kitap” anlamına gelen ilahi kitap hangisidir?
Cevap: Mushaf 
Soru 265: Tevhid ilkesini kabul eden ve diğer İncillerle uyuşmayan İncil hangisidir? 
Cevap: Barnaba İncili
Soru 266: Hıristiyanlar Tevrat metinlerine ne ad verirler?
Cevap: Ahd-i Atik 
Soru 267: Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen hangi tür vahiy ismi verilmiştir?
Cevap: Vahy-i metlüv 
Soru 268: Kâinatın Allah tarafından takdir edilen ömrünün son bulmasına ne denir?
Cevap: Kıyamet 
Soru 269: Kıyamet gününde insanların toplanacakları ve yaptıklarının hesabını verecekleri yerin adı nedir?
Cevap: Mahşer 
Soru 270: “İnsan rüzgârın önünde bir yaprak gibidir.” demek suretiyle insandan özgür iradeyi kaldıran ekol hangisidir?
Cevap: Cebriye 
Soru 271: “Vacip” kavramı hangi mezhep için özel bir öneme haizdir?
Cevap: Hanefi Mezhebi
Soru 272: Farz namazlarla birlikte kılınan sünnetler hangi tür sünnet grubuna girer?
Cevap: Revatip Sünnet 
Soru 273: Şehid edildiği için yıkanmadan defnedilen halifenin adı nedir?
Cevap: Hz. Osman 
Soru 274: Cenaze namazının rüknü nedir?
Cevap: Tekbirler ve kıyam
Soru 275: İki namazdan birini vaktin en sonunda, diğerini de kendi vaktinin başında kılmaya ne denir?
Cevap: Cem’i Tehir 
Soru 276: İslâm’ın uygun bulmadığı bir oruç türü olan; hiç iftar etmeden tutulan oruca” ne ad verilir?
Cevap: Visal orucu
Soru 277: İtikâfın hükmü nedir?
Cevap: Müekked sünnet 
Soru 278: Nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçmesi veya o malın sahibinin elinde bir kameri yıl kalmasının diğer bir adı nedir?
Cevap: Havli havalin 
Soru 279: Dışarıdan gelen hacıların ihrama girdikleri belli yerlere ne denir?
Cevap: Mikât 
Soru 280: Öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarının birleştirilerek kılındığı mekânın adı nedir?
Cevap: Arafat ve Müzdelife 
Soru 281: İhramlı olan bir kimsenin haccın rükünlerini yerine getirmesine engel olmaya ne denir?
Cevap: İhsar
Soru 282: Tavafın ilk şavtında kısa adımlarla omuz silkerek çalımlı ve heybetli yürümeye ne denir?
Cevap: Remel 
Soru 283: Başkalarında mevcut olan güzel meziyetleri örnek almaya ne denir?
Cevap: Gıpta etmek 
Soru 284: ‘Gizli şirk’ olarak nitelendirilen ahlâki kötülük hangisidir?
Cevap: Kibir 
Soru 285: İslamiyet öncesi Arap toplumunda başlık vermemek için kızların değiştirilmesiyle yapılan nikâha ne ad verilir?
Cevap: Nikâh-ı şıgar
Soru 286: “Fetret’ül vahiy” ne demektir?
Cevap: İlk vahiyden ikinci vahiy gelene kadar geçen süre 
Soru 287: Hz. Muhammed’in Medine’de muhacirlerle ensarı kardeş ilan etmesi olan kardeşleştirme olayının diğer adı nedir?
Cevap: Muahat 
Soru 288: İfk olayı hangi gazve esnasında gerçekleşmiştir?
Cevap: Beni Mustalik Gazvesi
Soru 289: Hicri 9.yıl(630-631) hangi isimle meşhurdur?
Cevap: Heyetler yılı 
Soru 290: Ridde hareketleri hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?
Cevap: Hz. Ebu Bekir 
Soru 291: İnsanın hayvanî arzuları ve vasıflarını yok etmesine ne ad verilir?
Cevap: Mahv 
Soru 292: Vahdet-i vücut fikrini sistemleştiren ilk mutasavvıf kimdir?
Cevap: İbn’ül Arabî 
Soru 293: Aşağıdaki ilim dallarından hangisine Usulu’d-Din denir?
Cevap: Kelâm 

Soru 294: Hıristiyanlığı Yahudilikten ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Teslis 
Soru 295: Din hizmetlerinin en yaygın şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Vaaz 
Soru 296: Üçüncü diyanet işleri başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Ahmed Hamdi Akseki
Soru 297: Din işleri yüksek kurulu kaç üyeden oluşur?
Cevap: 1 Başkan-15 üye 
Soru 298: AB Ülkesi olduğu halde “Avro” yu kabul etmeyerek hala kendi para birimini kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: İngiltere 
Soru 299: Seb’ut-tıval olarak isimlendirilen sureler hangileridir?
Cevap: Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En’am, Araf, Enfal
Soru 300: Lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelere ne ad verilir?
Cevap: Vücuh
Soru 301: Anlaşılması zor olan ayetlere ne ad verilir?
Cevap: Müteşabih
Soru 302: Müteradif ne anlama gelir?
Cevap: Eş anlamlı manasına gelir.
Soru 303: Kur’an ve sünnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsire ne ad verilir?
Cevap: İlhadi tefsir
Soru 304: Tasavvufi yönde yazılan tefsirlere ne ad verilir?
Cevap: İşari tefsir
Soru 305: Kelime anlamlarının taşıdığı manalar üzerine yazılan tefsirlere ne ad verilir?
Cevap: Hermonatik ve Semantik tefsir
Soru 306: Taberi’nin yazdığı tefsirin adı nedir?
Cevap: Cami’ul Beyan an Te’vili Ayi’l Kur’an
Soru 307: Seb’ul Mesani hangi surenin diğer adıdır?
Cevap: Fatiha 
Soru 308: Zemahşeri’nin yazdığı tefsirin adı nedir?
Cevap: el-Keşşaf
Soru 309: Zemahşeri’nin Keşşaf tefsiri hangi tür tefsire girer?
Cevap: Dirayet tefsirine girer
Soru 310: Ruh’ul-Beyan adlı tefsir hangi tür tefsire girer?
Cevap: Tasavvuf tefsiri
Soru 311: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın yazdığı tefsirin adı nedir?
Cevap: Hak Dini Kur’an Dili
Soru 312: Tercih edilen görüşe göre ilk vahyin peygamberimize geliş tarihi nedir?
Cevap: 610 yılı, Ramazan ayının 27. Günü pazartesi
Soru 313: Kur’an-ı Kerim okurken nefes almadan sesi kesmeye ne ad verilir?
Cevap: sekte
Soru 314: Peygamberimizin yasaklamış olduğu Tecessüs ne anlama gelir?
Cevap: Herhangi bir şeyin gizli tarafını, iç yüzünü, birini kusurunu araştırmaktır. Casusluk.
Soru 315: 629 Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
Cevap: Bizanslılar
Soru316: Müşriklerin Haşimoğullarına uyguladığı boykot kaç yıl sürmüştür?
Cevap: 3 yıl
Soru 317: Birinci Taif dönüşünde bir bağda Peygamberimiz ve Zeyd dinlenirken onlara üzüm ikram eden ve peygamberimizin teklifi ile müslüman olan kişi kimdir?
Cevap: Addas
Soru 318: Peygamberimizin vefatından sonra Ebu Bekir kendisine biatleri nerede kabul etti?
Cevap: Beni Saide Gölgeliğinde – Sekifetü Ben-i Saide
Soru 319: 624 Bedir savaşında Müslümanların sancaktarlığını yapanlar kimlerdir?
Cevap: Mus’ab B. Umeyr – Ali B. Ebi Talip – Sad b. Muaz
Soru 320: Birr ne demektir?
Cevap: İyilik
Soru 321: İhsan ne demektir?
Cevap: iyilik ve güzellik
Soru 322: İsar ne anlama gelir?
Cevap: Kişinin kardeşini kendi nefsine tercih etmesidir.
Soru 323: Erkekler için kefen parçalarının isimleri nelerdir?
Cevap: Kamis, İzar, Lifafe
Soru 324: Kadınlar için kefen parçalarının isimleri nelerdir?
Cevap: Kamis, İzar, Lifafe, Başörtüsü, Göğüs örtüsü
Soru 325: İmama birinci rekâttan sonra yetişen kişiye ne ad verilir?
Cevap: Mesbuk
Soru 326: İmama birinci rekâtta yetişip namazını tamamlayan kişiye ne ad verilir?
Cevap: Müdrik
Soru 327: İmamla beraber namaza başlamış ancak ilerleyen rekâtlarda cemaatten ayrılan kişiye ne ad verilir?
Cevap: Lahik
Soru 328: Yemin keffareti sırasıyla nedir?
Cevap: Ailemize yedirdiğimizin ortalamasından 10 fakiri sabah akşam yedirmek veya giydirmek ya da bir köle azad etmek. Buna gücü yetmeze 3 gün oruç tutmak.
Soru 329: Yemin keffaretinin anlatıldığı süre hangisidir?
Cevap: Maide süresi 79
Soru 330: Allah’ın C.C. indirdiği kitapların ortak 3 mesajı nedir?
Cevap: Tevhid (bir Allah inancı) – Nübüvvet (peygamberlik) - Ahiret
Soru 331: Fasid ne anlama gelir?
Cevap: Başlanmış olan bir ibadeti bozan şeye denir?
Soru 332: Koyunda zekât kaç koyun arası bir koyun olarak belirlenir?
Cevap: 40-120 arası koyunda bir koyun düşer
Soru 333: Medine'de son inen surenin adı nedir?
Cevap: Nasr suresi
Soru 334: Aklın ve naklin ifade ettiği gerçeği yansıtan ve içinde ya¬lan bulunmayan bilgi ve haber, Kuran’a ait kavramlardan hangisi ile isimlendirilir?
Cevap: İlme'l-Yakin
Soru 335: "Alâmet, nişan, ibret, delil anlamlarına gelen Kur'an kavramı hangisidir?
Cevap: Ayet
Soru 336: İbn Kesir’in tefsirinin adı nedir?
Cevap: Tefsir'ul-Kur'an’il-Azim
Soru 337: İbn Kesir’in tefsiri olan Tefsir'ul-Kur'an’il-Azim hangi tefsir türündendir?
Cevap: Rivayet tefsiri

Soru 338: Peygamberimize ilk vahiy nerede geldi?
Cevap: Hira Nur Dağındaki Hira mağarasında
Soru 339: Hz. Peygamber evlendiğinde kaç yaşında idi?
Cevap: 25 yaşında
Soru 340: Hz. Peygambere ilk vahiy geldiğinde kaç yaşında idi?
Cevap:40 yaşında
Soru 341: Hz. Peygamber Kâbe’de hakemlik yaptığında kaç yaşında idi?
Cevap: 35 yaşında
Soru 342: "Halk’ul-Ku’ran" teriminin karşılığı nedir?
Cevap: Kuran’ın mahlûk olup olmadığı meselesi
Soru 343: Kur’an-ı Kerimde sekte olan yerler kaç tanedir?
Cevap: 4 tane. 1- Kehf Suresi. 2- Ya-sin Suresi. 3- Kıyame Suresi. 4- Mutaffifin Suresi
Soru 344: Peygamberimiz veda hutbesini ve veda haccını hicretin kaçıncı yılında yaptı?
Cevap: Hicretin 10. Yılı
Soru 345: Gizli düşmanlık beslemek anlamına gelen kavram hangi kelimedir?
Cevap: Kin
Soru 346: Bozgunculuk anlamına gelen kelime hangisidir?
Cevap: Fesad
Soru 347: "Dinden bağımsız olan ve dini mahiyeti olmayan" anlamına gelen kelime hangisidir?
Cevap: Sekülerizm-dünyevileşme
Soru 348: Yahudiliğin temel ilkelerini oluşturan 10 Emir nedir?
Cevap: 1- Benden başka Tanrın olmayacak, putlara tapmayacaksın.
2-Rabbinin ismini boş yere ağza almayacaksın.
3- Altı gün işleyeceksin ve sebt günü işlemeyeceksin-çalışmayacaksın.
4- Babana ve anana hürmet edeceksin. 5- Katletmeyeceksin. 6- Zina etmeyeceksin.
7- Çalmayacaksın. 8- Komşuna karşı yalan şahitliği etmeyeceksin.
9- Komşunun evine tamah etmeyeceksin; komşunun karısına ya¬hut kölesine yahut cariyesine yahut öküzüne yahut eşeğine ya¬hut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin. 
10- Sebt günü kutsal sayacaksın.
Soru 349: Yahudilerce kutsal sayılan sebt günü hangi gündür?
Cevap: Cumartesi
Soru 350: peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara ne ad verilir?
Cevap: Gazve
Soru 351: peygamberimizin iştirak edemediği savaşlara ne ad verilir?
Cevap: Seriyye
Soru 352: Peygamberimizin bizzat iştirak ettiği gazvelerin sayısı kaçtır?
Cevap: 27
Soru 353: Peygamberimizin son katıldığı savaş hangisidir?
Cevap: Tebük
Soru 354: Kadın cenazenin kefen parçaları kaç adettir?
Cevap: 5 parça.
Soru 355: erkek için kefen parçaları kaç adettir?
Cevap: 3 parça
Soru 356: Ramazan ayında oruç tutmaya güç yetiremediği için orucunu tutamayan fakat daha sonra sağılığına kavuşan bir şahıs ne yapar?
Cevap: Tutamadığı oruçlarını daha sonra kaza eder

Soru 357: Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınabilir?
Cevap: 1 Kisi ile de kılınır.
Soru 358: Namazda iken imam yapmasa bile cemaat tarafından yapılması gereken rükün hangisidir?
Cevap: son oturuş - Kade-i Ahire
Soru 359: Abdest esnasında parmakları hilallemenin adı nedir?
Cevap: Vila
Soru 360: Güneşin doğuşundan ufukta bir veya iki mızrak boyu yükselinceye Kadar geçen zamana ne ad verilir?
Cevap: İşrak
Soru 361: İsfar ne demektir?
Cevap: Güneşin sararmasıdır. 
Soru 361: istimna ne anlama gelir?
Cevap: Elle tat¬min olmak, boşalmaktır.
Soru 362: Madenlerin zekatına ne ad verilir
Cevap: Rikaz
Soru 363: Zevaid tekbirlerini almanın hükmü nedir?
Cevap: Vacip
Soru 364: Güneş tutulması halinde kılınan namaz hangisidir? 
Cevap: Küsuf Namazı
Soru 365: Ay tu¬tulması esnasında kılınan namaza ne denir.
Cevap: Hüsüf Namazı
Soru 366: Haccın vacipleri Nelerdir?
Cevap: şeytan taşlama, Veda tavafı, Müzdelife vakfesi, saçları tıraş etmek, sa'y.
Soru 367: Mikat sınırları dışında ikamet eden kimseye ne denir?
Cevap: Afaki
Soru 368: Hac kavramlarından İhsar ne anlama gelir?
Cevap: Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra hac ve umrenin tamamlanmasının engellenmesi demektir.
Soru 369: Hac kavramlarından Remel ne anlama gelir?
Cevap: Tavafta kısa adımlarla koşarak ve omuzları silkerek çalımlı bir şekilde yürümek demektir. 
Soru 370: Hac terimlerinden Izdıba ne anlama gelir?
Cevap: Hac ve Umrede erkeklerin, sağ omuzlarını dışarıda bırakacak şekilde ihram giymelerine denir
Soru 371: Tahallül ne anlama gelir?
Cevap: İhramdan çıkma, elbise giyme, koku sürünme, saç, sakal, bıyık ve tırnak kesme gibi ihram yasaklarının kalkması demektir.
Soru 372: Zaman ve maddenin ebediliği görüşünü benimseyenlere verilen ad hangisidir?
Cevap: Dehriyyun 
Soru 373: Yapıldıktan sonra sevabı devam eden hayırlı ve iyi işlere ne ad verilir?
Cevap: Sadaka-i cariye
Soru 374: Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlar¬dan hangisiyle ifade edilir?
Cevap: Berzah

Soru 375: İnanç konularındaki ayet ve hadisleri olduğu gibi Kabul Eden ve yorumuna karşı çıkan düşünce akımı hangisidir?
Cevap: Selefiyye
Soru 376: Peygamber sıfatlarından sıdk ne anlama gelir?
Cevap: doğru olmak demektir.
Soru 377: Peygamber sıfatlarından emanet ne anlama gelir?
Cevap: Güvenilir olmak demektir.
Soru 378: Peygamber sıfatlarından Fetanet ne demektir?
Cevap: Akıllı, zeki ve uyanık olmak de¬mektir.
Soru 379: peygamber sıfatlarından ismet ne anlama gelir?
Cevap: Günahsızlık manasına gelir.
Soru 380: Peygamber sıfatlarından tebliğ ne anlama gelir?
Cevap: Allah’tan aldıkları emir ve yasakları ümmetlerine aktarmalarını ifade eder.
Soru 381: İlahi dinlerin değişmeyen esaslarına ne ad verilir?
Cevap: İtikad
Soru 382: Prof. Dr. Ekmeleddin İnsanoğlu hangi kurumun genel sekreteridir?
Cevap: İslam Konferansı Örgütü 
Soru 383: Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş tarihi kaçtır?
Cevap: 3 Mart 1924
Soru 384: Semerkant hangi ülke sınırları içindedir?
Cevap: Özbekistan
Soru 385: İtikâf ne anlama gelir?
Cevap: ibadet niyetiyle camide bir müddet bulunmaktır.
Soru 386: İtikâfın hükmü nedir?
Cevap: Müekked sünnet
Soru 387: "Vakfe yapmak" teriminin anlamı nedir?
Cevap: Hac esnasında Arafat Dağında bir müddet beklemektir.
Soru 388: "Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zor¬lama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz." görüşü hangi ekole aittir?
Cevap: Maturidiyye Ekolü
Soru 389: Hz. Âdem’e kaç sahife verilmiştir?
Cevap: 10 sahife.
Soru 390: Kendisine 30 sahife verilen peygamber hangisidir?
Cevap: İdris a.s.
Soru 391: Hz. İbrahim’e kaç sahife verilmiştir?
Cevap: 10 sahife
Soru 392: Kendisine 50 sahife verilen peygamber hangisidir?
Cevap: Şit a.s.
Soru 393: Kur’an’da adları geçtiği halde peygamber mi veli mi olduğu ihtilaflı olan 3 kişi kimdir?
Cevap: Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
Soru 394: Ahd-i Atik hangi kitabın diğer adıdır?
Cevap: Tevrat
Soru 395: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimdir?
Cevap: Ban Ki Moon
Soru 396: Avrupa ülkelerinden hangisi İslam Dinini resmen kabul etmiştir?
Cevap: Belçika

Soru 397: 1999 da kurulan dinler arası diyalog şube müdürlüğü hangi birime bağlıdır?
Cevap: Dış İlişkiler Dairesi
Soru 398: Peygamber Efendimizle ilgili karikatür krizinin ortaya çıktığı ülke hangisidir?
Cevap: Danimarka
Soru 399: Diyanet İşleri Başkanlığına ilk defa başkanlık yapan kimdir?
Cevap: Mehmet Rıfat Börekçi
Soru 400: Camiler Haftası hangi ayda kutlanmaktadır?
Cevap: Ekim ayının ilk haftası
Soru 401: Minare krizi çıkan ülke hangisidir?
Cevap: İsviçre
Soru 402: Yahudilikten, Hıristiyanlıktan ve diğer kültürlerden, İs¬lamiyet'e giren rivayetlere ne ad verilmektedir?
Cevap: İsrailiyyat
Soru 403: Garibu'l-Kur'an ne anlama gelir?
Cevap: Kur’an'da bulunan ve anlamı zor bilinen kelimelerdir.
Soru 404: Müfessirlerin kendi görüşlerine yer vere¬rek yaptıkları tefsir çeşidine ne ad verilir?
Cevap: Dirayet Tefsiri
Soru 405: Tasavvufi anlamda ya¬pılan tefsirlere ne ad verilir?
Cevap: İşari Tefsir
Soru 406: Kelimelerin manaları üzerinden hareket edilerek yapılan tefsire ne ad verilir?
Cevap: Lugavi Tefsir
Soru 407: Cumhuriyet dönemi müfessirlerinden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın kaleme alınış olduğu tefsirin adı nedir?
Cevap: Hak Dini Kur'an Dili
Soru 408: Kuran'dan önce indirilen kutsal kitapların indirilme sıra¬sı nasıldır?
Cevap: önce Tevrat, sonra Zebur, ardın¬dan İncil, en son da Kur'an-ı Kerim indirilmiştir.
Soru 409: Medd-i Lazım kaç kısma ayrılır ve hükmü nedir?
Cevap: Meddi Lâzım 4 çeşittir:
1-Kelime-i Musakkale (şeddeli kelime). 2- Kelime-i Muhaffefe (cezimli kelime)
3- Harf-i Musakka] (şeddeli harf). 4- Harf-i Muhaffefe (cezimli harf)
Meddi Lazımın hükmü ise vaciptir.
Soru 410: "Mahreçleri bir, sıfatları ayrı olan harfler birbirine uğrar¬sa ne tecvidi olur?
Cevap: İdğamı Mütecaniseyn
Soru 411: İslam'ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ile hangileridir?
Cevap: Hz. Ebu Bekir - Hz. Hatice - Hz. Ali - Hz. Zeyd
Soru 412: Peygamberimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırmıştır?
Cevap: Mekke'den Medine'ye hicret esnasında Küba köyündeki Ranuna vadisinde Salimoğulları yurdunda mescit yapılıp kılınmıştır.
Soru 413: Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu kim sayılır?
Cevap: Pavlus
Soru 414: Peygamberimizin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Sema'ya gitmesi olayı hangi zamana tekabül eder?
Cevap: Miraç Kandili 
Soru 415: Beraat gecesi ne ifade eder?
Cevap: Kur'an-ı Kerim’in dünya semasına indirildiği gecedir.
Soru 416: Regaib kandili hangi zamana tekabül eder?
Cevap: Recep ayının ilk Cuma gecesi
Soru 417: Peygamberimizin doğum gecesine binaen kutlanan gece hangisidir?
Cevap: Mevlid Kan¬dili
Soru 418: insanlara karşı hem büyüklük taslamamayı hem de hafifliğe ve zillete düşmemeyi ifade eden kelime hangisidir?
Cevap: Vakar
Soru 419: Peygamberimizin ahlakını "O'nun ahlakı Kur'an ahlak idi" şeklinde tarif eden kimdir?
Cevap: Hz. Aişe
Soru 420: "Senetü’l-Hüzün" ne demektir?
Cevap: Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib'in vefat ettiği yıldır.
Soru 421: Cenaze işlemlerinden teşyi ne anlama gelir?
Cevap: Cenazenin yıkanıp kefenlenmesinden sonra, tabuta konulup musallaya ve cenaze namazından sonra da kabristana taşınması¬na denir.
Soru 422: Muhtazar kime denir?
Cevap: Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişiye denir.
Soru 423: "Peş peşe 6 vakit veya daha fazla namazı kazaya kal¬mamış olan kimseye ne denir.
Cevap: Sahib-i tertip
Soru 424: Abdest alırken her uzvu ara vermeden birbiri ardınca yıkamaya ne ad verilir?
Cevap: Muvalat
Soru 425: Havaic-i asliye ne anlama gelir?
Cevap: Zekât hesaplanırken hesaplanmayan asli ihtiyaçlar için kullanılan terimdir.
Soru 426: Zekât kelimelerinden olan nema ne anlama gelir?
Cevap: Malın artıcı nitelikte olması demektir.
Soru 427: Zekât ıstılahlarından olan havli havalin ne anlama gelir?
Cevap: Zekât verilecek malın üzerinden 1 yıl geçmesi gerekir manasında kullanılır.
Soru 428: Cuma namazının sahih olması için gerekli asgari cemaat sayısı İmam Ebu Hanife ve İmam Şafi'ye göre kaçtır?
Cevap: Hanefi 3, Şafi 40 kişi
Soru 429: Topraktan alınan vergiye ne denir?
Cevap: Haraç
Soru 430: Tevriye günü hangisidir?
Cevap: Zilhiccemin 8. günü
Soru 431: Sefer müddeti hakkında Hanefi ve Safi mezheplerinin görüşlerini nedir?
Cevap: Hanefilere göre sefer süresi 15 gündür. Şafii mezhebine göre ise 4 gündür.
Soru 432: "Zeltetü'l-Kari" teriminin karşı¬lığı nedir?
Cevap: Namaz esnasında okuyucunun Kur'an'ı okuma ile ilgili meyda¬na gelen yanılmasıdır.
Soru 433: "Kavme" kelimesi neyi anlatır?
Cevap: Rükûdan doğrulmaya denir.
Soru 434: Dinen mükellef olmadığı halde, kişi¬nin farz veya vacip türünden bir ibadeti yapacağına dair Allah'a söz vermesine ne denir. 
Cevap: Nezir-adak 
Soru 435: Tavaf yapılan alana ne ad verilir?
Cevap: Metaf
Soru 436: "Müşkilü'l-Kur'an" ifadesi neyi ifade eder?
Cevap: Kuran’ın anlaşılması zor olan ayetleri demektir.
Soru 437: Kur'an-ı Kerim'de başında "Besmele" bulunmayan sure hangisidir?
Cevap: Tevbe
Soru 438: Kuran’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması hangi kavramla ifade edilir?
Cevap: Mu'ciz
Soru 439: Kuran’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?
Cevap: Bakara suresi 286 ayet, Kevser suresi ise 3 ayettir.
Soru 440: Kuran’ın dünya semasında bulunan ve bir bütün olarak indirildiği yerin adı nedir?
Cevap: Beytü'l-İzze
Soru 441: "Her harfin hakkını vererek acele etmeden ve açık bir şekilde okumak" Bu cümle ile ifade edilen kavram hangisidir?
Cevap: Tertil
Soru 442: Hz. Peygamberin kendisine peygamberlik gelmeden önce katıldığı Hılfü’l-Fudul anlaşmasını en iyi açıklayan terim nedir?
Cevap: Mekke kabilelerinin zulme karşı yaptıkları işbirliği
Soru 443: Başkasının sahip olduğu nimeti kıskanmayı ve bu nimetin o kimsenin elinden gitmesini is¬temeyi ifade eden kelime hangisidir?
Cevap: Hased
Soru 444: Habeşistan'a yapılan ilk hicret hangi tarihte gerçekleş¬miştir?
Cevap: Habeşistan'a yapılan ilk hicret, Nübüvvetin 5. Yılında 615'de gerçekleşmiştir. 
Soru 445: Peygamberimizin anneannesinin ismi nedir?
Cevap: Peygamberimizin anneannesinin adı Berre'dir.
Soru 446: Müslümanların yaptıkları ikinci savaş olan Uhut Savaşı ne zaman yapılmıştır?
Cevap: Hicri 3/miladi 625 yılında
Soru 447: Hayber fethinin tarihi hangisidir?
Cevap: Hicri 7 miladi 628
Soru 448: Hadis kaynaklarında İmam Buhari ve İmam Müslim'in "Camiu’s-Sahih" adlı eserlerinin her ikisinde de bulunan hadisler için kullanılan terim nedir?
Cevap: Müttefekun Aleyh
Soru 449: Kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylenen hadislere ne ad verilir?
Cevap: Tergib ve Terhib hadisleri 
Soru 450: Kütüb-i Sitte içerisine giren eserler hangileridir?
Cevap: Buhari – Müslim - Ebu Davud – Tirmizi – Nesai - İbn Mace
Soru 451: Tadil-i erkâna uymak namazın nelerindendir?
Cevap: Vaciplerinden.
Soru 452: Ramazan ayında oruç tutamayan yaşlıların ve hastaların tutamadıkları oruçları için verdikleri miktara ne denir?
Cevap: Fidye 
Soru 453: Kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruçlara ne ad verilir?
Cevap: Eyyam-ı Bid
Soru 454: Ay tutulması halinde kılınan namaza ne ad verilir?
Cevap: Husuf namazı
Soru 455: Akşam namazından sonra kılınan nafile namaza ne ad verilir?
Cevap: Evvabin namazı
Soru 456: Teşrik tekbirleri nedir?
Cevap: Kurban Bayramında Arefe günü sabah namazıyla başlayıp, bayramın dördüncü günü, ikindi namazına kadar her farz namazdan sonra getirilen tekbirdir.

Soru 457: Teşrik tekbirlerinin hükmü nedir?
Cevap: Vacip
Soru 458: teşrik tekbirleri kaç vakit söylenir?
Cevap: 23 Vakit
Soru 459: "Yapılması güzel olan şey demektir. Hz. Peygamber'in bazen yaptığı, bazen terk ettiği, ashabının da yapılmasını hoş gördüğü işlere ne denir?
Cevap: Müstehap
Soru 460: Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz olduğunu kabul eden kimselere verilen isim nedir?
Cevap: Ehl-i Kıble
Soru 461: Cemerata atılacak taşların tamamım Müzdelife'den top¬lamanın hükmü nedir?
Cevap: hükmü yoktur
Soru 462: Hangi mezhebe göre kadın, eğer yol güvenliği varsa yanında mahremi olmaksızın da hacca gidebilir?
Cevap: Şafii mezhebi
Soru 463: Umre yapmaksızın sadece hac niyetiyle ihrama girerek yapılan hacca ne denir?
Cevap: İfrat haccı
Soru 464: Hac ve umre menasikiyle ilgili olarak kesilen kurbana ne denir?
Cevap: Hedy kurbanı
Soru 465: Hacla ilgili olarak koyun ve keçi cinsinden olan kurbana ne ad verilir?
Cevap: Dem
Soru 466: Hacla ilgili olarak sığır ve deve cinsinden olan kurbana ne denir?
Cevap: Bedene
Soru 467: İhramlı iken, harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmasına ne denir?
Cevap: Cinayet
Soru 468: Hac veya umre yapmak niyeti ile ihrama girdikten sonra, düşmanın engellemesi vb. herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkmasına ne denir?
Cevap: İhsar
Soru 469: Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat'ta bulunamamasına ne denir?
Cevap: Fevat
Soru 470: Umre ve haccın tek ihramda birleştirilerek yapıldığı hacca ne haccı denir?
Cevap: Kıran haccı
Soru 471: Tavafı abdestli olarak yapmanın hükmü nedir?
Cevap: Vaciptir
Soru 472: "Lebbeyk Allâhümme Lebbeyk…" sözlerini ifade eden terimin adı nedir? 
Cevap: Telbiye
Soru 473: Harem ve Hill bölgesi dışında kalan yerlere ne denir?
Cevap: Âfak 
Soru 474: Haccın rükünleri nelerdir?
Cevap: Arafat vakfesi ve ziyaret tavafıdır.
Soru 475: Ziyaret tavafını cünüp olarak yapmanın cezası nedir?
Cevap: Bedene kurbanı kesmek
Soru 476: Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terk etmenin cezası nedir?
Cevap: Dem kurbanı kesmek

Soru 477: İster mazeret sebebiyle ister mazeretsiz olsun, vakfe süresi içinde kısada olsa bir an Arafat'ta bulunamayan kişinin haccının hükmü nedir?
Cevap: Geçersiz, Fasid olur.
Soru 478: Hz. Peygamber tarafından ilk Cuma namazı hicretin 1. Yılında hangi vadide kılınmıştır?
Cevap: Ranuna vadisi
Soru 479: Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmeye ne ad verilir?
Cevap: İhsan
Soru 480: Hz. Peygamber, farz olan ilk ve aynı zamanda son haccını hicretin kaçıncı yılında gerçekleştirdi?
Cevap: Hicretin 10. Yılı 632 de veda haccı
Soru 481: Genel görüşe göre Hz. Peygamber hayatı boyunca Kaç defa umre yapmıştır?
Cevap: 4 defa
Soru 482: Kurban bayramında kesilen kurbanın Arapça karşılığı nedir?
Cevap: Udhiyye
Soru 483: Hanefî mezhebine göre kurban kesmenin hükmü nedir?
Cevap: Vacip
Soru 484: Çocuğun doğumunun ilk günlerinde, Allah'a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana ne denir?
Cevap: Akika kurbanı
Soru 485: Akika kurbanının Hanefilere göre hükmü nedir?
Cevap: Mübah, mendup
Soru 486: Akika kurbanının hükmü Şafilere göre nedir?
Cevap: Sünnet
Soru 487: Hangi mezhebe göre Ramazan orucunun sadece cinsi münasebetle bozulması kefareti gerektirir?
Cevap: Şafi mezhebi
Soru 488: İlk namazda Hz. Peygamberimize kim imamlık yapmıştır?
Cevap: Hz. Cebrail
Soru 489: Dişlerinin yarısından çoğu dökülmüş hayvanın kurban edilmesi caiz Midir?
Cevap: caiz değildir
Soru 490: Adak (nezir) olarak kesilen kurbanın etinden, adak sahibi ve onun bakmakla yükümlü olduğu kimseler yiyebilir mi?
Cevap: Yiyemez
Soru 491: Akika kurbanından, kurban sahibi ve onun bakmakla yükümlü olduğu kimseler yiyebilir mi?
Cevap: yiyebilir
Soru 492: Farz orucu bozmanın kefareti nedir?
Cevap: Bir köle azat etmek, buna gücü yetmiyorsa 60 gün oruç tutmak, ona da gücü yetmiyorsa 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurmaktır.
Soru 492: Zıhar ne demektir?
Cevap: Kişinin kendi karısını ‘sen bana anamın sırtı gibisin’ vb. söylemlerle hanımını kendisine haram kılmasına denir.
Soru 493: Zıhar kefareti nasıl ödenir?
Cevap: Oruç keffareti gibi. Bir köle azad – 60 gün oruç – 60 fakiri sabah akşam doyurmak-giydirmek.
Soru 494: Hacda ihramlı iken bir mazeret sebebiyle traş olan kişinin ödemesi gereken kefaret şekilleri nelerdir?
Cevap: Üç gün oruç tutmak, Altı fakiri doyurmak, Bir koyunun kurban edilmesidir.
Soru 495: Develer kaç yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilirler?
Cevap: 5 yaşını
Soru 496: Peygamberimiz en çok hangi ayda nafile oruç tutardı?
Cevap: Şaban ayında
Soru 497: Buluntu malları ilan etmenin suresi ne kadardır?
Cevap: 1 yıl
Soru 498: Buluntu mallara ne ad verilir?
Cevap: Lukata denir.
Soru 499: Hanefilere göre bir kişinin hizasında, başı hizasından daha yukarıda ve önünde resim asılı bulunurken namaz kılmasının hükmü nedir?
Cevap: Mekruh
Soru 500: Hanefilere göre resimli elbise giymenin hükmü nedir?
Cevap: Mekruh
Soru 501: Resimli elbise ile kılınan namazın hükmü nedir?
Cevap: Mekruh olmakla beraber sahihtir. Fakat ihtiyaten yeniden kılınması uygundur.
Soru 502: Dinin aslında olmadığı halde, inanç ve ibadet alanında sonradan icat edilen inanış ve davranışlara ne denir?
Cevap: Bid’at
Soru 503: İslami kaynaklarda ölüm sonrasında ruhun bir başka bedene girmek suretiyle yaşadığına, yani ruh göçüne inanmaya ne denir?
Cevap: Tenasüh
Soru 504: Başkasına ait olan bir malı zor kullanarak almaya ne denir?
Cevap: Gasp
Soru 505: Kur’an’da geçen “meysir” terimi ne anlamında kullanılmıştır?
Cevap: Kumar
Soru 506: Kur’an’da geçen “hamr” terimi ne anlamında kullanılmıştır?
Cevap: İçki
Soru 507: Umutsuz ve acı çeken hastanın tıbbi müdahalenin bir parçası olarak öldürülmesi anlamında kullanılan ve yasaklanan terim nedir?
Cevap: Ötenazi
Soru 508: Kocanın sperminin yabancı, yani arada evlilik bağı bulunmayan bir kadından alınan yumurta hücresiyle döllendirilmesiyle oluşan embriyonun kendi kadınının rahmine yerleştirilmesinin dinen hükmü nedir?
Cevap: Haramdır.
Soru 509: Kocanın spermi ile karısının yumurtası alınarak dışarıda döllendirilmesi ve oluşan embriyonun aynı kadının rahmine yerleştirilmesinin hükmü nedir?
Cevap: Helal, caizdir
Soru 510: Şafiilere göre, ihtiyaç yokken evde köpek beslemenin hükmü nedir?
Cevap: Haram
Soru 511: Klasik eserlerde ve Arapçada resim kelimesi hangi kelimeyle ifade edilmektedir?
Cevap: Suret 
Soru 512: Hanefilere göre, evde canlı resmi bulundurmanın hükmü nedir?
Cevap: Mekruh 

Soru 513: Hz. Peygamber’in yapılmasını yasak ettiği spor hangisidir?
Cevap: Boks vb.
Soru 514: Hırsızlık suçunun tam olarak oluşmasını engelleyen durumlar nelerdir?
Cevap: Açlık, Zaruret, Zorlama 
Soru 515: Erkeğin evlenirken karısına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya sair bir mala ne ad verilmektedir?
Cevap: Mehir
Soru 517: Evlilik birliğinin akid anında var olan veya sonradan meydana gelen bir eksiklik sebebiyle bozulmasına ne denir?
Cevap: Fesih 
Soru 518: İslam hukukunda kocanın, sahip olduğu boşama yetkisini karısına vermesine ne denir?
Cevap: Tefvizi talak
Soru 519: Kocaya yeni bir nikâha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme imkânı veren boşama türüne, dönülebilir boşama anlamında kullanılan talaka ne denir?
Cevap: Ric’i talak 
Soru 520: Kocaya, boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren boşanma şekline ne denir?
Cevap: Bain talak
Soru 521: Sünnet'e aykırı biçimde gerçekleştirilen boşamaya ne ad verilmektedir?
Cevap: Bid’i talak
Soru 522: Hanefilere göre ikrah altındaki kişinin boşaması geçerli midir?
Cevap: Geçerlidir
Soru 523: Şafilere’e göre ikrah altındaki kişinin boşaması geçerli midir?
Cevap: Geçerli değildir.
Soru 524: İslam hukukunda, devamlı evlenme engelleri nelerdir?
Cevap: Kan hısımlığı, Sıhrî hısımlık, Süt hısımlığı
Soru 525: Miras hukukunun klasik İslam kaynaklarındaki adı hangisidir?
Cevap: Feraiz
Soru 526: Yönetimin dine bağlı olduğu devlet biçimine ne denir?
Cevap: Teokrasi
Soru 527: Din ve devletin birbirinden ayrı olduğu yönetim biçimine ne denir?
Cevap: Laiklik
Soru 528: Rasulullah (s.a.v.)'ın Medine'ye hicretini takip eden günlerde kaleme alınan, O’nun siyasi ve idari otoritesi altında konfederasyon şeklinde oluşturulan, Medine şehir devletindeki müslim, müşrik ve yahudi toplulukların birbiriyle ve yabancılarla olan münasebetlerini oluşturan ve bu toplulukların temel hak ve görevlerini belli esaslara bağlayan sözleşmeye verilen ad nedir?
Cevap: Medine sözleşmesi
Soru 529: İlk dört halifenin aksine zorbalıkla, kılıç yoluyla hilafete gelmiş olan sahabi kimdir?
Cevap: Muaviye
Soru 530: Halifelik, (1517) yılında Abbasilerden Osmanlılara kimin döneminde geçmiştir?
Cevap: Yavuz Sultan selim döneminde
Soru 531: Hıristiyanlık tarihinde ilk konsil hangisidir?
Cevap: 325 İznik Konsili
Soru 532: Hilafetin kaldırılış tarihi hangisidir?
Cevap: 3 Mart 1924 
Soru 533: Siyasal otoritenin dini otoritenin önüne geçmesi ve onu himayesine almasına ne ad verilir?
Cevap: Bizantinizm
Soru 534: Hanefilere göre sehiv secdesinin hükmü nedir?
Cevap: Vacip
Soru 535: Şafiilere sehiv secdesinin hükmü nedir?
Cevap: Sünnet
Soru 536: Oruç, hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır?
Cevap: 2.yılında
Soru 537: İslam hukukunda zenginliğin ölçüsü sayılan miktara ve alt sınıra ne ad verilir?
Cevap: Nisap
Soru 538: Hangi mezhebe göre kadın, eğer yol güvenliği varsa yanında mahremi olmaksızın da hacca gidebilir?
Cevap: Şafii mezhebi
Soru 539: Bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılmasına ne denir?
Cevap: Adak
Soru 540: Başlanmış nafile bir orucun bozulması durumunda bunun kaza edilmesinin hükmü, Hanefilere göre nedir?
Cevap: Vacip
Soru 541: Bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmeye ne denir?
Cevap: itikâf
Soru 542: Zekâta tabi mallarda aranan şartlardan biri de, o malın üzerinden bir kameri yılın geçmiş olması şartıdır ki buna fıkıh ilminde ne ad verilir?
Cevap: Havelanü'l-havl
Soru 543: Evvabin namazı ne demektir?
Cevap: Tevbe eden ve Allah’a sığınanların namazı
Soru 544: İmam sehiv secdesini gerektiren bir şey yaptığı halde sehiv secdesi yapmazsa, cemaat ne yapar?
Cevap: Cemaat de imama uyar
Soru 545: İmsak ne anlama gelir?
Cevap: Oruç süresince yeme, içme ve cinsi ilişkiden uzak durma anlamına gelir.
Soru 546: İmam- Azam Ebu Hanife’ye göre süt emme süresi kaç aydır?
Cevap: 30 aydır
Soru 547: Süt emmenin sabit olduğuna dair yapılan şahitliğe ne ad verilir?
Cevap: Beyyine
Soru 548: “Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Bu emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir” (Bakara, 233) Ayet-i Kerimesi’nden Cumhur’un çıkardığı hüküm nedir?
Cevap: Mendub
Soru 549: İslam hukukçularına göre emzirme karşılığında ücrete hak kazanma süresi kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?
Cevap: İki yıl
Soru 550: Kocanın boşama yetkisini evlilik anında yahut daha sonra kadına devretmesine ne denir?
Cevap: Tefviz-i talak
Soru 551: Kocanın dört ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne denir?
Cevap: İla
Soru 552: Kocanın karısının zina ettiğini iddia edip ispatlayamaması durumunda hâkimin huzurunda hususi bir şekilde yeminleşmeye ne denir?
Cevap: Lian
Soru 553: Sünnete uygun olarak gerçekleştirilen boşama çeşidine verilen ad nedir?
Cevap: Sünni talak
Soru 554: Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren boşanma hangisidir?
Cevap: Bain Talak
Soru 555: Hanefilere göre seferi iken dört rekâtlı farz namazların iki rekât olarak kılınmasının hükmü nedir?
Cevap: Vacip
Soru 556: Güneşin doğması, batması veya zevale yaklaşması hallerinde cenaze namazı kılınmasının hükmü nedir? 
Cevap: Mekruh
Soru 557: Hanefîlere göre fıtır sadakasının hükmü nedir?
Cevap: Vacip 
Soru 558: Hac veya umre yapmak niyeti ile ihrama girdikten sonra, düşmanın engellemesi vb. herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkmasına ne denir?
Cevap: İhsar 
Soru 559: Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat'ta bulunamamasına ne denir?
Cevap: Fevat 
Soru 560: Çocuğun doğumunun ilk günlerinde, Allah'a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana ne ad verilir?
Cevap: Akika 
Soru 561: Hangi mezhebe göre, Müslüman bir kimsenin kasten de olsa besmelesiz olarak kestiği hayvanın eti helaldir ve yenebilir?
Cevap: Şafi
Soru 562: Dinin aslında olmadığı halde, inanç ve ibadet alanında sonradan icat edilen inanış ve davranışlara ne denir?
Cevap: Bid’at
Soru 563: Bir müslümanın elektrik şokuyla öldürdüğü hayvanın eti yenilebilir mi?
Cevap: Yenilmez
Soru 564: Kurban kesmenin rüknü nedir?
Cevap: kurbanlık hayvanın kanını akıtmaktır
Soru 565: Güneşin battığı zannedilerek iftar ederken, güneşin henüz batmadığı anlaşılsa, bu durumda ne gerekir?
Cevap: Gününe gün kaza gerekir
Soru 566: Birinci veya ikinci rekâtta Fatiha’nın peşpeşe iki defa okunması neyi gerektirir?
Cevap: Sehiv secdesini
Soru 567: Güneş tutulması esnasında kılınan nafile namaza ne denir?
Cevap: küsuf namazı

Soru 568: İslam hukukunda bir yolcunun on beş günden az kalmayı planladığı yere ne ad verilir?
Cevap: Vatan-ı sükna
Soru 569: Dört rekâtlı farz namazlarda birinci oturuşta teşehhütten sonra “Allâhümme salli âlâ Muhammed” dense bu durumda ne gerekir?
Cevap: Sehiv secdesi lazım gelir.
Soru 570: Kur'an'da, zekâtın verilebileceği bildirilen gruplardan "el-ğarimin" neyi ifade eder?
Cevap: Borçlular
Soru 571: Bir kız veya kadına talip olmaktan başlayarak nikâh safhasına kadar süren evlilik öncesi döneme ne denir?
Cevap: Nişanlılık
Soru 572: Erkeğin kadına verdiği değerin, ona rağbet etmesinin bir sembolü olarak evlenirken zevcesine verdiği para veya mala ne denir?
Cevap: Mehir
Soru 573: Namazda iken abdesti bozulan imamın yerine cemaatten birinin geçirmesine ne denir?
Cevap: İstihlaf
Soru 574: Ahirette bütün insanlara ait hesaba çekilme işinin bir an önce yapılması için en büyük şefaate bulunacak olan Hz. Peygamber Efendimizin şefaatine ad verilir?
Cevap: şefaat-ı uzma 
Soru 575: Ashab-ı Kiramı görüp de onlardan feyiz alan Müslümanlara ne denir?
Cevap: Tabiin
Soru 576: Bir insanın doğduğu veya evlendiği yahut da yerleştiği yere ne ad verilir?
Cevap: Vatani asli
Soru 577: Bir kimsenin kazaya kalmış namazı 6 vakitten az ise o kimse ne ad verilir?
Cevap: Sahib-i tertip 
Soru 578: Taşradan Kâbe-i Muazzama’ya ilk varıldığında yapılan tavafa ne ad verilir?
Cevap: Kudüm tavafı
Soru 579: Hata ile abdest alırken boğazına su kaçıp yutan oruçlunun orucu ne olur?
Cevap: Gününe gün kaza eder
Soru 580: Namazda birinci oturuşta teşehhüt miktarından fazla oturulup, üçüncü rekata kalkmanın geciktirilmesi neyi gerektirir?
Cevap: Sehiv secdesi
Soru 581: Bir kimse namaz kılarken rükû gibi bir rüknü ifa edecek kadar bir müddet, avret yeri sayılan bir yeri gözükse bu durumda namazı ne olur?
Cevap: Fasid olur- bozulur
Soru 582: Rahimden değil de bir damardan gelip tenasül organı yolu ile akan kokusuz kana ne denir? 
Cevap: İstihaze
Soru 583: Beş vakit namazın sünnetleri ve Teravih namazı gibi belli bir vakti olan nafile namazlara ne ad verilir?
Cevap: Revatip sünnetler
Soru 584: Ölü yıkanıncaya kadar yanında seslice Kur’an okumanın hükmü nedir?
Cevap: Mekruh
Soru 585: İki veya daha fazla günü, arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek oruç tutmaya ne denir?
Cevap: savm-ı Visal 
Soru 586: Kişinin, dinen yükümlü olmadığı bir ibadeti yapmayı kendisi için bir yükümlülük haline getirmesine ne denir?
Cevap: Adak
Soru 587: Hangi mezhebe göre, kolonya kullanılması haramdır?
Cevap: Şafii
Soru 588: Hanefi mezhebine göre kurban kesmenin hükmü nedir?
Cevap: Vacip
Soru 589: Hanefilere göre, başlanmış olan nafile namaz herhangi bir nedenle bozulacak olursa, sonradan kaza edilmesinin hükmü nedir?
Cevap: Vacip
Soru 590: İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre devlete ödenen vergi, aralarındaki benzerlikten dolayı, kişinin zekât borcunu düşürür mü?
Cevap: Düşürmez
Soru 591: Hanefi mezhebinde yeminlerden hangisi keffareti gerektirir?
Cevap: Yemin-i Münakide
Soru 592: Kurban bayramının ilk üç gününde Allah rızası için kesilen kurbana ne denir?
Cevap: Udhiyye
Soru 593: Namazı başından sonuna kadar bütün rekâtları imamla beraber kılan kimseye ne denir?
Cevap: Müdrik
Soru 594: İmama namazın başında değil de arasında veya sonunda uyan kimseye ne denir?
Cevap: Mesbuk
Soru 595: Omuz ve kolu ihramın dışında bırakmaya ne denir?
Cevap: İztıba
Soru 596: Namaza imam ile beraber başladığı halde kendisine uyku, gaflet veya bir hades arız olup da namazın tamamını veya bir kısmını imam ile beraber kılmayan kimseye ne ad verilir?
Cevap: Lahik
Soru 597: Şafii mezhebine göre vitir namazının hükmü nedir?
Cevap: Sünnet
Soru 598: Cenazenin tabuta konulup musallaya ve oradan da kabristana taşınmasına ne denir?
Cevap: Teşyi
Soru 599: Hangi mezhebe göre başlanmış nafile bir orucun bozulması durumunda, daha sonra o orucun kazası gerekmez?
Cevap: Şafii mezhebi
Soru 600: Hac ve umre menasikiyle ilgili olarak kesilen kurbana ne denir?
Cevap: Hedy
Soru 601: Hacla ilgili olarak koyun ve keçi cinsinden olan kurbana ne denir?
Cevap: Dem
Soru 602: Hacla ilgili olarak sığır ve deve cinsinden olan kurbana ne denir?
Cevap: Bedene
Soru 603: Kurban bayramında kesilen kurbana Arapça terim olarak ne denir?
Cevap: Udhiyye
Soru 604: Aslında ödemediği halde borcunu ödediğini sanarak yanlışlıkla "vallahi borcumu ödedim" diye yemin eden kimse ne yemini etmiş olur?
Cevap: Yemin-i lağv
Soru 605: Namaz esnasında kişinin örtülmesi gereken yerlerinin örtülmesine fıkıh dilinde ne denir?
Cevap: Setr-i avret
Soru 606: Aralarında devamlı evlenme engeli bulunmayan bir erkek ile bir kadının bir yerde baş başa kalmaları, İslam hukukunda hangi terimle ifade edilir?
Cevap: Halvet
Soru 607: Kur'an'da, sarhoşluk veren ve yasaklanan içkiyi ifade eden terim hangisidir?
Cevap: Hamr
Soru 608: Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişiye ne denir?
Cevap: Muhtazar
Soru 609: Cennet’te sadece oruç tutanların gireceği kapı hangisidir?
Cevap: Reyyan kapısı
Soru 610: Kalpleri kazanılmak, İslam'a ısındırılmak veya kötülüklerinden emin olunmak istenen yahut Müslümanlara faydalı olacakları düşünülen kişilere ne denir?
Cevap: Müellefeti Kulûb 
Soru 611: Zekâtın, köleliğin kaldırılması yönünde harcanması şekline ne denir?
Cevap: Rikab
Soru 612: Umre yapmaksızın sadece hac niyetiyle ihrama girerek yapılan hacca ne haccı denir?
Cevap: ifrat haccı
Soru 613: Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmeye ne denir?
Cevap: İhsan
Soru 614: Bile bile, kasten ve yalan yere yapılan yemine ne yemini denir?
Cevap: Yemini Gamus
Soru 615: Hanefilere göre seferi iken kılınmayan dört rekâtlı farz namaz, mukim iken kaza edilecek olursa Kaç rekât olarak kılınır?
Cevap: 2 rekât
Soru 616: Erkek mi kadın mı olduğu anlaşılmayan kişiye ne ad verilir?
Cevap: Hüsna-i müşkil
Soru 617: Hüsna-i müşkil denilen kimse ölünce nasıl yıkanır?
Cevap: Yıkanmaz, teyemmüm ettirilir. Kefenlenmesi ise kadın olarak yapılır. 
Soru 618: "Havaic-i asliyye" tabirinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Temel ihtiyaç maddeleri
Soru 619: Kur'an'da geçen "ibnü's-sebil" terimi neyi ifade eder?
Cevap: Yolcu 
Soru 620: İslam bilginlerinin peygamberimizden sonraki her hangi bir devirde dini bir meselenin hükmü üzerinde fikir birliği etmelerine ne ad verilir?
Cevap: İcma
Soru 621: İman edilecek şeylerin her birine ayrı ayrı inanmaya ne denir?
Cevap: Tafsili iman
Soru 622: Peygamberlerde bulunması vacip olan sıfatlardan olup günahlardan korunmuş anlamına gelen sıfat hangisidir?
Cevap: İsmet
Soru 623: Tabiat kanunlarına aykırı, olağanüstü bir olayın inanmayan bir kimseden meydana gelmesine ne denir?
Cevap: İstidrac

Soru 624: Bazı ibadetlerin yapılmasına engel olan hükmi pisliğe ne denir?
Cevap: Hades
Soru 625: Hades denilen hükmi pislikten temizlenmeye ne denir?
Cevap: Hadesten taharet
Soru 626: Abdesti olmayan kimsenin Kabeyi tavaf etmek için abdest almasının hükmü nedir?
Cevap: Vacip 
Soru 627: Hac veya umre yapacak olan kimsenin helal olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre için kendisine haram kılmasına ne denir?
Cevap: ihram
Soru 628: Peygamberimizin ibadetle ilgili olan sünnetlerine ne denir?
Cevap: Sünen-i Hüda
Soru 629: İncil’in diğer bir adı nedir?
Cevap: Ahd-i cedid
Soru 630: Tevrat’ın diğer bir adı nedir?
Cevap: Ahd-i Atik
Soru 631: Yalan üzere birleşmeleri adeten mümkün olmayan bir topluluğun aktarmasına ne denir?
Cevap: Tevatür
Soru 632: İtikada ehl-i Sünnet mezhepleri hangileridir?
Cevap: Selefiye, Maturidiyye, Eş’ariyye
Soru 633: İnsanın on beş gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir?
Cevap: Vatan-ı sükna
Soru 634: İslam hukukunda zenginliğin ölçüsü sayılan miktara ve alt sınıra ne denir?
Cevap: Nisap
Soru 635: Başlanmış nafile bir orucun bozulması durumunda bunun kaza edilmesinin hükmü, Hanefilere göre nedir?
Cevap: Vacip
Soru 636: Zekâta tabi mallarda aranan şartlardan biri de, o malın üzerinden bir kameri yılın geçmiş olması şartıdır ki buna fıkıh ilminde ne denir?
Cevap: Havelânü'l-havl
Soru 637: Cenaze merasiminden sonra ölünün yakınlarına teselli ve başsağlığında bulunma ne olarak isimlendirilir?
Cevap: Taziye
Soru 638: Cenazenin yıkanması hükmü nedir?
Cevap: farz-Ayndır.
Soru 639: Kefenin çeşitleri nelerdir?
Cevap: Sünnet miktarı kefen, Zaruret miktarı kefen, Kifayet miktarı kefen 
Soru 640: Fıkhın, delillerden hüküm çıkarma metodunu inceleyen dalına ne ad verilir?
Cevap: Fıkıh Usulü
Soru 641: Aksine bir delil bulunmadığı surece serbestlik ve yükümsüzlüğe yahut daha önce varlığı bilinen bir durumun devam ettiğine hükmetme yöntemi aşağıdaki terimlerden hangisidir?
Cevap: İstishab 
Soru 642: Cumartesi günü saat 04: 00 de ayaklarını yıkayarak mestlerini giyen bir kimse aynı gün öğle üzeri saat 12: 00 da abdestini bozuyor. Bu kişinin mest suresi ne zaman biter?
Cevap: Pazar saat 12: 00

Soru 643: İstihaze ne demektir?
Cevap: Hayız ve nifas hali dışında kadının gördüğü kan
Soru 644: Bazı ibadetlerin yapılmasına mani olan hükmi pisliğe ve ondan temizlenmeye ne denir?
Cevap: Hades ve Hadesten taharet 
Soru 645: Dışkı, sidik ve vücudun her hangi bir yerinden akan kan gibi hafif olmayan ağır necasete ne denir?
Cevap: Necaset-i Galize
Soru 646: Din neye denir? 
Cevap: Akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi bir kanundur. 
Soru 647: İslâm dininin gayesi nedir? 
Cevap: İslâm dininin gayesi: Hükümlerine uygun hareket edenlere dünya ve ahiret saadetini kazandırmaktır. 
Soru 648: İman nedir?
Cevap: Peygamber Efendimizin ALLAH’Ü Teâlâ tarafından getirmiş olduğu hususların doğruluğuna kalb ile inanmak ve bunu dil ile söylemektir.
Soru 649: İnanç yönünden insanlar kaça ayrılır? 
Cevap: Üçe ayrılır: Mümin, Münafık, Kâfir
Soru 650: Mümin kime denir?
Cevap: ALLAH'ü Teâlâ'nın varlığına, birliğine ve Hz Muhammed (S.A.V) in Onun Peygamberi olduğuna kalb ile inanan ve bu inancını dili ile söyleyen kimselere denir.
Soru 651: Münafık kime denir?
Cevap: ALLAH' ü Teâlâ'nın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed (S.A.V )in Peygamberliğine kalb ile inanmadığı halde dili ile inandığını söyleyen kimselere denir.
Soru 652: Kâfir kime denir?
Cevap: ALLAH' ü Teâlâ'nın varlığına birliğine ve Hz: Muhammed (S.A.V) in Peygamber'liğine kalb ile inanmayan ve inanmadığını dili ile de söyleyen kimselere denir.
Soru 653: Dört büyük meleği görevleriyle beraber sayar mısınız? 
Cevap:
CEBRAİL: ALLAH ile Peygamberler arasında elçilik yapmaktır. Vahiy meleği 
MİKAİL: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir.( yağmur, rüzgâr vs) 
İSRAFİL: Sura üflemekle görevlidir. 
AZRAİL: Ömrü sona eren insanların canını almakla görevlidir. Ölüm meleği
Soru 654: Kiramen kâtibin melekleri hakkında bilgi veriniz?
Cevap: Bunlar sağımızda ve solumuzda bulunan iki melektir. Sağdaki melek sevaplarımızı soldaki melek ise günahlarımızı yazar. Böylece amel defterimiz meydana gelir.
Soru 655: Münker ve Nekir kimdir? 
Cevap: Öldükten sonra kabirde insana soru sormakla görevli iki melektir.
Soru 656: Dört büyük kitabı ve hangi Peygamberlere indiğini söyler misiniz? 
Cevap: Tevrat Musa (A.S)'a, Zebur Davud (A.S)'a, İncil İsa (A.S) 'a, Kur'an Muhammed (A.S)'a inmiştir.
Soru 657: Mucize ne demektir? 
Cevap: Peygamberlerin peygamber olduklarını ispat etmek için ALLAH'ın yardımı ile gösterdikleri olağan üstü olaylardır. 
Soru 658: Keramet ne demektir?
Cevap: ALLAH'ın yardımı ile veli kulları tarafından meydana getirilen olağan üstü olaylardır.

Soru 659: Kur-'anı Kerim'in özelliklerini sayar mısınız? 
Cevap: 1- Kur'an-ı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir.
2- Kıyamete kadarda bozulmadan kalacaktır. 
3- Kuran toplu olarak değil, zaman ve hadiselere göre ayetler ve sureler halinde inmiştir. 
4- Kur'an son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir. 
5- Kur'an bütün insanlığa gönderilmiş olan bir kitaptır. Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur. 
6- Kur'an Peygamber Efendimizin en büyük ve daimi mucizesidir. Hem kelimeleri, hem anlamı, hem de taşıdığı yüksek hakikatlerle eşsiz bir mucizedir.
Soru 660: Kur'an da ismi geçen Peygamberlerin isimleri nelerdir? 
Cevap: Kur'anda ismi geçen Peygamberler şunlardır: 
Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lud, İbrahim, İsmail, İshak; Yakup, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa; Davud, Süleyman, Eyyüb, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed 
Soru 661: Hadiste bildirilen Kıyamet günü insanlara nelerden sorulacaktır? 
Cevap: Kıyamet gününde insan dört şeyden sorguya çekilmedikçe huzurdan ayrılamaz; 
1- Ömrünü nerede geçirdiğinden, 
2- Vücudunu nerede yıprattığından, 
3- Malını nereden kazanıp nereye harcadığından, 
4- Bildiği ile ne kadar amel ettiğinden.
Soru 662: Kaderi tarif ediniz? 
Cevap: Kâinatta olacak şeylerin zamanını, özelliklerini ve nasıl olacaklarını Allah'ü Teâlâ'nın ezelde bilmesi ve takdir etmesine denir.
Soru 663: Kazayı tarif ediniz?
Cevap: ALLAH'ü Teâlâ'nın ezelde takdir ettiği şeyleri zamanı gelince bu takdire uygun olarak yaratmasına kaza denir. 
Soru 664: İslam devletinde müslümanlar gibi mal, can, din, namus ve nesil güvenlikleri devlet teminatı altında olan, fakat askerlik yapmayan, bunun karşılığında cizye ödeyen ve bir anlaşma ile halifeye bağlı olanlara ıstılahta ne ad verilir? 
Cevap: Zımmi.
Soru 665: Kıyamet gününde en son dirilip, hesaba ilk olarak çekilecek ümmet hangisidir? 
Cevap: Ümmeti Muhammed
Soru 666: Kıyamet hangi gün kopacaktır? 
Cevap: Cuma günü
Soru 667: Peygamber Efendimizin Çocuklarının adlarını söyleyiniz?
Cevap: Peygamber efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve İbrahim 
Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma
Soru 668: İslam tarihinde yapılan ilk Mescid hangisidir? 
Cevap: Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ederken uğradığı, Küba köyünde yapılan Küba mescididir.
Soru 669: Ensar kimlere denir? 
Cevap: Medine'nin yerli halkı olan ve Mekke'den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman'lara denir.

Soru 670: Muhacir kimlere denir?
Cevap: Mekke'den hicret ederek Medine'ye gelen Müslümanlara denir 
Soru 671: Peygamber Efendimiz hangi tarihte, nerede ve kaç yaşında ruhunu teslim etti? 
Cevap: Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine' de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
Soru 672: Sahabe kime denir? 
Cevap: Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
Soru 673: Peygamber Efendimiz nerede defnedilmiştir? Kabrine ne ad verilmiştir? 
Cevap: Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defin edilmiştir. Hz. Aişe’nin odasına. (Suudi Arabistan - Medine-i Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere " Ravza-i Mutahhara" denir.
Soru 674: Kur’an-ı Kerim’in tarifini yapınız?
Cevap: Peygamberimize indirilmiş, Mushaflarda yazılı, Ondan tevatüren (yanlış aktarma ihtimali bulunmayacak tarzda) nakledilmiş, okunması ile ibadet edilen, beşerin benzerini getirmesinden aciz kaldığı ilahi kelamdır.
Soru 675: Kur’an-ı Kerim’deki ilk 5 surenin adları nelerdir?
Cevap: Fatiha – Bakara – Ali İmran – Nisa – Maide
Soru 676: İlahi kitap ne demektir?
Cevap: ALLAH tarafından, peygamberler aracılığıyla indirilmiş, insanlar tarafından değiştirilemeyen ilahi kuralları içeren ilahi emirlere denir.
Soru 677: Toplam sahifeler kaç adettir ve sahifeler kimlere indirilmiştir?
Cevap: 100 adettir. Hz. Âdem’e 10 – Hz. Şit’e 50 – Hz. İdris’e – 30 – Hz. İbrahim’e 10 sahife
Soru 678: Vahiy ne demektir?
Cevap: ALLAH’ın emirlerinin Cebrail adlı melek aracılığı ile peygamberlere indirilmesi olayına vahiy denir.
Soru 679: Vahiyle görevli melek hangisidir?
Cevap: Cebrail (a. s)
Soru680: Ehli Kitap kavramı kimler için kullanılmaktadır?
Cevap: Kendilerine ilahi kitap indirilen, Yahudiler - Hıristiyanlar ve Müslümanlar için kullanılmaktadır.
Soru 681: Kur’an-ı Kerim’in ilk defa peygamberimize indirildiği ay ve gecenin adı nedir?
Cevap: Ramazan Ayında – Kadir Gecesinde – (Ramazanın 27. gecesi)
Soru 682: İlk inen ayetler hangi surededir?
Cevap: Alak Suresi’ndedir. (ilk 5 ayetidir.)
Soru683: Kur’an-ı Kerim’in ilk suresinin adı nedir?
Cevap: Fatiha Suresi
Soru 684: Sure ne demektir?
Cevap: Besmelelerle birbirinden ayrılan, birden çok ayetin birleşmesiyle anlamlı bir metin oluşturan uzun metinlerdir.
Soru 685: Sureleri birbirinden ayıran ifadenin adı nedir?
Cevap: Besmele (Bismillahirrahmanirrahim)
Soru686: Başlangıcında besmele bulunmayan surenin adı nedir?
Cevap: Tövbe (Berea) suresi
Soru 687: Hangi surede iki besmele vardır?
Cevap: Neml Suresi
Soru 688: Birden fazla ayetin oluşturduğu metinlerin her birine ne ad verilir?
Cevap: Sure
Soru 689: Ayet ne demektir?
Cevap: Kur’an-ı Kerimin bir cümlelik anlam birliği olan ifadelerinin her birine verilen isim.
Soru 690: Kuranı Kerimde en uzun ayet hangi surededir ve kaçıncı ayetidir?
Cevap: Bakara Suresindedir – 282. ayetidir.
Soru 691: Peygamberimiz zamanında K. Kerimi yazan kişilere ne ad verilir? 
Cevap: Vahiy Kâtipleri
Soru 692: Vahiy Kâtibi kime denir? 
Cevap: Rasulullah (s.a.v) ‘e vahiy edilen ayetleri yazanlar.
Soru 693: Kuranı Kerim hangi isimlerle bilinmektedir?
Cevap: Hablullah - El Kitap, Ümmü’l – Kitap, Furkan, El Mesani, Burhan, Kelamullah, Nur, Hüda, Rahmet, Şifa, Zikr 
Soru 694: K. Kerim’de ismi geçen Peygamber sayısı kaçtır?
Cevap: 25 peygamberin ismi geçmektedir.
Soru 695: K. Kerim’de hangi peygamberlerin ismiyle sure bulunmaktadır?
Cevap: Hud, İbrahim, Lokman, Muhammed, Nuh, Yunus, Yusuf
Soru 696: K. Kerimin parça, parça indirilişinin asıl amacı nedir?
Cevap: İnsanların kalplerine iyice yerleştirmek
Soru 697: K. Kerimin ilk ve son suresinin adları nedir?
Cevap: ilk suresi FATİHA Son suresi NAS Suresi’dir.
Soru 698: Mekki sure neye denir?
Cevap: Mekke döneminde 13 yıl içinde indirilen surelere verilen isimdir.
Soru 699: Medeni sure neye denir?
Cevap: Medine döneminde 10 yıl içinde indirilen surelere verilen isimdir.
Soru 700: Mekki sureler genellikle hangi konulardan bahsetmektedir?
Cevap: Genellikle inanç ve ahlak kurallarından bahseder
Soru 701: Medeni sureler genellikle hangi konulardan bahseder?
Cevap: Genellikle hukuk ve devlet işleri
Soru 702: K. Kerim’de en yüce olarak adlandırılan surenin adı nedir?
Cevap: FATİHA SURESİ
Soru 703: K. Kerim’de en fazla tekrar edilen kelime hangisidir ve kaç defa tekrar edilmektedir?
Cevap: “ALLAH” kelimesi 2697 defa tekrarlanmaktadır.
Soru 704: K. Kerimde kaç yerde secde ayeti vardır?
Cevap: 14 yerde secde ayeti vardır.
Soru 705: Tilavet secdesi ne zaman yapılır?
Cevap: Secde ayetinin okunması ve duyulması durumunda abdestli olarak secdeye bir defa gitmekten ibarettir.
Soru 706: K. Kerim’in en uzun suresi hangisidir ve kaç ayettir?
Cevap: Bakara Suresi’dir – 286 ayettir ve 50 sahifedir.
Soru 707: K. Kerim’in en kısa suresi hangisidir ve kaç ayettir?
Cevap: Kevser Suresi’dir – 3 ayettir.
Soru 708: K. Kerimin en uzun ayeti hangisidir ve hangi surededir?
Cevap: Bir sahife olup Bakara Suresinin 282. ayetidir.
Soru 709: K. Kerim’in en kısa ayeti hangisidir ve hangi surededir?
Cevap: (Müdhammetan) Rahman Suresi, 64. ayettir.
Soru 710: Mekke’de ilk defa K. Kerimi açıkça okuyan sahabe kimdir?
Cevap: Abdullah b. Mes’ud (r.a)
Soru 711: K. Kerim’de ismi geçen tek kadın kimdir?
Cevap: HZ. Meryem’dir.
Soru 712: İsmiyle sure bulunan kadın kimdir?
Cevap: Hz. Meryem
Soru 713: “Ayet-el Kürsi” hangi surededir? Kaçıncı ayettir?
Cevap: Bakara Suresi 255. ayetidir.
Soru 714: “Amenerrasulü” hangi surededir ve kaçıncı ayetlerdir?
Cevap: Bakara Suresi’ndedir – 285, 286 ayetleridir. (son iki ayeti)
Soru 715: Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde bahsederek ümmetine bıraktığı, insanlığı kurtuluşa götürecek olan iki emanet nelerdir?
Cevap: KU’RAN-I KERİM ve kendi EHLİ - BEYT ‘idir.
Soru 716: Bazı surelerin başlarında bulunan ve anlamları sadece Allah’u Teâlâ tarafından ve bazı âlimlerce bilinen harflere ne ad verilir?
Cevap: Huruf-u Mukattaa
Soru 717: K. Kerim’de kaç surenin başlangıcı Huruf-u Mukattaa harfleriyle başlamaktadır?
Cevap: 29 surenin başında bulunmaktadır. 
Soru 718: Her ayetinde “ALLAH” kelimesi bulunan surenin adı nedir?
Cevap: Mücadele Suresi
Soru 719: K. Kerim’de ismi geçen sahabi kimdir? 
Cevap: Zeyd Bin Harise
Soru 720: K. Kerim’de hangi hayvanların isimleriyle sure bulunmaktadır?
Cevap: Ankebut (Örümcek) - Bakara (İnek) – Fil – Neml (Karınca) 
Soru 721: Kuranı Kerimin kalbi olarak bilinen sure hangisidir?
Cevap: Yasin Suresi’dir.
Soru 722: Rahman Suresi'nde 31 defa tekrarlanan ayet hangisidir?
Cevap: " Febieyyi Alaaai Rabbiküma tükezziban " anlamı:" Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?"
Soru 723: Kuranı Kerimi usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?
Cevap: Tecvit Kuralları
Soru 724: Meal ne demektir?
Cevap: Kur’an-ı Kerimin çeşitli dillere tercüme edilmesidir.
Soru 725: Tefsir ne demektir?
Cevap: Kur’an-ı Kerimi açıklayıp yorumlayan bilim dalına denir.
Soru 726: Müfessir kime denir?
Cevap: Kuranı Kerimi açıklayıp yorumlayan İslam âlimine denir.
Soru 727: Kelam ilminin konusu nedir?
Cevap: Kesin deliller kullanarak ve vaki olacak şüpheleri gidermek suretiyle dini inançları ispat etmeye güç kazandıran bir ilimdir.
Soru 728: İman esaslarını içine alan duaya ne ad verilir?
Cevap: Amentü duası
Soru 729: İlk inen ayetlerin anlamlarını söyleyiniz.
Cevap: Yaratan Rabbi'nin adıyla oku. O, insanı bi kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir. (Alak 1-5)
Soru 730: Son inen ayet hangi surenin kaçıncı ayetidir? Anlamı nedir?
Cevap: Maide Suresi'nin 3. ayetidir - " Bugün size dininizi ikmal ettim(tamamladım). Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Din olarak sizin için İslam'ı seçtim"
Soru 731: Kuranı Kerimi ezberleyenlere ne ad verilir?
Cevap: Hafız - Kurra

Soru 732: Hangi savaşta hafız olan 70 sahabi şehit edilmiştir?
Cevap: Yemame Savaşı'nda
Soru 733: ALLAH (a.c) ın bir olduğuna dair en büyük delil olarak bilinen sure hangisidir?
Cevap: İhlâs Suresi
Soru 774: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan âlimlerin aynı görüşe varmalarına ne denir? 
Cevap: İcma denir.
Soru 775: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerlerde bulunan âlimlerin farklı görüş bildirmelerine ne denir? 
Cevap: İçtihat
Soru 776: İnsanın kendini maddi ve manevi kötülüklerden korumasına ne denir? 
Cevap: Takva.
Soru 777: Tağuti güçlerle işbirliği yapan ve onların iktidarlarını İslam’ı istismar ederek ayakta tutmaya çalışan din adamına ne denir? 
Cevap: Belam denir.
Soru 778: Küfrün çeşitleri nelerdir? 
Cevap: 1- Cehli küfür. 2- İnadi küfür. 3- Hükmi küfür.
Soru 779: Cennetin Kur’an’ı Kerim’de geçen isimleri nelerdir? 
Cevap: Cennetin 8 derecesi, kapısı vardır
1- Adn. 2-Me’va cenneti. 3- Firdevs cenneti. 4- Mukame cenneti. 5- Naim cenneti 
6- Dar’ul Huld. 7- Darus-Selam. 8- Makamul Emin.
Soru 780: Elfaz-ı Küfür ne demektir? 
Cevap: İnsanı küfre götüren sözler demektir.
Soru 781: İkinci kez sura üflenince bütün insanların yeniden hayat bulup, hesap günü için toplanmasına ne ad verilir? 
Cevap: Mahşer.
Soru 782: İnsanların ölümden sonra, mahşere kadar kabirde geçirdikleri zamana ne ad verilir? 
Cevap: Berzah âlemi
Soru 783: Ezelde hiç bir şey yaratılmamışken sadece ruhların var olduğu ve ALLAH’a iman sözü verdiğimiz zamana ne ad verilir? 
Cevap: Galü Bela
Soru 784: Cehennemin en alt tabakasının ismi nedir ve oraya kimler girecek? 
Cevap: Haviye, Münafıklar girecek.
Soru 785: ALLAH’ın fiili sıfatları nelerdir? 
Cevap: 1- Rızık verme. 2- İhsan etme. 3- İkramda bulunma. 4- Rıza gösterme.
5- Muhabbet besleme. 6- Gazap etme. 7- Öldürme. 8- Diriltme.
Soru786: Tevhidin kısımları nelerdir? 
Cevap: 1- Rububiyet tevhidi. 2 - Ulûhiyet tevhidi. 3- İsimlerde ve sıfatlarda tevhit.
Soru 787: Müellefe-i Kulüp kimlerdir? 
Cevap: Müslüman olmayıp, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlerdir.
Soru 788: Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden kimseye ne denir? 
Cevap: Fasık
Soru 789: Günahı olan müminlerin affedilmesi, günahsızların daha yüksek mertebelere erişmeleri için Peygamberler ve evliyaların ALLAH (c.c.)’a yalvarmasına ne denir? 
Cevap: Şefaat.
Soru 790: Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsini yaptıktan sonra, ALLAH (c.c.)’a güvenip ondan sonrasını ALLAH (c.c.)’a bırakmaya ne ad verilir? 
Cevap: Tevekkül.
Soru 791: Karz-ı hasen ne demektir? 
Cevap: Çıkar gözetmeksizin ALLAH (c.c.)’ın rızası için ödünç para vermektir.
Soru 792: Aynı peygamberin yolunda yürüyen insanlara ne denir? 
Cevap: Ümmet.
Soru 793: Hasenat ne demektir? 
Cevap: İyi amellere, yapılan iyiliklere denir.
Soru 794: Cennetteki en büyük nimet nedir? 
Cevap: Ru’yetullah yani ALLAH (c.c.)’ın cemalini görmektir. 
Soru 795: Yapılan her şeyin sırf ALLAH (c.c.)’ın rızası için yapmaya, gösterişten uzak amele ne denir? 
Cevap: İhlâs denir.
Soru 796: Seyyiat ne demektir? 
Cevap: Kötülükler, günahlar ve suçlardır.
Soru 797: Münafığın alametleri nelerdir? 
Cevap: Konuştuğunda yalan söyler, söz verir sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.
Soru 798: En güçlü insan kimdir? 
Cevap: Öfkesini yenen insandır.
Soru 799: Hacer’ul Esvet nedir, nerededir ve nereden gelmiştir? 
Cevap: Kâbe’nin köşe duvarı içine yerleştirilmiş siyah bir taştır ve cennetten gelmiştir.
Soru 800: İnsanların yaşayışlarında yapmaları ile emr olundukları, ilahi yol ve umumi prensiplere ne ad verilir? 
Cevap: Şeriat.
Soru 801: İsyanda haddi aşan, zalim ve ALLAH (c.c.)’dan başka ibadet edilen put ve ilahı olan sistemlere ne ad verilir? 
Cevap: Tağut.
Soru 802: ALLAH (c.c.)’ın birliğini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan başka varlıkları da ilah kabul eden kimseye ne ad verilir? 
Cevap: Müşrik.
Soru 803: Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir? 
Cevap: Rıdvan
Soru 804: Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi nedir? 
Cevap: Malik.
Soru 805: ALLAH (c.c.)’a çok yakın bulunan, Mukarrebun melekleri de denilen, son derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir? 
Cevap: İlliyyun melekleri.
Soru 806: Peygamberlerin kendilerine has sıfatları nelerdir, manalarıyla birlikte söyleyiniz?
Cevap: 1- Sıdk; Doğru sözlü olmak. 2- Emanet; Güvenilir olmak 
3- Tebliğ; Tebliğ etmek. - Fetanet; Üstün akıl ve zekâya sahip olmak 
5- İsmet; Günah işlememek.
Soru 807: Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahını) tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir? 
Cevap: Mizan
Soru808: Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, mü’minler için geniş ve rahat olacak, kâfirler ise takılıp kalıp cehenneme düşecekleri, ona inanmak imanın gereği olan köprünün adı nedir? 
Cevap: Sırat Köprüsü
Soru 809: Her canlı için ezelde tayin edilmiş olan hayat süresi vardır. Süresi dolan canlıların ömrü son bulmuş ve kendisine takdir edilmiş olan geçici dünyadaki hayatı bitmiş olur. Her canlı için tayin edilmiş olan süreye ne denir? 
Cevap: Ecel
Soru 810: Hak dinlerin gayesi nelerdir? 
Cevap: Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.
Soru 811: İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir? 
Cevap: Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır.
Soru 812: Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir? 
Cevap: İcma-i Ümmet denir.
Soru 813: Kur’an’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi, Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet dediğimiz şer’i delillerde sabit olan hükümler ışığında, aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir? 
Cevap: Kıyası Fukaha.
Soru 814: İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şer’i yola ne ad verilir? 
Cevap: Mezhep adı verilir
Soru 815: ALLAH (c.c.)’ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya ne denir? 
Cevap: Tevhit denir.
Soru 816: Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir? 
Cevap: Beyt’ül-Mamur
Soru 817: İslam’ın kesin nasla sabit olan hükümlerine, şüphe götürmez bir şekilde inanmaya ve ALLAH (c.c.)’ın hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir? 
Cevap: İtikat denir.
Soru 818: İlk peygamber Hz. Adem (a.s.)’dan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e kadar gelen peygamberlere bildirilen ALLAH’ın dininin ortak adı nedir? 
Cevap: İslam
Soru 819: İbadetler kaç çeşittir birer misalle sayar mısınız? 
Cevap: İbadetler üç çeşittir: 
1- Beden ile yapılan ibadetler; Namaz kılmak. 
2- Mal ile yapılan ibadetler: Zekât vermek, 
3- Hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler: Hac ibadeti.
Soru 820: Mihrap, ne demektir tarif ediniz? 
Cevap: Camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken durduğu yerdir. 
Soru 821: Minber ne demektir tarif ediniz? 
Cevap: Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe merdivenli yer. 
Soru 822: Kürsü ne demektir tarif ediniz? 
Cevap: Camilerde vaaz edilirken yüksekçe oturma yeri.

Soru 823: Minare nedir? 
Cevap: Camilerin bitişiğinde ezan okumak için yapılan kule şeklinde yüksek yapı. 
Soru 824: Şerefe nedir?
Cevap: Minarelerde çepeçevre ve çıkıntılı olarak yapılan ezan okuma yeri. Buraya minarenin içindeki basamaklarla çıkılır. Minarelerde genellikle bir şerefe bulunur. Birden fazla şerefeli minarelerde vardır.
Soru 825: Alem nedir?
Cevap: Minarenin tepesine yerleştirilen Hilal (ay) şeklindeki tepeliktir.
Soru 826: Orucu bozup, hem Kaza hem de Kefareti gerektiren şeyler nelerdir? 
Cevap: Oruçlu olduğunu bilerek ve isteyerek: Yemek, içmek ve cinsi ilişkide bulunmak, orucu bozar; hem kaza hem de kefaret gerektirir.
Soru 827: Zekât kimlere verilir? 
Cevap: 1-Fakirlere. 2-Miskinlere, (hiç bir şeyi olmayanlara). 3-Borçlulara. 4- Yolculara.
5- ALLAH yolunda olanlara verilir.
Soru 828: Zekât kimlere verilmez? 
Cevap: 1- Ana, baba, dede, nene, oğul, kız ve torunlara verilmez. 
2- Zenginlere verilmez. 3- Müslüman olmayanlara verilmez, 
4-Karı koca birbirlerine veremez.
Soru 829: Fıtır sadakası nedir? 
Cevap: Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadakadır, buna fitrede denir. Dini ölçülere göre zengin olanlar hem kendilerinin hem de çocuklarının fitrelerini vermelidirler.
Soru 830: Bir yılda kaç dini bayram vardır? 
Cevap: Bir yılda iki dini bayram vardır, 
1- Ramazan bayramı. 2- Kurban bayramı. 
Soru 831: Mübarek geceleri sayar mısınız? 
Cevap: 1- Mevlid Kandili: Peygamber Efendimizin doğduğu gecedir.
2- Regaib Kandili: Mübarek Recep ayının ilk Cuma gecesi mübarek Regaip kandilidir. 
3- Mi'rac Kandili: Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden birisi olan Miraç mucizesi Hicret'ten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesinde meydana gelmiştir. 
4- Berat Kandili: Şaban ayının on beşinci gecesi mübarek Berat gecesidir. 
5- Kadir Gecesi: Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir. Yüce kitabımız Kur' anı Kerim Peygamber Efendimize Ramazan ayı içinde bu gece inmeye başlamıştır. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu Kur' an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiştir.
Soru 832: Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kuran’a ait olan özel isme ne denir?
Cevap: Mushaf 
Soru 833: Kur’an’ı Kerim insan gücünün imkân verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan, gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?
Cevap: Tefsir
Soru 834: Tefsir yapan âlime ne ad verilir?
Cevap: Müfessir 
Soru 835: Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
Cevap: Tefsir çeşitleri ikidir;
1- Rivayet tefsiri: Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
2- Dirayet tefsiri: Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.

Soru 836: Ayeti Celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkânı ölçüsünde yapılan tercümelere ne ad verilir?
Cevap: Meal 
Soru 837: Kur’an’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?
Cevap: İsrail oğulları
Soru 838: Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?
Cevap: Hz. Zeyd (r.a.).
Soru 839: Huruf-u Seb’a nedir?
Cevap: Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
Soru 840: Kur’an’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir?
Cevap: Hz. Meryem
Soru 841: Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir?
Cevap: Maide suresinin 3. Ayetidir.
Soru 842: Kur’an’ı Kerim’de surelerin başında besmele vardır. Ama bir surenin başında besmele yoktur. Hangi surenin başında besmele yoktur?
Cevap: Tevbe suresi.
Soru 843: Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir?
Cevap: Neml suresi.
Soru 844: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e göre hangi sureyi okumak Kur’an’ı Kerim’in üçte birini okumaya bedeldir?
Cevap: İhlâs suresi
Soru 845: Kur’an’ı Kerim’de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?
Cevap: Karınca
Soru 846: Kur’an’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?
Cevap: Tecvit.
Soru 847: İmamı Şafi hazretleri “Kuran’dan sadece bu sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için yeterdi.” Diye tarif ettiği sure hangisidir?
Cevap: Asr suresi
Soru 848: Ayet el Kürsi hangi surededir?
Cevap: Bakara suresinde
Soru 849: ALLAH’ü Teâlâ kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmiştir?
Cevap: Hz. Aişe (r.anh.).
Soru 850: Hüvellahullezi aşrı hangi surededir?
Cevap: Haşr suresi
Soru 851: Hüküm ayetleri Mekke’de mi yoksa Medine’de mi nazil olmuştur?
Cevap: Medine’de.
Soru 852: Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit hangisidir?
Cevap: Medine’de “Beni Zerik” mescidi.
Soru 853: Bakara suresinden sonra hangi sure gelir?
Cevap: Al-i İmran suresi.
Soru 854: Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir?
Cevap: Abdullah bin Mesut (r.a.).
Soru 855: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı?
Cevap: Hz. Ebu Bekir (r.a.).
Soru 856: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
Cevap: Hz. Osman (r.a.).
Soru 857: “Hepiniz topyekûn ALLAH’ın ipine sarılın, ayrı ayrı olmayın”. Ayette geçen “ALLAH’ın ipi” tabirinden kastedilen nedir?
Cevap: Kur’an, Kur’an hükümleri, Mesajullah.
Soru 858: Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir?
Cevap: Hıristiyanlar.
Soru 859: Hz. Ömer Rasulullah’ın arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken hiddete kapılarak yüksek sesle “Ben orada olsaydım, mutlaka Firavunun boynunu vururdum” demiştir?
Cevap: Naziat suresi
Soru 860: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine Fussilet suresini okurken sarılıp etkilenen ve İslam’ı kabul ederim korkusuyla, eliyle Peygamber (s.a.v.)’in ağzını kapayarak; “Aramızdaki yakınlık adına rica ederim, daha okuma” diyen kişi kimdir?
Cevap: Utbe b. Rabia.
Soru 861: Tebük seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
Cevap: Kab b. Malik.
Soru 862: İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir?
Cevap: Nur suresi ayet 11 ve 12.
Soru 863: Her müslümanın yatarken okuması tavsiye edilen “Muavizeteyn” surelerinin isimleri nelerdir?
Cevap: Felak ve Nas sureleri.
Soru 864: Peygamberimiz (s.a.v.)’in genellikle yatsı namazında okuduğu sure hangisidir?
Cevap: Tin suresi-Vettini vezzeytuni
Soru 865: Peygamberimiz (s.a.v.)’in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir?
Cevap: İnşirah suresi-Elemneşrah 
Soru 866: Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?
Cevap: Maide suresi 5 ve 6.
Soru 877: Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikisi de Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adını yazınız?
Cevap: Bakara ve Al-i İmran sureleridir.
Soru 878: Sevapta ve günahta en küçük bir şeyin unutulmayacağı hangi ayetle anlatılır?
Cevap: Zilzal suresi 7 ve 8 ayetler
Soru 879: Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır?
Cevap: Kıraat-ı Asım
Soru 880: Peygamberimiz (s.a.v.)’in gözümün nuru dediği namaz hangi surede kurban ibadeti ile yan yana zikrediliyor?
Cevap: Kevser suresi
Soru 881: Kur’an’ı Kerim’de yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır. Bunlardan biri de Mü’min suresidir. Mü’min suresinin diğer ismi nedir?
Cevap: Gafir suresi.
Soru 882: Cenaze namazını neler bozar?
Cevap: Namazı bozan her şey cenaze namazını da bozar.
Soru 883: Sağ doğup hemen ölen çocuğun cenaze namazı kılınır mı?
Cevap: Yıkanır kefenlenir ve kılınır?
Soru 884: Ölü doğan çocuğun cenaze namazı kılınır mı?
Cevap: Yıkanır bir beze sarılır cenaze namazı kılınmadan defnedilir.
Soru 885: Orucun kurandaki adı nedir?
Cevap: Savm
Soru 886: Ru’yet-i Hilal nedir?
Cevap: Ramazan orucu için şaban ve ramazan hilalinin bayram içinde şevval hilalinin gözlemlenmesidir
Soru 887: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Hira mağarasında iken gelen ilk vahyin şekli nasıldır? 
Cevap: Rüyayı Sadıka (Gerçek rüya şeklinde)
Soru 888: İslam’ı yaşamak için yerel iktidarın zulüm rejimlerinden kaçıp daha müreffeh bir hayata kavuşmak müslümanca yaşamak, ALLAH (c.c.)’ın kanunlarını ikame etmek, Ruhun ALLAH (c.c.)’ın kanunlarıyla terbiye edilmesi için değişik yerlere yapılan göçe ne ad verilir? 
Cevap: Hicret.
Soru 889: Suçları yalnız ALLAH (c.c.)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek, hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak gibi kararların alınıp halka duyurulması için bir afişle Kâbe’nin duvarına asılması olayına İslam tarihinde verilen ad nedir? 
Cevap: Haber-üs Sahife, Ambargo
Soru 890: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Medine’ye gelişinin yedinci ayında Rabbimiz savaşa izin verdi. Bu izin Hac suresi 39 ve 40. ayetlerle oldu. Bu ayetlerden sonra ALLAH Resulü (s.a.v.)’in düşman üzerine gönderdiği ilk İslam ordusu ve aynı zamanda İslam’ın ilk seriyyesi olan seriyyenin komutanı kimdir? 
Cevap: Hz. Hamza (r.a.
Soru 891: Rasulullah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e oradan da ALLAH (c.c.)’a en yakın makam olan Sidret-ül Müntehaya gitmesine ne ad verilir? 
Cevap: İsra ve Miraç.
Soru 892: Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? 
Cevap: Miraçta
Soru 893: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir? 
Cevap: Seriyye.
Soru 894: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği savaşlara ne denir ve kaç tanedir?
Cevap: Gazve denir. 27 adettir
Soru 895: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir? 
Cevap: El-Ebva (Veddan) Gazvesi.
Soru 896: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kâfir öldürüldü, ilk defa esir alındı, ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?
Cevap: Abdullah Bin Cahş.

Soru 897: Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kastı ile atını onun üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile öldürdüğü, Mekke döneminde Rasulullah (s.a.v.)’e en çok işkence yapan ve ölümü Efendimizin elinden olan kâfir kimdir? 
Cevap: Ubey Bin Halef.
Soru 898: Mekke devletinin, İslam devletine yenildiği savaşların en büyüklerindendir. Ki bu savaşta müşriklerin önde gelen isimlerinden Ebu Cehil, Utbe Bin Rabia, Ümeyye Bin Halef, Nadir Bin Haris gibi azılılarını kaybetmişlerdir. Bu Savaş hangisidir?
Cevap: Bedir Savaşı.
Soru 899: Bedir savaşında esir alınmış müşrik bir şair bir daha müslümanlar ve İslam dini aleyhine şiirler yazmamak şartıyla serbest bırakılmıştı. Ama Uhut savaşı öncesinde basının, medyanın, şairlerin önemini bilen Mekke müşrik devleti köle olan bu şairi fikren devlete bağlı olduğu için dili ve kalemi satın alınarak devlet rejimini müdafaa nutukları attırdı. Mekke müşrik devletinin zorlaması ile yine İslam’ın aleyhine şiirler yazdırılan bu şair kimdir? 
Cevap: Ebu İzzet
Soru 900: Bir musibet bin nasihatten yeğdir. Akıllı, tarihten ders almasını bilen bir insanın (Ümmeti Muhammed’in) Uhut savaşından alacağı tek ders vardır. Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir?
Cevap: Emre itaat etmek
Soru 901: Ebu Bera adında bir münafık müslüman olduğunu ve Kur’an’ı Kerim’i öğrenmek istediklerini söyleyip, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bulundukları mevkide kendilerine Kur’an öğretmeleri için Kur’an okutabilecek sahabeler, hafızlar istedi. Peygamberimizin izni ile İslam’ı kabul eden bu yeni insanlara ALLAH (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek için 70 tane hafız sahabe, Ebu Bera ismindeki münafık ile yola çıktı. Fakat bu güzide insanlar yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler. Bu olayın haberi ALLAH Resulü (s.a.v.)’e ulaşınca çok üzüldü, dayanamadı hatta namazlarda onlara kunut okudu (beddua etti). Bu hadise İslam tarihinde 70 sahabenin şehit edildiği yerin ismi ile anılır. Bu hadisenin adı nedir? 
Cevap: Bir-i Mauna faciası
Soru 902: Hendek savaşının diğerlerinden farkı bir savunma niteliğinde olmasıdır. Bu savunma Medine’nin düşman gelecek olan tarafına hendek kazılmasıdır. Hendek kazılması yönündeki fikir ise yapılan istişarenin sonucudur. Bu istişarede Hendek kazma fikrini ortaya koyan kimdir?
Cevap: Selman-ı Farisi.
Soru 903: Umre maksadıyla Mekke’ye gelip kendilerine Kâbe’nin olduğu yere sokulmayacakları haberini alan ALLAH Resulü (s.a.v.), Hz. Osman’ı elçi olarak Mekke’ye gönderdi. Daha sonra Hz. Osman’ın öldürüldüğü haberi (yanlış) gelince Efendimiz (s.a.v.) elçiyi öldüren bu müşriklerle savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için biat etmeye davet etti. Sahabeler de ölünceye kadar savaşacaklarına dair biat ettiler. Bu biate ne ad verilir? 
Cevap: Rıdvan Biatı
Soru 904: Hicretin 6. yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından Mekke’ye sokulmayıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın şehit olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler o yıl Mekke’ye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi. Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanların aleyhine gibi görüldü de netice müslümanların yararına sonuçlar çıkan anlaşmanın adı nedir? 
Cevap: Hudeybiye Anlaşması.
Soru 905: Hudeybiye anlaşmasından sonra müslüman olup Medine devletine sığındığında anlaşma gereği Mekke polisine Rasulullah (s.a.v.) tarafından teslim edilen biri vardı. Yolda Mekke polislerini öldürerek Peygamberimiz (s.a.v.)’e “Siz sözünüzü tuttunuz Ya Rasulullah, ben ise işkenceden kurtulmak istedim” diyerek Medine’den çıkar ama Mekke’ye de teslim olmadan Medine dışında El-İss denen yere yerleşip Mekke’nin ticaret kervanlarını vurarak Mekke devletini yıldırdı. Aldığı işaretle bu hareketine Mekke’den müslüman olarak çıkan yeni müslümanları yanına alarak bu harekete devam eder. Mekke devleti yapılan Hudeybiye anlaşmasını bu şahsın hareketlerine dayanamayarak kendisi bozmak zorunda kalır. Bu sayede İslam’ın ve müslümanların aleyhine olan anlaşmayı lehe çeviren sahabe kimdir ve İslam tarihinde bu yapılan harekete ne denir 
Cevap: Ebu Basir – Vur-kaç taktiği
Soru 906: Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (s.a.v.)’e gelerek orada namaz kıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin Hz. Cebrail (a.s.)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet inen mescidin adı nedir? 
Cevap: Mescidi Dırar
Soru 907: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz?
Cevap: 1- Hz. Hatice. 2- Hz. Sevde. 3- Hz. Aişe. 4- Hz. Zeynep. 5 - Hz. Ümmü Seleme.
6- Hz. Hafsa. 7- Hz. Zeynep (Cahşın kızı) 8 - Hz. Ümmü Habibe. 9- Hz. Cüveyriyye. 
10- Hz. Safiyye. 11- Hz. Mariyye. 12- Hz. Meymune (R. Anhüma).
Soru 908: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İncil ve Tevrat’ta geçen isimleri nelerdir? 
Cevap: İncil’de; Faraklit, Tevrat’ta; Münhemenna
Soru 909: Hz. Hacer validemiz Mekke topraklarında oğlu İsmail’e su aramak için Safa ve Merve tepelerinde koşup dururken, bıraktığı yerde kendi kendine ayaklarını yere vurarak eşinen Hz. İsmail’in ayakları altından ALLAH (c.c.)’ın izni ile çıkan ve bugün dahi müslümanların faydalanıp içtiği, tüm hacıları doyuran, şifalı, bereketli, bu gün yer itibariyle Kâbe’nin altından çıkan suyun adı nedir? 
Cevap: Zemzem.
Soru 910: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in annesinin ismi nedir? 
Cevap: Vehb’in kızı Âmine
Soru 911: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sütannesinin adı nedir? 
Cevap: Hz. Halime
Soru 912: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sütkardeşinin ismi nedir? 
Cevap: Hz. Şeyma
Soru 913: Ganimet ne demektir? 
Cevap: Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.
Soru 914: İslam’da ilk ganimet ve esir ne zaman alındı? 
Cevap: Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.
Soru 915: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir? 
Cevap: Mute savaşı.
Soru 916: Ehl-i Beyt kimdir? 
Cevap: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.
Soru 917: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç adı vardır söyleyiniz. 
Cevap: Dört adı vardır: 1- Ahmet. 2- Muhammed. 3- Mustafa. 4- Mahmut.
Soru918: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu, Bizanslılara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulullah (s.a.v.) tarafından atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika evvel ve Azrail (a.s.)’ın yanında iken son sözleri nedir? 
Cevap: Usame Bin Zeyd (r.a.) (“Usame’nin ordusu cihada gitsin”)
Soru 919: İslam Medine devletini Efendimiz (s.a.v.) kurduktan sonra devletler bazında İslam’ı tebliğ için hangi ülkelere elçi ve mektup göndermiştir? 
Cevap: Habeşistan, Mısır, Doğu Roma İmparatorluğu ve İran
Soru 920: Efendimiz (s.a.v.)’in Refikü’l-Ala’ya (Büyük dosta-Cenabı ALLAH’a) kavuşma olarak tarif ettiği vefatı kaç yaşında olmuştur. 
Cevap: 63 yıl olmuştur.
Soru 921: Medine’de münafıkların başı olan hainin ismi nedir? 
Cevap: Abdullah Bin Übeyy Bin Selul
Soru 922: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen sahtekâr kimdir? 
Cevap: Müseylemetü’l-Kezzap
Soru 923: Habeşistan’a yapılan hicret hakkında bilgi veriniz? 
Cevap: İlki 615 yılının Recep ayında aralarında Hz. Osman ve ailesi Rukiye’nin de bulunduğu 12 erkek ve 4 kadın olarak üç ay devam etmiş olan hicrettir. İkincisi ise 616 yılında 82 erkek, 21 kadın Cafer Bin Ebu Talip başkanlığında yapılmıştır.
Soru 924: Mescidi Nebevinin bir tarafında, evsiz ve yurtsuz olanların ve fakir müslümanların barınması için bir gölgelik yapılmıştı. Buranın üstü kapalı ise de etrafı açıktı ve burası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre (r.a.)’da burada yetişmişti. Bu ilim yuvasının ismi nedir? 
Cevap: Ashab-ı Suffa
Soru 925: Peygamberimiz (s.a.v.)’in annesi Âmine hatunun sadık hizmetçisidir. Hz. Âmine hatunun vefatından sonra Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalib’e teslim eden ve Efendimiz (s.a.v.)’in “Annemden sonra annem sensin” dediği bu sadık hizmetçi kimdir? 
Cevap: Ümmü Eymen
Soru 926: Hz. Ömer (r.a.)’ın müslüman olması kız kardeşi ve eniştesinin müslüman olduklarını öğrenip onları ve Rasulullah (s.a.v.)’i öldürmek niyetiyle gelirken eniştesinin evinin yakınında duyduğu Kuran’dan etkilenmesi sonucunda olmuştur. Hatta onları dövmesine rağmen yine de tekrar dinlediği eniştesinin okuduğu surenin, kız kardeşinin ve eniştesinin isimlerini söyleyiniz? 
Cevap: Taha suresi, Kız kardeşi; Fatıma, eniştesi; Said
Soru 927: Bedir savaşında kaç müslüman şehit oldu, kaç kâfir öldürüldü? 
Cevap: 14 müslüman şehit oldu ve 70 kâfir öldürüldü.
Soru 928: Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı kaçtır? 
Cevap: 72 müslüman şehit olmuştur.
Soru 929: Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Dar’un Nedve denen müşrik meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan kimdir? 
Cevap: Süreka
Soru 930: Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe kimdir? 
Cevap: Abdullah Bin Zeyd
Soru 931: Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir? 
Cevap: Hz. Halit Bin Velid
Soru 932: Rasulullah (s.a.v.)’in şairinin ismi nedir? 
Cevap: Hassan Bin Sabit.
Soru 933: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir? 
Cevap: Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb’tir.
Soru 934: Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir? 
Cevap: Tebuk savaşı.
Soru 935: Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir? 
Cevap: Ebu Dücane
Soru 936: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tebliği Mekke dışına çıkarmayı düşündüğünde aklına ilk gelen yer Taif olmuştu. Çünkü orada tanıdık kapısına varabileceği akrabaları vardı. Ama Taif ona beklediği gibi değil de Ebu Leheb’in emriyle sert bir şekilde cevap vermiş hatta taşlamışlardı. İşte bu yolculukta Efendimiz (s.a.v.)’e eşlik eden bir sahabe vardı. Bu insan atılan tüm taşlara göğüs germişti. Bu yiğit insan kimdir? 
Cevap: Zeyd Bin Harise.
Soru 937: Hendek savaşına adı verilen hendeklerin uzunluk, boy ve eninin ölçüleri ne kadardır? 
Cevap: Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni: 9 m.
Soru 938: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı. Mescidi Nebevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (s.a.v.) sıcak havalarda gider ve orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı. Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir? 
Cevap: Gamame mescidi (Bulut mescidi)
Soru 939: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana geldi? 
Cevap: 1- Kisra sarayında 14 sütun yıkıldı. 2-Mecusilerin ateşleri söndü. 3- Sava gölü kurudu.
Soru 940: Tövbe suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (s.a.v.)’in ilk inşa ettiği mescit olarak bilinen mescit hangisidir? 
Cevap: Küba mescidi 
Soru 941: Siyeri Nebi ya da Sireti Nebi ne demektir? 
Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını konu alan kitaba verilen isimdir.
Soru 942: Müslümanlardan bazıları sayıca fazla olduklarını düşünüp gurura kapıldıkları için imtihan olarak yeryüzü tüm genişliğine rağmen kendilerine dar geldiği bir savaş yaşadılar. Bu savaşta pusuya düşürüldükleri için dağıldılar, hatta ALLAH Resulü (s.a.v.)’i yalnız bıraktılar ve büyük bir panik yaşadılar. Hz. Abbas (r.a.)’ın daveti, hatırlatması ve bağırması üzerine tekrar toplanarak zaferi kazandılar. Hakkında inen ayetle müslümanlara ders olan bu savaş hangisidir? 
Cevap: Huneyn savaşı
Soru 943: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde kime anlattı? 
Cevap: Hanımı Hz. Hatice’ye
Soru 944: Peygamberimiz (s.a.v.) kaç sene İslam’ı gizli olarak anlattı? 
Cevap: 3 sene
Soru 945: Hicret gecesi kâfirler nereye toplandı? 
Cevap: Mekke’de Dar’un Nedve’de toplandılar.
Soru 946: Peygamberimiz (s.a.v.)’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi nedir? 
Cevap: Sevr Mağarası
Soru 947: Mekke ne zaman fethedildi? 
Cevap: Hicretin 8. Yılı Ramazan ayının 17.sinde. 630
Soru 948: Hudeybiye savaşı ne zaman oldu? 
Cevap: Hicretin 6. Yılında. 628
Soru 949: Hayber savaşı ne zaman oldu? 
Cevap: Hicretin 7. Yılında. 629
Soru 950: Hendek savaşı ne zaman oldu? 
Cevap: Hicretin 5. Yılında. 627
Soru 951: Peygamberimizin son savaşı hangisidir? 
Cevap: Tebuk savaşıdır.
Soru 952: Akabe biati nedir? 
Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.
Soru 953: Ravza-i Mutahhara neresidir? 
Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.)’in kabri ile minberi arasına denir.
Soru 954: Asr-ı Saadet ne demektir? 
Cevap: Rasulullah (s.a.v.)’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir.
Soru 955: Rasulullah (s.a.v.)’in dayısı kimdi? 
Cevap: Sad Bin Ebi Vakkas.
Soru 956: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle “Fakirleri koruma ve kalkındırma” adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın adı nedir? 
Cevap: Hilf’ul Fudul
Soru 957: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra kim yıkadı? 
Cevap: Hz. Ali yıkadı.
Soru 958: Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyup El-Ensari’nin evinde ne kadar kalmıştır? 
Cevap: Yedi aya yakın kalmıştır
Soru 959: Haram aylar adı verilen aylar hangileridir? 
Cevap: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.
Soru 960: Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci gelen yedi meşhur şiir Kâbe’nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiire ne denirdi? 
Cevap: Muallakat-ı Seb’a denir.
Soru 961: Peygamberimiz (s.a.v.)’in doğduğu evin adı nedir? 
Cevap: Dar’ud-Tebabia
Soru 962: Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde yedinci kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettiği yedinci kat semadaki bu mescidin adı nedir? 
Cevap: Beyt’ül Mamur
Soru 963: Uhut savaşında Peygamberimiz (s.a.v.) bir kaç kâfire beddua etmişti. Ancak birisine suçu ağır olmasına rağmen beddua etmedi. Ashaptan bazıları: “Niçin ona beddua etmiyorsun” diye sorduklarında “Miraç gecesi onu Hamza ile kol kola cennete girerlerken gördüm” dediği kişidir. Hicretin 8. yılında Mekke fethedildiğinde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından öldürülmeleri emredilen 10 kişiden de biridir. Fakat daha sonra, Peygamberimiz (s.a.v.)’e gelerek af dilemiş ve böylece Mekke’nin fethinden sonra müslüman olup, Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından Yemame tarafına gitmesi emr olunmuştur. Peygamberimizin irtihalinden sonra çıkan yalancı peygamberi daha önce hayatının en büyük hatasını yaptığı kılıçla öldürür. Bu sahabe ve öldürdüğü yalancı peygamber kimdir? 
Cevap: Vahşi (r.a.), Müseylemet’ül-Kezzap
Soru 964: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir? 
Cevap: Safa Tepesinde
Soru 964: Hicretin dördüncü yılı olaylarındandır. Kilap kabilesinden Ebu Bera, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelerek, mensubu olduğu kabilesi arasında irşatta bulunacak zatlar istedi. Peygamberimiz (s.a.v.)’de 40 veya 70 kişi göndermişti. Bunların hepsi Ashabı Suffe’dendi. Yolda bu mübarek insanların hepsi şehit edildiler. Bu olaya İslam tarihinde ne ad verilir? 
Cevap: Bir-i Maune.
Soru 966: Peygamberimiz (s.a.v.)’e Rasulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir? 
Cevap: İnsanlara ve cinlere gönderildiği için
Soru 967: İslamiyet’ten önce Arap kabileleri arasında iç harpler ve kan gütmeler yaygın halde idi. İslam’ın gelişiyle kan davaları ve kabileler arası harpler son buldu. Ve insanlar ALLAH (c.c.)’ın gönderdiği İslam nimeti ile kardeşler oldular. Bu kabileler yalnız dört ay harp etmeyi haram sayarlardı. Şayet bu dört ay içinde harp yapılırsa bu harbe ne ad verilirdi? 
Cevap: Ficar harbi
Soru 968: Kâbe’de aşikare ibadet ne zaman başladı?
Cevap: Hz. Ömer’in Müslüman olmasından sonra ve 616 yılında
Soru 969: Bozulduğu takdirde hangi yemin türü için Keffaret gerekir?
Cevap: Yemin-i mün’akit 
Soru 970: Hangisi fiili olarak “hatiptir”?
Cevap: Hutbe okuyan müezzin
Soru 971: Kur'an ayetlerinin nasıl tertip edildiğini ifade eden kavram hangisidir?
Cevap: Tevkifi 
Soru 972: İmam Muhyiddin en-Nevevi’nin eseri hangisidir?
Cevap: Riyazu’s-Salihin
Soru 973: Kabe'nin etrafını yedi defa dönmeye ne denir?
Cevap: Tavaf
Soru 974: Su bulunmadığı zaman temiz toprakla abdest almaya ne denir?
Cevap: Teyemmüm
Soru 975: Bir başkasını yapmadığı bir davranışla suçlamaya ne denir?
Cevap: İftira
Soru 976: Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında kitap halinde bir araya toplanmıştır?
Cevap: Hz Ebubekir
Soru 977: Mekke'den Medine'ye hicret eden Mekkeli müslümanlara ne denir?
Cevap: Muhacir
Soru 978: Kur'an hangi mübarek gecede indirilmeye başlanmıştır?
Cevap: Kadir Gecesi
Soru 979: Sevap ve günahlarımızı yazan meleklere ne denir?
Cevap: Kiramen Katibin
Soru 980: Tevrat hangi peygambere indirilen kutsal kitaptır?
Cevap: Hz Musa
Soru 981: İçinde Kâbe’nin bulunduğu Mekke'deki mescide ne denir?
Cevap: Mescid-i Haram
Soru 982: Ağzı ve burnu suyla temizlemek ve bütün bedeni hiç kuru yer bırakmadan yapılan temizliğe ne denir?
Cevap: Boy (Gusül) abdesti 
Soru 983: Ezanla kamet arasındaki fark ifadesi nedir?
Cevap: Kad kametis salah 
Soru 984:Toprak ürünleri için zekât zamanı ne zamandır?
Cevap: Hasat zamanı (dönemi) 
Soru 985: Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencesinden kurtulmak için miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye gitmeye ne ad verilir?
Cevap: Hicret 
Soru 986: Kur'an-ı Kerimin ilk suresinin ismi nedir?
Cevap: Fatiha Suresi 
Soru 987: Safa ile Merve tepeleri arasında gidiş-gelişe ne ad verilir?
Cevap: Say 
Soru 988: Kurban Bayramı arifesinde öğle vaktinden sabah namazı vaktine kadar bir süre arafatta bulunmaya ne denir?
Cevap: Vakfe 
Soru 989: Namazda bir kaç ayet yada kısa süre okuyacak kadar ayakta durmaya ne denir? Cevap: Kıyam
Soru 989: Medine’de Hazreti Muhammed’in yakın çevresinden kişilerin bulunduğu mezarlığa ne ad verilir?
Cevap: Cennetü’l-baki 
soru 990: Hinduizm de Hintlilerin kahramanlık öykülerinin anlatıldığı en önemli destanlarının adı nedir?
Cevap: Muhabbarata Destanı 
Soru 991: Budizm de insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu saf ve temiz bir duruma kavuşmaya ne denir?
Cevap: Nirvana 
Soru 993: Bir daha oruç tutamayacak kadar yaşlı ve hasta olanlara bir fakire onu bir gün doyuracak kadar para vermesi yada onu doyurmasına ne denir?
Cevap: Fidye
Soru 994: Bir işi tüm çalışma ve tedbirleri uygulayarak tamamladıktan sonra gerisini Allaha havale etmeye ne denir?
Cevap: Tevekkül
Soru 995: Allahın varlığına ve birliğine, eşi ve benzerinin olmadığına işaret eden Kuran-ı Kerim süresi hangisidir?
Cevap: İhlas
Soru 996: Kuran-ı Kerimde peygamberlerin yada eski toplulukların hayatlarından bahseden bölümlere ne denir?
Cevap: Kıssa
Soru 997: İnsanların istediği dine, inanca yada felsefi düşünceye inanma inancının gereklerini yerine getirme hürriyetine ne denir?
Cevap: Din ve Vicdan Hürriyeti
Soru 998: Müslümanların ilk hicret ettikleri yer neresidir?
Cevap: Habeşistan
Soru 999: İlk İslam savaşı hangisidir?
Cevap: Bedir
Soru 1000: Peygamberlerin Allah’tan aldıkları buyrukları insanlara bildirmelerine ne denir? Cevap: Tebliğ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder