8 Ağustos 2014 Cuma

DHBT DENEMELER 2

1: Bir gün içinde namazlarını eksizsiz kılan bir müslüman kaç rekat namaz kılar?

a:37
b:40
c:20
d:Hiçbiri

2: Revâtib nedir?

a: Farz namazlardır
b. Vacip Namazlardır
c: Vakit namazların yanında düzenli olarak kılanan sünnetlerdir
d:Düzenli olmayarak çeşitli ve vesilelere Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazlardır

3: Aşağıdakilerden hangisi tatavvu değildir?

a:Teheccüd namazı
b:Bozulan nafilenin kazası
c:Kuşluk namazı
d:Hiçbiri

4: Aşağıdakilerden hangisi namazın vücûb şartlarından değildir?

a:Müslüman olmak
b:Bâliğ olmak
c:Yaşlı olmak
d:Akıllı olmak

5:Vâcibi inkar eden kişi için hangisi yanlıştır?

a:Dinden çıkmaz
b:Fasik kabul edilir
c:Dinden çıkar
d:Hiçbiri

6: Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in devamlı olarak yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terketmediği şeydir?

a: Farz
b:Vacid
c:Farz-ı ayn
d:Sünnet

7: Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi isteğiyle ve fiili ile namazdan çıkmasını ifade eder?

a:Tertip
b:Hurûc bi sun'ih
c:Ta'dil-i erkan
d:Kavme

8: Farzlar arasında sıraya riayet etmek aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a:Tertip
b:Hurûc bi sun'ih
c:Ta'dil-i erkan
d:Kavme

9: Hükmi kirlilikten temizlenme aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?

a:Necasetten taharet
b:Setr-i avret
c:Hadesten taharet
d:Hiçbiri

10: Galîs avret neyi ifade eder?

a:Göbek ve diz kapağı arası
b: Cinsel organ ve makat
c:Dizden aşağısı
d:Göbekten yukarısı

11: İstikbal-i kıble ile ilgili hangisi doğrudur?

a:Kabe istikametinden 90 derece dönülse namaz bozulmaz
b:Kabe istikametinden 80 derece dönülse namaz bozulmaz
c:Kabe istikametinden 70 derece dönülse namaz bozulmaz
d:Kabe istikametinden 45 derece dönülse namaz bozulmaz

12: Bir farz namazın vakti içinde kılınmasına ne ad verilir?

a:Faite
b:Kazâ
c:Cem'
d:Edâ

13: Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile kılmakta kerahat olmaz?

a:Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğana kadar
b:Öğlle namazını kıldıktan sonra, ikindi vakti girene kadar
c:İkindi namazını kıldıktan sonra güneş bataba kadar
d: Akşam namazının farzından önce

14:Aşağıdakilerden hangisi kalbin bir şeye karar vermesi, hangi işin ne için yapıldığının açıklıkla farkında olunması demektir?

a:Vakit
b: Niyet
c:Cem'
d:Edâ

15: Kur'an okunurken çeşitli sebeblerle yapılan okuma hataları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a:Umum-i belvâ
b:Lahn-ı celi
c:Lahn-ı hafi
d:Zelletü'l kâri

16: Aşağıdakilerden hangisi eller dizlere erecek şekilde eğilmek anlamına gelir?

a:Rüku
c:Kıyan
c:Secde
d:Kıraat

17: Hanefiler dışındaki üç meshebe göre tuma'nine ve kavmenin hükmü nedir?

a:Farz
b:Vacip
c:Sünnet
d:Mubah

18:Aşağıdakilerden hangisi yastı namazından sonra kılınan vacip hükmündeki namazdır?
a)Teheccüd                              b)Vitir
c)Tesbih                                   d)Bayram

19:Teravihin cemaatle kılınmasının hükmü nedir?
a)Farz-ı ayn                              b)Sünet-i kifaye
c)Farz-ı kifaye                          d)Vacip


20: Hanefi ve Mâlikilere göre Cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak gücü yeten erkekler için ............. dir.

Boşluk için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a:Farz'ı ayn
b:Farz'ı kifâye
c:Vacip
d:Müekked sünn


CEVAPLAR:
1:B
2:C
3:B
4:C
5:C
6:D
7:B
8:A
9:C
10:B
11:D
12:D
13:B
14:B
15:D
16:A
17:A
18:B
19:B
20:D

TEST 2

1-Peygamberimiz inen vahyi yılda bir kez Cebrail ile Mukabele ediyordu.Buna.......
Bu mukabele Hz peygamber vefat edeceği sene .......... meydana gelmişti ki buna .......... denir. 

Yukardaki boşluklara hangi şık gelse parça doğru verilmiş olur?
A)el arza/3 kez/el arzatül ba'de
B)es-semi/1 kez/el arzatül vahide 
C)el arza/2 kez /el arzatül ahire
D)el arzatül ahire/1 kez/el arzatül ba'de
E)el arzassemi/1 kez /el arzatül ahire

2-

|.Saff suresinin diğer adı Havvariyyun
||.Mülk suresinin diğer adı Tebareke
|||.Bakara ve Ali imransuresinin diğer adı Muavvizateyn 
|V.İhlas,Felak,Nas surelerinin diğer adı Muavvizat
V.Felak,Nas sürelerinin diger adı muavvizatan 

Yukarıdaki surelerin diğer isimleri verilmiştir sizce hangisi yanlış verilmiş dogrusu nedir?

A)|./Seele 
B)||./Kıtal
C)|||./ Beni Israil 
D)|V./Muavvizat
E)V/Zehravan 


3-Aşağıdaki surelerden hangisi Mekki surelerin özellikleri yanlış verilmiştir?
A)Mekki sureler uzun fakat anlam bakımından zengindirler
B)Ezberlenmeleri kolaydır
C)Sure başlarında sık sık kasemler (yeminler) kullanılmıştır.
D)Muminlerden müşriklerin eziyetlerine sabretmelerini istemiştir
E)Sirk ve putperestlik abidesi yerilmiştir
4-Hz.Osman Kuranı çoğaltmak için ......... ,elinde bulunabn mushafı ...........,kurulan bir komisyon eliyle ........ çoğaltmıştır?
Yukarıdaki boşluğa sizce hangi şık gelebilir?
A)Hz.Aişe/Abdullah b. Mesud/7 nüsha
B)Hz Aişe/Abdullah b.Cabir/5 nüsha
C)Hz.Fatıma/Abdullah b.Mesud/8 nüsha
D)Hz.Hafsa/Zeyd b.Sabit/7 nüsha
E)Hz Hatice/Zeyd b.Sabit


5-Sure Mekke döneminde inmiştir 93 ayettir.Surede başlıca insanın ahlaki sorumlulukları,vahyi,Hz. Peygamberimizi yalanlayan Kureyş kabilesi Antakya halkına gönderilen peygamberler Allahın birligini hesap ceza gibi konu edinmektedir

Yukarıdaki bahsedilen sure Aşşağıdakilerden hangisidir?
A)Tebareke  B)Saffat  C)Ahzab  D)Şuara  E)Yasin

6 -Ayet: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
İnnellezîne câû bil ifki usbetun minkum, lâ tahsebûhu şerren lekum, bel huve hayrun lekum, li kullimriin minhum mektesebe minel ism(ismi), vellezî tevellâ kibrehu minhum lehu azâbun azîm(azîmun).
-Ayet: لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُبِينٌ
Lev lâ iz semi’tumûhu zannel mu’minûne vel mu’minâtu bi enfusihim hayran ve kâlû hâzâ ifkun mubîn
- Ayet لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ 
Lev lâ câû aleyhi bi erbeati şuhedâ(şuhedâe), fe iz lem ye’tû biş şuhedâi fe ulâike indellâhi humul kâzibûn 

Yukarıda bahsedilen olay sizce Aşağıdakilerden hangisidir?
A)Batn-Nahle   B)İfk hadisesi   C)Garanik Olayı    D)Hendek savaşı   E)Uhuddaki ikaz 
7- Ayetteki مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الْخَنَّاسkelimesi hangi hanlama gelmektedir?
A)Cahil  B)Üfürükçü   C)Kovulmuş  D)Sinsi.   E)Sihirbaz


8-

|.Sen onlara sırf Allahın lutfettiği merhamet yumuşak davrandın.Eğer kaba katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi (ali imran 159)
||.Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. (Yunus 44)
|||.Ikiniz beraber Firavuna gidin Çünkü o sınırı aştı Yinede ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir uslupla söyleyin ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer(Taha 43-44)
|V.Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et;onlarla en güzel yöntemle tartış (Nahl 125)

Yukarıdaki ayeti kerimelerden hangisi ana konusu bakımından diğerlerinden farklıdır ?
A)|.   B)||.  C)|||.  D)|V  E)|./|| 


9-
-Ayet: الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 
Ellezîne hum yurâûne Ve yemneûnel mâûn(mâûne).
ayeti kerimesinin meali Aşağıdakilerden hangisidir?
A)İşlerine riayet etmezler
B)Sözlerinde durmazlar
C)Gösteri yaparlar
D)Iyilikten alıkoyarlar
E)Kötülükten men ederler
10-Bir ayette geçen فَمَنْ يَعْمَلْ ُ kelimesinde hangi tecvid kuralı vardır?
A)Gunneli idgam
B)Ihva
C)Gunnesiz idgam
D)Izhar
E)Gunneli Elif


11-Sakin mim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Şefevi olur
B)sakin mimden sonra mim gelirse İdgam-ı misleyn meal gunne olur
C)Sakin mimden sonra mim ve be nin dışındaki harflere gelirse İzhar-ı şefevi olur
D)Sakin mimden sonra nun gelirse İdgam-ı misleyn meal gunne olur
E)Sakin mimden sonra be harfi geldiğinde gunneli okuyuş gerçekleşir
12-Ayetlerin sonlarına manayı göz önüne alarak secavend denilen işaretleri koyan vakf ve ibtida adlı eserin de sahibi alim kimdir?
A)Mahmud b Tayfur
B)Ebu Esved Eddüeli
C)Halil b. Ahmet
D)Nasır b.Asım
E)Zeyd b. Sabit
13-Tebbet suresinde bulunan Kelime حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (hablum mim mesed)kelimesinde hangi tecvid kuralı vardır?
A)İdgam-ı bila gunne
B)İdgam-ı misleyn meal gunne
C)İdgam-ı meal gunne
D)Iklab
E)İdgamı misleyn
14-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli Müslümanların Medineye hicret etmesine gösterdiği tepkilerden biri değildir?
A)Müslümanların Medinede kurdukları devleti tanıdılar
B)Abdullah b Ubey ile bağlantıya geçerek Muhacirlerin kendilerine iade edilmesini istediler
C)Ticaret yollarının medinelilerin eline geçmesinden dolayı endişeye kapıldılar
D)Muhacirlerin geride bıraktığı mallara el koydular
E)Hiçbiri

15-İslam Tarihine ilişkin asagidaki olgulardan hangisi hicretten sonra meydana gelmiştir?
A)Müşriklerin zulmu sonucu Habeşistana hicret etmek zorunda kalması
B)biatlar nedeniyle Önde gelen bazı müşriklerin musluman olması
C)Sana emrolunanı açıkca soyle ve ortak koşanlardan yüz çevir ayeti gereğince islama davetin açıkça başlaması
D)Hudeybiye antlaşmasından sonra oluşan barış ortamında Islamın davetin açıkça başlaması
E)Hepsi
16-Peygamber efendimiz ||.Akabe biatında secilen 12 temsilciye "Havariler Neryem oğlu İsaya karşı kavimlerin kefil oldukları gibi side sizden olanların kefilisiniz.Bende Mekkeli Muhacirlerin kefiliyim "deyince Temsilcilerinde onayı sonrası 12 temsilci arasından seçtiği başkan kimdir?
A)Ukbe nb. Amir
B)Cabir b. Abdullah 
C)Esad b.Zurare 
D)Ebu Umame 
E)Abdullah b.Abbas
17-"Bütün insanlar red ve inkar ederken o bana iman etti,insanlar beni yalanlarken o bana tasdik etti ve insanlar beni iktisadi zarara sokarken o bana malını mümkünü önüme serdi "ifadesini kullandığı kişi kimdir?
A)hz Osman B)hz. Ebubekir C)hz.Hatice. D)hz.Ömer E)hz.Aişe 
18-
Ayet: فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ 
Fî cîdihâ hablun min mesed.
Ayet: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ ...الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي 
Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe vebtegû ileyhil vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn(tuflihûne).
Ayet: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
İnnallâhe ya’lemu gaybes semâvâti vel ard(ardı), vallâhu basîrun bimâ ta’melûn(ta’melûne).
Ayet: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
Ve men ya’mel miskâle zerretin şerren yereh(yerehu). 
Yukarıda Bazı ayetler verilmiştir sizce bu ayetler Aşağıdakilerden hangisinde bulunmaz?
A)Tebbet
B)Fetih
C)Maide
D)Hucurat 
E)Zilzal
19-
-Zilzal 1.Ayet: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا 
İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.
-Ayet: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا 
Ve ahrecetil ardu eskâlehâ.
-.Ayet: وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا
Ve kâlel insânu mâ lehâ.
-.Ayet: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
Yevme izin tuhaddisu ahbârehâ.

Yukarıda Zilzal suresinden sırasıyla ayetler verilmiş sizce bu ayetin devamı nedir?
A)Ayet: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا
Bi enne rabbeke ehvâlehâ.
B) .Ayet: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ 
Yevme izin yasdurun nâsu eştâten li yurev a’mâlehum.
C) Ayet: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ 
Fe men ya’mel miskâle zerretin hayren yereh(yerehu).
D)Ayet: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
Ve men ya’mel miskâle zerretin şerren yereh(yerehu).ُ
E)Hiç birisi
20-Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: «Keşke toprak olsaydım!» diyecektir. 

Yukarıda ayet mealinin cevirisi hangi şıkta dogru verilmiştir?
A) Ayet: ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا B) Ayet: إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا C) .Ayet: رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا 
D) Ayet: جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا   E)hicbiri

DHBT OTURUMU 1) SONA ERDİ

DHBT Oturum 2


1- Bakara suresi 196. Ayeti sizden herkim hasta olursa yahut başında bir eziyeti yara bulunur da vaktinden önce Tıraş olursa, yapılacak keffaretin peygamberimiz (s.a.v ) bildirdiği şekli Aşağıdakilerden hangisidir ?
A)3 gün oruç, 6 fakiri doyurma , 1 koyunun kurban edilmesi
B)7 fakir doyurma, 7 gün oruç, 1 koyun kurban edilmesi
C)1 koyun kurban etme, 10 fakiri doyurma , 7 gün oruç
D)3 fakir doyurma,10 gün oruç 1 koyunkurban etme
E)1 koyun kurban etme,7 gün oruç 5 fakiri doyurma2-Alemin ve âlemlerdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya 
muhtaç olmasına ne denir?
A)Fıtrat delili 
B)Nizam delili 
C)Hudus delili
D)İmkan delili
E)Gaye ve nizam delili 3-Kuranda en fazla ismi zikredilen peygamber Hz musa (a.s)dır.136 kere zikredilmiştir 
Hz Musa kaç surede zikredilmiştir?

A)30 B)32 C)34 D)36 E)38
4-Sözlükte çakıl taşı ve ateş koru anlamına gelen "Cemre", bir hac terimi olarak haccedenlerin kurban bayramı günleri Minada halk arasında şeytan diye isimdirilen yerlere attıkları küçük taşların her birine denir.
Cemrelerin Mekke yönünden sondan Başa doğru sıralanışı assagidakilerden
Hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Akabe-Vusta -Ula
B)Ula-Vusta-Akabe
C)Akabe-Ula-Vusta
D)Vusta-Ula-Akabe
E)Ula-Akabe-Vusta5-Bayram namazı Hanefilere göre Vacip , Şafii ve Malikilere göre Müekked Sünnet,Hanbelilere göre farzı kifayedir
Bayram namazını kadınlarda yükümlüdür diyen mezhep Aşağıdakilerden hangisidir?
A)Maliki B)Hanbeli
C)Hanefi D)Şafii
E)Ebu Yusuf 6-Büyük günah işleyenin dinden çıkacağına,devlet başkanını secmenin
Müminlere zorunlu olmadığını tahareti N tamam olabilmesi için dilin yalandan ve batıl sözlerden arınması gerektiğini söz taşımanın ve kinin abdesti bozduğunu savunmuşlardır.Icmayı delil saymazlar.Evli erkek ve kadına recm cezasının uygulanmasını kabul etmezler
Bu görüşler Aşağıdakilerden hangisine aittir ?
A)Zahiriler 
B)Zeydiyye
C)Hariciyye
D)Şia
E)Mürcie 


7-
-Vitr namazı imameyne göre fecirden sonra kılınmaz .
-Sabah namazını kılmadığı müddetçe 
fecirden sonrada vitir namazı kalınabilir.diyen mezhep veya mezhepler Aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hanefi. B)Maliki 
C)Şafii-Hanefi D)Maliki 
E)Maliki-Şafii-Hanbeli8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A)Bir kimse hem mesbuk hemde lâhik olabilir
B)Yatsı namazının ilk dört rekat sünneti gayrı muekked sünnettir 
C)İmama birinci rekâtın rukudan sonra yetişen kimseye lâhik denir 
D)İmam dördüncü rekatta oturup, yanlışlıkla beşinci rekâta kalkarsa mesbûkun namazı bu Kıyamla fasid olur
E)Imamla namaza başlayıp herhangi bir sebepten dolayı nmazdan ayrılmak durumunda kalan kimseye lâhik denir.9-Mesh üzerine meshi,gayri Muslimin kestiğini yemeyi, ehli kitapla evlenmeyi
Caiz görmezler
Bunları savunan ekol Aşşağıdakilerden hangisidir?
A)Zahiriler B)Zeydiyye C)Gadiri Hum
D)Hariciler E)Şiiler


10-Ramazan bayramında Fıtır Sadakasıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A )Fıtır Sadakası,Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın bir şükran 
İfadesi olarak fakirlere yapılan yardımdır 
B)Fıtır sadakası halkımız arasında "fitre"kelimesi ile ifade edilir.
C)Fitre, Ramazan orucunun farz kılındığı hicretin ikinci yılı Şaban ayında zekattan önce Vacip kılınmıştır?
D)Fitre Ramazan orucunun farz kılındığı hicretin ikinci yılı Şaban ayında 
Zekattan sonra Vacip kılınmıştır.
E)Hiçbirisi

11-
-Kuran- kerimi Huzistan diliyle ilk tercüme ...... aittir.
-İlk Türkçe Kuran meali Samanoğulları
lideri ..... döneminde yapılmıştır
-Batı dillerindeki ilk tercüme ..... 
-Bugünkü anlamda yaygın olan Türkçe 
Ve meal geleneği ........ döneminde 
Başladığı söylenir
Aşağıdaki şıklar yukarıdaki boşluklara yerlestirildiğinde hangi şık dışarda kalır ?
A)Ali el Cubbaiye 
B)Mukatıl bin Suleymana 
C)Mansur bin Nuhun
D)Robertus Katenensiz döneminde
E)Tanzimat

12-Kuranın Muhtevası arasında olmayan Aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Ukubad B)Kıssalar C)İlmî gerçekler
D)Dualar E)Mübbeşşirat 13-Allah Teâlânın hayrıda şerride irade edip yaratırken şerre rızası yoktur,şerri emretmez ve şerden hoşlanmaz diye tanımlanan irade çeşidi Aşşağıdakilerden hangisidir?
A)İrade B)Tekvin-i irade 
C)Teşrii irade D)Hepsi
E)Hiçbirisi
14- Selefi olanlar Fıkıhta Aşşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)Hanefi B)Maliki C)Şafii 
D)Hanbeli E)Caferi

15-Hutbe okunurken 1 cemaat yeterlidir diyen mezhebimiz Aşşağıdakilerden hangisidir?
A)Hanefi  B)Şafi  C)Maliki  D)Hanbeli  E)Caferi16-Fecri sadık ,sabaha karşı doğru ufkunda tan yeri boyunca genişleyerekyayılan aydınlıktır.
Fıkıh literatüründe buna ne denir?
A)Irsal B)İbrad C)Tağlis D)Beyaz-ı müstetil. E beyazi mustetil
17-Zekât Kuran-ı kerimde iki surede sözlük anlamında otuz ayette ise terimsel anlamda kullanılmıştır
Sözlük anlamında kullanılan sureler Aşşağıdakilerden hangileridir?
A)Kehf ve Meryem 
B)Tevbe ve Rad
C)Neml ve Secde
D)Nahl ve Mülk 
E)Nisa ve Enfal18-İhramlı iken ;" (|) Kesilen saç azda olsa dem gerekir.(||)Sakalın tamamı kesildiğinde dem gerekir" 
diyen mezheplerin sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)Şafi-Hanefi
B)Hanefi -Maliki 
C)Maliki-Hanbeli
D)Şafii-Maliki
E)Hanefi-Hanbeli
19-Hadislerin uydurma olduğunu metni ciheti ile tespit etme imkanı vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
A)Hadislerin hangi sebepte ortaya çıktığı .
B)Hadisin Kurana sahih hadislere ve
dinin temel prensiplerine aykırı olması
C)Akla ve sosyal gerçekliklere ters düşmesi
D)Tarihi gerçekliklere ters duşmesi
E)Küçük fiillerle çok mubalağlı mukafatlar vaat etmesi

20-Varlığı bilinen bir durumun aksi bir delili bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetme yöntemine 
Ne denir?
A)Istishab B)İstislah C)İstishan D)Hüküm. E)EhliyetDHBT OTURUMU 1)
CEVAP ANAHTARI 

◆Cevap Anahtarı◆
1-c 6-b 11-d 16-c
2-e 7-d 12-a 17-b 
3-a 8-b 13-c 18-b 
4-d 9-c 14 -d 19-a 
5-e 10-a 15-d 20-b

DHBT OTURUMU 2)


CEVAP ANAHTARI

◆Cevap Anahtarı◆
1a 2c 3c 4b 5d
6c 7b 8c 9b 10d 
11b 12e 13c 14 a 
15a 16e 17a 18d 
19a 20a

Alıntı.

2 yorum: