4 Aralık 2012 Salı

Diyanet İlmihali Test Soruları

Diyanet ilmihali test soruları 
1-Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir? 
A-Hanefi 
B-Maturidiyye 
C-Şafii 
D-Caferi 

2-Aşağıdakilerden hangisi ameli mezheplerden biri değildir? 
A-Maliki 
B-Hanefi 
C-Şafii 
D-Eş’ari 

3-Maturidiyye mezhebinin mezhebinin kurucusu kimdir? 
A-Ebu Mansur Maturidi 
B-Sufyan servi maturidi 
C-Davudu Zahiri Maturidi 
D-Muhammed Raşit El Maturidi 

4-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından birisi değildir? 
A-Vücud 
B-Beka 
C-İrade 
D-Vahdaniyet 

5-Aşağıdakilerden hangisi vahyin çeşitlerinden biri değildir? 
A-Cebrail’in azıl suretinde vahiy getirmesi 
B-Perde arkasından peygamberimizin duyduğu sözler 
C-Allah’ın dilediklerini dilediği kulunun kalbine doğrudan doğruya çabuk bir şekilde yerleştirmesi 
D-Hiçbiri 

6-Aşağıdakilerden hangisi miladi 325 yılında İznik’te toplanan ruhani meclis tarafından kabul edilen incillerden biri değildir? 
A-Luka 
B-Selkisolf 
C-Markas 
D-Matta 

7-Resul kime denir? 
A-Kendisine kitap indirilen peygamber 
B-Kendilerinden önceki peygamberlere inen kitapları tebliğ edene 
C-Keramet gösteren velilere 
D-Alimlere 

8-Aşağıdakilerden hangisi temiz suyun vasıflarından birisi değildir? 
A-Renk 
B-Koku 
C-Mavi 
D-Tat 

9-İstinşak neye denir? 
A-Ağıza üç kez su çekmeye 
B-Buruna üç kez su çkmeye 
C-Kulakları meshetmeye 
D-Hiçbiri 

10-Aşağıdakilerden hangisi abdestin çeşitlerinden biri değildir? 
A-Farz olan abdest 
B-Vacip olan abdest 
C-Mendup olan abdest 
D-Sünnet olan abdest 

11- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmayan şeylerden birisidir? 
A-Ön ve arkadan sidik ve slik çıkması 
B-Gözlerden gülerken yaş gelmesi 
C-Ağız dolusu kusmak 
D-Vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin çıkması 

12-Ayağa giyilen mestlere mesh edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A-Mestler deriden yapıldığı gibi çoraptan da yapılabilir 
B-Ayaklar yıkanarak,abdest alındıktan sonra mestler giyilmelidir 
C-Mestler bağsız olarak ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır 
D-Mestler ayakları topuklarıyla beraber örtmüş bulnmalıdır 

13-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün şartlarından biri değildir? 
A-Niyet etmek 
B-Teyemmümde yüzü ve kolları kaplayacak şekilde mesh etmek 
C-Ayakları meshetmek 
D-Meshi elin tamamı veya çoğu ile yapmak 

14-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozan şeylerden biri değildir? 
A-Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar 
B-Teyemmüm yapmayı mubah kılan özrün ortadan kalkması 
C-Abdest ve gusül için yeterli suyun bulunması 
D-Kullanma imkanı olmayan suyun bulunması 

15-Aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetlerinden biri değildir ? 
A) Besmele ile başlamak 
B) Niyet etmek 
C) Banyoda yıkanmak 
D) Suyu ilk döküşte bedeni ovmak 

16-Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur ? 
A) Güneşin doğuşundan 45-50 dakika sonrasına kadar 
B) Tuvalet için sıkıştığı vakitte 
C) Öğle namazından sonra ikindi vaktine kadar 
D) Yatsı namazından sonra fecr-i sadığın doğuşuna kadar 

17-Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biri değildir ? 
A) Hadesten taharet 
B) Necasetten taharet 
C) İftitah tekbiri 
D) İstikbali kıble 

18-Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir? 
A) Kıraat 
B) Namaza Allahu ekber sözüyle başlamak 
C) Namazda Fatiha suresini okumak 
D) İki secdeyi birbiri ardınca yapmak 

19-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir ? 
A) Sübhaneke okumak 
B) Kıyamda iki ayağın arasını beş parmak açmak 
C) Rükua varırken Allahu ekber demek 
D) Secdelere varırken Allahu ekber demek 

20-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden biri değildir ? 
A) Namazda konuşmak 
B) Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak 
C) Kıblede göğüs değiştirmek 
D) Tebessümle gülümsemek 

21-Namazda kahkaha ile gülmek neyi gerektirir ? 
A) Namaza zarar vermez 
B) Namazın sonunda sehiv secdeyi yapmayı gerektirir 
C) Namazı bozulur, abdest almadan tekrar kılar 
D) Abdesti ve namazı bozulur. Yeniden abdest alır ve namazı iade eder 

22-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmayan şeylerden biri değildir ? 
A) Namaz kılanın önünden geçmek 
B) Namaz kılan kimsenin müsait yer olduğu halde herkesin önünden geçeceği yerde namaz kılması 
C) Namazda kahkaha ile gülmek 
D) Namaz kılanın secde yerinden birinin geçmesi 

23- Bayram namazındaki hutbede imam hutbeye çıkınca aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır ? 
A) Elhamdülillah diyerek başlar 
B) Allahü Ekber diyerek başlar 
C) Euzü besmele okuyarak başlar 
D) Bunların dışında başka bir şey okuyarak başlar 

24-Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından biri değildir ? 
A) Namazda iken işaretle selam almak 
B) Namazda özürsüz olarak bağdaş kurmak 
C) Mum, Kandil lambaya karşı namaz kılmak 
D) Esnemek, gerinmek 

25-Namazda olan bir kişi aşağıdaki hallerin hangisinde namazı bozması vaciptir ? 
A) Davar sürüsüne canavar düşmesi halinde 
B) Gözleri kör olan birinin kuyuya düşme tehlikesi olması 
C) Suya düşen bir kişinin yardım istemesi halinde 
D) Bir kimsenin çatıdan aşağı düşme tehlikesi olması 

26-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektiren hallerden biri değildir ? 
A) Sübhanekeyi okumayı terk etmek 
B) Fatiha okumayı terketmek 
C) Dört rekatlı namazlarda ilk oturuşu terketmek 
D) Vitir namazında kunut dualarını terketmek 

27-Namazda sehiv secdesini gerektirecek birden fazla davranıştan dolayı kaç sehiv secdesi yapmak gerekir ? 
A) 2 
B) 1 
C) 3 
D) Hiçbiri 

28-İçerisinde secde ayeti bulunan ayetleri okurken secde ayetini secdeden kaçınmak için gizlice okumanın hükmü nedir ? 
A) Mübahtır 
B) sünnettir 
C) Müstehaptır 
D) Mekruhtur 

29-Müdrik kime denir ? 
A) namazın her rekatında imam ile kılana denir + 
B) İmama ilk rekatın rükuundan sonra uyana denir 
C) namaza imam ile başladığı halde imam ile bitiremeyen kimseye denir 
D) her meseleyi en ince ayrıntısana kadar anlayana denir 

30-İmama ; İlk rekatin rükuundan sonra uyan kimseye ne denir ? 
A) Cemaat 
B) Müdrik 
C) Mesbuk 
D) Lahık 

31-Aşağıdakilerden hangisini imam yapmasa cemaatte yapmaz , imam yaparsa cemaat da yapar ? 
A) İftitah tekbirinde ellerinin kaldırılması 
B) İmam sübhanekeyi okumasa cemaat da okumaz 
C) iki rekatlı namazın sonunda imam tahıyyatı okuduktan sonra cemaat de okumuşsa 
D) Hiçbiri 

32-Aşağıdaki durumların hangisinde sünnet kesilerek cemaatle kılınan farzda imama uyulur ? 
A) Sabah namazının sünnetinin ikinci rekatında 
B) İkindi namazının sünnetinin ikinci rekatında 
C) Cumanın evvelki sünnetinin üçüncü rekatında 
D) Hiç birinde 

33-Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ? 
A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması 
B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması 
C) Namazdan önce hutbe okunması 
D) Cuma kılacak kişinin mukim olması 

34- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ? 
A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması 
B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması 
C) Namazdan önce hutbe okunması 
D) Cuma kılacak kişinin mukim olması 


35-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sahih olmasının şartlarından biri değildir ? 
A) Hutbenin namazdan önce okunması 
B) Hutbe okunacak minberin en az 5 basamak olması 
C) Vakit içinde okunması 
D) Hutbe okunurken cemaatten en az bir kişinin bulunması 


36- Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vaciplerinden biri değildir ? 
A) Hatibin minbere çıkınca oturması 
B) Ezanın hatibin huzurunda okunması 
C) Vaaz ve nasihatte bulunmak 
D) Hiçbiri 

37-Seferi ve Mukim olma yönünden vatan sınıflandırılması içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Vatan-ı asli 
B) Anavatan 
C) Vatan-ı İkame 
D) Vatan-ı sükna 

38-İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir ? 
A) Vatan-ı asli 
B) Vatan-ı İkame 
C) Vatan-ı sükna 
D) hiçbiri 
39-Misafir olan bir kişi misafirlik halinde dört rekatlı öğle namazının farzının ikinci rekatında oturmadan ayağa kalksa ve namazı dörde tamamlasa ne gerekir? 
A) Namazın iadesi 
B) Sehiv secdesi 
C) Tilavet Secdesi 
D) Bir şey gerekmez 

40-Teravih namazında dört rekatta selam vererek teravihi kılan kimse ikinci rekatta oturmamış ise kıldığı dört rekatı kaç rekat kılmış sayılır ? 
A) 1 
B) 3 
C) 4 
D) 2 

41-İma ile namaz kılmak ne demektir? 
A) Bir şeye yaslanarak namaz kılmak 
B) Yan üzeri yatarak namaz kılmak 
C) Göz ucuyla namaz kılmak 
D) namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak 

42-Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip kılınan namaz nasıl namazdır? 
A) İma ile kılınan namazdır 
B) İşaret İle kılınan namazdır 
C) Böyle namaz namaz olmaz 
D) Gözle, baş ile kılınan namazdır 

43-Husüf namazı nedir ? 
A) Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekatlı bir namazdır 
B) Güneş tutulduğu zaman kılınan bir namazdır 
C) Deprem olduğu zaman kılınan bir namazdır 
D) Şimşek çaktığı zaman kılınan bir namazdır 

44-Aşağıdakilerden hangisi erkekler için üç parça olan kefen parçalarından biri değildir.? 
A) Kamis 
B) izar 
C) lifafe 
D) Etek örtüsü 

45-Aşağıdakiler hangisi cenaze namazının sünnetlerinden biri değildir? 
A) Namazı kıldıracak imamın ölünün göğüs hizasında durması 
B) En az imamın arkasında üç cemaatin bulunması 
C) Birinci rekattan sonra sübhanekenin okunması 
D) Üçüncü rekattan sonra dua okunması 

46-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hicreti sırasında yaptığı mescittir? 
A) Kuba mescidi 
B) Mescid-i Nebevi 
C) Mescid-i Aksa 
D) Mescid-i Haram 

47-Bir kimseye orucun farz olabilmesi için gereken şartlar kaç tanedir? 
A) 2 
B) 4 
C) 5 
D) 3 

48-Adak oruçları ile bozulan nafile oruçları kaza etmenin hükmü nedir? 
A) Farzdır 
B) Vaciptir 
C) Sünnettir 
D) Hiçbiri 

49-Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz ? 
A) Oruçlu olduğunu unutarak yemek-içmek 
B) Kendi isteiği ile ağız dolusu kusmak 
C) Bir suya dalıp kulağına su kaçırmak 
D) Kendi isteği olmadan boğazına toz ve duman girmek 

50-Fıtır Sadakasının miktarı buğdaydan kaç gr. dır ? 
A) 2920 gr 
B) 1460 gr 
C) 2800 gr 
D) 2700 gr 

51-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sahih olmasının şartlarından biri değildir? 
A) Müslüman olmak 
B) Akıllı olmak 
C) Yol güvenliği olmak 
D) İhrama girmek 

52-Aşağıdakilerden hangisi Haccın edasının şartlarından biridir? 
A) Müslüman olmak 
B) Haccı belirli zamanda yapmak 
C) Akıllı olmak 
D) Yol Güvenliği olmak 

53- Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir? 
A) Şeytan taşlamak 
B) Arafatta vakfeye durmak 
C) Kabeyi tavaf etmek 
D) İhrama girmek (şarttır) 

54- Aşağıdakilerden Hangisi İhram giyilen yerlerden biri değildir? 
A) Zulhuleyfe 
B) Mina 
C) Cuhfe 
D) Cidde 

55-Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya yasak olan şeylerden biri değildir? 
A) Saç ve sakal tıraşı olmak 
B) Elbise giymek 
C) Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak 
D) Başı ve yüzü kapamak 

56-Aşağıdaki yerlerden hangisinde Arafat vakfesi yapılmaz? 
A) Nemire mescidinin bütününde 
B) Arafat dağının tepesinde 
C) Nemire mescidinin güney kısmında 
D) Urene vadisinde 

57- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden biri değildir? 
A) Kudüm tavafı 
B) Kadim tavafı 
C) Veda tavafı 
D) Ziyaret tavafı 

58- Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir? 
A) Abdestli olmak 
B) Setr-i avrete dikkat etmek 
C) Tavaf esnasında kabeyi sağ tarafına alarak yürümek 
D) Tavafa Hacer-i esved veya hizasından başlamak 

59- Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir? 
A) Tavaf esnasında kabeyi sol tarafına alarak yürümek (teyamün) 
B) Iztıba yapmak 
C) Hacer-i İstilam etmek 
D) Erkekler mümkün olduğu kadar kabeye yaklaşmak 

60-Say etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir ? 
A) Farz 
B) Sünnet 
C) Vacip 
D) Mendup 

61-Say'ı dört şavttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir? 
A) Sünnet 
B) Mendup 
C) Müstehap 
D) Vacip 

62-Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir? 
A) Bayramdan sonraki ilk cuma günü 
B) Arafe günü 
C) Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü 
D) Perşembe günü 

63- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerinden biri değildir ? 
A) Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak 
B) Yedi taşı peş peşe atmak 
C) Taşları yaklaşık 4 mt mesafeden atmak 
D) Atılan taşlar nohuttan büyük, fındıktan küçük olmak 


64- Bayram günlerinde minada gecelemenin hükmü nedir? 
A) Mendup 
B) farz 
C) Vacip 
D) Sünnet 

65-Hacda saçları traş etmenin veya kısaltmanın zamanı hangi gündür ? 
A) Cuma 
B) Pazartesi 
C) Kurban kesme günü 
D) Arefe günü 


66-Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir? 
A) Kudüm tavafı 
B) Arefe gecesi minada gecelemek 
C) Bayramın dördüncü günü müzdelifede gecelemek 
D) Bayram gecesini müzdelifede geçirmek 


67-Aşağıdakilerden hangisi yapılış yönünden haccın çeşitlerinden biri değildir? 
A) Haccı İfrad 
B) Haccı Kıran 
C) Haccı Temettu 
D) Umre Haccı 

68- Mikatı ihramsız geçmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir ? 
A) Bir koyun kurban etmek 
B) Bir sığır kurban etmek 
C) Bir deve Kurban etmek 
D) İki koyun kurban etmek 

69-Aşağıdakilerden hangisi Hac ile ilgili bir terim değildir ? 
A) Bedene 
B) Beden 
C) Cemre 
D) Dem 

70-İhsar neye denir? 
A) Cömert olana 
B) Cimri olana 
C) Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına+ 
D) Merhametli olana 

71-Aşağıdakilerden hangisi yemin çeşitlerinden biri değildir ? 
A) Yemini Gamus 
B) Yemini Mün'akide 
C) Yemini Lağv 
D) Yemini Kefaret 

72-Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek aşağıdaki yemin çeşitlerinden hangisine girer? 
A) Yemini Gamus 
B) Yemini Mün'akide 
C) Yemini Keffaret 
D) Yemini Lağv 

73-Lukata neye denir? 
A) Aranan eşyaya 
B) Buluntu eşyaya 
C) Cepteki paraya 
D) Kaybolan eşyaya 


Yanıtlar: 

1b 2d 3a 4c 5d 6b 7a 8c 9b 10d 11b 12a 13c 14d 15c 16b 17c 18a 19b 20d 21d 22c 23b 24c 25c 26a 27b 28d 29a 30c 31c 32b 33d 34d 35b 36d 37b 38c 39a 40d 41d 42c 43a 44d 45b 46a 47d 48b 49a 50b 51c 52d 53a 54b 55c 56d 57b 58c 59a 60c 61d 62c 63a 64d 65c 66c 67d 68a 69b 70c 71d 72a 73b


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder