14 Nisan 2013 Pazar

Mülakat İçin KUR'AN-I KERİM HAKKINDA PRATİK BİLGİLER;


Mülakat İçin 
KUR'AN-I KERİM HAKKINDA PRATİK BİLGİLER;

Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane sure vardır?
Cevap: 114

Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane tilavet secdesi vardır?
Cevap: 14 tane: Araf 206, Rad 15, Nahl 49, İsra 107, Meryem 58, Hacc 18, Furkan 60, Neml
25, Secde 15, Sad 24, Fussilet37, Necm 62, İnşikak21. Alak 19

Soru: Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir ?
Cevap: Araf süresi -Necm süresi -Ala...k süresi

Soru: Nebilerin ismiyle isimlenen sureler hangileridir?
Cevap: Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Muhammed, Nuh sureleri

Soru: Ayet sayısına göre Mekki surelerin en büyüğü hangisidir?
Cevap: Şuara suresi 227 ayet

Soru: Kuran da zikredilen en büyük rakam kaçtır?
Cevap: 100 bin rakamı saffat suresi 147. ayet

Soru: Kuran-ı Kerimde zikredilen en küçük rakam kaçtır?
Cevap: 1/10 Sebe:45

Soru: Sure kelimesiyle başlayan sure hangisidir?
Cevap: Nur Süresi

Soru: Besmele iki defa zikredilen sure hangisidir?
Cevap: Neml Suresi

Soru: Besmele ile başlamayan sure hangisidir?
Cevap: Tevbe (Berae) suresi

Soru: İki nebinin ismi ile biten sure hangisidir?
Cevap: Alâ Suresi

Soru: Esma-ül Hüsna'dan birisiyle başlayan sure hangisidir?
Cevap: Rahman Suresi

Soru: Peygamber efendimizin kadınlara öğretilmesi emir buyurduğu sure
hangisidir?
Cevap: Nur suresi

Soru: Her ayetinde Allah(c.c)lafzı olan sure hangisidir?
Cevap: Mücadale suresi

Soru: Her gece 30 ayeti okuyan kimseyi kabir azabından koruyan sure
hangisidir?
Cevap: Mülk suresi

Soru: Nazil olduğu zaman 70 bin meleğin arza indiği sure hangisidir?
Cevap: En?am suresi

Soru: Cuma günü okunması müstehap olan sure hangisidir?
Cevap: Kehf suresi

Soru: Rasüllah?ın beni yaşlandırdığı buyurduğu sure hangisidir?
Cevap: Hud suresi

Soru: Başından ve sonundan ayetlerin okunup ezberlenmesi deccalden
koruyucu olan sure hangisidir?
Cevap: Kehf suresi

Soru: Kendisinde iki tane secde ayeti olan sure hangisidir?
Cevap: Hacc suresi

Soru: Okuyanı şirkten beri kılan ve yatarken son olarak okunması
müstehap olan sure hangisidir?
Cevap: Kafirun suresi

Soru: Rasullah'ın Kuran'ın üçte birine denk buyurduğu sure hangisidir?
Cevap: İhlas suresi

Soru: Bir maden ismi olan sure hangisidir?
Cevap: Hadid suresi (demir manasına)

Soru: Ahmed ismi kendisinde zikredilen sure hangisidir?
Cevap:Saff suresi 6. ayet

Soru: Sahabe ismi kendisinde zikredilen sure hangisidir. Ve hangi isimdir?
Cevap: Ahzab suresi 37. ayet - Zeyd-

Soru: "O gün yalancılara yazıklar olsun (vay hallerine)" ayeti
kendisinde 10 defa zikredilen sure hangisidir?
Cevap: Mürselat suresi

Soru: "Ey Nebi" hitabı beş defa zikredilen sure hangisidir?
Cevap: Ahzab suresi

Soru: 29. cüzde bir tane medeni sure vardır ismi nedir?
Cevap: İnsan suresi

Soru: İmam Şafi (r.a) nin insan düşünse bu sure insanlara yeterdi
buyurduğu sure hangisidir?
Cevap: Asr suresi

Soru: Rasullahın Zehrevan diye isimlendirdiği sureler hangileridir?
Cevap: Bakara ve Ali imran sureleri

Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane nebinin adı zikredilmiştir?
Cevap: 25

Soru: Aynı ayetin kendisinde 31 defa zikredildiği sure hangisidir?
Cevap: Rahman suresi (febieyyi ala i rabbiküma tükezziban)

Soru: Amme cüzünde kaç tane sure vardır?
Cevap: 37

Soru: Mekkede müşriklere karşı Kuran-ı açıktan ilk okuyan sahabe kimdir?
Cevap: Abdullah b. Mesut

Soru: Rasullahın Kuran'ın zirvesi buyurduğu sure hangisidir?
Cevap: Bakara suresi

Soru: Hüdhüd kuşunun kıssası hangi surede zikredilmektedir?
Cevap: Neml Suresi 20-24

Soru: Ayetel kursi hangi surenin kaçıncı ayetidir?
Cevap: Bakara süresi 255

Soru: Zekatın kimlere verileceğini tek tek sayan ayeti kerime hangi
sürede ve kaçıncı ayettir?
Cevap: Tevbe süresi 60

Soru: Binite binince okunan dua hangi sürede ve kaçıncı ayettir?
Cevap: Zuhruf 13

Soru: Bedir gazvesini anlatan süre hangisidir?
Cevap: Enfal süresi

Soru: Uhud gazvesini anlatan süre hangisidir?
Cevap: Ali imran 121-190

Soru: Hendek gazvesini anlatan süre hangisidir?
Cevap: Ahzab 9-27

Soru: Tebük gazvesini anlatan süre hangisidir?
Cevap: Tevbe 38-125

Soru: Peygamber efendimizin hicretini anlatan süre hangisidir?
Cevap: Tevbe 40

Soru: Harut ve Marut kıssasını anlatan süre hangisidir?
Cevap: Bakara 102

Soru: Kıblenin Kudüs?ten Kabe?ye çevrildiğini anlatan süre hangisidir?
Cevap: Bakara süresi 142-150

Soru: Mirac hadisesini anlatan süre hangisidir?
Cevap: Necm süresi

Soru: İfk hadisesini anlatan süre hangisidir?
Cevap: Nur süresi 11-26

Soru: Zülkarneyn süresini anlatan süre hangisidir?
Cevap: kehf 83-98

Soru: Talut Calut kıssasını anlatan süre hangisidir?
Cevap: Bakara 246-252

Soru: Musa a.s ile Hızır a.s kıssasını anlatan süre hangisidir?
Cevap: Kehf 60-82

Hazırlayan kardeşimizden Allah (c.c.) razı olsun...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder